Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten"— Presentationens avskrift:

1 PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten
Bild: Roger Lundholm, SUS Region Skåne

2 FSA vill öka medvetenheten kring arbetsterapeutens roll i ett patientsäkert arbete
“There is a one in chance of a traveller being harmed while in an aircraft. In comparison, there is a one in 300 chance of a patient being harmed during health care” (WHO) Kommunikation information, diskussion, bemötande, mm Hjälpmedel, Tekniska hjälpmedel, förskrivningsprocessen, kvalitetssäkring Hygien Arbetsmiljö Fall och fallskador Trycksår och tryckskador Diskussionsmaterial patientsäkerhet

3 Syfte Få kännedom om begreppet patientsäkerhet
Väcka frågor om patientsäkerhet i er verksamhet Ge inspiration till fördjupning om ämnet Diskussionsmaterial patientsäkerhet

4 Vi är skyldiga att arbeta säkert
Vem bestämmer vad som är patientsäkert? 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. (Patientsäkerhetslag 2010:659) Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, riktlinjer och vägledningar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) – tillsyn på uppdrag från regeringen sedan juni 2013. Diskussionsmaterial patientsäkerhet

5 När patientsäkerheten brister
Diskussion: Hur hanteras tillbud och händelser… I mötet med patienten? Utifrån uppsatta rutiner? Genom avvikelse? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

6 Patientsäkerhet genom god kommunikation
Ca 10% av all kommunikation är verbal… Skapa kontakt Skapa relation Informera Diskutera Motivera Annat? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

7 Kommunikation - påverkar delaktighet
Diskussion När patienten är delaktig – hur för du samtalet för att din information ska kännas tillgänglig och relevant? Hur kan du vara säker på att din information har gått fram? Fundera över vilka risker som kan finnas i denna situation och vad som kan förbättras. När patienten inte är delaktig – andra personer ska ta emot din information som berör patienten. Var går gränsen mellan arbetsterapeutens ansvar att informera och motpartens ansvar att förmedla informationen vidare? Fundera över hur innehållet i ett budskap förändras om den inte går direkt mellan arbetsterapeut och patient. Risker? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

8 Kommunikation - verktyg
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

9 Diskussionsmaterial patientsäkerhet

10 Hjälpmedel - välkänd risk i arbetet med patientsäkerhet
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

11 Hjälpmedel - erkänna risk i bedömning
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

12 Diskussionsmaterial patientsäkerhet

13 Arbetsmiljö - det gäller både dig och patienten
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

14 Hygien - mer än sprita händerna
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

15 Fall och fallskador Diskussionsmaterial patientsäkerhet

16 Trycksår/Tryckskador
Vårdhandboken Diskussionsmaterial patientsäkerhet

17 Ur en organisations perspektiv
Diskussionsmaterial patientsäkerhet

18 Diskussion – hur går vi vidare?
Idéer och inspiration för förbättringsarbeten - Diskussionsmaterial patientsäkerhet

19 Utvärdering TACK! Kvalitetsrådet
Det här diskussionsmaterialet ska kontinuerligt förbättras. Tack för att ni bidrar med era tankar och reflektioner, klicka på länken. https://docs.google.com/forms/d/1lOhncFrVxGePpZZhhzFaCrXR23HE- 0fAC39wV-KyKgs/viewform TACK! Kvalitetsrådet Diskussionsmaterial patientsäkerhet


Ladda ner ppt "PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten"

Liknande presentationer


Google-annonser