Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten Bild: Roger Lundholm, SUS Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten Bild: Roger Lundholm, SUS Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten Bild: Roger Lundholm, SUS Region Skåne

2 FSA vill öka medvetenheten kring arbetsterapeutens roll i ett patientsäkert arbete “There is a one in chance of a traveller being harmed while in an aircraft. In comparison, there is a one in 300 chance of a patient being harmed during health care” (WHO) Kommunikation information, diskussion, bemötande, mm Hjälpmedel, Tekniska hjälpmedel, förskrivningsprocessen, kvalitetssäkring HygienArbetsmiljö Fall och fallskador Trycksår och tryckskador Diskussionsmaterial patientsäkerhet

3 Syfte Diskussionsmaterial patientsäkerhet Få kännedom om begreppet patientsäkerhet Väcka frågor om patientsäkerhet i er verksamhet Ge inspiration till fördjupning om ämnet

4 Vi är skyldiga att arbeta säkert Vem bestämmer vad som är patientsäkert? 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. (Patientsäkerhetslag 2010:659)(Patientsäkerhetslag 2010:659) Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, riktlinjer och vägledningar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) – tillsyn på uppdrag från regeringen sedan juni 2013.(IVO) Diskussionsmaterial patientsäkerhet

5 När patientsäkerheten brister 5 Diskussion: Hur hanteras tillbud och händelser… I mötet med patienten? Utifrån uppsatta rutiner? Genom avvikelse? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

6 Patientsäkerhet genom god kommunikation Ca 10% av all kommunikation är verbal… Skapa kontakt Skapa relation InformeraDiskutera Motivera Annat? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

7 Kommunikation - påverkar delaktighet Diskussion När patienten är delaktig – hur för du samtalet för att din information ska kännas tillgänglig och relevant? Hur kan du vara säker på att din information har gått fram? Fundera över vilka risker som kan finnas i denna situation och vad som kan förbättras. När patienten inte är delaktig – andra personer ska ta emot din information som berör patienten. Var går gränsen mellan arbetsterapeutens ansvar att informera och motpartens ansvar att förmedla informationen vidare? Fundera över hur innehållet i ett budskap förändras om den inte går direkt mellan arbetsterapeut och patient. Risker? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

8 Kommunikation - verktyg SBAR – för strukturerad kommunikation - Situation - Bakgrund - Värdering - Rekommendation TEACHBACK TEACHBACK - Vårdgivaren blir begriplig - Patienten återberättar - Tydliggör det viktiga budskapet BÖRS BÖRS - Bekräftelse - Öppna frågor - Reflektioner - Sammanfattningar Diskussionsmaterial patientsäkerhet

9 9 Diskussion Tänker du avsiktligen på vilken samtalsmetodik du väljer när du möter en patient? Utifrån tidigare nämnda samtalstekniker – beskriv en eller flera patientsituationer där du kan välja någon/några av dessa tekniker Diskussionsmaterial patientsäkerhet

10 Syfte med tekniskt hjälpmedel Förskrivningsprocessen Läkemedelsverket Läkemedelsverket visar statistik på ökat antal tillbud där medicintekniska produkter är inblandade Hjälpmedel - välkänd risk i arbetet med patientsäkerhet Diskussionsmaterial patientsäkerhet

11 Hjälpmedel - erkänna risk i bedömning Förtydliga riskanalysen i förskrivningsprocessen - Hur stora risker/hur mycket oro/hur stor delaktighetsinskränkning utsätter sig patienten för innan förskrivning av hjälpmedlet? - Förbättras patientens situation efter förskrivning? - Vilka risker finns med att ett hjälpmedel introduceras? - Är dessa risker acceptabla i förhållande till hur situationen såg ut innan? Dokumenterar du?Utvärdering Diskussionsmaterial patientsäkerhet

12 Diskussion Ge exempel på hur en riskanalys kan se ut i din dokumentation. (Kommunförbundet Skåne) (Kommunförbundet Skåne) Om tillbud sker där ett hjälpmedel är inblandat – vilken betydelse har befintlig dokumentation? Vilka konsekvenser kan otillräcklig dokumentation medföra? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

13 Arbetsmiljö - det gäller både dig och patienten Belastningsbesvär står för nästan två tredjedelar av samtliga anmälda arbetssjukdomar för såväl kvinnor som män. (Arbetsmiljöverket) (Anmäl arbetsskada)(Arbetsmiljöverket) (Anmäl arbetsskada) Hur ser din arbetsmiljö ut från arbetsterapeutens perspektiv respektive patientens? Definiera riskfaktorer i din arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten Diskussionsmaterial patientsäkerhet

14 Hygien - mer än sprita händerna Socialstyrelsens föreskrifter Utifrån patientsäkerhet… - På vilket sätt möjliggör din arbetsplats en säker miljö avseende hygien? - Vilka risker avseende hygien kan identifieras på din arbetsplats? Diskussionsmaterial patientsäkerhet

15 Fall och fallskador Varje år avlider minst personer i Sverige efter fallolyckor Fler än personer behöver sjukvård för skador som de har fått vid ett fall (Socialstyrelsen) (Socialstyrelsen) Lever vi som vi lär? TNF = Tidig, Nära, Följsam Diskussionsmaterial patientsäkerhet

16 Trycksår/Tryckskador Vårdhandboken Diskussionsmaterial patientsäkerhet

17 SKL bevakar och publicerar. Patientsäkerhet - inom en vårdorganisations säkerhetsarbete Kulturen på arbetsplatsen påverkar patient- säkerheten Förutsättningar för att utveckla säkerhetskulturen - alla medarbetare deltar aktivt i arbetet med riskförebyggande säkerhetsarbete och utveckling av säkra rutiner. - all personal får utbildning och fortbildning i patientsäkerhetsfrågor - de krav på en hög patientsäkerhet som finns beskrivna i gällande lagar och föreskrifter är kända och kan tillämpas av all personal. (Socialstyrelsens säkerhetsforskning)(Socialstyrelsens säkerhetsforskning) Ur en organisations perspektiv Diskussionsmaterial patientsäkerhet

18 Diskussion – hur går vi vidare? Av de avsnitten du gått igenom, utifrån begreppet patientsäkerhet: - Vad gör vi bra på arbetsplatsen? - Vad borde vi göra bättre? - Vad vill vi lära oss mer om? 18 Idéer och inspiration för förbättringsarbeten Diskussionsmaterial patientsäkerhet

19 Utvärdering Det här diskussionsmaterialet ska kontinuerligt förbättras. Tack för att ni bidrar med era tankar och reflektioner, klicka på länken. https://docs.google.com/forms/d/1lOhncFrVxGePpZZhhzFaCrXR23HE- 0fAC39wV-KyKgs/viewform https://docs.google.com/forms/d/1lOhncFrVxGePpZZhhzFaCrXR23HE- 0fAC39wV-KyKgs/viewform TACK! Kvalitetsrådet Diskussionsmaterial patientsäkerhet


Ladda ner ppt "PATIENTSÄKERHET och risker i arbetsterapeutens möte med patienten Bild: Roger Lundholm, SUS Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser