Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt? Joakim Pramsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt? Joakim Pramsten."— Presentationens avskrift:

1 Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt? Joakim Pramsten

2 Fem behov: Infiltration <1 år Avlednings- system 10 år Översvämning >100 år Bibehållen grundvattenbildning Recipientskydd Områdesdränering Funktionell avvattning vid regn Katastrofskydd för samhället

3 Infiltration Avlednings- system Översvämning Uthållig dagvattenhantering Bebyggelse- utformning Gestaltning och mervärden MiljöKlimat LagarEkonomi

4 31 Uthållig dagvattenhantering Bebyggelse- utformning Gestaltning och mervärden MiljöKlimat 2 LagarEkonomi

5 Uthållig dagvattenhantering 31212

6 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas

7 Bygg på rätt ställe! 3

8 3

9 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna

10 Tag vara på nivåer och lutningar 2

11 Tag vara på nivåer och lutningar! 2

12 Tag vara på nivåer och lutningar 2

13 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration

14 Reservera utrymme på rätt ställen 1

15 1

16 1

17 1

18 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt

19 Höjdsätt gaturummet på rätt sätt 3 12

20 Bygg på rätt ställe 3

21 3

22 Tag vara på nivåer och lutningar 3

23 2

24 3

25 Höjdsätt gaturummet på rätt sätt 3

26 Reservera utrymme på rätt ställen 1

27 1

28 1

29 2

30 3 12

31 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?

32 VAGataPark Expl Fastighets- ägare

33 VAMiljö Plan GataPark Expl LAVMBPBL Kommunen ABVA Tillstånd tillsyn DP bygglov Avtal Fastighetsägare Bygger Bygger driver Vem ska ta ansvar för byggande och drift? Kraven måste ha lagstöd!

34 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?

35

36

37

38 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi

39 Samarbeta över förvaltningsgränserna! Gemensam vision Tydliga mål Effektiva verktyg/processer Tydlig ansvarsfördelning

40 Samarbete över förvaltningsgränserna!

41 Samarbeta över förvaltningsgränserna!

42 Tack för er tid! – Frågor? Bygg på rätt ställe inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi


Ladda ner ppt "Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt? Joakim Pramsten."

Liknande presentationer


Google-annonser