Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad"— Presentationens avskrift:

1 Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad
Carl Johan Fürst Marie-Louise Ekeström Stockholms Sjukhem

2 Innehållsförteckning
Vanliga symtom Läkemedelsbehandling Omvårdnadsåtgärder Dokumentation Stockholms Sjukhem

3 Kontinuerlig bedömning
SYFTE: Att kontrollera och förebygga symtom Att ge adekvat behandling och omvårdnadsåtgärder Att ge stöd till närstående, identifiera riskanhöriga Stockholms Sjukhem

4 Kontrollera och dokumentera
Smärta, oro, andnöd, rosslingar, illamående Munvård, vattenkastningsproblem Medicinering - administrering Rörlighet/trycksårsprofylax, tarmfunktion Insikt/psykologiskt stöd Religiöst/andligt/existentiellt stöd Omsorg om närstående Stockholms Sjukhem

5 LCP ger stöd för symptomlindring
Individuell bedömning måste alltid göras Utvärdera tidigare ordinerad behandling Rekommenderade läkemedel i LCP ger ökad trygghet och bör vara kända av läkare och sjuksköterskor Fortsätt eventuellt med tidigare behandling kontinuerligt och vid behov Överväg alltid orsaksinriktad behandling Stockholms Sjukhem

6 Smärta Mål: Patienten besväras inte av smärta och förefaller lugn och
fridfull Stockholms Sjukhem

7 Smärta Hur ont gör det – intensitet och variation
Hur uttrycker patienten smärta Verbalt Avvärjande rörelser Grimaserar Ojar sig Skattningsinstrument VAS, NRS, Abbey Pain Scale Andra möjligheter Patient, närstående och personal Stockholms Sjukhem

8 Smärta Varför gör det ont – orsak Cancer Annan sjukdom Andra orsaker
Mekanismer – viktigt för val av läkemedel Somatisk/visceral Neuropatisk Stockholms Sjukhem

9 Smärta Hur påverkas den döende patienten och de närstående?
Patientens medvetandegrad Förmåga att uppleva smärta? Välbefinnande Tidigare smärthistoria Oro och ångest Stockholms Sjukhem

10 Smärta Läkemedel Fortsätt med eventuellt insatt behandling
Kontinuerligt och vb Annars ordinera vb Inj Morfin 10 mg/ml sc (i första hand) 0,25 – 0,5 ml Stockholms Sjukhem

11 Smärta Omvårdnadsåtgärder Trygghet, lugn och ro
Lyssna, tro på patienten Rörelse – förebygga stelhet Beröring, massage Stöd till närstående Stockholms Sjukhem

12 Oro Mål: Patienten är lugn - besväras inte av oro/agitation
Stockholms Sjukhem

13 Vad är oro och vad är ångest?
Ångest – subjektiv upplevelse, rädsla Oro… Motorisk oro - plockig Agitation – arg, avvärjande Stockholms Sjukhem

14 Terminalt delirium Patienten är döende Agitation och (motorisk) oro
Stönande, ljud som saknar mening Stockholms Sjukhem

15 Ångest, oro, delirium Läkemedel: Fortsätt med insatt behandling
Kontinuerligt och vid behov Ångest/oro Inj. Midazolam 5 mg/ml, 0,5ml, sc vb Delirium Inj Haldol 5 mg/ml, 0,2 – 0,5 ml, sc vb Stockholms Sjukhem

16 Ångest, oro, delirium Omvårdnadsåtgärder Kontrollera Åtgärd
Magbesvär, blöt blöja, obekväm kroppstemperatur? Åtgärd Samtal, närhet, beröring, massage, trygghet, lugn och ro, lyssna Stöd till närstående Stockholms Sjukhem

17 Sekretion i luftvägarna - rosslingar
Mål: Patienten besväras inte av kraftig sekretion Stockholms Sjukhem

18 Rosslingar hos döende patienter
Sekretstagnation i luftstrupen Besvärande ljud Besvärande för omgivningen Hur besvärad är patienten? Saliv Bronker Lungödem Maginnehåll Infektion Stockholms Sjukhem

19 Rosslingar hos döende patienter
Omvårdnadsåtgärder Lägesändringar Vanligt - sängliggande,orkar inte hosta Undvik sug Munvård Stöd till närstående Stockholms Sjukhem

20 Rosslingar hos döende patienter
Behandling Inj Robinul 0,2 mg/ml 0,5 – 1 ml sc vb Inj Morfinskopolamin 1 – 2 ml sc vb OBS skopolamin kan ge förvirring, passerar blod-hjärnbarriären Stockholms Sjukhem

21 Illamående och kräkningar
Mål: Patienten inte mår illa eller kräkts Stockholms Sjukhem

22 Varför illamående och/eller kräkningar?
Gastrisk stas Tarmobstruktion/ileus Förstoppning Biokemiska orsaker Förhöjt intrakraniellt tryck Vestibulär påverkan Stockholms Sjukhem

23 Illamående/kräkningar
Hur påverkar det patienten och de närstående? Patientens medvetandegrad Förmåga att uppleva illamående? Välbefinnande Mat och dryck Lukt Stockholms Sjukhem

24 Illamående och kräkningar
För de flesta orsaker till illamående: Haloperidol - Haldol 0,5-2,5 mg x 2 (po, im, sc) Överväg – men sällan aktuellt till döende patient Sond Avlastande PEG Stockholms Sjukhem

25 Illamående och kräkningar
Omvårdnadsåtgärder Undvik starka dofter Frisk luft/fläkt Lägesändringar Munvård Stockholms Sjukhem

26 Andnöd Mål: Patienten besväras inte av andnöd Stockholms Sjukhem

27 Andnöd Det är endast patientens subjektiva upplevelse som räknas!
Kvävningskänsla skapar ångest Andningsfrekvens, pO2, blodgaser korrelerar inte med känslan Vanligare när döden närmar sig Stockholms Sjukhem

28 Läkemedel Behandling av symptomet andnöd
Morfin sc 10 mg/ml, 0,25-0,5 ml x 4-6 och vb Midazolam sc som tillägg om inte morfin hjälper (se ångest) Stockholms Sjukhem

29 Andnöd Omvårdnadsåtgärder Lugn och ro, medmänsklig kontakt
Lägesändringar, kuddar Fläkt Stöd till närstående Stockholms Sjukhem

30 Pump för kontinuerlig tillförsel av läkemedel
Stockholms Sjukhem

31 Behandling/Åtgärder Munvård Vattenkastningsproblem
Medicinadministrering Rörlighet/trycksårsprofylax Tarmfunktion Insikt/psykologisk stöd Religiös/andligt/existentiellt stöd Omsorg om närstående Stockholms Sjukhem

32 Munvård Mål: Fuktig och ren mun
Torrhet, sveda, smärtor, sår, slem, beläggning på tungan, svårt att prata Bedömningshjälp t ex ROAG Protes/brygga Munvård som görs ofta kan släcka törst Vatten, tuss eller tandborste Cerat eller vaselin Närstående Stockholms Sjukhem

33 Vattenkastningsproblem
Mål: Patienten är besvärsfri Urininkontinens – blöja/skydd som passar Ren och torr hud Oro? Fylld blåsa, svårt att tömma Kateter? Stockholms Sjukhem

34 Rölighet/trycksårsprofylax
Mål: Patienten ligger bekvämt med rätt och säker utrustning Välbefinnande Tryckavlastande hjälpmedel tex. specialmadrasser, kuddar Huden inspekteras – hälar, höfter, sakrum, öron Torra och släta sängkläder Vändning v.b Personlig hygien (tvättning och ögonvård) Stockholms Sjukhem

35 Tarmfunktion Mål: Patienten inte besväras av förstoppning eller diarré
Tecken på förstoppning tex. oro, diarré Försiktig laxering/ magmassage endast vid besvär Välbefinnande Torrt och rent i sängen Stockholms Sjukhem

36 Insikt/psykologisk stöd
Mål: Att patienten på en lämpligt sätt har blivit medveten om sin situation Viktigt att berätta för patienten vad som kommer att ske när det gäller omvårdnad Kommunikation med patienten genom tal och beröring till patienten och inte över patienten Stockholms Sjukhem

37 Religiöst/andligt/existentiellt stöd
Mål: Patienten får möjlighet att berätta om sådant som är viktigt för honom Patienten/omgivningen kan uppleva oro för sig själv/andra Existentiella frågor, livsfrågor Lyssna och bekräfta! Ev. stöd av präst/andlig företrädare Stockholms Sjukhem

38 Dokumentation av bristande symtomkontroll
Datum och klockslag Vad som hände och varför Åtgärd Resultat Dokumentationen ligger till grund för fortsatt symtomkontroll och förbättringsarbete Stockholms Sjukhem


Ladda ner ppt "Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad"

Liknande presentationer


Google-annonser