Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholms Sjukhem Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad Carl Johan Fürst Marie-Louise Ekeström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholms Sjukhem Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad Carl Johan Fürst Marie-Louise Ekeström."— Presentationens avskrift:

1 Stockholms Sjukhem Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad Carl Johan Fürst Marie-Louise Ekeström

2 Stockholms Sjukhem Innehållsförteckning Vanliga symtom Läkemedelsbehandling Omvårdnadsåtgärder Dokumentation

3 Stockholms Sjukhem Kontinuerlig bedömning SYFTE:  Att kontrollera och förebygga symtom  Att ge adekvat behandling och omvårdnadsåtgärder  Att ge stöd till närstående, identifiera riskanhöriga

4 Stockholms Sjukhem Kontrollera och dokumentera Smärta, oro, andnöd, rosslingar, illamående Munvård, vattenkastningsproblem Medicinering - administrering Rörlighet/trycksårsprofylax, tarmfunktion Insikt/psykologiskt stöd Religiöst/andligt/existentiellt stöd Omsorg om närstående

5 Stockholms Sjukhem LCP ger stöd för symptomlindring Individuell bedömning måste alltid göras Utvärdera tidigare ordinerad behandling Rekommenderade läkemedel i LCP ger ökad trygghet och bör vara kända av läkare och sjuksköterskor Fortsätt eventuellt med tidigare behandling kontinuerligt och vid behov Överväg alltid orsaksinriktad behandling

6 Stockholms Sjukhem Smärta Mål: Patienten besväras inte av smärta och förefaller lugn och fridfull

7 Stockholms Sjukhem Smärta Hur ont gör det – intensitet och variation –Hur uttrycker patienten smärta Verbalt Avvärjande rörelser Grimaserar Ojar sig –Skattningsinstrument VAS, NRS, Abbey Pain Scale Andra möjligheter Patient, närstående och personal

8 Stockholms Sjukhem Smärta Varför gör det ont – orsak –Cancer –Annan sjukdom –Andra orsaker –Mekanismer – viktigt för val av läkemedel Somatisk/visceral Neuropatisk

9 Stockholms Sjukhem Smärta Hur påverkas den döende patienten och de närstående? –Patientens medvetandegrad Förmåga att uppleva smärta? –Välbefinnande –Tidigare smärthistoria –Oro och ångest

10 Stockholms Sjukhem Smärta Läkemedel –Fortsätt med eventuellt insatt behandling Kontinuerligt och vb –Annars ordinera vb Inj Morfin 10 mg/ml sc (i första hand) 0,25 – 0,5 ml

11 Stockholms Sjukhem Smärta Omvårdnadsåtgärder –Trygghet, lugn och ro –Lyssna, tro på patienten –Rörelse – förebygga stelhet –Beröring, massage –Stöd till närstående

12 Stockholms Sjukhem Oro Mål: Patienten är lugn - besväras inte av oro/agitation

13 Stockholms Sjukhem Vad är oro och vad är ångest? Ångest – subjektiv upplevelse, rädsla Oro… Motorisk oro - plockig Agitation – arg, avvärjande

14 Stockholms Sjukhem Terminalt delirium Patienten är döende Agitation och (motorisk) oro Stönande, ljud som saknar mening

15 Stockholms Sjukhem Ångest, oro, delirium Läkemedel: –Fortsätt med insatt behandling Kontinuerligt och vid behov –Ångest/oro Inj. Midazolam 5 mg/ml, 0,5ml, sc vb –Delirium Inj Haldol 5 mg/ml, 0,2 – 0,5 ml, sc vb

16 Stockholms Sjukhem Ångest, oro, delirium Omvårdnadsåtgärder Kontrollera –Magbesvär, blöt blöja, obekväm kroppstemperatur? Åtgärd –Samtal, närhet, beröring, massage, trygghet, lugn och ro, lyssna Stöd till närstående

17 Stockholms Sjukhem Sekretion i luftvägarna - rosslingar Mål: Patienten besväras inte av kraftig sekretion

18 Stockholms Sjukhem Rosslingar hos döende patienter Sekretstagnation i luftstrupen –Besvärande ljud –Besvärande för omgivningen –Hur besvärad är patienten? –Saliv –Bronker –Lungödem –Maginnehåll –Infektion

19 Stockholms Sjukhem Rosslingar hos döende patienter Omvårdnadsåtgärder Lägesändringar Vanligt - sängliggande,orkar inte hosta Undvik sug Munvård Stöd till närstående

20 Stockholms Sjukhem Rosslingar hos döende patienter Behandling –Inj Robinul 0,2 mg/ml 0,5 – 1 ml sc vb –Inj Morfinskopolamin 1 – 2 ml sc vb –OBS skopolamin kan ge förvirring, passerar blod-hjärnbarriären

21 Stockholms Sjukhem Illamående och kräkningar Mål: Patienten inte mår illa eller kräkts

22 Stockholms Sjukhem Varför illamående och/eller kräkningar? Gastrisk stas Tarmobstruktion/ileus Förstoppning Biokemiska orsaker Förhöjt intrakraniellt tryck Vestibulär påverkan

23 Stockholms Sjukhem Illamående/kräkningar Hur påverkar det patienten och de närstående? –Patientens medvetandegrad Förmåga att uppleva illamående? –Välbefinnande –Mat och dryck –Lukt

24 Stockholms Sjukhem Illamående och kräkningar För de flesta orsaker till illamående: Haloperidol - Haldol 0,5-2,5 mg x 2 (po, im, sc) Överväg – men sällan aktuellt till döende patient –Sond –Avlastande PEG

25 Stockholms Sjukhem Illamående och kräkningar Omvårdnadsåtgärder Undvik starka dofter Frisk luft/fläkt Lägesändringar Munvård

26 Stockholms Sjukhem Andnöd Mål: Patienten besväras inte av andnöd

27 Stockholms Sjukhem Andnöd Det är endast patientens subjektiva upplevelse som räknas! Kvävningskänsla skapar ångest Andningsfrekvens, pO 2, blodgaser korrelerar inte med känslan Vanligare när döden närmar sig

28 Stockholms Sjukhem Läkemedel Behandling av symptomet andnöd –Morfin sc 10 mg/ml, 0,25-0,5 ml x 4-6 –och vb Midazolam sc som tillägg om inte morfin hjälper (se ångest)

29 Stockholms Sjukhem Andnöd Omvårdnadsåtgärder Lugn och ro, medmänsklig kontakt Lägesändringar, kuddar Fläkt Stöd till närstående

30 Stockholms Sjukhem Pump för kontinuerlig tillförsel av läkemedel

31 Stockholms Sjukhem Behandling/Åtgärder Munvård Vattenkastningsproblem Medicinadministrering Rörlighet/trycksårsprofylax Tarmfunktion Insikt/psykologisk stöd Religiös/andligt/existentiellt stöd Omsorg om närstående

32 Stockholms Sjukhem Munvård Mål: Fuktig och ren mun Torrhet, sveda, smärtor, sår, slem, beläggning på tungan, svårt att prata Bedömningshjälp t ex ROAG Protes/brygga Munvård som görs ofta kan släcka törst Vatten, tuss eller tandborste Cerat eller vaselin Närstående

33 Stockholms Sjukhem Vattenkastningsproblem Mål: Patienten är besvärsfri Urininkontinens – blöja/skydd som passar Ren och torr hud Oro? Fylld blåsa, svårt att tömma Kateter?

34 Stockholms Sjukhem Rölighet/trycksårsprofylax Mål: Patienten ligger bekvämt med rätt och säker utrustning Välbefinnande Tryckavlastande hjälpmedel tex. specialmadrasser, kuddar Huden inspekteras – hälar, höfter, sakrum, öron Torra och släta sängkläder Vändning v.b Personlig hygien (tvättning och ögonvård)

35 Stockholms Sjukhem Tarmfunktion Mål: Patienten inte besväras av förstoppning eller diarré Tecken på förstoppning tex. oro, diarré Försiktig laxering/ magmassage endast vid besvär Välbefinnande Torrt och rent i sängen

36 Stockholms Sjukhem Insikt/psykologisk stöd Mål: Att patienten på en lämpligt sätt har blivit medveten om sin situation Viktigt att berätta för patienten vad som kommer att ske när det gäller omvårdnad Kommunikation med patienten genom tal och beröring till patienten och inte över patienten

37 Stockholms Sjukhem Religiöst/andligt/existentiellt stöd Mål: Patienten får möjlighet att berätta om sådant som är viktigt för honom Patienten/omgivningen kan uppleva oro för sig själv/andra Existentiella frågor, livsfrågor Lyssna och bekräfta! Ev. stöd av präst/andlig företrädare

38 Stockholms Sjukhem Dokumentation av bristande symtomkontroll Datum och klockslag Vad som hände och varför Åtgärd Resultat Dokumentationen ligger till grund för fortsatt symtomkontroll och förbättringsarbete


Ladda ner ppt "Stockholms Sjukhem Symtomlindring - den döende patienten – farmakologi och omvårdnad Carl Johan Fürst Marie-Louise Ekeström."

Liknande presentationer


Google-annonser