Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgången av läkemedel mot depression Presenterades 17 december 2008 Besluten träder i kraft den 1 april 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgången av läkemedel mot depression Presenterades 17 december 2008 Besluten träder i kraft den 1 april 2009."— Presentationens avskrift:

1 Genomgången av läkemedel mot depression Presenterades 17 december 2008 Besluten träder i kraft den 1 april 2009

2 2 000 läkemedel ska utredas i läkemedelsgenomgångar 49 läkemedelsområden ska utredas Sammanlagt 2 000 läkemedel Tre beslutskriterier Alla människors lika värde Patienter med de största medicinska behoven ska få större del av resurserna Kostnadseffektivitet

3 Tidplan för genomgångarna Genomgångar som är avslutade och presenterade Migrän februari 2005 Magsyra januari 2006 Astma och hostamaj 2007 Högt blodtryck februari 2008 Depressiondecember 2008 Höga blodfetterfebruari 2009 Pågående genomgångar Diabetes Inkontinens och prostatabesvär Smärtstillande m.m. Ledgångsreumatism Benskörhet P-piller och klimakteriebesvär

4 700 000 behandlas för depression Mer än 700 000 personer i Sverige behandlas med antidepressiva läkemedel Samhällskostnaden för depression och ångest är 40 miljarder årligen Läkemedelskostnaden för antidepressiva är 990 miljoner kronor Samhället subventionerar 660 miljoner kronor 75 procent av försäljningen utgörs av SSRI-läkemedel Det är kostnadseffektivt att subventionera läkemedel mot depression. Uppgifter från 2008

5 Preparat i depressionsgenomgången ATC-kodOriginalpreparat TCA – tricykliska antidepressiva N06AA04Anafranil, + generika N06AA06Surmontil N06AA09Saroten, Tryptizol N06AA10Sensaval N06AA21Ludiomil + generika SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare N06AB03Fontex + generika N06AB04Cipramil + generika N06AB05Seroxat + generika N06AB06Zoloft+ generika N06AB08Fevarin N06AB10Cipralex MAO-hämmare - monoaminooxidashämmare N06AG02Aurorix + generika Alfa-2-antagonister N06AX03Tolvon N06AX11Remeron + generika SNRI – serotonin noradreanlinåterupptagshämmare N06AX16Efexor N06AX21Cymbalta NRI - noradrenalinåterupptagshämmare N06AX18Edronax

6 DDD= definierade dygndoser, ett jämförelsemått för ett läkemedels totala förbrukning AUP= det pris som läkemedlet säljs för

7 Metod Genomgång av systematiska översikter Egen meta-analys En egen hälsoekonomisk modell och analys

8 TLV:s slutsatser Drygt hälften av patienterna behöver prova mer än ett antidepressivt läkemedel för att få tillräcklig effekt Det behövs ett brett sortiment antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet Användningen av antidepressiva läkemedel är i de flesta fall kostnadseffektiv Det behövs effektivare läkemedel mot depression och mer kunskap om hur de ska användas

9 Alla substanser utom en kvar Alla substanser utom fluvoxamin (läkemedlet Fevarin) kommer att subventioneras. Priset för Fevarin svarar inte mot den medicinska effekt läkemedlet ger. Cecilia Hultin 2009-03-16

10 Dyra original ska inte subventioneras Stora prisskillnader mellan original och kopior Stor förskrivning av dyra original TLV har infört ett pristak på 3 kronor per tablett för original som har generiska alternativ Följande sänkte sitt pris per tablett: Aurorix från 3,53 kronor till 3 kronor Cipramil från 9,66 kronor till 3 kronor Seroxat från 7,50 kronor till 3 kronor Zoloft från 7,05 kronor till 3 kronor Cecilia Hultin 2009-03-16

11 Alltför dyra original De original med generiska alternativ som utesluts Fontex (fluoxetin) 20 mg, prisspann 0,50 kr - 7,15 kr Remeron-S (mirtazapin) 30 mg, prisspann 1 kr -10,72 Det är inte rimligt att subventionera dyra original när det finns generika med motsvarande medicinsk effekt. Jämförelser av priser på förpackningar om 100 tabletter Cecilia Hultin 2009-03-16

12 40 miljoner kronor frigörs årligen TLV:s beslut frigör 40 miljoner kronor per år Pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården TLV:s uppdrag är att vi får en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att få ut så mycket hälsa som möjligt för skattepengarna. Cecilia Hultin 2009-03-16

13 1 april 2009 Inget företag har överklagat besluten Besluten träder därför i kraft den 1 april 2009 Cecilia Hultin 2009-03-16

14 Mer information Rapport, sammanfattning, faktablad: www.tlv.se/depression registrator@tlv.se Cecilia Hultin 2009-03-16

15 Syftet med TLV:s verksamhet Att få så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Föreläsarens namn eller dylikt 2008-09-01


Ladda ner ppt "Genomgången av läkemedel mot depression Presenterades 17 december 2008 Besluten träder i kraft den 1 april 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser