Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV
Jesper Agrell Marika Augutis Hösten 2008-våren 2009

2 Mål för utbildningen Öka förståelse och intresse för EBV, ge redskap för informationssökning, och redskap för att sprida kunskapen vidare.

3 Evidensbaserad vård (EBV)
Ett förhållningssätt som innebär att man väger in vetenskapliga resultat (evidens) i sitt kliniska arbete. En metod som på ett strukturerat sätt, tar reda på vilka vetenskapliga resultat som kan vara värdefulla i den kliniska vardagen

4 Evidensbaserad Vård Patientens individuella situation och önskemål Kliniskt omdöme, inlevelseförmåga och praktisk skicklighet Bästa tillgängliga vetenskapliga underlag – de vetenskapliga rönen ska vara kända 4

5 Hinder EBV Tidspress Begränsad kännedom om verktygen
Felaktig tolkning av EBV- ”Får vi nu bara använda metoder med högt bevisvärde?” ”Kokbokskunskap”

6 Varför EBV Det finns många oförklarade rutiner och praxis i vården
Metoder av oklart värde införs för snabbt Effektiva metoder av högt värde införs för långsamt Ökat informationsflöde Cochrane Colloqium 6

7 Ökad mängd medicinsk information
Varje år publiceras ett par miljoner vetenskapliga artiklar i biomedicinska tidskrifter Antalet medicinska tidskrifter är över 5000. Forskningsresultaten är inte alltid överskådliga, enhetliga eller ens tillförlitliga

8 Stor mängd information + önskan om bästa vetenskapliga underlag
Behov av systematiska översikter och metaanalyser

9 1. Formulera en fråga 2. Infosökning 4. Tillämpning 3. Kritisk granskning

10 DIKE-PICO Diagnos Intervention Kontroll Effekt Patient Intervention Control Outcome

11 Fråga! Avgränsad sökbar frågeställning
Ex. Behöver en frisk kvinna 45 år använda stödstrumpor vid långa flygningar (över 5 tim) för att förhindra blodpropp? Minskar metotrexat blodförlust vid placenta accreta vid förlossning i fullgången tid?

12 MeSH® (Medical Subject Headings)
sweMeSH Översätter svenska medicinska ord till engelska

13 Informationssökning Metasökmotorer EBM - portaler
Google Google scholar SUMsearch TRIP EBM - portaler Ex. SBU- statens beredning för medicinsk utvärdering NICE-National Institute for Health and Clinical Excellence Systematiska översikter/metaanalyser Ex. Cochrane Guidelines/Kliniska behandlingsguider Ex. Clinical evidens BMJ UpToDate- registrering + kostnad Primärstudier/Originalartiklar Pubmed, Medline

14 Övriga länktips Sjukhusbiblioteken i Sverige www.sjukhusbiblioteken.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset -EBV & HTA Göran Umefjords hemsida

15 Hur utvecklar vi bäst framtidens vård?
Krav på evidens – en nödvändighet! Förutsätter adekvata studier Förutsätter att sjukvården kan tolka och ta till sig kunskap 15

16 Hierarki av studiedesign för interventioner
RCT cohort case control experimental observational validity cross-sectional case reports / case series

17 GRADE-grader av evidens
Hög Det är mycket osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Måttlig Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Skattningen kan eventuellt komma att ändras Låg Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras. Mycket låg Skattningen av effekten är mycket osäker

18 ” EBM är sålunda en praktisk filosofi som innebär att varje åtgärd i sjukvården ska vara baserad på bästa möjliga kunskap. Det innebär att vårdgivaren som ger en rekommendation ska veta hur väl underbyggd denna rekommendation är.” Lars Werkö, Läkartidningen 2000, Nr 22 18

19 Evidensbaserat arbetssätt
Klinisk expertis Klinisk sakkunskap Forskning Kostnader Patienters värderingar och önskemål

20 Fördjupningskurs En – två dagar + en dag uppföljning.
(i samarbete FoU-centrum (statistiker) och sjukhusbiblioteket)

21 Supportnätverk- EBM Syfte Att i landstinget identifiera intresserade och utbildade personer i EBV, som kan fungera som resurs vid frågor samt vid fortsatta utbildningstillfällen.

22 Självinstruerande kurs - intranätet

23 Kvalitetsförbättring
Har inte tid! Måste arbeta.

24 Prenumeration Allmänt: http://plus.mcmaster.ca/KT/
Några exempel: Allmänt: Rehab: Nursing:

25

26


Ladda ner ppt "Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV"

Liknande presentationer


Google-annonser