Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV Jesper Agrell Marika Augutis Hösten 2008-våren 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV Jesper Agrell Marika Augutis Hösten 2008-våren 2009."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV Jesper Agrell Marika Augutis Hösten 2008-våren 2009

2 www.lvn.se Mål för utbildningen Öka förståelse och intresse för EBV, ge redskap för informationssökning, och redskap för att sprida kunskapen vidare.

3 www.lvn.se Evidensbaserad vård (EBV) Ett förhållningssätt som innebär att man väger in vetenskapliga resultat (evidens) i sitt kliniska arbete. En metod som på ett strukturerat sätt, tar reda på vilka vetenskapliga resultat som kan vara värdefulla i den kliniska vardagen

4 Patientens individuella situation och önskemål Kliniskt omdöme, inlevelseförmåga och praktisk skicklighet Evidensbaserad Vård Bästa tillgängliga vetenskapliga underlag – de vetenskapliga rönen ska vara kända

5 www.lvn.se Tidspress Begränsad kännedom om verktygen Felaktig tolkning av EBV- ”Får vi nu bara använda metoder med högt bevisvärde?” ”Kokbokskunskap” Hinder EBV

6 www.lvn.se Varför EBV Det finns många oförklarade rutiner och praxis i vården Metoder av oklart värde införs för snabbt Effektiva metoder av högt värde införs för långsamt Ökat informationsflöde Cochrane Colloqium

7 www.lvn.se Ökad mängd medicinsk information Varje år publiceras ett par miljoner vetenskapliga artiklar i biomedicinska tidskrifter Antalet medicinska tidskrifter är över 5000. Forskningsresultaten är inte alltid överskådliga, enhetliga eller ens tillförlitliga

8 www.lvn.se Stor mängd information + önskan om bästa vetenskapliga underlag Behov av systematiska översikter och metaanalyser

9 www.lvn.se 1. Formulera en fråga 2. Infosökning 4. Tillämpning 3. Kritisk granskning 1. Formulera en fråga 2. Infosökning 4. Tillämpning 3. Kritisk granskning

10 www.lvn.se DIKE-PICO D iagnos I ntervention K ontroll E ffekt P atient I ntervention C ontrol O utcome

11 www.lvn.se Fråga! Avgränsad sökbar frågeställning Ex. Behöver en frisk kvinna 45 år använda stödstrumpor vid långa flygningar (över 5 tim) för att förhindra blodpropp? Minskar metotrexat blodförlust vid placenta accreta vid förlossning i fullgången tid?

12 www.lvn.se MeSH ® (Medical Subject Headings) sweMeSH Översätter svenska medicinska ord till engelska

13 www.lvn.se Informationssökning Metasökmotorer Google Google scholar SUMsearch TRIP EBM - portaler Ex. SBU- statens beredning för medicinsk utvärderingSBU- statens beredning för medicinsk utvärdering NICENICE-National Institute for Health and Clinical Excellence Systematiska översikter/metaanalyser Ex. CochraneCochrane Guidelines/Kliniska behandlingsguider Ex. Clinical evidens BMJClinical evidens BMJ UpToDateUpToDate- registrering + kostnad Primärstudier/Originalartiklar Pubmed, Pubmed, Medline

14 www.lvn.se Övriga länktips Sjukhusbiblioteken i Sverige www.sjukhusbiblioteken.se www.sjukhusbiblioteken.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset -EBV & HTA www.sahlgrenska.se/vgrtemplates/RegRightColumn____43240.as px www.sahlgrenska.se/vgrtemplates/RegRightColumn____43240.as px Göran Umefjords hemsida www.umefjord.ymex.net/ebm2.htm

15 www.lvn.se Hur utvecklar vi bäst framtidens vård? Krav på evidens – en nödvändighet! Förutsätter adekvata studier Förutsätter att sjukvården kan tolka och ta till sig kunskap

16 RCT cohort case control experimental observational validity cross-sectional case reports / case series Hierarki av studiedesign för interventioner

17 www.lvn.se GRADE-grader av evidens Hög Det är mycket osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Måttlig Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Skattningen kan eventuellt komma att ändras Låg Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras. Mycket låg Skattningen av effekten är mycket osäker

18 www.lvn.se ” EBM är sålunda en praktisk filosofi som innebär att varje åtgärd i sjukvården ska vara baserad på bästa möjliga kunskap. Det innebär att vårdgivaren som ger en rekommendation ska veta hur väl underbyggd denna rekommendation är.” Lars Werkö, Läkartidningen 2000, Nr 22

19 Forskning Klinisk expertis Klinisk sakkunskap Patienters värderingar och önskemål Evidensbaserat arbetssätt Kostnader

20 www.lvn.se Fördjupningskurs En – två dagar + en dag uppföljning. (i samarbete FoU-centrum (statistiker) och sjukhusbiblioteket)

21 www.lvn.se Supportnätverk- EBM Syfte Att i landstinget identifiera intresserade och utbildade personer i EBV, som kan fungera som resurs vid frågor samt vid fortsatta utbildningstillfällen.

22 www.lvn.se Självinstruerande kurs - intranätet

23 www.lvn.se Har inte tid! Måste arbeta. Kvalitetsförbättring

24 www.lvn.se Prenumeration Några exempel: Allmänt: http://plus.mcmaster.ca/KT/ http://plus.mcmaster.ca/KT/ Rehab: http://plus.mcmaster.ca/Rehab/ http://plus.mcmaster.ca/Rehab/ Nursing: http://plus.mcmaster.ca/np/Default.aspx http://plus.mcmaster.ca/np/Default.aspx

25 www.lvn.se

26


Ladda ner ppt "Www.lvn.se Introduktionskurs Evidensbaserad vård - EBV Jesper Agrell Marika Augutis Hösten 2008-våren 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser