Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 2009 Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKK:s genetiska hälsoprogram HD/ED.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 2009 Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKK:s genetiska hälsoprogram HD/ED."— Presentationens avskrift:

1 Mars 2009 Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKK:s genetiska hälsoprogram HD/ED

2 Mars 2009 Utvärderingen syftar till att svara på följande frågeställningar:  Har programmet haft avsedd effekt?  Har programmet medfört några negativa konsekvenser?  Bör programmets nuvarande utformning ändras?

3 Mars 2009 Underlag för utvärdering  Hos SKK registrerade data:  Hunddata  Avelsdata  Rasdata  LatHunden m.fl.  Datautskrifter från SKK  Enkätinformation  Försäkringsdata  Rådata  Rasprofiler (AGRIA)  Publicerade artiklar/studier (nationellt och internationellt)

4 Mars 2009 Information om SKKs HD- registrering  År 2000 bytte SKK avläsningsmetod och gick från HD graderingen ua, I, II, III, IV till FCIs skala A,B, C, D, E  Krav på känt sederingspreparat infördes år 2005  Nordiska HD-resultat kan registreras i SKKs veterinärdataregister  För utländska avelsdjur kan HD-resultat registreras endast om de redovisas på FCIs internationella certifikat  För raser med krav på känd HD-status noteras övriga utländska resultat internt vid registrering av svenskfödd avkomma. Resultaten visas som ”Okänt” i såväl Avelsdata, Hunddata som Rasdata

5 Mars 2009 Information om SKKs ED- registrering  SKK graderingen av ED är 0 (ua), 1 (lbp), 2 (mbp), 3 (kbp )  Nordiska ED-resultat kan registreras i SKKs veterinärdataregister  För utländska avelsdjur kan ED-resultat registreras endast om de redovisas på FCIs internationella certifikat  För raser med krav på känd status av ED noteras övriga utländska resultat internt vid registrering av svenskfödd avkomma. Resultaten visas som ”Okänt” i såväl Avelsdata, Hunddata som Rasdata

6 Mars 2009 Inledande viktiga frågeställningar  Hur allvarligt är ”problemet”?  För individen  För rasen  Är underlaget för värderingen baserat på systematisk undersökning av många djur eller bara enstaka ”upptäckta” fall?  Hur bra underlag har vi för en utvärdering?  Uppgifter registrerade inom programmets ram  Annan information (enkäter, försäkringsdata)

7 Mars 2009 Utvärdering av HD/ED-program  Redogör för programmets tillkomst  Orsak, förankring, var man enig? etc.  Redogör för programmets utformning  Aktuellt regelverk och tidpunkt för dess införande  Ev. förändringar i regelverket och när  Klubbens ev. egna rekommendationer  RAS, valphänvisning, hanhundslistor etc.  Redovisa benägenheten att undersöka - över tid  Resultat bör ställas i relation till den andel av populationen som undersökts inom varje ”årskull”

8 Mars 2009 Utvärdering av HD/ED-program  Redogör för utvecklingen avseende andel drabbade över tid. Framförallt andelen ”allvarliga” grader av HD (II-IV och D-E) och ED (grad 2-3)  Ställ om möjligt detta i relation till hur stor andel av avelsdjuren som varit ua, A, B, har haft dysplasi av olika grad eller okänd status Dvs. hur har man tagit hänsyn till tillgänglig information i avelsarbetet?

9 Mars 2009 Utvärdering av HD/ED-program  Fundera på hur programmet påverkats av/ påverkat:  Utnyttjad andel av populationen i avel  svensk respektive utländsk  Utvecklingen för andra sjukdomar/defekter  Centralt registrerade och övriga  Utveckling av rasen i andra avseenden  Antal registrerade hundar, mentalitet, funktion etc  Stämningen inom klubben  ”stridigheter ” kring hälsoprogrammen och/eller annat  Övrigt

10 Mars 2009 Utvärdering av HD/ED-program  Utifrån gjorda sammanställningar försök dra slutsatser om:  det undersöks för många i förhållande till problemets omfattning och ev. andra problem  hur väl programmet har fungerat  Redogör för tänkbara anledningar till att programmet har varit framgångsrikt eller motsatsen

11 Mars 2009 Utvärdering av HD/ED-program  Utifrån gjorda sammanställningar försök dra slutsatser om:  det är befogat med nuvarande nivå på programmet  Bör nivån ändras (höjas/sänkas?) och i så fall varför?  ändringar som skulle förbättra programmet  För- och nackdelar med ev. ändringar

12 Mars 2009 Dokumentation  Ange källhänvisning avseende såväl dataverktyg som artiklar och annan litteratur  Arkivera ett exemplar inom klubbens regi

13 Mars 2009 Efter avslutad utvärdering  Informera klubbens medlemmar  Behöver RAS revideras?  Skicka kopia av utvärderingen för kännedom till SKKs Avelskansli  Ansök om ev. ändringar (skärpning, lättnad alt. avslut) av pågående program. Ansökan sker via Specialklubb till SKKs Avelskommitté


Ladda ner ppt "Mars 2009 Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKK:s genetiska hälsoprogram HD/ED."

Liknande presentationer


Google-annonser