Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoekonomi FörhållningssättMetoder James Lancaster Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoekonomi FörhållningssättMetoder James Lancaster Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsoekonomi FörhållningssättMetoder

3 James Lancaster Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården

4 Ny analysteknologi för biokemisk diagnostik :

5 Undersökningens upplägg: Ögonblicksbild 2009 Landstingsnivå: Hur ser utvecklat analysmönster ut ? Hur ser kostnadsutvecklingen ut ? Vårdcentralsnivå: Hur ser utvecklat analysmönster ut ? Är analyserandet rättvist ? Är analyserandet effektivt ? Historisk bildHur bli bättre ?

6 Landstingsnivå:

7 Resultat landstingsnivå: Totalantalet analyser har ökat kontinuerligt sedan den nya analysteknologin introducerades och kostnaderna för analyserandet har ungefär sexfaldigats Är detta unikt för Kronoberg? Danmark 2003

8 Slutsatser Landstingsnivå: Nya analysmöjligheter – ny analysteknologi – ersätter inte automatiskt gammal analysteknologi, i den praktiska vårdvardagen – utan mer påverkar denna användning till att öka. För att optimera analysanvändningen vid introducerandet av nya analyser så behöver labspecialiteten ha ett system och ett systematiskt angreppssätt för ersättning och utfasning av gamla analyser med nya analyser.

9 Analysanvändning i Primärvården Landstinget i Kronoberg:

10 Slutsatser analysanvändning i PV: Den utvecklade användningen av vitaminbristanalyserna 2009 vid landstingets vårdcentraler varierar stort. Det vore intressant att försöka utröna varför! Är det intressant?

11 Rättvist Jämlikt Så här har vi undersökt X 1 2 3 4 0 Kvot Förhållande Provtagning Kvinnor / Män Järnbristmarkören Ferritin (X) X Förhållande Avvikande svar Rättvis ? X Höganv VC / Låganv VC X X B12bristmarkören MMA (O) Pensionärer / ”Arbetsföra”

12 Jämlikhetsvärdering slutsatser: Resultaten indikerar att den utvecklade användningen i primärvården i Kronoberg inte kan betraktas som jämlik och detta gäller kanske särskilt den ”nya analysen” MMA. Patientens vårdcentralstillhörighet har stor betydelse för om patienten utreds för vitaminbrist men också för hur patienten utreds!

13 Värdering effektivitet:

14 Slutsatser effektivitet: Den praktiska användningen i primärvården har stora möjligheter att bli effektivare.

15 Sammanfattning: Införandet av ny analysteknologi blev som det blev och det kunde ha blivit bättre. Det finns nu stora möjligheter att förändra användningen av vitaminbristanalyser i landstinget Kronoberg så att de blir både mer rättvist använda och att de också används på ett mer effektivt sätt. Laboratorieområdet allmänt behöver utveckla sin kompetens vid införande av nya analyser – och vid avveckling av gamla. Annars så kommer framtida diagnostik också att bli onödigt ojämlikt använd och onödigt dyr.

16 Ändamålsenligt laborerande ÖVERANVÄNDNING UNDERANVÄNDNING FELAKTIG ANVÄNDNING Skillnad i användning Orättvis användning Effektiv användning UPPFÖLJNING VÅRDCENTRALSNIVÅ UTBILDNING PRIMÄRVÅRDSDOKTORER NYARUTINERNYARUTINER


Ladda ner ppt "Hälsoekonomi FörhållningssättMetoder James Lancaster Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser