Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Green Light Stockholm28 November Göteborg 5 December Malmö12 December Hur lönsam är ny belysningsteknik?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Green Light Stockholm28 November Göteborg 5 December Malmö12 December Hur lönsam är ny belysningsteknik?"— Presentationens avskrift:

1 Green Light Stockholm28 November Göteborg 5 December Malmö12 December Hur lönsam är ny belysningsteknik?

2 Agenda Metoder att bedöma investeringar Finansiella mått och redovisningsmått - förutsättningar för investeringsutvärdering LCC kalkylen Grundmodell Olika löptider - Ny respektive befintlig anläggning Differens i driftskostnader - utrymme för nyinvestering

3 Metoder att bedöma investeringar Payback - Antal perioder (år) för prognostiserade betalningsöverskott att överstiga initial investering - Metodfördelar; enkel - Metodnackdel; Likställer alla betalningsöverskott oberoende av när i tiden de infaller. Beaktar inga betalningsöverskott efter investering är betald. Genomsnittlig avkastning på bokfört värde - Genomsnittligt betalningsöverskott i relation till genomsnittlig investering - Metodfördelar; enkel - Metodnackdel; Likställer alla betalningsöverskott oberoende av när i tiden de infaller. Beaktar ej alternativ kostnad för kapitalet samt blandar finansiell utvärdering med redovisningsmått.

4 Metoder att bedöma investeringar Internräntemetoden - Acceptera investeringar med högre förräntning än alternativ kostnad för kapitalet. - Metodfördelar; beaktar alternativ kostnad för kapitalet - Metodnackdel; kan ge felaktiga svar vid ojämna betalningsflöden och vid betalningsflöden som innehåller tillkommande investeringar. Svårt att ranka investeringar av olika storlek Nuvärdemetoden - Acceptera investeringar med positiva nettonuvärden - Metodfördelar; beaktar alternativ kostnad för kapitalet - Metodnackdel; låter inte olika investeringar jämföras med varandra, kompl annuitet eller index

5 Osv. Finansiella mått … / Nuvärdeberäkning ( Netto)

6 Finansiella mått … / Alternativkostnad för kapiatalet Vägd kapitalkostnad, r*, diskonteringsränta för investeringar med lika riskkarakteristika som snittet av bolagets tillgångar. r* = rL(1-schablonskatt)L/V +rE E/V rL, Företagets genomsnittliga låneränta rE, Företagets kostnad för eget kapital rE = riskfri ränta + företagets riskpremie

7 Finansiella mått … / Alternativkostnad för kapiatalet Betalningsöverskott före skatt skall jämföras med vägd kapitalkostnad justerad för skatt. Nominella betalningsöverskott skall jämföras med nominell vägd kapitalkostnad Redovisningsmässig avskrivning skall ej beaktas i utvärderingen. Ekonomisk avskrivning = nuvärde av betalningsöverskott P1 - P2.

8 Förutsättningar Gammal utrustning fungerar - överväger att nyinvestera pga av bättre belysningskvalitet, miljöaspekter och lägre driftskostnader. Utvärdering LCC Nuvärdesberäknad minskad driftskostnad > Investeringen = Investera eller Hyr om investeringsbudgeten ej tillåter investeringen. Nyinvestera eller …………….

9 Vad behöver jag veta för att göra en enkel livs cykelanalys……….? Kalkyltid - beror på utrustningen och hur lokalerna/utrustningen används Kalkylränta - exempel - 5-6% för kommun, högre för privata företag Inflationsförväntningar - nu ca 2% Energipris Eventuell energipris ökning utöver eller under inflationen Anläggningsspecifika uppgifter, effekter, drifttider mm Livscykelanalys


Ladda ner ppt "Green Light Stockholm28 November Göteborg 5 December Malmö12 December Hur lönsam är ny belysningsteknik?"

Liknande presentationer


Google-annonser