Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Re Stockholm Branch Stockholm April 2006 Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Re Stockholm Branch Stockholm April 2006 Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Re Stockholm Branch Stockholm April 2006 Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys

2 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 1  Försäkringstagaren väljer hur premiereserven investeras  Inga försäkringsbelopp är garanterade  Retrospektivreserven motsvaras av ett fondvärde  Fonden ses (ofta) som försäkringstagarens medel, inte försäkringsbolagets Fondförsäkring FONDFÖRSÄKRING 1

3 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 2  Initial kostnad, proportionell mot försäkringens storlek. Exempel: Provision till säljare  Fasta initialkostnader (inte proportionell mot försäkringens storlek). Exempel: Administrativa kostnader i samband med att en försäkring tecknas etc.  Kostnader proportionella mot fondens storlek (exempel kapitalförvaltnings- kostnader)  Kostnader proportionella mot försäkringsutbetalning  Fasta kostnader per år per försäkring  etc Kostnader KOSTNADER 2

4 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 3  Avgift proportionell mot premien  Avgift proportionell mot fondens storlek  Avgift proportionell mot utbetalnings storlek  Fast avgift per år  etc AVGIFTER Kostnader 3

5 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 4  Avgifterna skall täcka kostnaderna  Gärna med marginal för risktagande och kapitalkostnader  Om kostnader och avgifter inte matchas per period räknas lönsamhet över försäkringens löptid  Man använder nuvärdesberäkning KOSTNADER & AVGIFTER Lönsamhet Kostnader 4

6 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 5  Framtida kassaflöden (och premier) diskonteras till ett nuvärde  Vi diskonterar med en hög ränta som avspeglar en aktieägares avkastningskrav  Diskonteringsräntan kan också innehålla ett risktillägg Nuvärde NUVÄRDE 5

7 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 6  Olika försäkringar kan vara olika lönsamma  Vi studerar inte bara en försäkring utan en portfölj av försäkringar  Vi beräknar lönsamhet över hela portföljen  Vi ser också vilka delar av portföljen som är bra och vilka som är dåliga Portoföljtänkande PORTFÖLJTÄNKANDE 6

8 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 7  En försäkringsportfölj kan vara mycket stor  Vi väljer därför ut ett antal typförsäkringar som var och en representerar ett antal likartade försäkringar  Urvalet sker normalt systematiskt (ej via slumpdragning)  Olika typförsäkringar kan ges olika vikt, beroende på hur många försäkringar de representerar  Typförsäkringarna bildar tillsammans modellportföljen MODELLPORTFÖLJ Portoföljtänkande 7

9 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 8  Vi studerar effekten på lönsamheten av förändringar av olika parametrar  Vi studerar effekten på lönsamheten av förändringar i portföljens sammansättning KÄNSLIGHETSANALYS Känslighetsanalys 8

10 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 9  Försäkringstagaren får ut sina pengar (Försäkringsbolaget återköper försäkringen)  Är oftast inte tillåtet för pensionsförsäkringar (av skatteskäl)  Leder till förluster för försäkringsbolaget eftersom det inte får in de avgifter som det räknat med  Dessa förluster kan motverkas av återköpsavgifter  Om återköp är lönsamma eller ej beror på återköpsavgifternas storlek  Numera finns förutom återköp också möjligheten att flytta försäkring ÅTERKÖP Tillstånd 9

11 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 10 Aktiv Återköpt Slutut- betalad Surrender Maturity ÖVERGÅNGAR Tillstånd 10

12 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 11  Försäkringen ligger kvar i bolaget men inga nya premier betalas in  Försäkringen drar fortsatta förvaltningskostnader  Därför tar man ut avgifter på försäkringskapitalet (och ofta också en fast avgift per försäkring) FRIBREV Tillstånd 11

13 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 12 Aktiv ÅterköptSlutut- betalad Återköp Fribrev Slututbetalning Fribrevs- läggning ÖVERGÅNGAR Tillstånd 12

14 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 13 Aktiv ÅterköpSlutut- betalad Återköp Fribrev Död Dödsfall Fribrevs- läggning ÖVERGÅNGAR Tillstånd 13

15 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 14  Ofta sker utbetalning av försäkringsersättning vid dödsfall  Den kan vara lika stor som försäkringskapitalet  I så fall blir den väsentliga påverkan på bolaget att det inte får in framtida avgifter från försäkringen  Ofta är försäkringsutbetalningen vid dödsfall större än försäkringskapitalet (exempelvis en procent av det, eller kapitalet plus ett fast belopp)  Då gör försäkringsbolaget en förlust vid ett dödsfall  Bolaget tar ut en avgift av de försäkrade som motsvarar den tekniska dödligheten (den förväntade plus en viss säkerhets- och vinstmarginal)  Bolaget gör vinst om verkliga dödligheten blir lägre än den tekniska  Det gör förlust om den blir högre än den tekniska DÖDSFALL Tillstånd 14

16 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 15 Aktiv ÅterköpSlutut- betalad Fribrev Död Premie befriad ÖVERGÅNGAR Tillstånd 15

17 FondförsäkringKostnaderNuvärdePortoföljtänkandeKänslighetsanalysTillståndPortföljvärde 16  Portföljvärde = nuvärdet av framtida vinster  Man analyserar årets insatser genom att studera årets resultat, samt förändring i portföljvärde  Man kan dela upp det i Värde av nytecknad affär Avvikelser under året från gjorda antaganden Förändringar i portföljvärde orsakade av förändringar i antaganden  Avvikelser under året från gjorda antaganden kan delas upp i Effekt på årets resultat av årets avvikelser Effekt på portföljvärdet av årets avvikelser  Embedded value = Portföljvärde, plus värdet av det kapital som frigörs när affären avvecklas PORTFÖLJVÄRDE VBIF Portföljvärde 16


Ladda ner ppt "Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Re Stockholm Branch Stockholm April 2006 Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser