Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obligationer introduktion. Vad är obligation? • Obligation är ett räntebärande skuldebrev, som ger avkastning i form av ränta. Löptid är längre än 1 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obligationer introduktion. Vad är obligation? • Obligation är ett räntebärande skuldebrev, som ger avkastning i form av ränta. Löptid är längre än 1 år."— Presentationens avskrift:

1 Obligationer introduktion

2 Vad är obligation? • Obligation är ett räntebärande skuldebrev, som ger avkastning i form av ränta. Löptid är längre än 1 år. • intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation)

3 “Nollkupongare” Zero coupon bond • Räntebärande tillgång, t.ex. statsskuldsväxlar (SSVX) på svenska marknaden. • vid löptidens slut, utbetalas det nominella beloppet, N. • Har inga kuponger som betalas ut under löptiden.

4 Nollkupongare •

5 ”Kupongobligation” Coupon bond • Räntebärande tillgång. • Vid löptidens slut utbetalas det nominella beloppet, N. • Ger periodiska kupong utbetalningar, C, under löptiden, n. • Kupongräntan (C/N). T.ex.: nominellt belopp på 10000kr och kupongränta på 10% C= 0.1·10000 = 1000kr

6 Kupongobligation prissättning Hur prissätts en Kupongobligation? Beräkna nuvärdet av kuponger och det nominella beloppet. Kupongobligation = annuitet + nollkupongare C = kupongstorlek

7 Obligation Kupongobligation • Om P = N obligationen handlas till par • Om P < N obligationen handlas med rabatt • Om P > N obligationen handlas med premie

8 Certifikat Certifikat är obligationsliknande skuldebrev med löptider under ett år. Ett certifikat utfärdat av staten kallas statsskuldväxel.

9 • Obligationsmarknaden kan delas in i en primärmarknad, där nya obligationer ges ut (emitteras), och • en sekundärmarknad, där obligationerna köps och säljs vidare.

10 Obligationsmarknad • En försäljning på primärmarknaden ger ett betalningsflöde direkt till utfärdaren av obligationen. • Utfärdaren av obligationen är således låntagare på marknaden. • De dominerande låntagarna på Sveriges obligationsmarknad är staten och bostadsinstituten. • Kommuner och företag I mindre utsträckning.


Ladda ner ppt "Obligationer introduktion. Vad är obligation? • Obligation är ett räntebärande skuldebrev, som ger avkastning i form av ränta. Löptid är längre än 1 år."

Liknande presentationer


Google-annonser