Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Åslund Doktorand Kvalitetsteknik Mittuniversitetet Östersund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Åslund Doktorand Kvalitetsteknik Mittuniversitetet Östersund."— Presentationens avskrift:

1 Anna Åslund Doktorand Kvalitetsteknik Mittuniversitetet Östersund

2 Resultat från licentiatavhandling:
Value Creation Within Societal Entrepreneurship A Process Perspective Presenteras den 25 oktober 2013

3 Samhällsentreprenörskap
Hur skapas samhällsvärde inom ett samhällsentreprenöriellt initiativ? Hur kan ett samhällsentreprenörskap beskrivas ur ett processperspektiv? Därför har våra frågeställningar varit Hur skapas samhällsvärde inom ett samhällsentreprenöriellt initiativ? Hur kan ett samhällsentreprenörskap beskrivas ur ett processperspektiv?

4 Resultat Processer inom samhällsentreprenörskap som skapar samhällsvärde En generell processkarta som ger överblick över samhällsentreprenörskapet och skapande av samhällsvärde När vi studerade både teorin och empirin så såg vi att det fanns processer inom samhällsentreprenörskapsområdet som skapade samhällsvärde. Och vi har tagit fram en generell processkarta som ger överblick över samhällsentreprenörskap och skapande av samhällsvärde vilken jag ska presentera för er här och nu.

5 Processer för Skapande av samhällsvärde
Ledarskap inom samhällsentreprenörskap Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Skapande av värde för samhället Stöd för skapande av samhällsvärde I skapandet av värde inom samhällsentreprenörskapet så har vi identifierat tre olika processer eller områden där processer bedrivs som påverkar möjligheterna att skapa samhällsvärde. Dessa processer är ”ledarskap inom samhällsentreprenörskap”, ”skapande av värde för samhället” och ”Stöd för skapande av samhällsvärde”.

6 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Vi har identifierat att det finns ett ledarskap och aktiviteter och uppgifter som kan kopplas till processer som bedrivs för att skapa samhällsvärde men det har inte varit vårt fokusområde vilket gjort att vi endast har sett det som en process på hög nivå medan de andra områdena har vi studerat mera ingående.

7 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation Om vi övergår till processen ”skapande av värde för samhället” som är en huvudprocess så har vi sett att skapandet av samhällsvärde startar med oidentifierade behov, behov som inte samhällsentreprenörerna i detta stadium är medveten om. Dessa behov finns där ute (peka ut mot fönstret) som ingen har identifierat än.

8 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation Initiativtagarna till ett samhällsentreprenörskap befinner sig i ett kontext. Det kan till exempel vara i en by, i en stor stad, på en arbetsplats, eller vart som helst i världen, som anställd, som politiker, egen företagare eller som privatperson. Genom att befinna sig i kontexten samlar de kunskap om kontexten, exempelvis att det är en grupp människor som inte får anställning, att det inte är någon tillväxt i byn, att unga flyttar från bygden. Det sker exempelvis genom: Att besöka olika ställen och samla olika erfarenheter Olika händelser Sådant de ser och hör Människor de möter Konversationer/diskussioner Olika informationskällor ex tidningar, tv Allt detta som initiativtagaren möter och upplever bidrar till kunskap om kontexten.

9 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhällsvärde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation Den kunskap om kontexten som entreprenören har fått analyseras och olika delar av kunskap läggs samman och bildar en helhet – exakt hur analysen görs har vi inte kunnat identifierat men det sker bland annat i kommunikation med andra och en hel del tänkande och funderande. Genom analysen av kunskap så identifieras ett behov. Det kan vara ett specifikt behov men det kan också vara flera olika behov som identifieras. Det kan vara ett behov som är vagt eller klart uttalat. Behoven kan vara att ge individer långt från arbetsmarknaden stöd att komma in på arbetsmarknaden, få en positivare syn på en geografisk plats, utbildningar, rent vatten, funktioner i samhället.

10 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation När behovet har identifierats börjar ett sökande efter en lösning till det identifierade behovet eller behoven. Initiativtagaren söker olika lösningar och tänker igenom och prövar dem. Exempel på vad som sker här är diskussioner med andra, att se och höra om andras lösningar, analyserande av det identifierade behovet och att söka olika lösningar och pröva dem, förkasta dem eller behålla dem. Sökandet efter en lösning leder fram till en idé eller vision gällande vad som behöver göras. Ideen eller visionen kan vara att bygga ett vattensystem, starta ett kooperativ för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarkanden in på arbetsmarknaden, förbättra synen på bygden, öka inflyttningen.

11 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhällsvärde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation När en ide eller en vision om vad som behöver göras har framkommit så börjar man att organisera sig och mobilisera sig. Initiativtagaren söker möjligheter för att uppnå den identifierade idéen eller visionen genom att skapa någon form av organisation och mobilisera resurser som behövs. Det kan vara människor som behöver vara inblandad, lokaler, pengar, nätverk som behöver byggas upp, identifiera kunder, utveckla strategier. I denna fas så verkar det också som om idéen eller visionen brukar klarna och bli mera specifik beroende på vilka möjligheter som ges. Genom att organisera och mobilisera så bildas någon form av organisation – som kan ha olika form, det kan vara ett företag, en offentlig organisation, en ideell organisation, eller ett projekt, eller så liten som ett papper och en penna. Organisationen behöver inte vara så ordnad utan kan också vara ett kaos, dock är det någon form av organisation.

12 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation När någon form av organisation är på plats så är det möjligt att förverkliga idén eller visionen för att tillfredsställa det identifierade behovet och leverera samhällsvärde. Vilken sorts värde som levereras beror på alla de olika delarna som kommer tidigare i processen, dvs … Detta ser ut som om det är en process som går på en löpande band men i dessa olika delar (peka på aktiviteterna) så är det en vandrande och sökande process. Och dessa olika aktiviteter tar olika mycket tid allt från några timmar till flera år.

13 Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Input och output Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation Utveckling och användande av kompetens Genomförande av politiska beslut och handlingar Utveckling och användande av nätverk Utveckling och användande av kompetens – kan ske genom olika utbildningsinsatser, genom olika anställningar, diskussioner mm Genomförande av politiska beslut och handlingar – sker på olika nivåre , lokalt, regionalt, internationellt och globalt. Stöttar, motarbetar eller förhåller sig neutral. Utveckling och användande av nätverk – de bidrar med ideer, kontakter, erfarenhet, öppnar dörrar mm Etablering av initiativet – att få andra att tro på initiativet och stötta initiativet och erkänna att det är bra och existerar Skapande av finansiella möjligheter - processer som tillhandahåller olika finansiella möjligheter. Skapande av information i media - det media skriver påverkar initiativen i olika riktningar ibland negativt och ibland positivt Utveckling och användande av vetenskapliga resultat – Vad vi här i dessa lokaler diskuterar och presenterar påverkar samhällsentreprenörerna Skapande av finansiella möjligheter Skapande av information i media Etablering av initiativet Utveckling och användande av vetenskapliga resultat

14 Slutsatser Det finns oidentifierade behov ute i samhället
som kan omvandlas till samhällsvärde Det finns ledarskapsprocesser inom området samhällsentreprenörskap som bidrar till samhällsvärdet Viktiga aktiviteter för att skapa samhällsvärde är: Viktiga beståndsdelar för att skapa samhällsvärde är: Stöd utifrån påverkar möjligheterna att skapa samhällsvärde Oidenti-fierade behov Samhälls-värde Ledarskap inom samhällsentreprenörskap Att vara i kontexten Analys av kunskap Söka efter lösning Organisera och mobilisera Förverkliga Kunskap om kontexten Identifierat behov Idé/Vision En organisation

15 Slutsatser Alla delar i processkartan bidrar till graden av det samhällsvärde som skapas

16 Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Anna Åslund Doktorand Kvalitetsteknik Mittuniversitetet Östersund."

Liknande presentationer


Google-annonser