Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 v ersion 2012-03-19. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning Rehab Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 v ersion 2012-03-19. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning Rehab Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 v ersion 2012-03-19

2 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning Rehab Välkommen!

3 3 v ersion 2012-03-19 Dagens agenda  Organisation  Fokus & mål 2012  Nya systemgemensamma mallar  Vård i rimlig tid  Diagnosregistrering  PhysioTools  Behandlingsplan/Rehabiliteringsplan  QlikView  Framtid

4 4 v ersion 2012-03-19 Organisation för Rehab gällande dokumentation och uppföljning INKA : http://insidan3.slso.sll.se/INKA-primarvardhttp://insidan3.slso.sll.se/INKA-primarvard

5 5 v ersion 2012-03-19 Verksamhetsplan 2012  SLSO ska vidareutveckla metoder för att mäta patientupplevd kvalitet och medicinska resultat.  SLSO ska vara drivande av utvecklingen av strukturerad vårddokumentation som stöd för vårdprocesser utifrån vårdprogram och evidens. Den strukturerade vårddokumentationen möjliggör också kvalitetssäkrad uppföljning av medicinska resultat. Fokus & mål  tre vårdprocesser per vårduppdrag KÄLLA: http://insidan3.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Ekonomi/VerksamhetsplanBudget/http://insidan3.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Ekonomi/VerksamhetsplanBudget/

6 6 v ersion 2012-03-19 Vårdprocesser för Rehabuppdraget  KOL  Demens  Artros Vårdprocesser för Husläkaruppdraget  KOL  Demens  Levnadsvanor

7 7 v ersion 2012-03-19 Din möjlighet att påverka INKA  Samordna & prioritera behov av uppföljning ARBETSGRUPP (medarbetare från verksamheten)  Beskriva nyttan för patient & medarbetare  Definiera kvalitetsindikatorer  Ta fram dokumentationsstruktur, t.ex. sökord & mallar i TC  Ta fram skriftlig rutin för dokumentation  Testa nya sökord & mallar  Kravställa uppföljningsrapport  Testa & validera uppföljningsrapport KOMPETENSLYFTET  Implementera i berörda verksamheter

8 8 v ersion 2012-03-19 Nya systemgemensamma mallar

9 9 v ersion 2012-03-19 Fika

10 10 v ersion 2012-03-19 Vård i rimlig tid  1, 2, 3 eller fler dagar?  Erbjudits: Ja/Nej?

11 11 v ersion 2012-03-19 Diagnosregistrering  ICD-10-SE 2011 under publikationer i TakeCare  SLSOs anvisning för diagnos och diagnosregistrering SLSOs anvisning för diagnos och diagnosregistrering  Lathund diagnoskoder på insidan Lathund diagnoskoder på insidan  www.icd.nu www.icd.nu

12 12 v ersion 2012-03-19

13 13 v ersion 2012-03-19 Behandlingsplan / Rehabiliteringsplan

14 14 v ersion 2012-03-19 Bensträckare Pausövningar

15 15 v ersion 2012-03-19

16 16 v ersion 2012-03-19 Framtid - kvalitetsregisterkvalitetsregister  BOA BOA  SveDem SveDem  RiksKOL RiksKOL  Senior Alert Senior Alert  Riks-Stroke Riks-Stroke

17 17 v ersion 2012-03-19 Vad har vi gått igenom idag? Organisation Fokus och mål 2012 Nya systemgemensamma mallar Vård i rimlig tid Diagnosregistrering PhysioTools Behandlingsplan/Rehabiliteringsplan QlikView Framtid – Nationella kvalitetsregister

18 18 v ersion 2012-03-19 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

19 19 v ersion 2012-03-19 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1 v ersion 2012-03-19. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning Rehab Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser