Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning Rehab Välkommen!
2

3 Dagens agenda Organisation Fokus & mål 2012
Nya systemgemensamma mallar Vård i rimlig tid Diagnosregistrering PhysioTools Behandlingsplan/Rehabiliteringsplan QlikView Framtid

4 Organisation för Rehab gällande dokumentation och uppföljning
INKA:

5 Verksamhetsplan 2012 Fokus & mål
SLSO ska vidareutveckla metoder för att mäta patientupplevd kvalitet och medicinska resultat. SLSO ska vara drivande av utvecklingen av strukturerad vårddokumentation som stöd för vårdprocesser utifrån vårdprogram och evidens. Den strukturerade vårddokumentationen möjliggör också kvalitetssäkrad uppföljning av medicinska resultat. Fokus & mål tre vårdprocesser per vårduppdrag KÄLLA:

6 Vårdprocesser för Rehabuppdraget
KOL Demens Artros Vårdprocesser för Husläkaruppdraget Levnadsvanor

7 Din möjlighet att påverka
INKA Samordna & prioritera behov av uppföljning ARBETSGRUPP (medarbetare från verksamheten) Beskriva nyttan för patient & medarbetare Definiera kvalitetsindikatorer Ta fram dokumentationsstruktur, t.ex. sökord & mallar i TC Ta fram skriftlig rutin för dokumentation Testa nya sökord & mallar Kravställa uppföljningsrapport Testa & validera uppföljningsrapport KOMPETENSLYFTET Implementera i berörda verksamheter

8 Nya systemgemensamma mallar

9 Fika

10 Vård i rimlig tid 1, 2, 3 eller fler dagar? Erbjudits: Ja/Nej?

11 Diagnosregistrering ICD-10-SE 2011 under publikationer i TakeCare
SLSOs anvisning för diagnos och diagnosregistrering Lathund diagnoskoder på insidan

12

13 Behandlingsplan / Rehabiliteringsplan

14 Bensträckare Pausövningar

15

16 Framtid - kvalitetsregister
BOA SveDem RiksKOL Senior Alert Riks-Stroke

17 Vad har vi gått igenom idag?
Organisation Fokus och mål 2012 Nya systemgemensamma mallar Vård i rimlig tid Diagnosregistrering PhysioTools Behandlingsplan/Rehabiliteringsplan QlikView Framtid – Nationella kvalitetsregister

18 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

19 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser