Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella skolfrågor hos SKL Per-Arne Andersson SKL, avdelningen lärande och arbetsmarknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella skolfrågor hos SKL Per-Arne Andersson SKL, avdelningen lärande och arbetsmarknad."— Presentationens avskrift:

1 Aktuella skolfrågor hos SKL Per-Arne Andersson SKL, avdelningen lärande och arbetsmarknad

2 INPUT OUTPUT

3 Bättre resultat i skolan Styrning och ledning Forskning Öppna jämförelser PRIO Rektors- utbildning Matte- satsning Lärar- avtal

4 Synligt lärande Vad påverkar elevernas studieresultat

5 ” Det är så mycket lättare att lägga pengar på små klasser, mer utrustning, nya uppgifter och att bekymra sig över examensformer. Det är mycket svårare att peka på skillnader mellan god och dålig undervisning. Därför menar jag att vi behöver använda mer tid till att undersöka hur vi kan belöna och stimulera bra lärare.” John Hattie, 2009

6 Några exempel PåverkansfaktorEffekt Självskattning av betyg1.44 Uppförande i klassrummet/studiero0.80 Motivation0.48 Förskoleaktiviteter0.48 Ekonomiska resurser Klasstorlek 0.29 0.17 Familjestruktur0.19 Nivå (begåvnings-)gruppering0.12

7 Utgångspunkter för projektet

8 8 ”Skolsystemets förbättringsresa” Excellent Poor Fair Good Great Utveckla professionen Pedagogisk innovation och utbyte tvärs skolor säkerställ de basala villkoren Lägg den strukturella grunden

9 Prioriterade utvecklingsområden Organisationsstruktur Samarbetsorienterade arbetssätt Resultatuppföljning Effektiv resursanvändning Processer och arbetssätt i skolan Lärarutbildningens utformning Rekrytering till läraryrket Utveckling av lärarkåren Kompetens- försörjning Uppföljning Insatsprogram Spridning av goda exempel mellan huvudmän Styrning och uppföljning på systemnivå Skolsystemets grundförutsättningar Friskoleregleringar Resursfördelning Skolvalsbestämmelser

10 Resultat från kartläggningen (några axplock)

11 Lärares arbetstid

12 Skolledares arbetstid

13 Nya arbetssätt och processer ▪ 1-2 lektioner planeras gemensamt varje vecka i grupper om 2-4 lärare ▪ Tidigare veckas lektioner utvärderas och diskuteras Gemensam planering ▪ Coacha och bli coachad av en kollega en gång per månad samt uppföljningssamtal efter varje tillfälle ▪ Skolledarna lägger ~20 % av sin tid på lektionsbesök och coachning Coachning ▪ Tydligare mötesstruktur ▪ Planerad bufferttid ▪ Mer information via mejl ▪ Korta tavelmöten ▪ Ny rutin för skriftliga omdömen Tidsfördelning ▪ Ny rutin för medarbetarsamtal ▪ Översyn av tjänstefördelning i år 1-6 för ökad ämnesinriktning Övriga områden 13

14 Viktigaste åtgärder för bättre skolresultat (enligt rektor)

15 Matematik satsningens volym 2011/12 (6) 2012/13(30) 2013/14(180 )

16 Villkor medverkan - Avsiktsförklaring : förbättra matematikundervisningen - Ange operativa mål - Pröva sin egen styrning & ledning mot SKL:s satser - Ha en gedigen dokumentation - Bekräfta aktiv medverkan i mötesplatserna (styrning & ledning, matematik och digitalt ) - Vara villig fortsätta satsningen fram till 2015 - Ta ett visst ansvar då allt fler kommuner ansluter sig

17 HÖK 10 med Lärarnas samverkansråd Bilaga 6 “Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse” När det finns behov av att göra avsteg från Bilaga M genom lokalt kollektivavtal kan så ske. Parterna ska understödja lokala parter i arbetet att teckna lokala kollektivavtal Lokalt kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning tecknas enligt a.Ferieanställning med reglerad arbetstid 1552 tim/år b.Semesteranställning, 40 tim/v c.Annan avvikelse från Bilaga M Berörda lärare erhåller, vid a och b ovan 1.När förändringen träder i kraft 1500 kronor (varje berörd) 2.Vid den därpå följande ordinarie löneöversyn ökas det garanterade utfallet med 500 kronor per berörd lärare Vid avvikelse enligt ovan c utges belopp som överenskoms lokalt. Beloppet utges vid de tillfällen och på det sätt som i 1 och 2

18 Tillämpning av Bilaga 6 ”verksamhetsutveckling och måluppfyllelse” Enkät med ca. 80% svarsfrekvens 43 kommuner har tecknat avtal - fortsatt ferieanställning - semesteranställning - annat avvikelse Diskussioner förs i många kommuner - 49 avser teckna avtal 2011 - 95 avser teckna avtal 2012 93 avser ej teckna avtal

19 Sju punkter för stärkt forskningsanknytning

20 Skolforskning i kommunerna - kartläggning  Enkät till central förvaltning  40 procent svarsfrekvens  Ca 2/3 av befolkningen  Inte alltid kunskap om satsningar i kommunen (t ex deltagande i forskarskolor)  Knapphändiga svar. Många har inte angett budget  50 miljoner (?) till skolforskning  Främst forskarutbildning samt utvecklingstjänster  Några står för stor del av dessa 50 miljoner  Samverkan ger mervärde, särskilt kontakter med lärosäten

21 50 miljoner från kommuner till skolforskning  Kommuner med promilletänk: Botkyrka, Stockholm, Nacka, Umeå, Jönköpings län (13 kommuner)  Kommuner med större satsningar totala medel: Göteborg, Malmö, Landskrona, Nynäshamn/Västervik  Kommuner med större satsningar kronor per invånare: Hörby 26, Halmstad 3, Kristianstad 6, Mariestad 4, Ovanåker 25 kr, Partille 11, Söderköping 7, Torsby 12, Töreboda 17, Värnamo 6, Årjäng 35, Öckerö 6, Ödeshög 10  Region Skåne satsar 1 krona/invånare (alla utom Malmö)

22 Unga till arbete Regionalt samarbete SYV- guide Hälso- samtal Plug in Info- ansvaret Avhopps- studie

23 Bättre resultat i skolan Styrning och ledning Forskning Öppna jämförelser PRIO Rektors- utbildning Matte- satsning Lärar- avtal

24 TACK FÖR ER TID!


Ladda ner ppt "Aktuella skolfrågor hos SKL Per-Arne Andersson SKL, avdelningen lärande och arbetsmarknad."

Liknande presentationer


Google-annonser