Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Imitation av verkligheten med träning i autentisk miljö……

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Imitation av verkligheten med träning i autentisk miljö……"— Presentationens avskrift:

1 Imitation av verkligheten med träning i autentisk miljö……
Simulatorträning! Imitation av verkligheten med träning i autentisk miljö…… Rätt utrustning Rätt team-medlemmar Relevanta patientfall MEN utan riktig patient = patientsäker träning ”Simulering är en teknik – inte en teknologi – som ersätter eller förstärker verkliga upplevelser med erfarenheter under vägledning som frammanar eller reproducerar betydelsefulla aspekter av verkligheten på ett interaktivt sätt” David M Gaba 1 Föreläsningens namn

2 Patientsäkerhet? Det började på allvar med en rapport…
USA 1999: dödsfall/år pga. medicinska felbehandlingar Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS To err is human: building a safer health system >2/3 av fallen var primärt orsakade av brister i kommunikationen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations Communication: a critical component in delivering quality care 2006 Använd “Visa” menyn och “sidhuvud och sidfot” för att ändra eller ta bort texten under strecket. 2 Föreläsningens namn

3 Vårdskador inom somatisk slutenvård Socialstyrelsen 2008
Omräknat till årsbasis Allvarlighetsgrad vårdskador extra vårddygn besök i öppenvård Var tredje inläggning från akuten beror på läkemedelsproblem 9% medförande bestående men 3% bidragande till dödsfall

4 Miller’s inlärningspyramid
Detta vill vi påverka! DOES Beteende SHOWS HOW KNOWS HOW Kognition KNOWS Miller’s inlärningspyramid 4 Föreläsningens namn

5 Human factors och icke tekniska färdigheter, t ex CRM
Crew resource management är ett inslag i simulatorträning som innebär att man tränar ett arbetslag under stort informationsflöde och besluts­tagande under stress. Att arbeta med CRM syftar till att minska risken för missförstånd, förebygga allvarliga händelser och att vara ett beslutsstöd …... (A-HLR, kursbok 2012) 5 Föreläsningens namn

6 CRM- key points TÄNKT är inte sagt SAGT är inte hört
Lär känna din omgivning! Förutse svårigheter och planera arbetet! Kalla på hjälp tidigt! Utöva ledarskap och följarskap! Fördela arbetsbördan! Mobilisera alla tillgängliga resurser! Kommunicera effektivt. adressera/kvittera! Använd all tillgänglig information! Förebygg och hantera fixationsfel! Dubbelkolla / Cross check Använd kognitiva hjälpmedel – minneslappar etc Re-evaluera återkommande! Använd gott lagarbete! Fördela uppmärksamheten klokt Prioritera dynamiskt - omprioritera om nödvändigt Fritt översatt: Rall M, Gaba DM: Human Performance and Patient Safety, Miller 6th ed 2005) TÄNKT är inte sagt SAGT är inte hört HÖRT är inte förstått FÖRSTÅTT är inte utfört… …..Close the loop!

7 Högpresterande team Tydlig rollfördelning
Ömsesidig prestationsövervakning Personligt stöd Kollektiv orientering Flexibilitet Burke CS et al 2004 Qual Saf Health Care Vad kännetecknar ett bra team? Jmfr idrottslag. 7 Föreläsningens namn

8 MEDANSVAR FÖR SITUATIONEN!
Ledare Föjare Öppnar upp klimatet Kommunicerar planen Inviterar till samarbete Meddelar beslut Prioriterar Delegerar Re-evaluerar Bidrar till ett öppet klimat Stödjer, accepterar Ifrågasätter konstruktivt Rapporterar avvikelser Bekräftar uppgifter Frågar vid oklarheter 8 Föreläsningens namn

9 Kalla på hjälp tidigt! Känn din egen begränsning
Riskera inte patientens säkerhet pga ”stolthet” ”Heroes are dangerous” 9 Föreläsningens namn

10 Kommunicera effektivt!
Tala högt till hela teamet (gäller samtliga): alla får samma bild av situationen Summera: vad är gjort och vad behöver göras? Tilltala varandra med namn Ögonkontakt och namn (funktion) om möjligt Bekräfta – ”loop” kommunikation 10 Föreläsningens namn

11 Prioritera dynamiskt – omprioritera om nödvändigt!
Återigen: det som nyss var rätt kanske inte längre är det! Meddela teamet dina prioriteringar och fråga efter deras syn Sammanfatta situationen för samtliga närvarande En prioritering kvarstår alltid: säkra stabila vitalparametrar! 11 Föreläsningens namn

12 Simuleringens delmoment
Briefing Vi går igenom ”patientens” och lokalens förutsättningar, övningens mål och syfte och rollfördelning. Scenario Information ges om patientfallet. Återställande Avblåsning av scenariot och därefter återställer deltagarna rummet under tystnad med uppdrag att tänka på minst en sak som man gjorde bra. Debriefing Alla deltagare deltar i återkoppling.

13 SBAR-modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation Wallin CJ, Thor J. SBAR-modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal. Läkartidningen :26-27;

14 SBAR för strukturerad och effektiv kommunikation
” Rätt information vid Rätt tillfälle” 14 Föreläsningens namn

15 ”Husregler” Lärandet skall vara en positiv upplevelse
Aktivt deltagande – respekt för andras inlevelse och agerande Misstag är en del av lärandet! Reflektion och feedback (det lärande rummet) Tystnadsplikt (det slutna rummet) Det är inte en examination - lärotillfälle! Gruppträning – inte individuellt 15 Föreläsningens namn


Ladda ner ppt "Imitation av verkligheten med träning i autentisk miljö……"

Liknande presentationer


Google-annonser