Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”"— Presentationens avskrift:

1 ”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”

2 Lisa Andersson Lindberg
Johan Söderling Ordförande Umeåregionens Regionråd, KS ordförande Vännäs kommun Lisa Andersson Lindberg Kanslichef och samordnare Umeåregionens kansli

3 Innehåll Vi ska prata om… Ramar för samverkan Styrning Verksamhet
Grundteser Principer Finansiering Styrning Umeåregionens 3 ben Verksamhet Exempel på verksamheter Arbetsgrupper Omfattning Utveckling Resultat från Kommunstyrelseseminariet På gång

4 Umeåregionen Sex kommuner i samverkan sedan 1993 Bjurholm Nordmaling
Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

5 Grundteser Ramar för samverkan
positiv utveckling i en kommun är positiv utveckling för alla! minimera konkurrens mellan kommunerna förbättrad service till medborgarna

6 Principer! Ramar för samverkan
Konsensus KS ordf. och vice ordf. representerar kommunen i Regionrådet Samverkan ska ge resultat Kommunalt självstyre Alla betalar relativt innevånare

7 Finansiering Ramar för samverkan

8 Umeåregionens 3 ben Styrning
Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya innevånare i regionen Gemensamt engagemang Umeå2014 Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa Transparens i samverkan och beslut i regionen Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, näringsliv och ideella sektor

9 Organisation Styrning
Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat REGIONRÅD Politisk ledning Operativ ledning KOMMUNCHEFSGRUPP Samordning KANSLICHEF Arbetsgrupper Projekt Avtal

10 Några exempel Verksamhet
Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat CEMR Deklaration för Jämställdhet Bibliotek Gemensam växel Aktiva dialoger Kultur Konsensus Upphandling Flykting- mottagning Familjehems Centrum Ensam- kommande barn Kommunalt självstyre Turistbyrå Kommunstyrelse- seminarium Aalborg Gemensamt över- förmyndarkansli IT-/System

11 Arbetsgrupper Verksamhet
Arbetsgrupper Beredskap Biblioteksgruppen Flyktingmottagning Folkhälsa IT Inköp/Upphandling Jämställdhet Kommunchefsgruppen Kommunikation Kultur MAS Näringslivsgruppen Personal Socialchefer Turism Webbgruppen Översiktsplanering - strandskydd Överförmyndarverksamhet Samverkan pågår… Skolchefer Teknik i tre olika grupperingar Föräldrastöd Ensamkommande barn Vindkraft Avtalssamverkan… Konsumentvägledning fr.o.m Brandfarliga/explosiva ämnen fr.o.m ? Ev. Alkoholtillstånd? (KC )

12 Omfattning Verksamhet
Omkring 20 arbetsgrupper Drygt 140 personer i arbetsgrupperna 35 personer i 23 gemensamma tjänster i projekt och gemensam organisation

13 Styrning

14 Resultat från KS-Seminariet Utveckling
Utvecklingsområden - familjepeppen Citat från politiker: ”Hur försäkra oss om att denna viktiga verksamhet utvecklas och finns kvar.” ”Vi kan spara miljoner.” ”Bra verksamhet som bör finnas kvar i kommunerna.” ”Bli mer jämställt.” ”Ingå i ordinarie verksamhet”

15 Resultat från KS-Seminariet Utveckling
Utvecklingsområden - IT-gruppen Citat från politiker: ”Mer användning av tekniken i organisationen för att optimera verksamheten, tex löner. ” ”Organisera, samordna oss i systemen.” ”Politikerstöd.” ”Gemensam IT-avdelning.” ”Fler gemensamma tjänster ut mot brukare.” ”Informera mer om möjligheterna att använda IT.”

16 KS-Seminariet Utveckling
Några nya tankar efter kommunstyrelseseminaret?

17 På gång Utveckling Hur organiserar vi oss inför en ytterligare fördjupad samverkan? Ensamkommande barn samordnas Vi tittar på samma system för diarium och ärendehantering Vi ser över (krans-)kommunernas webbplatser Integrationsdag – Inspira 10 februari Erik Ullenhag kommer!

18 Lisa Andersson Lindberg
Kanslichef och samordnare Umeåregionens kansli

19

20 VÄRLDENS BÄSTA LIVSMILJÖ FÖR 250 000 MÄNNISKOR ÅR 2050!
Vision! VÄRLDENS BÄSTA LIVSMILJÖ FÖR MÄNNISKOR ÅR 2050!

21 Arbetsgrupper Verksamhetsplaner!
”Fikar ni bara?” NEJ!

22 Arbetsgrupper Verksamhetsplaner!
VERKSAMHETSPLAN - på gång - VERKSAMHETSBERÄTTELSE - lägeskoll -

23 Gemensamt kansli från årsskiftet 2011-2012!
Arbetsgrupper Verksamhet Har satsat ordentligt på ex. gemensam scen på kulturnatta Kulturhuvudstad på agendan! Beredskap Biblioteksgruppen Flyktingmottagning Folkhälsa IT Inköp/Upphandling Jämställdhet Kommunchefsgruppen Kommunikation Kultur MAS Näringslivsgruppen Personal Socialchefer Turism Webbgruppen Översiktsplanering - strandskydd Överförmyndarverksamhet Världsunikt och prisbelönat! Gemensam vindkraft-planering Gemensam strandskydds-planering Gemensam kommunikation med bl.a. Lst AC Gemensamt kansli från årsskiftet ! Familjehems-centrum Gemensamt system Bevakning lagändringar mm mm

24 Projekt Verksamheter Projekt Personer Resurser/tjänster Internet som möjlighet i integrationsarbetet 3 1,5 Be green/Green citizens Familjepeppen ,5 Normstorm ,3 Dur ,2 Destination Umeåregionen Summa ,5 Gemensamma resurser!

25 11 arbetsgrupper inkom med VP år 2009
VB09 VP10 VB10 VP11 Beredskapsgruppen 1 Biblioteksgruppen Familjepeppen x Flyktingmottagning Folkhälsa Inköp/Upphandling IT/telefoni Jämställdhet Kommunchefsgruppen Kommunikation Kultur MAS Näringslivs-gruppen Personal Socialchefer Turism Webbgruppen Överförmyndarverksamhet Summa 11 12 16 18 11 arbetsgrupper inkom med VP år 2009 18 arbetsgrupper inkom med VP år 2011

26 Regionrådet uppdrar kommuncheferna att under 2011…
Arbetsgrupperna ska arbeta på direkta uppdrag från kommuncheferna efter prioriterade områden från Regionrådet om sådana delges. Prioriterade områden 2011 och 2012, Aalborg och Umeåregionens handlingsplan för jämställdhet Styrdokument 2011


Ladda ner ppt "”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”"

Liknande presentationer


Google-annonser