Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”. Johan Söderling Ordförande Umeåregionens Regionråd, KS ordförande Vännäs kommun Lisa Andersson Lindberg Kanslichef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”. Johan Söderling Ordförande Umeåregionens Regionråd, KS ordförande Vännäs kommun Lisa Andersson Lindberg Kanslichef."— Presentationens avskrift:

1 ”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”

2 Johan Söderling Ordförande Umeåregionens Regionråd, KS ordförande Vännäs kommun Lisa Andersson Lindberg Kanslichef och samordnare Umeåregionens kansli

3 Vi ska prata om… -Ramar för samverkan -Grundteser -Principer -Finansiering -Styrning -Umeåregionens 3 ben -Verksamhet -Exempel på verksamheter -Arbetsgrupper -Omfattning -Utveckling -Resultat från Kommunstyrelseseminariet -På gång Innehåll

4 Umeåregionen Sex kommuner i samverkan sedan 1993 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

5 Grundteser Ramar för samverkan positiv utveckling i en kommun är positiv utveckling för alla! minimera konkurrens mellan kommunerna förbättrad service till medborgarna

6 Principer! Ramar för samverkan Konsensus KS ordf. och vice ordf. representerar kommunen i Regionrådet Samverkan ska ge resultat Kommunalt självstyre Alla betalar relativt innevånare

7 Finansiering Ramar för samverkan

8 Umeåregionens 3 ben Styrning Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya innevånare i regionen Gemensamt engagemang Umeå2014 Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa Transparens i samverkan och beslut i regionen Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, näringsliv och ideella sektor

9 Organisation Styrning REGIONRÅD KOMMUNCHEFSGRUPP KANSLICHEF Politisk ledning Operativ ledning Samordning Arbetsgrupper Projekt Avtal Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat

10 CEMR Deklaration för Jämställdhet Några exempel Verksamhet Turistbyrå Flykting- mottagning Gemensam växel Aalborg Aktiva dialoger Konsensus Kommunalt självstyre IT-/System Bibliotek Upphandling Ensam- kommande barn Kultur Familjehems Centrum Gemensamt över- förmyndarkansli Kommunstyrelse- seminarium Utveckla regionen Effektivisera Kommunal förvaltning Demokratiskt förankrat

11 Samverkan pågår… Skolchefer Teknik i tre olika grupperingar Föräldrastöd Ensamkommande barn Vindkraft Avtalssamverkan… Konsumentvägledning fr.o.m 2011-03-01 Brandfarliga/explosiva ämnen fr.o.m 2011-03-01? Ev. Alkoholtillstånd? (KC 2011-02-16) Arbetsgrupper Beredskap Biblioteksgruppen Flyktingmottagning Folkhälsa IT Inköp/Upphandling Jämställdhet Kommunchefsgruppen Kommunikation Kultur MAS Näringslivsgruppen Personal Socialchefer Turism Webbgruppen Översiktsplanering - strandskydd Överförmyndarverksamhet Arbetsgrupper Verksamhet

12 Omkring 20 arbetsgrupper Drygt 140 personer i arbetsgrupperna 35 personer i 23 gemensamma tjänster i projekt och gemensam organisation Omfattning Verksamhet

13 Styrning

14 Utvecklingsområden - familjepeppen Citat från politiker: ”Hur försäkra oss om att denna viktiga verksamhet utvecklas och finns kvar.” ”Vi kan spara miljoner.” ”Bra verksamhet som bör finnas kvar i kommunerna.” ”Bli mer jämställt.” ”Ingå i ordinarie verksamhet” Resultat från KS-Seminariet Utveckling

15 Utvecklingsområden - IT-gruppen Citat från politiker: ”Mer användning av tekniken i organisationen för att optimera verksamheten, tex löner. ” ”Organisera, samordna oss i systemen.” ”Politikerstöd.” ”Gemensam IT-avdelning.” ”Fler gemensamma tjänster ut mot brukare.” ”Informera mer om möjligheterna att använda IT.” Resultat från KS-Seminariet Utveckling

16 Några nya tankar efter kommunstyrelseseminaret? KS-Seminariet Utveckling

17 –Hur organiserar vi oss inför en ytterligare fördjupad samverkan? –Ensamkommande barn samordnas –Vi tittar på samma system för diarium och ärendehantering –Vi ser över (krans-)kommunernas webbplatser –Integrationsdag – Inspira 10 februari Erik Ullenhag kommer! På gång Utveckling

18 Lisa Andersson Lindberg Kanslichef och samordnare Umeåregionens kansli lisa.a.lindberg@umea.se 070 - 644 95 92 090 -16 13 32

19

20 Vision! VÄRLDENS BÄSTA LIVSMILJÖ FÖR 250 000 MÄNNISKOR ÅR 2050!

21 Arbetsgrupper Verksamhetsplaner! ”Fikar ni bara?” NEJ!

22 Arbetsgrupper Verksamhetsplaner! VERKSAMHETSPLAN - på gång - VERKSAMHETSBERÄTTELSE - lägeskoll -

23 Gemensamt kansli från årsskiftet 2011- 2012! Beredskap Biblioteksgruppen Flyktingmottagning Folkhälsa IT Inköp/Upphandling Jämställdhet Kommunchefsgruppen Kommunikation Kultur MAS Näringslivsgruppen Personal Socialchefer Turism Webbgruppen Översiktsplanering - strandskydd Överförmyndarverksamhet Världsunikt och prisbelönat! Har satsat ordentligt på ex. gemensam scen på kulturnatta Kulturhuvudstad på agendan! Gemensam vindkraft-planering Gemensam strandskydds- planering Gemensam kommunikation med bl.a. Lst AC Familjehems- centrum Gemensamt system Bevakning lagändringar mm mm Arbetsgrupper Verksamhet

24 Gemensamma resurser! ProjektPersonerResurser/tjänster Internet som möjlighet i integrationsarbetet31,5 Be green/Green citizens44 Familjepeppen32,5 Normstorm42,3 Dur74,2 Destination Umeåregionen84 Summa2918,5 Projekt Verksamheter

25 ArbetsgruppVP09VB09VP10VB10VP11 Beredskapsgruppen1111 Biblioteksgruppen11111 Familjepeppenxxxx1 Flyktingmottagningxxxx1 Folkhälsa01111 Inköp/Upphandling11111 IT/telefoni11111 Jämställdhet11111 Kommunchefsgruppenxx111 Kommunikation00111 Kultur10111 MASxx111 Näringslivs-gruppen11111 Personal11111 Socialchefer11111 Turism11111 Webbgruppen11111 Överförmyndarverksamhet11111 Summa111216 18 11 arbetsgrupper inkom med VP år 2009 18 arbetsgrupper inkom med VP år 2011

26 Regionrådet uppdrar kommuncheferna att under 2011… Arbetsgrupperna ska arbeta på direkta uppdrag från kommuncheferna efter prioriterade områden från Regionrådet om sådana delges. Prioriterade områden 2011 och 2012, Aalborg och Umeåregionens handlingsplan för jämställdhet. Styrdokument 2011


Ladda ner ppt "”Ett samarbete som ger eko i omvärlden”. Johan Söderling Ordförande Umeåregionens Regionråd, KS ordförande Vännäs kommun Lisa Andersson Lindberg Kanslichef."

Liknande presentationer


Google-annonser