Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester

2 Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Förändringar i och med tillämpningen av avtalet

3 VA/VA-T Syfte: Avtalen har inte primärt syftat till materiella förändringar. Ny struktur Tydligare definitioner Enhetlig modell för löneavdrag – oavsett orsaken till frånvaro De mindre skillnader i utfallet som kan uppstå för en individ är, enligt parterna, inte att anse som materiella skillnader??? Modellen för löneavdrag bygger på arbetsdagsavdrag, kalenderdagsavdrag och månadsavdrag. Löneadministration

4 Exempel på förändringar Semester –Kvotsemester huvudregel, koncentrerad förläggning Ersättning vid tjänsteresa –Både inrikes- och utrikes tjänsteresa Löneadministration

5 Kvotberäknad semester Arbetstagare med kontorsarbetstid med koncentrerad förläggning. Kvotsemester tillämpas Om man arbetar mindre än fem dagar i genomsnitt per vecka ska semesterledigheten beräknas enlig särskild formel. Gäller även föräldralediga 1-4 dagar/vecka under mer än fyra kalenderveckor i följd. Löneadministration

6 Kvotberäknad semester Antal arbetsdagar i genomsnitt per vecka (a) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Semesterkvot 5/a 1,11 1,25 1,42 1,66 2,00 2,50 3,33 5,00 10,00 Löneadministration

7 Löneavdrag och lönetillägg Samma princip oavsett frånvaro; Först avdrag vid frånvaro Därefter kontrollera – berättigar frånvaron till någon form av lönetillägg? Löneavdrag Lönetillägg vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Löneadministration

8 Löneavdrag Huvudprincip: Ledighet vid högst 5 arbetsdagar i följd –Arbetsdagsavdrag –Vid koncentrerad tjänstgöring kvotberäknas avdraget utom vid partiell föräldraledighet förlagd 1-4 dagar per vecka Ledighet vid 6 arbetsdagar eller mer i följd –Kalenderdagsavdrag Om ledighetsperioden omfattar två eller flera veckor görs avdrag för sju dagar per vecka. Ledighet hel kalendermånad eller mer –Månadsavdrag Ledighet under del av dag –Timavdrag Löneadministration

9 Löneavdrag Månadsavdrag Arbetsdagsavdrag Kalenderdagsavdrag Timavdrag 5 arbetsdagsavdrag motsvarar 7 kalenderdagsavdrag X procent av fast lön 4,6 procent av aktuell lön 3,3 procent av aktuell lön 1/175 av fast heltidslön Löneadministration

10 Löneavdrag Ledighet högst 5 arbetsdagar i följd. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet, enskild angelägenhet) Exempel: Frånvarande 100 % on, to, fr, må, ti. Arbetsdagsavdrag 5 arbetsdagar Ledighet 6 arbetsdagar eller mer i följd. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet, enskild angelägenhet) Exempel: Frånvarande 100 % Må (v 1—fr v 2) 12 dagar. Kalenderdagsavdrag 14 kalenderdagar (även lö-sö v 2) Löneadministration

11 Löneavdrag Ledighet del av månad tillsammans med hel månad. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet ….) Exempel: Ledig 25/3—31/3 och ¼--30/4 Kalenderdagsavdrag 25/3—31/3 och Månadsavdrag 1/4--30/4 Ledighet om högst 5 kalenderdagar i följd. (T ex föräldraledighet 20 % 6 mån) Exempel: Lediga fredagar Arbetsdagsavdrag 100 % för varje fredag Löneadministration

12 Sjukfrånvaro Samma ersättningsnivåer som tidigare. Sjuklön dag 2-14 –80 % av aktuell arbetsdagslön Sjukpenningtillägg från och med dag 15 –10 % respektive 87,60 % av aktuell kalenderdagslön Problem VA/VA-T – får den anställde 80 % sjuklön? Löneadministration

13 Viktigt att veta Kombination av olika ledigheter samt storleken på ledigheten påverkar löneavdrag över helgen Manuella rättelser kan behöva göras i efterhand beroende på hur frånvaron ser ut. Revidering av avtalen är prioriterad av parterna utifrån att sjuklön inte alltid blir 80 %. Vi vet inte vad revidering kommer att innehålla och när den kommer. Vi vet inte heller om den kommer att gälla retroaktivt. Löneadministration

14 Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling

15 Arvodesräkning Löneadministration

16 LAS- lista i Primula Löneadministration LAS-listan finns under Funktioner- Övriga listor Markera Anställd månader = Fyll i 24 månader i rutan

17 Löneadministration Utbildningar våren 2014 Grundutbildning 20 februari Grundutbildning24 april Anställningsavtal19-20 mars Pensionsinformation v12 alt v13 Repetitionsutbildning12 maj GranskarutbildningFeb, april LA-dag 8 maj

18 Ny behörighetsblankett Löneadministration

19 Kommande utveckling Anställningsavtal på webben Kontoändringar på webben Löneadministration

20 Semester

21 Semesterlöneskuld – avslutade personer LA skickar ut lista två gånger per år. Inst/enhet återkommer med beslut: -Semester ska betalas ut -Semester har redan tagits ut under period xx, dagar xx. -Eller en kombination av ovanstående alternativ. Krav om semester ska läggas ut retroaktivt att det är gjort i samråd med den tidigare anställde. Löneadministration

22 Semesterskuld –avslutade personer Nytt från och med 2014: OM inget beslut kommer om semesterhanteringen; LA kommer att betala ut semesterersättning för de dagar som finns registrerade. Utbetalning görs tredje månaden efter att information lämnats. Löneadministration

23 Sparad semester Anställd har rätt att spara semester, max 35 dagar -Övergångsbestämmelse till för de som har mellan dagar sparade Förläggning av sparad semester – krävs överenskommelse mellan anställd och chef. Löneadministration

24 Lärares årsarbetstid timmar 40 år 35 dgr semester tim 30 år 31 dgr semester tim t o m 29 år 28 dgr semester – 1756 tim Löneadministration

25 Lokalt avtal – semester för lärare Undervisningsfri arbetstid. Sammanhängande måndag efter midsommardagen. Doktorander – semester uttagen innan anställningen upphör. Löneadministration

26 Förläggning till annan tid Överenskommelse senast 31 maj. Semesterledighet ska förläggas med minst 4 veckor under juni-augusti – om inte annat avtalas eller särskilda skäl till annan förläggning. Löneadministration

27 Oenighet om semester Överläggning med den anställdes fackliga organisation. Om inte överenskommelse kan uppnås – prefekt/motsv bestämmer om semesterns förläggning. Underrättelse till den anställde – senast två månader före ledighetens början. Löneadministration

28 Tillämpningsanvisningar Lärare som inte sökt/överenskommit om semesterförläggning – 31 maj. Information/påminnelser under vårtermin. Uttag semesterlista 1 juni. Dialog med anställd – prefekt beslutar att förlägga semester i enlighet med lokala avtalet. Löneadministration

29 Semester T/A-personal Semesterlagen och Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Löneadministration


Ladda ner ppt "Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester."

Liknande presentationer


Google-annonser