Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester

2 Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Förändringar i och med tillämpningen av avtalet 2013-06-01

3 VA/VA-T Syfte: Avtalen har inte primärt syftat till materiella förändringar. Ny struktur Tydligare definitioner Enhetlig modell för löneavdrag – oavsett orsaken till frånvaro De mindre skillnader i utfallet som kan uppstå för en individ är, enligt parterna, inte att anse som materiella skillnader??? Modellen för löneavdrag bygger på arbetsdagsavdrag, kalenderdagsavdrag och månadsavdrag. Löneadministration2013-10-243

4 Exempel på förändringar Semester –Kvotsemester huvudregel, koncentrerad förläggning Ersättning vid tjänsteresa –Både inrikes- och utrikes tjänsteresa Löneadministration2013-10-244

5 Kvotberäknad semester Arbetstagare med kontorsarbetstid med koncentrerad förläggning. Kvotsemester tillämpas Om man arbetar mindre än fem dagar i genomsnitt per vecka ska semesterledigheten beräknas enlig särskild formel. Gäller även föräldralediga 1-4 dagar/vecka under mer än fyra kalenderveckor i följd. Löneadministration2013-10-245

6 Kvotberäknad semester Antal arbetsdagar i genomsnitt per vecka (a) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Semesterkvot 5/a 1,11 1,25 1,42 1,66 2,00 2,50 3,33 5,00 10,00 Löneadministration2013-10-246

7 Löneavdrag och lönetillägg Samma princip oavsett frånvaro; Först avdrag vid frånvaro Därefter kontrollera – berättigar frånvaron till någon form av lönetillägg? Löneavdrag Lönetillägg vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Löneadministration2013-10-247

8 Löneavdrag Huvudprincip: Ledighet vid högst 5 arbetsdagar i följd –Arbetsdagsavdrag –Vid koncentrerad tjänstgöring kvotberäknas avdraget utom vid partiell föräldraledighet förlagd 1-4 dagar per vecka Ledighet vid 6 arbetsdagar eller mer i följd –Kalenderdagsavdrag Om ledighetsperioden omfattar två eller flera veckor görs avdrag för sju dagar per vecka. Ledighet hel kalendermånad eller mer –Månadsavdrag Ledighet under del av dag –Timavdrag Löneadministration2013-10-248

9 Löneavdrag Månadsavdrag Arbetsdagsavdrag Kalenderdagsavdrag Timavdrag 5 arbetsdagsavdrag motsvarar 7 kalenderdagsavdrag X procent av fast lön 4,6 procent av aktuell lön 3,3 procent av aktuell lön 1/175 av fast heltidslön Löneadministration2013-10-249

10 Löneavdrag Ledighet högst 5 arbetsdagar i följd. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet, enskild angelägenhet) Exempel: Frånvarande 100 % on, to, fr, må, ti. Arbetsdagsavdrag 5 arbetsdagar Ledighet 6 arbetsdagar eller mer i följd. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet, enskild angelägenhet) Exempel: Frånvarande 100 % Må (v 1—fr v 2) 12 dagar. Kalenderdagsavdrag 14 kalenderdagar (även lö-sö v 2) Löneadministration2013-10-2410

11 Löneavdrag Ledighet del av månad tillsammans med hel månad. (T ex sjukfrånvaro, föräldraledighet ….) Exempel: Ledig 25/3—31/3 och ¼--30/4 Kalenderdagsavdrag 25/3—31/3 och Månadsavdrag 1/4--30/4 Ledighet om högst 5 kalenderdagar i följd. (T ex föräldraledighet 20 % 6 mån) Exempel: Lediga fredagar Arbetsdagsavdrag 100 % för varje fredag Löneadministration2013-10-2411

12 Sjukfrånvaro Samma ersättningsnivåer som tidigare. Sjuklön dag 2-14 –80 % av aktuell arbetsdagslön Sjukpenningtillägg från och med dag 15 –10 % respektive 87,60 % av aktuell kalenderdagslön Problem VA/VA-T – får den anställde 80 % sjuklön? Löneadministration2013-10-2412

13 Viktigt att veta Kombination av olika ledigheter samt storleken på ledigheten påverkar löneavdrag över helgen Manuella rättelser kan behöva göras i efterhand beroende på hur frånvaron ser ut. Revidering av avtalen är prioriterad av parterna utifrån att sjuklön inte alltid blir 80 %. Vi vet inte vad revidering kommer att innehålla och när den kommer. Vi vet inte heller om den kommer att gälla retroaktivt. Löneadministration2013-10-2413

14 Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling

15 Arvodesräkning Löneadministration2013-10-2415

16 LAS- lista i Primula Löneadministration LAS-listan finns under Funktioner- Övriga listor Markera Anställd månader = Fyll i 24 månader i rutan 2013-10-2416

17 Löneadministration Utbildningar våren 2014 Grundutbildning 20 februari Grundutbildning24 april Anställningsavtal19-20 mars Pensionsinformation v12 alt v13 Repetitionsutbildning12 maj GranskarutbildningFeb, april LA-dag 8 maj 2013-10-2417

18 Ny behörighetsblankett Löneadministration2013-10-2418

19 Kommande utveckling Anställningsavtal på webben Kontoändringar på webben Löneadministration 2013-10-2419

20 Semester

21 Semesterlöneskuld – avslutade personer LA skickar ut lista två gånger per år. Inst/enhet återkommer med beslut: -Semester ska betalas ut -Semester har redan tagits ut under period xx, dagar xx. -Eller en kombination av ovanstående alternativ. Krav om semester ska läggas ut retroaktivt att det är gjort i samråd med den tidigare anställde. Löneadministration2013-10-2421

22 Semesterskuld –avslutade personer Nytt från och med 2014: OM inget beslut kommer om semesterhanteringen; LA kommer att betala ut semesterersättning för de dagar som finns registrerade. Utbetalning görs tredje månaden efter att information lämnats. Löneadministration2013-10-2422

23 Sparad semester Anställd har rätt att spara semester, max 35 dagar -Övergångsbestämmelse till 2015-12-31 för de som har mellan 35- 40 dagar sparade 2010-12-31. Förläggning av sparad semester – krävs överenskommelse mellan anställd och chef. Löneadministration2013-10-2423

24 Lärares årsarbetstid 1 980 timmar 40 år 35 dgr semester- 1700 tim 30 år 31 dgr semester - 1732 tim t o m 29 år 28 dgr semester – 1756 tim Löneadministration2013-10-2424

25 Lokalt avtal – semester för lärare Undervisningsfri arbetstid. Sammanhängande måndag efter midsommardagen. Doktorander – semester uttagen innan anställningen upphör. Löneadministration2013-10-2425

26 Förläggning till annan tid Överenskommelse senast 31 maj. Semesterledighet ska förläggas med minst 4 veckor under juni-augusti – om inte annat avtalas eller särskilda skäl till annan förläggning. Löneadministration2013-10-2426

27 Oenighet om semester Överläggning med den anställdes fackliga organisation. Om inte överenskommelse kan uppnås – prefekt/motsv bestämmer om semesterns förläggning. Underrättelse till den anställde – senast två månader före ledighetens början. Löneadministration2013-10-2427

28 Tillämpningsanvisningar Lärare som inte sökt/överenskommit om semesterförläggning – 31 maj. Information/påminnelser under vårtermin. Uttag semesterlista 1 juni. Dialog med anställd – prefekt beslutar att förlägga semester i enlighet med lokala avtalet. Löneadministration2013-10-2428

29 Semester T/A-personal Semesterlagen och Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Löneadministration2013-10-2429


Ladda ner ppt "Välkommen till höstens LA-dag Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Arvodesräkning LAS-lista Utbildningar Kommande utveckling Semester."

Liknande presentationer


Google-annonser