Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för."— Presentationens avskrift:

1 Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för miljöinformation och IT Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Samordnare av miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen Ansvarig för en stor del av Sveriges internationella rapportering (350 uppdrag) Ansvariga för produktion av officiell statistik om utsläpp, miljötillstånd, avfall och miljöbalkens tillämpning Informationsansvar enligt lagen om geografisk miljöinformation Naturvårdsverkets uppdrag (utdrag) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Med miljödata avses ursprunglig och bearbetad data och metadata, som kan utgöra underlag för informationsförmedling som kartpresentationer, diagram, tabeller, indikatorer och annan miljöinformation Strategin omfattar miljödata som Naturvårdsverket: är upphovsrättsinnehavare för (äger eller ansvarar för) finansierar huvuddelen (>50%) av produktion eller lagring av. Miljödatastrategin innehåller inte riktlinjer för vilken miljödata som verksamheten ska producera eller vilken kvalitet den ska ha. Avgränsning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4

5 Naturvårdsverkets hantering av miljödata bidrar till att miljön förbättras och är ett föredöme och en positiv kraft för utvecklingen av miljödatahanteringen i Sverige. Naturvårdsverket är en väl använd källa till miljödata och miljödatahanteringen bidrar till att: ta fram kunskap och underlag för beslut och åtgärder i hela samhället utveckla miljöpolitiken så att förbättringen kommer till stånd stödja och följa upp miljöutvecklingen och miljöarbetet Övergripande mål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Kända och kommer till nytta Strategiska delmål Lätta att hitta Anpassade till användarnas behov Kostnadseffektiv t hanterade Snabbt publikt tillgängliga Möjliga att återanvända för fler syften än det ursprungliga Enkla att använda för alla användare Geografiskt anknutna och anpassade för kartbaserad användning Användbara också inom EU och globalt Väl beskrivna, säkert hanterade och förvaltade med spårbarhet Tillgänglighet Användbarhet Kvalitet Kostnad Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Strategier (I) 1.Samverka aktivt nationellt, framförallt inom de arenor som erbjuds inom Inspire och Geodatasamverkan samt Miljömålsuppföljningen 2.Samverka aktivt internationellt i utvecklingen av system, infrastrukturer och framtagning av standarder 3.Erbjuda miljödata kostnadsfritt 4.Samla tillgången till miljödata 5.Tydliggöra Naturvårdsverket som avsändare av vår miljödata 6.Automatisera insamling och tillgängliggörande av miljödata så att tiden mellan insamling och presentation förkortas 7.Fånga upp användarnas behov och önskemål

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Samla tillgången till miljödata Leverera en ny samlad extern webbplats som ska vara i drift årsskiftet 2012/2013 Samordna miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet naturvardsverket.se, Miljömålsportalen, Miljödataportalen och Utsläpp i siffror Leverera en god överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går

9 Inspiration

10 Samarbeidspartnere Klif Ansvarlig redaktør Avfall Farlige kjemikalier Hav og vann Klima Luft Miljøovervåking Støy Norsk Polarinstitutt Polarområdene Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv Hav og vann Naturmangfold Klima Riksantikvare n Kulturminner Klima Statens strålevern Stråling Havforskningsinstituttet Indikatorer for Barentshavet Statens kartverk Grunnkart til karttjenesten …I tillegg bidrar en rekke andre etater og forskningsinstitusjoner

11 Open Aid – UD och SIDA

12 Strategier (II) 8.Stärka möjligheterna för allmänheten att leverera miljödata (”crowd sourcing”) 9.Främja utveckling av webbaserade miljödatatjänster i ett dynamiskt samspel mellan myndigheter, företag och allmänheten 10.Använda geografiska informationssystem (GIS) för analys och ärendehantering i ökad utsträckning 11.Bevara miljödata så att framtida utnyttjande för andra ändamål är säkrad 12.Beskriva miljödata med nationellt/internationellt erkända termer, begrepp och standards 13.Tillse att våra miljödata har kvalitetssäkrade metadata Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Strategier (III) 14.Tillse att avtal/överenskommelser om datavärdskap finns för våra miljödata 15.Lagra miljödata där en lämplig kombination av verksamhetskunnande och IT-stöd finns 16.Register, termer och begrepp som ska återanvändas av flera intressenter organiseras enligt principer för s.k. Masterdata 17.Tillse att kostnader och teknik för tillgängliggörande av miljödata är anpassat till användningen (”fit for purpose”) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Vision Naturvårdsverket har drivit en framgångsrik effektivisering av miljöinformationshanteringen i Sverige och är den naturliga källan till både data, information och kunskap om miljöutvecklingen liksom fakta om miljöarbetet. Naturvårdsverket är navet i en informationsverksamhet som inbegriper ett stort antal myndigheter och organisationer var och en med egna ansvar men samordnade av Naturvårdsverket på Miljödepartementets uppdrag. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Vision (II) FRÅN..... Myndighet till nationellt perspektiv (till internationellt perspektiv) Miljödatastrategi till nationell miljödatastrategi Datavärdar till nationella miljödatavärdar Masterdata till nationella miljömasterdata Nästan åtkomlig till lätt åtkomlig −samlad översikt och tillgång - miljön.se? −öppenhet, tjänster och kartan i fokus Mijödataportalen och Geodataportalen till ”Svenska Miljödataguiden – SMIL” Otjänster till tjänster Känt till okänt behov Vildvuxet till trädgård till plantskola Tid och otid till nära realtid Hantering till långsiktig hantering

16 Datavärdens API:er Tågtider API Kundo API Pusha API WMS; WFS KML; XML Metadata Download Databas Fil-server Data screening Data OK! zip Dataläggning Publikt tillgängliga data Långtidslager / filarkiv Våra egna webb- gränssnitt Våra kunders webb- gränssnitt, Appar, mm Generell modell för datavärd i morgon

17 N.N Dataflödet från manual till användning Datafångst Validering Lagring, Länk Länk Fil-arkiv Data- läggning Manual, Länk Länk Metod API producent API konsument Leverans StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn. Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur)

18 AF/ 2012-02-02 Datafångst Validering Lagring, Länk Länk Fil-arkiv Data- läggning Manual, Länk Länk Metod API producent API konsument DF 04DF 06DF 07DF 08DF 02DF 05 Leverans DF 03 Revidera en eller ett par U-typer. Sakverksam heten Belysa behov av ”för-system” Vem bygger? ”Marknaden”? Krav på format och filtyp defineras av validerings- tjänsten Validerings- tjänst (pilot) tas fram för några datatyper Fundera över filserverns placering. Hos beställarens driftleverantör? Ta fram en specifikation för tjänstegränssnitt för API hos konsumenten. Miljöstatus.se, VISS, SMED, Utis, Appar? N.N StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn. Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur) Ta fram specifikation, bygga pilot, testa, remiss Vidare- utveckling Precisera, avgränsa Bevaka, samutveckla Ta fram specifikation Vidare- utveckling Att göra… Ta fram en specifikation för tjänstegränssnitt för API hos producenten

19

20 Tack för oss! johan.westman@naturvardsverket.se anders.foureaux@naturvardsverket.se


Ladda ner ppt "Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för."

Liknande presentationer


Google-annonser