Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Svensson/KLK/090126. Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Svensson/KLK/090126. Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126."— Presentationens avskrift:

1 Ulf Svensson/KLK/090126

2

3

4

5

6

7

8

9 Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

10 Vårpropositionen 2009 Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt

11 Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP) Ulf Svensson/KLK/090421

12 Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari 2009-17,5 miljoner 2010-6,7 miljoner 2011-26,9 miljoner 2012-57,4 miljoner

13 Ulf Svensson/KLK/090126

14 2009 Budgeterat resultat -4,4 Prognostiserat resultat -19,4 SAP ?

15

16 Resultatpåverkande faktorer 2010 Kvar av steg 2- ? Ökat försörjningsstöd ?- 2 Minskat finansnetto 09-4,1 Ökade avskrivningar 09-2,5 Avsk/Fin.netto 10-- 5,3 Gummifabriken-2,7 Ökad hyra simhallen Öronmärkt medel mm-1,7 UTGÅNGSLÄGE-0,4

17

18 STEG 3

19 Budskap med krav p å å terrapportering till den 15 maj: genomlys all verksamhet p å alla niv å er samordning och samverkan prioritera k ä rnverksamhet med n ö dv ä ndiga kvalitetsniv å er v ä nd p å alla stenar det finns inga ” heliga kor ”

20 ta vara p å delaktighet/kreativa processer/underifr å nperspektiv ö versyn av int ä kter/avgifter det samlade sparm å let ä r minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar finns inget exakt sparm å l f ö r respektive n ä mnd

21 FÖRSLAG PÅ RAMMINSKNINGAR Anslag2009201020112012 Bidrag till studieförbund1 000 Attraktivitet450 Stöd till näringsliv500 Handel i ytterområde100 Ekologiska livsmedel §6001 500 Drift av tingshus500250 Integrationsprojekt7501 500 Anropsstyrd trafik, §350 Utbyte av skyltar70 Indragning av tjänst, 0,75 % fr o m 2:a hå 2010140280 Effektivisera administrationen/översyn organisation5001 000 Nämnds- och styrelseverksamhet200800 Stimulansmedel för intraprenader400 SUMMA2 5007 5607 950

22 FÖRSLAG PÅ AVSLAG TILL RAMUTÖKNINGAR Stiftelsen Åminne Bruk, vaktmästare76 Stiftelsen Åminne Bruk, industriantikvarie150 Stiftelsen Åminne Bruk, receptionist90 Sommaröppna fritidsgårdar100 Centrumvandringar med föreningsmedverkan75 SUMMA 491 FÖRSLAG PÅ BIFALL TILL RAMUTÖKNINGAR Centrumvandringar med föreningsmedverkan75 Ökad hyra (kapitalkostnad) simhallen1 900 Gummifabriken2 649 SUMMA 2 7244 624

23 Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

24

25 ….mer elände

26 Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning 2009225 kr/inv Prel kostnadsutjämning 2010159 kr/inv Diff 66 kr/inv=-2.170 kkr

27 LSS-utjämning LSS-utjämning 2009968kr/inv Prel LSS-utjämning 2010743kr/inv Diff 225kr/inv=-7.401 kkr -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr

28

29 Ulf Svensson/KLK/090126


Ladda ner ppt "Ulf Svensson/KLK/090126. Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126."

Liknande presentationer


Google-annonser