Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,"— Presentationens avskrift:

1 Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker samt med flera nyckelgrupper. Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna. Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna, en strategi för att på sikt klara kompetensförsörjningen. (Ö 4): Utveckla samarbetet och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i Digital Agenda och strategin för eSamhället. Ö 5: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva de principer för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhet.

2 Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Kultur Folkhälsa FoU Norrbotten (Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället) Prioriterade uppgifter

3 Kostnader 2013 Budget 2013Budget 2012 Styrelse och au Revision Kansli Direktören Socialtjänst Barn- och utbildning Miljö o samhällsbyggnad Eu och internationalisering Tillväxt/regional utveckling Personalfrågor Övriga uppgifter FoU Ifo FoU Äo UR/Film Samverkansberedning Kurser/konferenser Summa

4 Intäkter 2013 Budget 2013Budget 2012 Intäkter kurs/konferens Finansiering Summa


Ladda ner ppt "Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,"

Liknande presentationer


Google-annonser