Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:1 Tvingande till kundens fördel En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:1 Tvingande till kundens fördel En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd."— Presentationens avskrift:

1 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:1 Tvingande till kundens fördel En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd Säljaren är skyldig att avråda Om kunden är missnöjd: –kräva att felet rättas till –kräva ett lägre pris –häva köpet. Konsumenttjänstlagen

2 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:2 Konsumenttjänstlagen, forts. Slutligt pris får inte vara mer än 15 procent högre än angivet pris Tilläggsarbete kräver godkännande Undantag om säljaren inte lyckas få tag i kunden: –om tilläggsarbete har lågt värde –om felet kan leda till allvarlig skada.

3 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:3 Distans- och hemförsäljningslagen Gäller vid hemförsäljning, telefonförsäljning och köp på internet Kunden kan ångra sig inom två veckor efter leverans av varan För tjänster kan kunden ångra sig inom två veckor efter det att avtalet slöts. Tjänsten får inte vara påbörjad Säljaren är skyldig att lämna information om kundens rättigheter

4 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:4 Distans- och hemförsäljningslagen, forts. Pengarna ska betalas tillbaka inom en månad Undantag –kunden har själv kontaktat säljaren –vid livsmedelsköp –priset understiger 300 kr vid hemförsäljning –vid köp av vissa tjänster på internet, t.ex. resor

5 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:5 Konsumentverket –stödjer konsumentrådgivare –testar produkter Konsumentombudsmannen, KO –övervakar att konsumentlagar följs


Ladda ner ppt "H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer Kopiering tillåten © Liber AB 5:1 Tvingande till kundens fördel En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd."

Liknande presentationer


Google-annonser