Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BSC vid Hjärt- och lungdivisionen USiL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BSC vid Hjärt- och lungdivisionen USiL"— Presentationens avskrift:

1 BSC vid Hjärt- och lungdivisionen USiL
Huddinge Universitetssjukhus 4 april 2003 Anna-Karin Bryder och Ann Gyllenberg

2 Uppdrag Hjärt- och lungdivisionen
En enhet för specialiserad hjärt- och lungsjukvård Hjärtröntgen Kardiologisektionen Lungmedicin och allergologi sektionen Thoraxanestesisektionen Thoraxkirurgiska kliniken Processinriktad organisation ”Pilotprojekt” inom sjukhuset

3 Matrisorganisation 5 verksamhetsområden 5 läkarspecialiteter 12 enheter Ca 700 medarbetare

4

5

6

7 Presentation och diskussion i smågrupper med alla medarbetare
40 halvdagsträffar mellan sept-00 och mars-01 10-25 deltagare i varje grupp Medarbetare från olika yrkesgrupper och enheter Representant från ledningsgruppen Vi hade mellan september-00 och mars –01 40 halvdagsträffar med divisionens medarbetare personer i varje grupp. Grupperna var blandade i fråga om yrkeskategorier och enheter. Balanced scorecard konceptet gicks igenom och HLDs styrkort gicks igenom detaljerat. Vi hade en öppen diskussion där alla hade möjlighet att ställa frågor och kommentera. Träffarna avslutades med att en representant från divisionens ledningsgrupp deltog för att svara på frågor och diskutera.

8 Under sommaren 2001 skrevs definitionerna i styrkortet om med utgångspunkt i synpunkterna från medarbetarna. Mycket förenklades och värdeladdade ord och begrepp togs bort.

9 Genom att så många nu hade kännedom om styrkort och kände behov av konkretisering av det divisionsövergripande styrkortet drogs arbeten igång på skilda ställen och på skilda sätt inom divisionen.

10 Balanserade styrkort HLD
Övergripande styrkort för HLD Kranskärl Arytmi Hjärtsvikt Klaffsjukdom THIVA Avd 19 Allergimott Op-avd HIA PM-mott Lung mott Sekr Avd 17 Sekr Avd 18 Sekr HE Transpl team Sekr

11

12

13

14

15 Balanserat styrkortsarbete - erfarenheter…
Själva processen är viktig Problemområden blir tydliga Konkretisering på verksamhetsområdes- avdelnings- och funktionsnivå Ökad delaktighet bland medarbetarna Ökat intresse för ekonomi!

16 Balanserat styrkortsarbete - erfarenheter…
Ständig utveckling av styrtal IT-stöd är nödvändigt Ledningen måste driva – stöd räcker inte Ett styrkort blir aldrig ”färdigt” Man måste vara uthållig!

17 Vad behöver vi göra nu? Revidera det divisionsövergripande styrkortet
Arbeta mer med strategikartor Koppla styrkorten till budgetprocessen


Ladda ner ppt "BSC vid Hjärt- och lungdivisionen USiL"

Liknande presentationer


Google-annonser