Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster
ÖTP-möte Stockholm Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 Agenda 10.00-10.10 Inledning och presentation
Förslag presenteras av Microsoft Douglas Hamilton Genomgång av Sambruks upphandling Barnomsorgen ( ÖTP) Lunch Förslag till upphandling -avrop på Integrationskravspecifikation ÖTP version Kaffe 15.00-ca Avrapportering från MSI-paketerings nätverket Metakatalognätverket ( strategiskt och operativt perspektiv) Verksamhetsplan 2007 Övriga frågor Nästa möte

3 Ang. BizTalk & Curalia ( & Oracle
Ang. BizTalk & Curalia ( & Oracle?) och generell integration relativt Decapus/TEIS

4 Många har Decapus idag... De flesta användningarna av Decapus (och TEIS ännu) är endast ren fil-integration gentemot fil-gränssnitt som verksamhetsapplikationerna i sig ”äger” – dvs inget adapter-behov i dessa fall Ingen volymskostnad, endast årlig licens Verksamhets- applikation A Verksamhets- applikation B Fil- gräns- snitt Fil Decapus Fil Fil- gräns- snitt Ev autostart från Decapus av utläsnings-jobb inläsnings-jobb

5 Decapus med eBizGate Ibland används dessutom TE:s nav för dataöverföring, konvertering etc. Kännbar volymskostnad plus årlig licens Verksamhets- applikation A Verksamhets- applikation B Fil- gräns- snitt eBizGate- nav Decapus Decapus Fil- gräns- snitt

6 Decapus/TEIS-moduler
Till Decapus eller TEIS kan varje kommun köpa paketerade integrationer (s k moduler) – de har en prislapp! Prisex TEIS: Automatstart Devis-X el Procapita IFO el KIR: 18000 kr Paket Respons el LPS el Devis-X: installation 8950 Paket Procapita-KIR: installation 8950 Ofta tillkommer löpandekonsulting för anpassning...

7 Back-end-integration inkl back-end-processtöd – typisk EAI
Ev via gamla integrations-vägar eller befintlig SHS Back-end-integration inkl back-end-processtöd – typisk EAI SOA-adapter? Nytto-meddelande-implementation Front-end Webb- applikation Existerande verksam- hets-applikation Adapteringar? Ev. processtöd SOA-arkitektur Extern part, myndighet etc Ev. processtöd (EAI = Enterprise Application Integration)

8

9 Anskaffande Barnomsorg

10 Anskaffandestrategi 23 kommuner deltar nu i projektet!
Avrop för Nyttomeddelande-implementationer (på befintliga applikationsavtal som varje kommun har med sin leverantör av verksamhets-applikation) Komplett upphandling för e-tjänsten

11 X Y Z Barnomsorg Enl ÖTP V1.2 kapitel 2.2
Applikationen har infört Sambruks. exakta nytto- medd. via Web Service E-tjänst för föräldrar Ny webb- applikation (eller modifierad/förbättrad) Y Applikationen har ett ”högnivå”- API, t ex via COM eller RMI SOA Z Applikationen har inget API, tvingas gå direkt via SQL mot databasen Anpassningslogiken (s k adaptrar) måste bli olika omfattande (från ingenting till ”tjock”), beroende på resp. verksamhetsapplikations möjligheter = E-tjänstens definierade Nyttomeddelanden (anrop via Web Services). = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst.

12 Avropsdelen Avrop på befintliga applikationsavtal för IST, Tersus, TE
Mittvariant Y (fg bild) är vad vi vet inte möjlig eftersom öppenheten är för dålig i de tre verksamhetsapplikationerna idag Nedre varianten Z är inte lämplig eftersom de tre verksamhets-applikationerna, vad vi vet, inte har publicerade datamodeller (samt saknar uppdateringslogikskydd etc). Planerad avropsförfrågan gäller alltså övre varianten, X (härvid uppstår alltså inga adaptrar ur Sambruks synvinkel utan endast leverantörens Nyttomeddelande-implementationer) (Reserv-variant screen-scraping gör att vi inte är helt inlåsta hos leverantörerna utan skulle kunna köpa detta från oberoende part)

13 Upphandlingsdelen Komplett LOU-upphandling mha Kommentus av e-tjänsten (webbapplikationen) för barnomsorg Denna ska kommunicera via Sambruks specade Nyttomeddelanden med bakomliggande verksamhetsapplikation Driftbart sept 2007 ?

14

15 Generell integration

16 Status generell integration
Specifikation v0.9 på remiss sedan senaste möte Några remissvar inkomna Positiva till struktur och att det blir lätt att använda som upphandlingsbilaga Några invändningar mot språkbruk En invändning mot att använda “Beskriv-krav” Torde gå att göra mindre mängd redigeringar för att möta upp synpunkterna

17 Status de olika initiativen?
MS BizTalk ? Curalia ? Oracle ? TEIS Får vi en instegslicens motsvarande Decapus? Rabattförhandling via Sambruk? Integrationsanskaffning Hur går vi nu vidare med anskaffning?

18

19 ÖTP v2.0

20 Saxat ur produktbladet för ÖTP v2.0:
“... kan ÖTP ange en teknisk ”roadmap” internt och för leverantörer” “...förutom beskrivande text ska där också finnas ett antal konkreta kravformuleringar”, jmf Generell integration “... tekniska utvecklingen har också fortsatt så en uppdatering av ÖTP av den orsaken behövs tillika” “Tidplanen är – ”

21 Fokusområden Allmän modernisering av texten
Uttrycka konkreta kravpunkter Ytterligare fokusområden enligt produktbladet: Portal/ytintegrering Webbpublicering/Content Management Metakatalogreplikering Workflow/processtyrning

22 Konkreta leveranser och kontinuitet
Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. ÖTP-delar ... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst ... Vid detta tillfälle alltså inget större nytt verksamhets-projekt som ställer nya krav på ÖTP, mer en fråga om förvaltning av ÖTP i sig. Nästa e-tjänst ... Uppsyn ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision tid Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter.

23 Arbetsformer Bredare insamling av behov, kunskap och synpunkter bland medlemskommunerna, förankring nu när vi inte har en konkret tillkommande kravbild från verksamhetsutredningar...

24 Återanvända arbetsform från verksamhets-specandet
Återanvända arbetsform från verksamhets-specandet? Bistånd gjorde så här (övr 5-piloten likadant):

25 Förslag arbetsformer Seminarieform med referensgrupp vid två seminarietillfällen Ett extra datum Ett vid nästa ÖTP-möte Kompletterande synpunktsinhämtning per e-post Publicering av v för slutremiss

26

27 Diverse Testbänk för Nyttomeddelanden (”validator”) ?
Prototyp för ”hängränne-applikation” som stöd till kontakt-center ?

28 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster
Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – Sambruk_Sthlmmoete_OETP_okt06_v1.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser