Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FAS III Spridning  NTG - Lokal utveckling  NTG´t ”Lokal utveckling” vill underlätta och möjliggöra och att lokal utveckling kan ske genom att jobba med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FAS III Spridning  NTG - Lokal utveckling  NTG´t ”Lokal utveckling” vill underlätta och möjliggöra och att lokal utveckling kan ske genom att jobba med."— Presentationens avskrift:

1 FAS III Spridning  NTG - Lokal utveckling  NTG´t ”Lokal utveckling” vill underlätta och möjliggöra och att lokal utveckling kan ske genom att jobba med att: - påverka politiskt administrativa system som ofta i det dagliga livet både i storstad och glesbygd fungerar på ett stelbent och slentrianmässigt sätt och därmed utgör hinder på arbetsmarknaden för våra målgrupper - påverka företag, organisationer, intresseorganisationer och målgrupperna. 3) - sprida goda exempel, ”best practice” inom Sverige via det tematiska arbetet  Fyra teman för spridningsarbetet 1.Bryta ”monopol”, generella och attitydmässiga inom t.ex. vuxenutbildning, den högre utbildningen, arbetsmarknadspolitiken etc. 2.Samverkan som nytta 3.Mångfald som drivkraft 4.Kreativa livsmiljöer

2 FAS III Spridning  Exempel på resultat och ”best practice” som vi redan idag kan se i våra UP´n: - Tydliggöra hinder för vuxna att studera - Öppet Universitet, tillgängligt för alla - bryta ungdomars -, eller vissa generationsgruppers, ”tolkningsföreträde” - Vem ska tolka AF´s regler inför enskild person ? ( maktperspektivet i tjänste- utövning) - Nya kommersiella samarbetsmodeller mellan företagare - Vidga minoritetsgruppers arbetsmarknad kopplad till nya miljövänliga bärighets- system - Säsongsarbetare - har kraft att göra något åt sin försörjningssituation - "Gräv där du står" alt "ta tillvara det vi redan har och utveckla det" - "Ta makten i bostadsområdet” - "Nätverk för Entreprenörskap bland Etniska Minoriteter - NEEM" - Innovativa samverkansmodeller på lokal nivå - rehabiliteringsinsatser

3 FAS III Spridning  Aktörer i temaarbetet är: 1. De deltagande projekten 1.2) Involverade utomstående aktörer som bidrar till medfinansieringen 2.3) de som ska påverkas – myndigheter, näringsliv, etablerade organisationer 1. och institutioner 3.4) Arbetslivsforskare (”aktionsforskning”) 4.5) Andra projekt i olika program, Urban (i Gbg), Lärande regioner (R3L) 1. eller Interreg.  Partner i temaarbetet är: Glesbygdens Förnyelse, UP 110 NyckelkrafterUP 101 Mångfald i företagandeUP 64 Kista Open AcademyUP 125 SuccessUP 150 OrdkraftUP 111associerad partner Framtidens Nycklar UP 225associerad partner

4 FAS III Spridning  Budget UtgiftsslagBelopp Löner / Arvoden 3 900.000 Lokal o kontorsadministration 460.000 Resor 1 100.000 Köpta tjänster 4 000.000 Köpta varor 100.000 Summa på 3 år 9 560.000

5 FAS III Spridning  Organisation av arbetet  Sekretariat – Administrativ funktion - European Minds  Styrgrupp  Referensgrupp  Forskningsgrupp  Tidsomfattning  November 2003 – t o m Oktober 2006  Status – eget projekt med egen budget


Ladda ner ppt "FAS III Spridning  NTG - Lokal utveckling  NTG´t ”Lokal utveckling” vill underlätta och möjliggöra och att lokal utveckling kan ske genom att jobba med."

Liknande presentationer


Google-annonser