Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Projektperiod mobiliseringsfas 120305-120930 genomförande 121001-140630 • Budget 8 720 000 kr varav; 3 750 000 (43%) EU 4 971 000 (57%) Luleå kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Projektperiod mobiliseringsfas 120305-120930 genomförande 121001-140630 • Budget 8 720 000 kr varav; 3 750 000 (43%) EU 4 971 000 (57%) Luleå kommun."— Presentationens avskrift:

1

2

3 • Projektperiod mobiliseringsfas 120305-120930 genomförande 121001-140630 • Budget 8 720 000 kr varav; 3 750 000 (43%) EU 4 971 000 (57%) Luleå kommun • Organisation - 5,5 tjänster - styrgrupp - referensgrupp - VIP grupp (unga) - extern utvärderare - transnationellt stöd • Målgrupp unga arbetssökande 16-30 år

4 CO-Creation • Mötesplatser 100 kvalitativa företagskontakter mellan unga och företag i Luleå CO-Creation •Arbetsmarknad och Utbildning Minst 100 deltagare i samtal om arbetsliv och arbetsmarknad och av dessa ska 75 % uppleva en förbättring CO-Creation •Förstärkt samverkan Detta ska uppnås genom närvaro på möten, deltagande på mötesplatser samt en väl fungerande samverkan. Parterna ska uppleva en förbättrad samverkan CO-Creation •Aktiviteter och projekt Målet är att 90 % av deltagarna ska uppleva att de utvecklat sitt engagemang och kreativa sinne CO-Creation •Medborgardialog Medborgarkontakten ska uppleva dialogen positiv och meningsfull CO-Creation •Marknadsföring och Branding •Målet är att anordna/delta vid fyra strategiska och välbesökta workshops CO-Creation •Transnationalitet Genomföra transnationella aktiviteter, projekt och erfarenhetsutbyte kring mångfald avseende arbetsliv som skapar ett mångkulturellt samhälle Delmål och indikatorer

5

6 Ingångar till VÅGA

7 Deltagarstatistik 205 SCB 361 FB-följare 511 unga registrerade - 198 killar - 313 tjejer 511 unga registrerade - 198 killar - 313 tjejer 60 medskapande  sysselsättning Mer än 6000 möten med unga 80 i vägledning 50 aktiviteter

8 Processer

9 DIALOG MED UNGA

10 VÄGLEDNING DIALOG / MÖTE/ IDÉ AKTIVITET SAMVERKAN MARKNADS- FÖRING UTVÄRDERING • Gruppvägledning • Individuell vägledning - NU - VILL - HUR - BESLUT • Individuell coachning • Metodutveckling - Vägledningskortlek - PDP samtal (inventering av kompetenser)

11 VÄGLEDNING DIALOG / MÖTE/ IDÉ AKTIVITET SAMVERKAN MARKNADS- FÖRING UTVÄRDERING 100 samverkanspartners • Informell samverkan • Formell samverkan - mål och syfte - tydlig struktur - överenskommelse • Samarbete - aktiviteter/projekt • Utvärdering

12 VÄGLEDNING DIALOG / MÖTE/ IDÉ AKTIVITET SAMVERKAN MARKNADS- FÖRING UTVÄRDERING Syfte: Syfte: nå ut till unga och aktörer i näringslivet Mål: Mål: få många unga och aktörer i näringslivet att engagera sig • Unga deltar i framtagandet av marknadsföringsmaterial • Uppsökande verksamhet • Spridning - via nätverk - digitalt - sociala medier • VÅGA Nytt • Pressmeddelande

13 VÄGLEDNING DIALOG / MÖTE/ IDÉ AKTIVITET SAMVERKAN MARKNADS- FÖRING UTVÄRDERING

14 VÄGLEDNING DIALOG / MÖTE/ IDÉ AKTIVITET SAMVERKAN MARKNADS- FÖRING UTVÄRDERING

15 Transnationalitet • Simonas story • Studiebesök - Jakobstad - Helsingfors - Oulu - Riga - Antwerpen - Bryssel

16 Utvärdering av ungas delaktighet Intervjuer av ungdomar, informella intervjuer och enkät • Känner sig delaktiga • Får ta stort ansvar • Prova olika saker • Kommer med idéer och förslag • Stärkt självförtroende • Bättre självkännedom • Fått kontakter och nätverk • Personalen lyssnar Önskemål: Lämna mer till de unga

17 Absorbering • Programområde A och E • Projekt - Fryshuset (förstudie) - POP UP – av unga för unga • Unga mentorer • Unga referensgrupper • Vägledningskortlek • Handbok för medborgardialogen • Idécaféer NordanSmak • Luleå i Nytt Ljus • Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare • Förhållningssätt • Innovationsspiral

18 http://www.lulea.se/kommun-- politik/projekt-och- samverkan/vaga.html

19 Lotta Zetterström, projektledare VÅGA e-post: lotta.zetterstrom@amf.lulea.selotta.zetterstrom@amf.lulea.se telefon: +46920453133

20

21 Projektbeskrivning UtlysningMötesplatser för ungas idéutveckling ProjektägareLuleå kommun Arbetsmarknadsförvaltningen SamverkanBoden kommun Period140201-141031 Budget575 000 kr Personal4 personer

22 Målgrupp • Unga mellan 18-30 år i Luleå och Boden • Nyfikenhet kring att utveckling av idéer och innovationer

23 Målsättning • Utveckla befintliga mötesplatser kring innovation och entreprenörskap • Synliggöra ungas handling och drivkrafter • Utveckla kunskapsutbytet mellan unga och näringslivet • Stärkas ungas personliga varumärke • Skapa plattformer för att utveckla nätverk

24 Arbetssätt • Uppsökande verksamhet av unga • Aktiviteter initieras och genomförs av unga för unga i en medskapande miljö • POP-UP med syfte att skapa kvalitativa möten mellan unga och näringslivet • Goda förebilder som inspirerar och motiverar unga till eget företagande • Marknadsföring via sociala medier

25 POP-UP

26 Kontaktuppgifter Lotta Zetterström Projektledare lotta.zetterstrom@amf.lulea.se 0920-453133 Sofia Larsson Projektmedarbetare sofia.larsson1@amf.lulea.se Gustav Nilsson Projektmedarbetare gustav.nilsson@boden.se


Ladda ner ppt "• Projektperiod mobiliseringsfas 120305-120930 genomförande 121001-140630 • Budget 8 720 000 kr varav; 3 750 000 (43%) EU 4 971 000 (57%) Luleå kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser