Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÖK - Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som misstänkts/konstaterats ha blivit utsatta för sexuella övergrepp Föredrag på BUP:s nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÖK - Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som misstänkts/konstaterats ha blivit utsatta för sexuella övergrepp Föredrag på BUP:s nationella."— Presentationens avskrift:

1 SÖK - Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som misstänkts/konstaterats ha blivit utsatta för sexuella övergrepp Föredrag på BUP:s nationella verksamhetschefsmöte i Örebro 28/9 2012 Michael Larsson Registerhållare SÖK BUP-Elefanten Leg psykolog/leg psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi

2 Dagordning – 10 min Varför ett nationellt kvalitetsregister för denna patientgrupp? SÖK registrering idag – 4 pilotenheter har börjat - och nästa år 50? SÖK:s Inklusionskriterier Vad får man på köpet? – Det ska smaka mer än det kostar – för alla inblandade SÖK som en del i ett systematiskt förbättringsarbete Vad kan man få ut av SÖK?

3 Varför ett kvalitetsregister för just sexuellt utsatta barn? Del av specialenheters uppdrag är att utveckla och förbättra vården, inte bara ”producera”. 2005 startade SÖK som BUP-Elefantens, BUP- Vasas och BUP-Hans och Gretas gemensamma projekt För att veta att vi förbättrar måste vi registrera vad vi gör = naturligt med kvalitetsregisterkonceptet På specialenheterna och hos vissa specialintresserade behandlare finns: –Ny kunskap om hur många barn som blir utsatta för övergrepp och hur få som får adekvat behandling –Ny forskning, kunskap och teorier om hur trauma påverkar hjärnan och vad som behövs för att läka traumaskador –Nya evidensbaserade behandlingsmetoder Men det nya sprids inte systematiskt på BUP- mottagningarna i Sverige = SÖK ett hjälpmedel.

4 Vilka registrerar i SÖK idag och imorgon Registrerar från och med den 1/9 2012 –BUP Grinden, Stockholm –BUP Elefanten, Linköping –BUP-Karlstad –BUP-Örebro SÖK är i uppbyggnadsfas = Beräknad start för alla andra intresserade enheter – någon gång under våren 2013. Målsättning 2013 – 50 nya anslutna enheter Målsättning 2014 – ytterligare 30 anslutna enheter SÖK-Vision = paraplyregister för flera olika traumatiserade barn

5 SÖK:s Inklusionskriterier - Samtliga 4 inklusionskriterier ska vara uppfyllda 1. Beskrivning av/berättelse om att patienten har varit utsatt för sexuella övergrepp/ sexuella kränkningar. 2. Patienten har övergreppsrelaterade symtom. 3. Behandlaren har gjort en första bedömning av att behandling kan komma att inledas. 4. Patient och föräldrar har blivit informerade om SÖK registrering.

6 SÖK - Mått Processmått (det man gör) 1. Ledtider i behandling 2. Samverkan med andra myndigheter 3. Skyddsbedömning 4. Familjens deltagande i behandling 5. Vilka bedömningsinstrument/ intervjuer 6. Risk- och styrkefaktorer 7. Behandlingsåtgärder inkluderat krisinsatser 8. Mängd handledning till behandlare 9. Mängd vård Resultatmått (hur det går) Förändring av; 1.Generella symtomskattningar 2.Specifika symtomskattningar 3.Upplevelse av styrkor och svårigheter 4.Funktionsnivå 5.Patienttillfredsställelse

7 Vad får man ut av SÖK? – Det ska smaka mer än det kostar! Idag gör behandlaren vid nyregistrering (efter ca 1-3 träffar) Besvarar ett ganska stort antal frågor om patienten och dennes livserfarenheter (20-30 min tid) Administrerar 4 obligatoriska (pappers-) frågeformulär till patienten + föräldrar/motsvarande Idag får behandlaren En ”checklista” med frågor som täcker de viktigaste områden Rättningsservice för de 4 frågeformulären - resultatet beskrivet i en svarsprofil efter ca 1 vecka  Större möjligheter att kunna fatta adekvata bedömnings och behandlingsbeslut

8 SÖK – våren 2013 Behandlaren gör vid ny+ avslutsregistrering Besvarar ett ganska stort antal frågor om patienten och dennes livserfarenheter Administrerar 4 (webbaserade) frågeformulär till patienten + föräldrar (motsvarande) + ev tilläggsformulär Behandlaren får vid ny+ avslutsregistrering ”Checklista”, version 2013 Direkt (automaträttade) resultatredovisning av de 4 obligatoriska formulären Direkt (automaträttade) resultatredovisning av valda tilläggsformulär

9 Dessutom Utdatamodul SÖK, med möjlighet att ta fram egna analyser –En mängd kvalitetsmått –Jämföra egen enhets resultat och nationellt genomsnitt Tillgång till SÖK:s hemsida med bl a; –aktuellt informationsmaterial till patient/föräldrar –sammanfattningar av forskningsartiklar, teori –Vårdprocessprogram, –Enheters förbättringsprojektsbeskrivningar –Patient-tips, Förbättringsprojektsdeltagande kopplat till SÖK registrering. Årliga konferenser med utdataredovisning kopplat till förbättringsarbete och benchmarking.

10 God vård av barn med SÖ-problematik? Förutom att vara en ”god behandlare inom BUP” behövs specialkunskap om: Det juridiska/sociala sammanhanget med lagföring/skydd + lokala samverkansrutiner och personkännedom Hur barn och föräldrar kan reagera i en avslöjandekris och hur man som behandlare kan bemöta krisreaktioner Förutsättningar för behandling (skydd, stöd, förmåga) Sexualitet, sexualitet i olika åldrar samt sexuella övergrepp och en beredskap och naturlighet att prata om sex och sexuella övergrepp med barn och föräldrar Traumateori och traumasymtom Viktiga faktorer att bedöma inför ställningstagande till inför ev behandling Olika evidensbaserade behandlingsmetoder

11 Summering Vården av sexuellt utsatta barn i Sverige kan verkligen förbättras – ny kunskap och nya metoder finns men är inte spridd Kvalitetsregister tillsammans med lokala förbättringsarbeten är ett sätt att systematiskt förbättra vården. SÖK siktar på att ”smaka gott” för användarna (ledning, behandlare och patienter/föräldrar) Breddinförande under våren 2013 Tack för mig


Ladda ner ppt "SÖK - Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som misstänkts/konstaterats ha blivit utsatta för sexuella övergrepp Föredrag på BUP:s nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser