Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globala utmaningar och regionala möjligheter - Norrbotten efter krisen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globala utmaningar och regionala möjligheter - Norrbotten efter krisen"— Presentationens avskrift:

1 Globala utmaningar och regionala möjligheter - Norrbotten efter krisen
Dan Hjalmarsson GD Tillväxtanalys

2 Tillväxtanalys – ny stabsmyndighet
Policyrelevanta utvärderingar: 60 anställda Unik kombination av analys, databaser och globala kontor

3 I korthet Utvärderingar och analyser som används av regeringen, Tillväxtverket och alla andra aktörer för tillväxt och hållbar utveckling

4 Disposition Norrbotten i ett globalt ekonomiskt, ekologiskt och socialt sammanhang – bakgrunden Krisens effekter – kreditåtstramning, minskad efterfrågan och krav på strukturomvandling och sedan ännu hårdare konkurrens För att Norrbotten ska kunna möta denna : (1) Tillgänglighet, (2)entreprenörskap, och (3) innovationsförmåga – för konkurrenskraft, utvecklingsförmåga och hållbar tillväxt

5 På 50-talet hade Europa världens storstäder
Globaliseringen Anm. Städer med fler än 5 miljoner innevånare

6 … nu är de spridda över hela världen …
Källa: National Geographic 2002

7 … och mest i Asien

8 Antalet anställda i svenska företag hemma och utomlands

9 Antalet anställda i utlandsägda företag i näringslivet

10 Tillväxt behövs för en säkrare värld

11 Tillväxt behövs för nya lösningar och hållbar utveckling
Källa: Intergovernmental Panel on Climate Change

12 Bakgrunden Globala konkurrens, som ingen kommer undan
Företagen i Norrbotten har alltid varit på den globala marknaden (LKAB, SSAB och andra men också Universitetet och Vården) Det globala ger möjligheter (LKAB igen)

13 Krisen

14 DN beskriver krisen

15 Konjunkturinstitutet indikerar att BNP-fallet bromsar upp
Index respektive procent, kvartalstakt

16 Krisens olika effekter
Finanskris – banker rädda för förluster, stimulansmedicinen har haft effekt Kraftig nedgång i den reala ekonomin då man inte längre kan ”köpa” för värdestegring och lånade pengar Branschkriser som drabbar alla och särskilt fordonsindustrin – efterfrågan minskar Regionala och lokala problem – orter med stark företags- och branschkoncentration kan drabbas särskilt hårt

17 Insatser i det korta perspektivet
Ledarskap, samordning och flexiblare användning av resurser – regionala/sociala fonden, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, regioner, länsstyrelser, arbets-givarorganisationer, fack m fl Utbildningsplatser – generellt och i företag Krediter och riskkapital genom bl a ALMI och riskkapitalbolag Pengar till kommunerna Infrastruktursatsningar – vindkraft, energibesparing med mera

18 Slutsats 1 när krisen är över* möter Norrbotten en ännu hårdare konkurrens ”efter krisen” *för denna gång

19 Stora och tillgängliga marknader
Entreprenörskap Innovation/globala mötesplatser

20 Det är bra att vara stor …
Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling) samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen

21 Handlingsvägar … Sträva efter att bli större, tillgänglig och mer dynamisk Bättre kommunikationer Minska de mentala avstånden Regional specialisering (inom vård och högre utbildning, se också diskussionen om innovationer)

22 Antal nystartade företag 1996–2009* i Sverige
? 2008 2009 * Preliminära uppgifter för 2008 och skattning för 2009

23 Nyföretagande i olika branscher 1996–2007*
* Samma mönster under 2008

24 Framtidsbranscherna Förhållandet mellan tillväxt och sysselsättningsökning i olika branscher under perioden 1996–2007. Källa: Bearbetning av aktiebolagens årsredovisningar.

25 Sverige – bra på omställning

26 På en snabbt växande hälso- och sjukvårdsmarknad …
Tillväxt- gapet

27 Stern och Stiglitz i Financial Times ser framtiden i hållbar tillväxt
As creative entrepreneurs turn their minds to the challenges posed by a low-carbon economy, the excitement and drive of innovation is evident. This can be the spur to real growth that has so long been missing. Financial Times March

28 Handlingsvägar… Utbildning och kompetensutveckling med entreprenörskap som viktig komponent Diskutera samspelet mellan offentlig sektor och näringslivet – arbetsgivare och upphandlare (inte minst inom vård och omsorg) Regelförenkling i alla former, inte minst för ett bättre klimat

29 Innovation/forskning
Det räcker inte med tillgänglighet och entreprenörer, om kunskapen fattas Forskning/utbildning i världsklass som utvecklas i ett ömsesidigt samspel med näringslivet Allianser med omvärlden allt viktigare

30 Handlingsvägar … Funktionella samverkansmiljöer med en regional specialisering för global konkurrenskraft Forskning och utbildning med samhällsrelevans Forskningsprojekt Gränsgångare Praktik Examensarbeten

31 Tack (1) Ännu hårdare konkurrens
(2) Norrbotten - konkurrensutsatt med stora möjligheter: tillgänglighet, entreprenörskap och innovation är nyckelfrågor för att ta regionen ur krisen och skapa en långsiktigt hållbar utveckling

32 Tack!

33 Folk pendlar över allt större avstånd
Nya FA-regioner Gamla FA-regioner FA-regioner

34

35

36 ”Symmetri-asymmetri”
Funktionell samverkansmiljö HÖGSKOLAN NÄRINGSLIVET Ömsesidighet ”Symmetri-asymmetri” Kunskap Motivation Möjligheter Hur utvecklas kunskap? - Ex. kunskapsinnehåll, arbetssätt, processer, styrning, osv Vad motiverar samverkan? - Ex. incitament, rörlighet, finansiering, tradition, ”nytta” osv. Vilka möjligheter finns? - Ex.finansiering, personliga nätverk styrning, ledarskap Hur utvecklas kunskap Ex. kunskapsinnehåll, arbetssätt, tillämpbarhet, processer,osv. Vad motiverar samverkan? Ex. incitament, rörlighet, finansiering, tradition, ”nytta”, osv. Vilka möjligheter finns? - Ex. finansiering, personliga nätverk, styrning, ledarskap, osv Hur bidra till utvecklingen av funktionella samverkansmiljöer? Strategi/Verksamhetsidé Synergier/Olika instrument FINANSIÄR Kunskapssem. 4 April 6, 2017

37 Hur bidra till utvecklingen av funktionella samverkansmiljöer?
Funktionell samverkansmiljö Ömsesidighet Kunskap Motivation Möjligheter HÖGSKOLA NÄRINGSLIV MÖJLIGHET ATT SAMVERKA MOTIVATION TILL SAMVERKAN KUNSKAP FÖR SAMVERKAN ÖMSESIDIG NYTTA MÖJLIGHET ATT SAMVERKA MOTIVATION TILL SAMVERKAN KUNSKAP FÖR SAMVERKAN ÖMSESIDIG NYTTA Hur bidra till utvecklingen av funktionella samverkansmiljöer? Strategi/Synergier/ Verktyg/Arbetssätt FINANSIÄR Konsekvenssem. 2 April 6, 2017

38 Transporter Läkemedel Bemanning Kärnverksamhet – vård och omsorg Tjänster som direkt utvecklar kärnverksam- heten Tjänster som gränsar till vård och omsorg Medicinsk teknik/ material Fastigheter Utbildning Specialistvård Försäkring Drift Finansiering

39

40 Sysselsättningsförändring och regionstorlek FA-regioner 1985-2005
Källa: Nuteks bearbetsning av data från rAps

41 För 30 år sedan fanns inte …
Telefax Persondatorer – Apple kom till industridepartementet 1984 Internet Ingen SMS och bloggare en okänd art Det svenska näringslivet var ”svenskt” – företag som ABB i stöpsleven 1987 Globalisering ett nästan okänt begrepp

42 Entreprenörskap som förändrar
Ingvar Kamprad IKEA Yngve Bergkvist Ishotellet Håkan Lans Positionsbestämning Ivan Östholm m fl Losec Alla miljoner entreprenörer som varje dag skapar nya villkor för hållbar tillväxt

43 Förändring är möjlig

44 Strukturfondsområden

45 Regionen enligt RUFS 2050

46

47 Nyföretagande i Sverige

48 Nyföretagande i olika branscher

49 Tillväxtanalys arbetar med nyckelfrågorna

50 … och att bli större … Befolkningstillväxt och medelbefolkning

51


Ladda ner ppt "Globala utmaningar och regionala möjligheter - Norrbotten efter krisen"

Liknande presentationer


Google-annonser