Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Bästa Resan – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv 2009-04-21 Christer Thomasson, 073-2751638,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Bästa Resan – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv 2009-04-21 Christer Thomasson, 073-2751638,"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Bästa Resan – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv 2009-04-21 Christer Thomasson, 073-2751638, christer.thomasson@lansstyrelsen.se

2 Uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande Syfte med Bästa Resan

3 Tiden är en av flera faktorer… Bekvämlighet /komfort Antal byten Säkerhet i tid för person Miljö Kostnad Turtäthet Med mera…

4 Resenärsperspektivet

5 Samverkan mellan 19 parter i 2 län Länsstyrelsen Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västerbotten Regionförbundet Västerbotten Västernorrlands Läns Trafik AB Kommunförbundet Västernorrland Vägverket, Banverket, Samtrafiken, Mittuniversitetet Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvall kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsvik kommun, Umeå kommun, Nordmaling kommun

6 Total omfattning: 45 608 000 sek, varav EU-stöd: 22 804 000 sek Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektägare: Länsstyrelsen Västernorrland Projekttid: 2008-11-03 (2008-07-01) till 2011-06-30 Kort fakta

7 Vi i Projektet Daniel Gustafsson Projektledare Anna Modin Projektledare/Kommunikatör Torbjörn Darebro Trsp-strategisk Rådgivare Christer Thomasson, Trsp-strategisk Rådgivare

8 Huvudområden Attityder och beteenden Attraktiva bytespunkter Samordnad samhällsplanering

9 Attityder och beteenden Påverkansinsatser Informationsinsatser och kampanjer Uppsökande transportrådgivning Resenärsperspektivet hos yrkesgrupper Samordnad synpunktshantering

10 Attityder och beteenden Analyser och modellverktyg Undersöka resvanor och attityder Regional linjenätsanalys

11 Bytespunkter och samhällsplanering Småskaliga, attraktiva bytespunkter Forum samhällsplanering för samhällplanerare på alla nivåer.

12 Transportstrategisk Rådgivning - Hur gör Vi? - Vad erbjuder vi? - Hur har vi gjort urvalet? - Resultat …..? - Problem …..?

13 För vilka? Privatresenärer – befintliga och potentiella pendlare Företag och organisationer Myndigheter på lokal och regional nivå

14 Det här kan vi erbjuda Kartläggning Analys Rådgivning

15 Kartläggning – Analys – Transportrådgivning Arbetsresor: - Resvaneundersökning – Enkät – Webbaserad/papper - Skapa förutsättningar för kollektiva/hållbara arbetsresor Gå – Cykla – Buss – Tåg – Bil Tjänsteresor: - Resepolicy - Hälsobokslut - Bilpool - Kollektivtrafik – Företagskort - Datorbaserat Samåkningssystem - Ny Teknik – Interaktiva möten Miljö Hälsa Ekonomi

16 Nytta för Företaget/Medarbetare Profilering Trafiksäkerhets aspekter Minskade Personalkostnader Minskade Reskostnader Bättre Hälsa Högre lönsamhet Kompetensförsörjning

17 Hur och var startade vi ”Pilot” Örnsköldsviks Kommun …. Aktiva - Karläggning … web / Pappers enkät - Lokalt anpassad efter Företag/ Org. - Personliga - Varifrån startar resan - Attityd frågor

18 Vilka Företag - Organisationer Ö-vik´s Kommun 535 80% M – Real Husum1050 BAE SYSTEMS1000 Hägglunds Drives 450

19 Framtiden – Vad ligger i Pipeline Ö-vikSjögatan, Hörneborg,Gålnäs. SollefteåEnkät översänd (Easy Resarch) HärnösandKommun, Vv, Ly, Landsting. Saltv SundsvallBirsta:Coop. ICA, Birsta City, MM, NordmalingInget påbörjat UmeåPå gång - ALMI - Noliamässan KramforsInget påbörjat TimråInget påbörjat ÅngeInget … avvaktar ingång?

20 ”Bästa Resan” Transportstrategisk Rådgivare Christer Thomasson Länsstyrelsen Västernorrlands Län Mobil : 073-2751638 christer.thomasson@lanstyrelsen.se

21 Projekt Bästa Resan Christer Thomasson christer.thomasson@lanstyrelsen.se, 073 275 16 38


Ladda ner ppt "Projekt Bästa Resan – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv 2009-04-21 Christer Thomasson, 073-2751638,"

Liknande presentationer


Google-annonser