Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv
Projekt Bästa Resan – hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv Christer Thomasson, , 1

2 Syfte med Bästa Resan Uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande

3 Tiden är en av flera faktorer…
Bekvämlighet/komfort Säkerhet i tid för person Antal byten Miljö Med mera… Kostnad Turtäthet

4 Resenärsperspektivet
4

5 Samverkan mellan 19 parter i 2 län
Länsstyrelsen Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västerbotten Regionförbundet Västerbotten Västernorrlands Läns Trafik AB Kommunförbundet Västernorrland Vägverket, Banverket, Samtrafiken, Mittuniversitetet Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvall kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsvik kommun, Umeå kommun, Nordmaling kommun 5

6 Kort fakta Total omfattning: sek, varav EU-stöd: sek Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektägare: Länsstyrelsen Västernorrland Projekttid: ( ) till 6

7 Vi i Projektet Daniel Gustafsson Projektledare
Anna Modin Projektledare/Kommunikatör Torbjörn Darebro Trsp-strategisk Rådgivare Christer Thomasson, Trsp-strategisk Rådgivare 7

8 Huvudområden Attityder och beteenden Attraktiva bytespunkter
Samordnad samhällsplanering 8

9 Attityder och beteenden Påverkansinsatser
Informationsinsatser och kampanjer Uppsökande transportrådgivning Resenärsperspektivet hos yrkesgrupper Samordnad synpunktshantering 9

10 Attityder och beteenden Analyser och modellverktyg
Undersöka resvanor och attityder Regional linjenätsanalys 10

11 Bytespunkter och samhällsplanering
Småskaliga, attraktiva bytespunkter Forum samhällsplanering för samhällplanerare på alla nivåer. 11

12 Transportstrategisk Rådgivning
- Hur gör Vi? - Vad erbjuder vi? - Hur har vi gjort urvalet? - Resultat …..? - Problem …..?

13 För vilka? Privatresenärer – befintliga och potentiella pendlare
Företag och organisationer Myndigheter på lokal och regional nivå

14 Det här kan vi erbjuda Kartläggning Analys Rådgivning 14

15 Kartläggning – Analys – Transportrådgivning
Arbetsresor: - Resvaneundersökning – Enkät – Webbaserad/papper - Skapa förutsättningar för kollektiva/hållbara arbetsresor Gå – Cykla – Buss – Tåg – Bil Tjänsteresor: - Resepolicy - Hälsobokslut - Bilpool - Kollektivtrafik – Företagskort - Datorbaserat Samåkningssystem - Ny Teknik – Interaktiva möten Ekonomi Miljö Hälsa

16 Nytta för Företaget/Medarbetare
Profilering Trafiksäkerhets aspekter Minskade Personalkostnader Minskade Reskostnader Bättre Hälsa Högre lönsamhet Kompetensförsörjning

17 Hur och var startade vi ”Pilot”
Örnsköldsviks Kommun …. Aktiva - Karläggning … web / Pappers enkät - Lokalt anpassad efter Företag/ Org. - Personliga - Varifrån startar resan - Attityd frågor

18 Vilka Företag - Organisationer
Ö-vik´s Kommun % M – Real Husum 1050 BAE SYSTEMS 1000 Hägglunds Drives 450

19 Framtiden – Vad ligger i Pipeline
Ö-vik Sjögatan, Hörneborg ,Gålnäs. Sollefteå Enkät översänd (Easy Resarch) Härnösand Kommun, Vv, Ly, Landsting. Saltv Sundsvall Birsta:Coop. ICA, Birsta City, MM, Nordmaling Inget påbörjat Umeå På gång - ALMI - Noliamässan Kramfors Inget påbörjat Timrå Inget påbörjat Ånge Inget … avvaktar ingång?

20 Transportstrategisk Rådgivare Länsstyrelsen Västernorrlands Län
”Bästa Resan” Transportstrategisk Rådgivare Christer Thomasson Länsstyrelsen Västernorrlands Län Mobil : 20

21 Projekt Bästa Resan Christer Thomasson


Ladda ner ppt "– hållbar regionförstoring med ett hela – resan - perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser