Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhet och Samhälle Rosersberg Orsaker till skador Rosersberg Vt 2007 Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Orsaker till skador Rosersberg Vt 2007 Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Orsaker till skador Rosersberg Vt 2007 Leif Svanström

2 Orsaker till skador A. Fysisk miljö B. Social miljö C. Levnadsvanor D. ”Individuella” riskfaktorer

3 A.Fysisk miljö 1. Transportområde 2.Bostad/Bostadsområde 3.Produktions-, verkstads-, butiks-, handels- och serviceområde 4.Offentlig miljö (skola, offentliga lokaler, institutionsområde) 5.Idrotts- och sportområde 6.Nöjes-, kultur- och parkområden 7.Naturområden 8.Hav, sjö och älv

4 A.1. Transportområde 10-15 % av alla skador. Barn och ungdom: ca 60% av de som avlider 15 - 19 år: ca 80% Höga energimängder involverade

5 A.1. Transportområde Förebyggande kräver: Samverkan mellan samhällssektorer Insatser från frivilliga organisationer Decentraliserat arbete (En säker och trygg kommun)

6 A.1. Transportområde Förebyggandets tre huvudområden: Separera oskyddade trafikanter Alkohol: 0 Sänkt medelhastighet

7 A.2.Bostad/Bostadsområde 30 - 40 % av alla skador Hemolycksfall: inträffar i alla typer av hem och varje slag av boendeplats såsom lägenhet, villa, garage, uthus, trädgård till hem samt gårdsplan. Inkl olycksfall på lantgårdar, som ej kan hänföras till jordbruks- eller skogsarbete.

8 A.2.Bostad/Bostadsområde 30 - 40 % av alla skador Barn och äldre dominerar: Barn i olika utvecklingsnivåer Fallolyckor Lokal trafikmiljö 75% av äldreolyckor inträffar i bostaden

9 A.3.Produktions-, verkstads-, butiks-,handels- och service- område 10 - 20 % av alla skador ISA: Ca 100 000 / år ledande till sjukskrivning Kraftig minskning av dödliga skador ”Överbelastning av kroppsdel” dominerar i dag

10 A.3.Produktions-, verkstads-, butiks-,handels- och service- område Dödliga skador: Relaterade till färdmedel39% Fall18% Fallande föremål11% Maskiner10%

11 A.3. Produktions-, verkstads-, butiks-,handels- och service-område, farligaste näringsgrenar: Utrikes- och kustsjöfart Slakterier Järn- och stålgjuterier Stuverirörelse Metallåtervinning (icke-järn) ur skrot Charkuterier Skeppsvarv Betongindustri Jord-och skogsbruk, tillverknings- och byggnadsindustri, samfärdsel uppvisar stor risk att dö.

12 A.Miljöexponering och skador lösningsmedel buller belysning klimat tung fysisk belastning TRANSPORTSKADOR INOM ARBETSSEKTORN MÅSTE UPPMÄRKSAMMAS !

13 A.4.Offentlig miljö (skola, offentliga lokaler, institutionsområde) Knappt 10% av alla skador Skolan är farligare för barn än vad arbete är för vuxna! 7-9 år: 1/3 av alla skador 10-15 år: 1/2 av alla skador (Vuxna: 1/3 inträffar på arbetsplatser) Gymnastiklektioner 3x så riskfyllda som andra lektioner. Basket, handboll o gymnastik samt inomhusfotboll vanligaste.

14 A.5.Idrotts- och sportområde 15 - 20 % av alla skador Har ökat under sista 50 åren Relativt få skador med dödlig utgång Folksam: 4% leder till invaliditet Per 1000 försäkrade: Ishockey 40,4 Handboll18,8 Basket9,9 Bandy 7,8

15 A.6.Nöjes-, kultur- och parkområden 2 - 4 % av alla skador Mycket begränsat undersökt

16 A.7. Naturområden 3 - 6 % av alla skador Fjällolyckor finns registrerade. Snöskoterolyckor har studerats.

17 A.8.Hav, sjö och älv 1 - 3 % av alla skador Har successivt minskat under senaste 100 åren Huvudsakligen p.g.a. ändrad exponering Antalet olyckor har halverats samtidigt som antalet båtar dubblerats 6 av 10 omkomna alkoholpåverkade 1/2 sysslade med fritidsfiske Större fritidsbåtar uppvisar färre dödsolyckor

18 B. Social miljö, exempel: Olika skolor elevsammansättning etnicitet bussning till skolan långa skoldagar alternativa pedagogiska program Psykosocial belastning Urbanisering Arbetslöshet Arbetsorganisation, stress, monotoni, stimulans, krav/kontroll, beslut, skiftarbete

19 C.Levnadsvanor(1) 1. Tobak 2. Alkohol Alla skador: 1/3 hos män och 1/6 hos kvinnor Hög andel: singelolyckor i trafiken,drunkningar, fall i bostad, snöskoter, fall utomhus 1/5 av akut sökande på sjukhus Fler vid skadediagnos

20 C. Levnadsvanor(2) 3. Kost 4. Fysisk aktivitet Regelbunden uppvärmning Erfarenhet

21 D.”Individuella” riskfaktorer (1) 1.Ålder och genus Barn, ssk pojkar överrepresenterade Äldre kvinnor överrepresenterade Yngre män och motorfordon Kvinnor och fallskador Samtliga trafikanter domineras av män, motorcyklister och mopedister är till 90% män Män över 40 år dominerar fritidsbåtolyckor

22 D.”Individuella” riskfaktorer (2) 2.Arv Olycksfåglar - finns dom? 3.Kroppskonstitution 4.Tidigare sjukdomar eller skador


Ladda ner ppt "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Orsaker till skador Rosersberg Vt 2007 Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser