Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga Odenholt, professor Infektionskliniken, Malmö SUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga Odenholt, professor Infektionskliniken, Malmö SUS"— Presentationens avskrift:

1 Inga Odenholt, professor Infektionskliniken, Malmö SUS
Antibiotika dosering Inga Odenholt, professor Infektionskliniken, Malmö SUS

2

3 Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning

4 Concentration dependent killing of grepafloxacin against S
Concentration dependent killing of grepafloxacin against S. pneumoniae ATCC 6306 10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC 16xMIX 32xMIC log10 cfu/ml 5 Control 4 3 2 1 h 3 6 9 12 15 18 21 24

5 Tidsberoende avdödning av penicillin mot S. pyogenes
10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC log10 cfu/ml 16xMIC 5 64xMIC Control 4 3 2 1 3 6 9 12 15 18 21 24 h

6 Intergration between pharmacokinetics/ pharmacodynamics (PK/PD)

7 Log konc PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC T>MIC Cmax AUC= Ytan under konc. kurvan MIC T>MIC Tim

8 ß-laktam antibiotika Effekten beroende på T>MIC

9 Antibiotika beroende av T>MIC
Penicilliner Cefalosporiner Karbapenemer Monobaktamer Makrolider Klindamycin Oxazolidinoner

10 Relationship Between Time Above MIC90 and Bacteriologic
Cure for S. pneumoniae (pink) & H. influenzae (blue)

11 Kinoloner och aminoglykosider
Effekten är beroende på peak/MIC och AUC/MIC

12 Maximum Peak/MIC ratio
Relationship between max. Peak/MIC ratio and the rate of clinical response for aminoglycosides Moore et.al. J Infect Dis, 1987, 155: 93 Response rate, % Maximum Peak/MIC ratio

13 Relationship Between 24-Hr AUC/MIC and Efficacy of Ciprofloxacin in 64 Patients with Serious Bacterial Infections

14 Bensylpenicillin Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska
streptokocker grupp A S. pneumoniae Enterokocker P. multocida Meningokocker

15

16 I S R

17 MIC-gränser MIC gränser Icke-artrelaterade MIC-gränser: 0.25/2
Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker (0.25/0.25), pneumokocker (0.06/2), enterokocker, H. influenzae (IE)

18 Dosering T>MIC; MIC=0.03 mg/L MIC=0.25 mg/L MIC=4 mg/L 1g x 3 100% 50% 12.5 % 1g x 4 67% 17% 3g x 3 69% 31% 3g x 4 >100% 92% 42%

19 Gentamicin Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L E. coli 0.25-2 mg/l
Enterobacter spp mg/l P. aeruginosa mg/l S. aureus mg/l

20 I S R

21 R I S

22 R S I

23

24

25 Cmax >MIC bör vara 8-10

26 Ekvacillin Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska
streptokocker grupp A Stafylococcus aureus Koagulasnegativa stafylokocker

27

28

29 Dosering T>MIC; MIC=0.25 mg/L 2g x 3 25% 2g x 4 33% 2g x 6 50% 3g x 4 42% 3g x 6 63%

30 Cefotaxim Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L
ß-hemolytiska streptokocker pneumokocker H. influenzae M. catarrhalis S. aureus E. faecalis 2->64 E. coli Klebsiella P. mirabilis Enterobacter spp Acinetobacter

31 MIC-gränser Farmakologiska MIC-gränser: 1/2
Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker, pneumokocker, H. influenzae, Enterobacteriaceae (1/2).

32 S I R

33

34 I R S

35 Dosering T>MIC; MIC=0.03 mg/L MIC=0,125 mg/L MIC=2 mg/L 1g x 2 100% 66% 38% 1 g x 3 >100% 48%

36 Tazocin Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska
streptokocker gr. A pneumokocker H. influenzae S. aureus E. faecalis 1-8 E. coli Klebsiella P. mirabilis Enterobacter spp P. aeruginosa 1-8 Acinetobacter 1-16 B. fragilis

37 MIC-gränser Farmakologiska MIC-gränser: 8/16 Enterobacteriacae 8/16 Pseudomonas 16/16

38 I S R

39

40 S R

41 Dosering T>MIC; MIC=1 mg/L T>MIC; MIC=4 mg/L T>MIC; MIC=16 mg/L 4g x 3 69% 47% 25% 4g x 4 92% 63% 33%

42 Tienam ß-hemolytiska streptokocker 0.004-0.016
pneumokocker H. influenzae M. catarrhalis S. aureus E. faecalis E. coli Klebsiella P. mirabilis Enterobacter spp Acinetobacter P. aeruginosa B. fragilis C. perfringens

43 MIC-gränser Farmakologiska MIC-gränser: 2/8
Artrelaterade MIC-gränser: pneumokocker, H. influenzae, Enterobacteriaceae (2/8), pseudomonas (4/8), acinetobacter (2/8), enterokocker (4/8), Gramnegativa anaerober

44 I R S

45 R S I

46 I R S

47 Dosering 0.5 g x 3 ger T>MIC=50% för P.aeruginosa med MIC=2 mg/L; 0.5 g x 4 ger T>MIC=67%

48 Ceftazidime Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L
ß-hemolytiska streptokocker pneumokocker H. influenzae S. aureus E. faecalis >64 E. coli Klebsiella P. mirabilis Enterobacter spp Acinetobacter P. aeruginosa

49 MIC-gränser Farmakologiska MIC-gränser: 4/8
Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker, pneumokocker, H. influenzae, Enterobacteriacae 1/8, pseudomonas 8/8

50 R S I

51 S R

52 Inga brytpunkter!

53 Dosering 1gx 4 ger T>MIC= 100% för P.aeruginosa (MIC=8 mg/L),
1g x 3 ger T>MIC=87% för samma patogen. 2g x 3 ger T>MIC 100%.

54 Meronem Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L
ß-hemolytiska streptokocker pneumokocker H. influenzae M. catarrhalis S. aureus E. faecalis E. coli Klebsiella P. mirabilis Enterobacter spp Acinetobacter P. aeruginosa B. fragilis C. perfringens

55 MIC-gränser Farmakologiska MIC-gränser: 2/8
Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker, pneumokocker, H. influenzae, Enterobacteriaceae (2/8), pseudomonas (2/8), acinetobacter (2/8), Gramnegativa anaerober

56 Inga brytpunkter

57 R S I

58 Dosering 0.5 g x 3 ger T>MIC=50% för P.aeruginosa med MIC=2 mg/L; 0.5 g x 4 ger T>MIC=67%

59 Ampicillin Spektrum MIC-värden (nativa)mg/L
ß-hemolytiska streptokocker pneumokocker meningokocker H. influenzae P. multocida E. faecalis L. monocytogenes E. coli Klebsiella 4->64 Helicobacter

60 MIC gränser Icke-artrelaterade: <2 >8 Enterobacteriaceae R>8
Enterokocker 4/8

61 R

62 S

63

64 Vancomycin MIC-gränser
Stafylokocker (<2/2), Enterokocker (4/4), streptokocker (2/2), pneumokocker (2/2)

65

66 R S

67 Vid MIC värde av > 2 mg/L bör man dosera 15 mg/kg x 3 eller 30 mg/kg/dygn i kontinuerlig infusion med laddningsdos på mg/kg


Ladda ner ppt "Inga Odenholt, professor Infektionskliniken, Malmö SUS"

Liknande presentationer


Google-annonser