Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig information 2010 Slutrapport till rådet för funktionshinderfrågor 8 april 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig information 2010 Slutrapport till rådet för funktionshinderfrågor 8 april 2010."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig information 2010 Slutrapport till rådet för funktionshinderfrågor 8 april 2010

2 Tillgänglig information 2010 Innehåll 2010 – var står vi nu? Bakgrunden Aktiviteter, erfarenheter och förslag för framtiden

3 Tillgänglig information 2010 2010 – var står vi nu? Ett långsiktigt och omfattande arbete är påbörjat och behöver fortsätta integrerat i ordinarie verksamhet. Medvetenheten om behoven har etablerats ytterligare. Allt fler nämnder och styrelser beskriver, i sina årsredovisningar för 2009, arbetet med att göra information mer tillgänglig för fler och beskriver arbetet på ett mer detaljerat sätt – en positiv trend. (RSK 10-2010 Uppföljning av funktionshinderperspektivet i nämnders/styrelsers årsredovisningar 2009.)

4 Tillgänglig information 2010 Bakgrunden Riktlinjer 2001 och 2006 Regionstyrelsebeslut 2007 Informationsavdelningen i samverkan med avdelningen funktionshinder och delaktighet 2008-2009

5 Tillgänglig information 2010 Syftet Projektet har syftat till att utveckla kunskap, stöd och metoder för att göra det möjligt för Västra Götalandsregionens alla verksamheter att på ett effektivt sätt erbjuda information tillgänglig för så många medborgare som möjligt, oavsett funktionsnedsättningar.

6 Tillgänglig information 2010 Övergripande om aktiviteter Uppmärksamma behoven, öka kunskapen och underlätta effektivt arbete med tillgänglig information genom konkreta verktyg, utbildningar och kommunikation. Samverkan med representanter utsedda av rådet. Händelserik tid: ny extern webbplats, ny visuell profil, den nya influensan och VG primärvård, med mera.

7 Tillgänglig information 2010 vgregion.se/tillganglighetsguiden

8 Tillgänglig information 2010 Tillgänglighet på webben Teknik, pedagogik, språk – komma åt, hitta och förstå Regionkansliets ansvar Alla förvaltningars ansvar 2000-2500 webbredaktörer, heterogen grupp Nya vgregion.se lanserades hösten 2009 och dess mål handlar om tillgänglighet och förtroende.

9 Tillgänglig information 2010 Aktiviteter för tillgänglig webb Tillgänglighetsresurs Vägledningen 24 timmarswebben – en utgångspunkt Tillgänglighetsrevisioner Webbtillgänglighetsbyrå – kompletterande leverantör Lyssna anpassa och teckenspråk Ny mall som gör det lättare att publicera tillgängligt Webbredaktörsguide med multimediapresentationmultimediapresentation

10 Tillgänglig information 2010 Utbildningar om tillgänglig webb EPiServer-utbildningen uppdaterad och tillgänglighetsutbildning för utbildare Utbildningar i tillgänglig webbpublicering och skriva för webben för regionkansliets webbredaktörer och övriga organisationen Från tillgänglighetsutbildning i klassrum till webbredaktörsutbildning via webben: -webb i förändring -nytt för många leverantörer -integrering, inget extra Tillgänglighetsutbildningar kan behövas – också

11 Tillgänglig information 2010 Fortsatt arbete med webben Utbildningarna måste fullföljas Tillgänglighet självklar del i webbarbetet Uppföljande tillgänglighetsrevisioner är inplanerade Även intranät ska vara tillgängliga

12 Tillgänglig information 2010 Tillgängligt språk Klarspråk – ingen gynnas av ett krångligt språk. Lättläst – när klarspråk inte är tillräckligt

13 Tillgänglig information 2010 Aktiviteter för tillgängligt språk Tillgänglighetsguiden ger vägledning om språk 300 personer deltog i konferenserna Skriv så vi förstår! -Intresseväckare, inspiration och skrivtips -Mycket stort intresse, och stöd efterfrågas Lättläst erbjuds idag vid förfrågan Förnyat uppdrag till CTI, innehållande bland annat produktion av lättläst och kompetens kring klarspråk.

14 Tillgänglig information 2010 Förslag till fortsatt arbete med tillgängligt språk Långsiktigt systematiskt klarspråksarbete Regionövergripande information ska börja produceras på lättläst svenska

15 Tillgänglig information 2010 Tillgänglighet till tryckt information -tillgänglig layout Ny visuell profil, ska tydligt ange avsändaren, skapa trygghet och inge förtroende. Råd om god läsbarhet i trycksaker utvecklade i samverkan med representanter utsedda av rådet. Nytt för många leverantörer - information och skärpta krav

16 Tillgänglig information 2010 Pdf:er och tillgänglighet Svårt att lyckas med pdf:er och tillgänglighet Kräver kunskap och tillgång till rätt teknik Vägledning & manualer i tillgänglighetsguiden Handisams kravspecifikation

17 Tillgänglig information 2010 Förslag till fortsatt arbete för tillgängliga pdf:er Omfattande arbete krävs. En särskild handlingsplan föreslås upprättas. Exempel på framtida aktiviteter: Fortsatt omvärldsbevakning. Ett formellt och tydligare beslut Översyn av programvaror och IT-system med efterföljande åtgärder Kommunikationsinsatser Utbildning och support

18 Tillgänglig information 2010 Aktiviteter för information i anpassade former Vägledning och manualer i Tillgänglighetsguiden Organisationsförslag för produktion av information i anpassade former inom CTI Anpassning av information Teckenspråksinformationen utvecklas och har utökats Erfarenheter från två stora informationskampanjer…

19 Tillgänglig information 2010 VG Primärvård – val av vårdcentral Informationskampanj med bland annat brev till invånarna, broschyr på vårdcentraler och apotek, samt information på webben. Talade inlästa ljudfiler på CD Teckenspråk Punktskrift Elektroniska dokument Taltidningar Högst upp i brevet: Information på andra språk och i anpassade former finns på webbplatsen 1177.se/vgregion I broschyren: Denna broschyr kan också beställas i anpassade former som talade inlästa ljudfiler, teckenspråk, punktskrift och elektroniska dokument. Kontakta Adress- och distributionscentrum, tel 0501-620 84 eller e-post:… En beställning av punktskrift/inläst ljudfil

20 Tillgänglig information 2010 Den nya influensan Omfattande informationskampanj med annonser, information på webben, affischer, trycksaker, informationsbrev, med mera. Nationellt och regionalt Inlästa ljudfiler på CD/Daisy eller på webben Teckenspråk Punktskrift Tillgängliga word-filer Taltidningarna regionalt och lokalt Omfattande nationell information anpassades av Västra Götalandsregionen och erbjöds övriga regioner och landsting. Information om anpassade former, fanns bland annat i de regiongemensamma annonserna: Information i anpassad form, se 1177.se/vgregion. Ingen registrerad beställning av anpassade former

21 Tillgänglig information 2010 Förslag till fortsatt arbete med anpassade former Utreda efterfrågan och det praktiska behovet - Helhetsperspektiv och bred dialog -Hur kan kännedomen om anpassade former ökas hos dem som kan ha behoven? -Hur ska vi, konkret, informera om när anpassade former finns? Omfattande intern kommunikation Etablering av CTI:s nya uppdrag

22 Tillgänglig information 2010 Övriga återstående aktiviteter och rekommendationer till fortsatt arbete Handlingsplan Tillgänglighetsaspekten integreras i ordinarie arbete Kommunicera för effekt – kommunikationsplan Belysning av till exempel stiftelser, bolag och privata vårdgivare Skärpta krav på externa leverantörer Upphandlade konsulter med spetskompetens Kallelser, provsvar, information inför behandlingar med mera – ett område att belysa Överväga revidering av riktlinjerna Uppföljning kring 2011


Ladda ner ppt "Tillgänglig information 2010 Slutrapport till rådet för funktionshinderfrågor 8 april 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser