Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samma musik men olika teknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samma musik men olika teknik"— Presentationens avskrift:

1 Samma musik men olika teknik
MP3 Samma musik men olika teknik Ta rätta beslut……... Det är informationen som är det bestående vad gäller IT-satsningar. Datorer, nätverk o dyl har en mycket kort livslängd i förhållande till den information som hanteras i datorerna. Informationen är en viktig och långsiktig resurs

2 MP3 Informationen är en viktig och långsiktig resurs
Samma musik men olika teknik Server Grammofon Skiva Musik System Innehåll Informationen är en viktig och långsiktig resurs

3 Regiongemensam informationsstruktur
Inom IT sker en snabb teknisk utveckling. Tekniken byts ungefär vart 5:e år. Informationen som vi lagrar i datorerna har inte samma snabba utvecklingstakt. Den är mer stabil och har många gånger en livslängd på år, ibland ännu längre. Vi måste därför kunna särskilja informationen från tekniken som den är lagrad med, så att vi kan ta vara på och nyttja den optimalt och i ett långsiktigt perspektiv.

4 Optimalt ”avancerad skrivmaskin/fax” Entydig - strukturerad - begriplig information så att datorerna kan: - finna informationen - bearbeta informationen - sammanställa informationen korrekt

5 Entydig - strukturerad - begriplig information för människor
tankebild ord katt tiger ordböcker en tiger är ett kattdjur som…... mening ”Katten sitter på gula mattan” ”sitter Mattan tigern gula” grammatik rak ordföljd, meningsbyggnad med preposition skrivregel stor bokstav i inledningen Entydig - strukturerad - begriplig information för människor Informationsstruktur Entydig - strukturerad - begriplig information i datorerna

6 Kommunikation teknik för att transportera information
En vestenkalpig unsdernöking gjord vid ett untivseriet i Enlgand har visat att utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklenorgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som helhet. .Inresstant! Inger Weejrfelt remiss till Alinsgås sjuhkus för annding-ciruklation….. Kommunikation teknik för att transportera information Säkerhet villkor för att dela information System möjlighet att bearbeta och lagra ”enskild” information Informationsstruktur förstå och använda innehållet gemensamt Datumkontroll Kontroll mot Västfolket Kontroll på enhet i KIV Kontroll på tillåtna sökord Inger Weejrfelt remiss till Alinsgås sjuhkus för annding-ciruklation…...

7 Entydig - strukturerad - begriplig information i datorerna
Tankebild Begrepp och termer Begreppsmodeller med regler och koder Informationsmodell Ord Specifikationer Mening Specifikationer Grammatik Standarder, Metoder och verktyg Skrivregler Böcker Databaser med tillhörande IT-stöd Svenska Akademin Besluts- och expertgrupp Entydig - strukturerad - begriplig information i datorerna ….. möjliggör optimalt utnyttjande av informationen

8 sitter Mattan Remiss omfattar... Remiss lagras som…. Process modell
Katten sitter på gula mattan Katten gul matta på sitter sitter Mattan tigern gula sitterMattantigerngula Remiss omfattar... Remiss lagras som…. Process modell Begrepps- modell Informations- modell Syntax- guide Datamodell Remiss skickas Remiss är en... Remiss överförs som...

9 Hur beskriver vi dessa? Modeller i 5 skikt, av olika saker och i olika syften! Process-modell … är modell av vad som verksamheten gör, t ex skriver remiss Något finns Begrepps-modell … är modell av verksamhetens ” tankevärld ” för att kunna förstå och prata om verksamheten på ett gemensamt sätt, ” en remiss är …..” ”ett svar tillhör en remiss….” Något är en... Informationsmodell … är modell av vad verksamheten behöver veta om XX i sitt sammanhang, t ex remiss har en avsändare, ett avsändningsdatum, en mottagare, en frågeställning….. Något omfattar... Data(bas)-modell … är modell av hur verksamhetens information lagras i databasen så att informationen kan registreras, uppdateras och sökas på ett bra sätt för vald teknik, t ex kallepettersson781019dålig99821g1k2 Något lagras som…. Syntaxbeskrivning … är modell av hur verksamhetens information överförs, t ex < Name >Kalle Pettersson</ >< pnr > </ > <status>dålig</status><recept> alvedon </recept ….. Något överförs som….

10 8 enskilda system innehåller information som
patientuppgifter samtycke? enhet - eget vg - eget grundstatatus -? läkemedel - ? epikris? ELVIS Melior patientuppgifter samtycke? enhet - ? vg - ? läkemedel - ? Diagnos undersökning patientuppgifter samtycke? enhet -? vg - ? läkemedel - ? Diagnos undersökning ……... DRA Kurir ELIS/ Svpl patientuppgifter enhet ordinatör läkemedel dos insättning utsättning ………. patientuppgifter enhet - eget vg - eget grundstatus? läkemedel - ? epikris? patientuppgifter samtycke/ja - nej enhet - fritext vg - fritext grundstatus - vips läkemedel - fritext omvårdnadsepikris PALL Ambu- Link patientuppgifter samtycke? enhet - eget vg - eget grundstatatus - primvips? läkemedel - ? epikris? 8 enskilda system innehåller information som skapas av ? tusen personer ….breddinföranden under 2004? …. Förstå och använda innehållet gemensamt PV

11 Informationsstruktur-
Informationsstruktur - utveckling och förvaltning Övergripande principer Anger ATT regiongemensam informationsstruktur ska finnas Riktlinjer Anger VAD som ska göras….. Anvisningar Anger HUR detta ska genomföras Regiongemensamma projekt Förvaltning Utveckling STEK Informationsstruktur- ansvarig Informatikgrupp - berörda projekt & fv - samordning

12 Regiongemensam informationsstruktur...
Informationsstrukturen utgörs av informationsmängder som standardiseras genom: begrepp och termer med tillhörande regler och koder informationsmodeller (som beskriver samband mellan data).

13 Informationsstrukturen -
Privata vårdgivare Apotek Varuförsörjning Försäkringskassan Sjukhus Vårdcentral Ambulans Kommunal vård Informationsstrukturen - en infrastruktur med gemensamma informationsmängder Västfolket Gemensam läkemedelslista Melior Profdoc VAS

14 Regiongemensam informationsstruktur
Att nyttja informationen optimalt innebär också att informationsstrukturen möjliggör att dubbellagring av information kan minimeras. Registrering av information kan ske en gång vid källan och sedan nyttjas av alla som har behörighet till informationen.

15 Regiongemensam informationsstruktur… mål
…. ska möjliggöra att informationen i regionens IT-system kan används på ett samordnat, enhetligt och strukturerat sätt: möjlighet till ökad kunskap. Detta ger i sin tur incitament till vidareutveckling samverkan underlättas mellan olika verksamheter och intressenter (ägare, beställare, utförare/producenter och patienter/medborgare) utveckling av nya tjänster oberoende av organisationsformer kan ske vilket ger bättre service och högre kvalitet för patienter och medborgare hög informationskvalité möjliggör förbättrad verksamhetsstyrning.

16 Regiongemensam informationsstruktur… ansvar
Nämnder och styrelser har ansvar för tillämpning inom respektive ansvarsområde Var och en som insamlar, bearbetar och/eller nyttjar berörd information har ansvar för att användningen är korrekt Beställare som företräder regionen ska tillse att informationsstrukturen tillämpning regleras i överenskommelser med regionens egna utförare och i avtal med andra vårdgivare

17 Regiongemensam informationsstruktur… genomförande
Regiondirektören beslutar om riktlinjer för genomförande, förvaltning och vidareutveckling av informationsstrukturen Utvecklings- och förvaltningsprojekt ska beakta att information är en långsiktig och viktig resurs och medverka till informationsstrukturens utveckling.

18 Utveckling genom projekt Beslut om regionalt projekt
Analys - nya delar? Avstämning med informations- strukturansvarig Beslut om nya delar Avstämning med informatikgrupr Befintliga standarder och rekommendationer Projektet tar fram förslag OK från informatikgrupper Projektet förverkligar Avstämning med informatikgrupp Projektresultat fastställs Regiondirektören beslutar

19 Information - en viktig och långsiktig resurs Informationsstruktur - ett annat synsätt - inte ett nytt projekt


Ladda ner ppt "Samma musik men olika teknik"

Liknande presentationer


Google-annonser