Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsstruktur Samma musik men olika teknik Ta rätta beslut……... Det är informationen som är det bestående vad gäller IT-satsningar. Datorer, nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsstruktur Samma musik men olika teknik Ta rätta beslut……... Det är informationen som är det bestående vad gäller IT-satsningar. Datorer, nätverk."— Presentationens avskrift:

1 Informationsstruktur Samma musik men olika teknik Ta rätta beslut……... Det är informationen som är det bestående vad gäller IT-satsningar. Datorer, nätverk o dyl har en mycket kort livslängd i förhållande till den information som hanteras i datorerna. Informationen är en viktig och långsiktig resurs

2 Informationsstruktur Server Samma musik men olika teknik System Innehåll Grammofon Skiva Musik Informationen är en viktig och långsiktig resurs

3 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur Inom IT sker en snabb teknisk utveckling. Tekniken byts ungefär vart 5:e år. Informationen som vi lagrar i datorerna har inte samma snabba utvecklingstakt. Den är mer stabil och har många gånger en livslängd på 25 - 30 år, ibland ännu längre. Vi måste därför kunna särskilja informationen från tekniken som den är lagrad med, så att vi kan ta vara på och nyttja den optimalt och i ett långsiktigt perspektiv.

4 Informationsstruktur Optimalt Entydig - strukturerad - begriplig information så att datorerna kan: - finna informationen - bearbeta informationen - sammanställa informationen korrekt ”avancerad skrivmaskin/fax”

5 Informationsstruktur ord katt tiger ordböckeren tiger är ett kattdjur som…... mening ”Katten sitter på gula mattan” ”sitter Mattan tigern gula” grammatikrak ordföljd, meningsbyggnad med preposition skrivregelstor bokstav i inledningen tankebild Entydig - strukturerad - begriplig information för människor Informationsstruktur Entydig - strukturerad - begriplig information i datorerna

6 Kommunikation teknik för att transportera information Säkerhet villkor för att dela information Systemmöjlighet att bearbeta och lagra ”enskild” information Informationsstruktur förstå och använda innehållet gemensamt En vestenkalpig unsdernöking gjord vid ett untivseriet i Enlgand har visat att utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklenorgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som helhet..Inresstant! 2030-10-19 Inger Weejrfelt remiss till Alinsgås sjuhkus för annding- ciruklation….. DatumkontrollKontroll på tillåtna sökordKontroll på enhet i KIVKontroll mot Västfolket 2030-10-19 Inger Weejrfelt remiss till Alinsgås sjuhkus för annding-ciruklation…...

7 Informationsstruktur Tankebild Ord Mening Grammatik Skrivregler Böcker Svenska Akademin Databaser med tillhörande IT-stöd Begrepp och termer Begreppsmodeller med regler och koder Informationsmodell Besluts- och expertgrupp Specifikationer Entydig - strukturerad - begriplig information i datorerna ….. möjliggör optimalt utnyttjande av informationen Specifikationer Standarder, Metoder och verktyg

8 Informationsstruktur Katten sitter på gula mattan sitter Mattan tigern gula Katten gul matta på sitter sitterMattantigerngula Process modell Begrepps- modell Informations- modell Syntax- guide Datamodell Remiss skickasRemiss är en... Remiss omfattar...Remiss lagras som…. Remiss överförs som...

9 Informationsstruktur Hur beskriver vi dessa? Syntaxbeskrivning … är modell av hur verksamhetens information överförs, t exKalle Pettersson7810191234 dålig alvedon ….. Begrepps-modell … är modell av verksamhetens ”tankevärld” för att kunna förstå och prata om verksamheten på ett gemensamt sätt, ” en remiss är …..” ”ett svar tillhör en remiss….” Modeller i 5 skikt, av olika saker och i olika syften! Process-modell … är modell av vad som verksamhetengör,t ex skriver remiss Data(bas)-modell … är modell av hur verksamhetens informationlagras i databasen så att informationen kan registreras, uppdateras och sökas på ett bra sätt för vald teknik, t ex kallepettersson781019dålig99821g1k2 Något finns Något är en... Något lagras som…. Informationsmodell … är modell av vad verksamheten behöverveta om XX i sitt sammanhang,t ex remiss har en avsändare, ett avsändningsdatum, en mottagare, en frågeställning….. Något omfattar... Något överförs som….

10 Informationsstruktur patientuppgifter samtycke/ja - nej enhet - fritext vg - fritext grundstatus - vips läkemedel - fritext omvårdnadsepikris ELIS/ Svpl PV patientuppgifter samtycke? enhet - eget vg - eget grundstatatus - primvips? läkemedel - ? epikris? ELVISMelior Ambu- Link patientuppgifter enhet - eget vg - eget grundstatus? läkemedel - ? epikris? PALL patientuppgifter enhet ordinatör läkemedel dos insättning utsättning ………. DRA patientuppgifter samtycke? enhet - ? vg - ? läkemedel - ? Diagnos undersökning Kurir patientuppgifter samtycke? enhet -? vg - ? läkemedel - ? Diagnos undersökning ……... patientuppgifter samtycke? enhet - eget vg - eget grundstatatus -? läkemedel - ? epikris? 8 enskilda system innehåller information som skapas av ? tusen personer ….breddinföranden under 2004? …. Förstå och använda innehållet gemensamt

11 Informationsstruktur Övergripande principer Anger ATT regiongemensam informationsstruktur ska finnas Riktlinjer Anger VAD som ska göras….. Anvisningar Anger HUR detta ska genomföras Regiongemensamma projekt STEK Informationsstruktur- ansvarig Informatikgrupp - berörda projekt & fv - samordning Informationsstruktur - utveckling och förvaltning Förvaltning Utveckling

12 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur... Informationsstrukturen utgörs av informationsmängder som standardiseras genom: -begrepp och termer med tillhörande regler och koder -informationsmodeller (som beskriver samband mellan data).

13 Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Varuförsörjning Privata vårdgivare MeliorProfdocVAS Informationsstrukturen - en infrastruktur med gemensamma informationsmängder Västfolket Gemensam läkemedelslista

14 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur Att nyttja informationen optimalt innebär också att informationsstrukturen möjliggör att dubbellagring av information kan minimeras. Registrering av information kan ske en gång vid källan och sedan nyttjas av alla som har behörighet till informationen.

15 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur… mål …. ska möjliggöra att informationen i regionens IT-system kan används på ett samordnat, enhetligt och strukturerat sätt: - möjlighet till ökad kunskap. Detta ger i sin tur incitament till vidareutveckling - samverkan underlättas mellan olika verksamheter och intressenter (ägare, beställare, utförare/producenter och patienter/medborgare) - utveckling av nya tjänster oberoende av organisationsformer kan ske vilket ger bättre service och högre kvalitet för patienter och medborgare - hög informationskvalité möjliggör förbättrad verksamhetsstyrning.

16 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur… ansvar Nämnder och styrelser har ansvar för tillämpning inom respektive ansvarsområde Var och en som insamlar, bearbetar och/eller nyttjar berörd information har ansvar för att användningen är korrekt Beställare som företräder regionen ska tillse att informationsstrukturen tillämpning regleras i överenskommelser med regionens egna utförare och i avtal med andra vårdgivare

17 Informationsstruktur Regiongemensam informationsstruktur… genomförande Regiondirektören beslutar om riktlinjer för genomförande, förvaltning och vidareutveckling av informationsstrukturen Utvecklings- och förvaltningsprojekt ska beakta att information är en långsiktig och viktig resurs och medverka till informationsstrukturens utveckling.

18 Informationsstruktur Utveckling genom projekt Beslut om regionalt projekt Analys - nya delar? Beslut om nya delar Projektet tar fram förslag OK från informatikgrupper Projektet förverkligar Projektresultat fastställs Regiondirektören beslutar Avstämning med informatikgrupp Avstämning med informations- strukturansvarig Avstämning med informatikgrupr Befintliga standarder och rekommendationer

19 Informationsstruktur Information - en viktig och långsiktig resurs Informationsstruktur - ett annat synsätt - inte ett nytt projekt


Ladda ner ppt "Informationsstruktur Samma musik men olika teknik Ta rätta beslut……... Det är informationen som är det bestående vad gäller IT-satsningar. Datorer, nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser