Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära på mottagarens villkor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära på mottagarens villkor"— Presentationens avskrift:

1 Att lära på mottagarens villkor

2 Kan du läsa…? "En vestenkalpig unsdernöking gjord vid ett untivseriet i Enlgand har visat att utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plecarade, spelar det liten roll i viklen orgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som hehlet."

3 Åhörarnas personligheter
Iakttagaren Grubblaren Prövaren Känslaren Iakttagaren Lär sig genom att se och lyssna vad andra gör Vill gärna göra ”saker rätt” Kan se saker ur olika perspektiv Har en objektiv inställning Grubblaren Analytisk och logisk Skapar teoretiska modeller Vill gärna ta hjälp av modeller och system för att förstå Föredrar teori framför känslor Prövaren Lär sig genom att pröva själv, helst utan instruktion Lär genom misstag och tar gärna risker Vill börja snabbt Känslaren Lär sig utan att riktigt veta hur Lär genom enskilda exempel och genom att uppleva olika situationer Har en öppen attityd Vilken lärstil har du? Hur anpassar jag min utbildning till de olika lärstilarna? Hur tar jag reda på deltagarnas lärstilar?

4 Lärandets förutsättningar
Ge tillräcklig information Ge meningsfull kunskap Lär på mottagarens villkor Information Den som saknar kunskap, saknar den sällan Det gäller att ha tillräcklig information för att överhuvudtaget kunna uttrycka sina behov av mer. Meningsfullt Utbildningen måste ge något, vara begriplig och hanterbar Utbildningen ska vara till nytta, men nyttan kan vara olika för olika personer Variera! Lär på mottagarens villkor Alla lär sig på olika sätt abstrakt/konkret se/höra/känna Hur vet man att man givit tillräckligt med information? Hur kan man veta att utbildningen är meningsfull? Hur vet man vilka lärstilar deltagarna har?

5 Jag tror att den största gåvan jag kan tänka mig att få av någon människa är att bli sedd av henne, hörd av henne, förstådd och vidrörd av henne. Den största gåvan jag kan ge är att se, höra, förstå och att vidröra en människa. När så har skett upplever jag att vi har skapat kontakt. Fritt efter Virginia Satir Referens: Bandler, Grinder, Gordon

6 Hjärnans funktioner Hjärnbarken Limbus Hjärnstammen Tid: 2 min

7 Hjärnbarken Vä och Hö hjärnhalva Sinnesintryck (VAK)
Yttre information - Våra medvetna tankar. Nyckelord är kunskap och kreativitet Tid: 3 min Snabba rörelser - Yttre muskellagren

8 Hjärnstammen Reptilhjärnan - Överlevnads instinkt vid hot
Långsamma rörelser – inre muskellager Inre information – omedvetna tankar Kraft – Riktning - Kaos Tid: 2 min

9 Mellanhjärnan - Limbus
Länken mellan bark och stam Urval och värdering av information Minneskonto Metaforer – likheter - helheter Tid: 2 min

10 Hjärnans funktioner Vänster hjärnhalva Höger hjärnhalva
Logik Sinnen VAK Språk Fantasi Detaljer Helheter Information Måla Teknik Musik Matematik Kreativitet Statistik Spontanitet Skapande

11 Vi lär med våra sinnen Visuellt Auditivt Kinestetiskt
Det visuella sinnet - Tänker ofta i bilder - Ritar ofta figurer och bilder på sitt anteckningsblock - Upprätt kroppshållning - Högt tonläge - Snabba förflyttningar Det auditiva sinnet - Lyssnar på det inre samtalet - För ofta en inre dialog - Håller ett lagom tempo Det kinestetiska sinnet - Känner efter hur det känns - Känslor som nervositet, engagemang är viktiga - Ofta lite framåtlutat kroppshållning - Tittar gärna neråt när man känner efter - Rör sig och pratar lite långsammare Vilket sinne lär du dig själv med bäst? Favoriseras något sinne i utbildningar? Hur tar du bättre hänsyn så att man får möjlighet att lära sig med alla tre sinnena?

12 Visuellt sinne Vill gärna ”se” vad du instruerar.
Hjälpmedel – OH, målande eller ritade förklaringar, blädderblock, video, bilder etc. Använd ett ”visuellt språk” Titta här! Jag visar först. Är övningen klar och tydlig för dig?

13 Auditivt sinne Vill gärna ”höra” vad du menar.
Språklig instruktion med rytm är bra. Hjälpmedel – musik, föreläsning, berättelse Använda ”auditivt språk” Hör du rytmen? Hur låter det? Lyssna på …

14 Kinestetisk sinne Vill gärna pröva själv eller få en viss känsla av det du förklarar. Hjälpmedel – praktiska övningar, Använda ett ”kinestetiska språk” Hur känns det? Kan du göra? Om du skulle pröva…

15 Vilket sinne favoriserar du?
Vi testar!

16 Diskutera… Vad är viktigt att tänka på i en utbildning för att alla deltagare ska ha samma chans att lära sig oavsett om dom lär bäst genom att se, höra eller känna? Diskutera två och två hur man kan underlätta inlärning för deltagare som domineras av ”ert” sinne


Ladda ner ppt "Att lära på mottagarens villkor"

Liknande presentationer


Google-annonser