Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport till Produktionsutskottet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport till Produktionsutskottet,"— Presentationens avskrift:

1 Rapport till Produktionsutskottet, 2011-09-06
Mottagare för Städgruppens arbete = SLL Direktörsgrupp Fokus på att implementera nya städavtal vid DS AB, StS och delar av SLSO Ingen gemensam brukarenkät genomförd under 2011 på grund av leverantörs- och avtalsbyte (se ovan) Kontakt har tagits med Socialstyrelsen samt respektive kommun avseende tillsynsansvar/ samarbete kring tillsyn för våra vårdlokaler samt allmänna ytor. Dock (ännu) ingen återkoppling SLL gemensam städhandbok (termer/begrepp)? Behovet utreds

2 Danderyds Sjukhus 2011 Nytt städavtal samt ny entreprenör 1 april.
Från frekvensstädning till funktionsstädning (behovet styr städningen). Krav på certifierade städledare med tidigare erfarenhet ifrån sjukhusstädning. Kvalitetsmätning/kontroll sker med svensk standard (INSTA 800) Avtalskontroll 4ggr/år, stickprovskontroller (DSAB) / Egenkontroller (ISS) sker kontinuerligt. Driftmöten med entreprenören sker varje månad. Genomförd golvvårdsinventering med nollställningsprogram. Vi har sen det nya avtalet startade sett en genomgående positiv trend i städkvalitén. Med hjälp av alla stickprovskontroller och egenkontroller så får vi direkt fram de områden som behöver följas upp och förbättras. 2012 så kommer vi att fortsätta med projektet att se över rutinerna för städningen utav de patientnära ytorna som vårdpersonalen själva ansvar för. Vi kommer även att fortsätta att leta efter mer miljöanpassade produkter och tillvägagångssätt för lokalvården, både när det gäller kvalité men även när det gäller slitage (t.ex. golvvård).

3 KarolinskaUniversitetSjukhuset
Solna – Huddinge: 2011 Sjukhuset har utökat sina städ stick kontroller (extra resurs Anställd). Sjukhuset räknar med att få ökad kvalitetshöjande städning. Karolinska har vitesgrunande kvalitetskontroller (6st.kontroller) totalt Under året kommer rum kontrolleras från OP-salar till Expeditioner. Utöver dessa kontroller har städleverantören egen Kontroller. Karolinska leder 2 tvärprojekt – ständiga förbättringar – varannan Veckomöten där vården är med. Fokus på jämnhet och kontinuitet. Karolinska har årliga träffar där vården husvis får information om Avtalet + levererade tjänster samt utfrågnings stund. 2012 Karolinska fortsätter att fokusera på kvalitetsfrågor och Kontroller samt ständiga förbättringar med fokus på jämnhet och Kontinuitet.

4 Södertälje Sjukhus 2011 Södertälje Sjukhus fick nytt städavtal den 1 juni och bytte entreprenör ifrån Sodexo och övergick till Rengörare Näslund AB. I och med detta övergick vi också till svensk standard (INSTA 800) för att mäta städkvalitén vilket är nytt för många av oss och det får vi jobba på. Vi har från den 1 juni jobbat på att få ett bra samarbete med Rengörare Näslund AB. Samt arbetat med att få till fler städombud på sjukhuset, från 13st till 30st. Vi har en bra kontakt med städombuden genom att skicka ut meddelande via mail, personlig kontakt samt gemensamma möten under höst och vår. Det har varit mycket att jobba med nu i början för att skapa ett bra klimat mellan avdelningar och städleverantören. 2012 Framåt i tiden ska vi arbeta med att inte stå så långt ifrån varandra utan arbetar gemensamt för ett rent sjukhus. Framtiden här på Södertälje sjukhus är också att få ett nytt sjukhus, naturligtvis inte inom två år men vi ha det i tankarna då sjukhuset som det ser ut nu är svårstädat p.g.a. slitage. Vilket gör det svårt att få det att se rent ut.

5 Södersjukhuset Åtgärder för en ökad städkvalitet 2011
Arbetet utifrån den handlingsplan som togs fram efter 2010 års enkät har resulterat i ett bättre resultat på 2011 års enkät, där samtliga områden visade på en förbättring. Utökad bemanning, förskjutning av starttiden på helgerna och utökad frekvens av WC och avdelningskök har lett till en bättre kvalitet på städningen. Det framgår av resultaten på kvalitetskontrollerna. Infört schemalagda kvalitetskontroller av samtliga städområden, frekvens beroende på typ av verksamhet. Tydliga riktlinjer kring vad som vårdpersonalen ansvarar för respektive städbolaget, ex städning vid smitta Kontinuerlig uppföljning av stickprovskontroller och de schemalagda kontrollerna Storstädning Södersjukhuset har tagit ett centralt grepp kring storstädningen för alla vårdavdelningar och mottagningar. Inga vårdavdelningar får stänga för att genomföra storstädning utan de får storstäda med öppen avdelning. Detta för att på bästa sätt maximera antalet tillgängliga vårdplatser på sjukhuset samt säkerställa att vårdavdelningar och mottagningar storstädar minst en gång per år. 2012 Inom städentreprenaden har vi som mål att fortsätta utveckla och behålla en god lokalvård på Södersjukhuset där ett nära och givande samarbete med Vårdhygien är viktigt del. Vidareutveckla arbetet med kvalitetskontroller tillsammans med vår nuvarande städentreprenör som har presenterat ett ärendehanteringssystem som ska testas av sjukhuset.

6 Locum Vi (Locum) kontrollerar städningen normalt 2 till 4 gånger per år, vid brister så utökas kontrollerna samt att man följer upp det 2 till 3 månader senare. Entreprenörerna gör egenkontroller som vi går igenom på driftmöten normalt 1 gång per månad. Vi har under sommaren haft en extern städcontroller inne på 3 av våra närsjukhus, en sammanställning av resultatet kommer att göras under september månad. Vi har under 2010 och fortsatt under 2011 med ett golvvårdsprojekt för att få bort polish och vax från våra sjukhus. Övrig information: Inom Locum har vi en golvgrupp där jag arbetar och bevakar våra frågor ur ett städperspektiv.


Ladda ner ppt "Rapport till Produktionsutskottet,"

Liknande presentationer


Google-annonser