Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 2 Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Presentation HSU 30 maj 2012 Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 3 Verksamhetsanalys 2011 Åttonde rapporten VA maj – ÖJ november Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds-nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket

4 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 4 Vård på lika villkor Patientkvalitet Professionell kvalitet Organisationskvalitet Tidsserier

5 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 5 Denna bildfil Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten Ange källa ”Verksamhetsanalys 2011” vid återgivning

6 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 6 Regionens befolkning

7 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 7 1 1 12 11 4 2 5 3 10 7 6 9 8 7 Angered Partille Härryda Mölndal Norra Hisingen Västra Hisingen Askim- Frölunda- Högsbo Västra Göteborg Lundby Östra Göteborg Örgryte- Härlanda Majorna- Linné Centrum Alingsås Hälso- och sjukvårdsnämndområden 2011

8 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 8 Hälso- och sjukvårdsnämndområden 2011 Källa SCB och Göteborgs stad.

9 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 9 Figur A-1. Antal kvinnor och män per ettårsklass i Västra Götaland 2011. Källa SCB

10 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 10 Figur A-2. Andel i befolkningen (%) fördelat på åldersklasser och HSN 2011. Källa SCB och Göteborgs stad.

11 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 11 Tabell A-1. Andel i befolkningen (%) äldre än 65 år respektive 80 år, fördelat på och HSN och kön 2011. Andel 65+Andel 80+ KvinnorMänKvinnorMän HSN 125,7%23,6%8,2%5,5% HSN 227,5%23,6%9,3%6,0% HSN 321,5%17,9%6,9%4,4% HSN 420,1%17,8%5,4%3,7% HSN 518,4%14,1%6,4%3,5% HSN 619,8%17,5%5,8%3,9% HSN 716,8%14,0%5,2%3,2% HSN 821,7%18,0%7,2%4,4% HSN 923,0%19,4%7,6%4,8% HSN 1023,5%19,6%7,4%4,7% HSN 1117,0%13,8%5,5%3,2% HSN 1214,3%10,9%5,4%2,7% VG20,0%16,6%6,5%4,0% Riket20,0%16,6%6,5%4,0% Källa SCB och Göteborgs stad.

12 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 12 Figur A-3. Andel i befolkningen (%) äldre än 65 år 2011 (Göteborgs stadsdelar i förstorad ruta) Källa SCB och Göteborgs stad.

13 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 13 Figur A-4. Prognostiserad förändring av folkmängden i Västra Götaland mellan år 2011 och 2050. Källa SCBs nationella befolkningsprognos omräknat till VG-antal

14 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 14 Figur A-5. Prognostiserad förändring av försörjningskvot 2011-2050 i Västra Götaland, Källa SCBs nationella befolkningsprognos omräknat till VG-antal (Försörjningskvot= Antal personer i åldern 0-19 och 65+ dividerat med 20-64-åringar)

15 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 15 Figur A-6. Prognostiserad förändring (%) av folkmängden mellan år 2011 och 2020 per HSN. Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssek- retariatet.

16 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 16 Figur A-7. Prognostiserad förändring av folkmängden i Västra Götaland mellan år 2011 och 2020, fördelat på åldersklasser Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssek- retariatet.

17 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 17 Figur A-8. Prognostiserad förändring (%) av folkmängden mellan år 2011 och 2020 för åldersgruppen 65-79 år, fördelat på HSN Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssek- retariatet.

18 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 18 Figur A-9. Prognostiserad förändring (%) av folkmängden mellan år 2011 och 2020 för åldergruppen 80 år och äldre, fördelat på HSN Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssek- retariatet.

19 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 19 Figur A-10. Andel (%) i befolkningen som är 65 år eller äldre år 2011 och prognos för 2020, fördelat på HSN Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssekr etariatet.

20 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 20

21 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 21 Figur A-11. Andel (%) dagligrökare i Västra Götaland år 2011 fördelat på bakgrundsvariabler. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland, 16-84 år. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

22 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 22 Figur A-12. Andel (%) med fetma (BMI>30) år 2011 fördelat på åldersgrupper och HSN. Källa: Folhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

23 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 23 Tabell A-2. Levnadsvanor och hälsoeffekter, 2004-2009, 2011 i Västra Götaland. 16-84 år Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

24 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 24 Tabell A-2. Levnadsvanor och hälsoeffekter, 2005-2008, 2011 i Västra Götaland. 65-84 år Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

25 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 25

26 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 26 Perspektiv på resurser och resursförbrukning

27 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 27 Tabell B-1.Kostnader för hälso- och sjukvård på områdesnivå. Kronor per invånare 2010. Källa SKL.

28 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 28 Figur B-1. Skillnad i kostnader för hälso- och sjukvård på områdesnivå. Kronor per invånare 2010. Källa SKL.

29 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 29 Figur B-2 Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2010 (Hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader exkluderade) Källa Socialstyrelsen

30 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 30 Figur B-3 Kostnad per (konsumerad) DRG-poäng - öppen och sluten specialiserad vård 2010 Källa Socialstyrelsen

31 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 31 Figur B-4 Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård 2010 Källa Socialstyrelsen

32 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 32 ACG i Västra Götaland

33 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 33 Figur B-2 Relativ ACG casemix per åldersgrupp och kön

34 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 34 Figur B-3 Absolut ACG-tyngd per åldersgrupp och kön

35 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 35 Figur B-4 Andel i befolkningen med någon indikation för skörhet, per HSN

36 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 36 Figur B-5 Risk för höga kostnader för hälso- och sjukvård, Andel i befolkningen per HSN

37 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 37

38 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 38 VG Primärvård – vårdval och ersättning

39 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 39 Figur C-1. Kostnad för VG per invånare och HSN 2011, i relation till genomsnitt i regionen (1,00)

40 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 40

41 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 41 Sjukhusens akutmottagningar

42 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 42 Figur D-1. Schematisk beskrivning av ledtider på akutmottagningen. Patient kommer till akuten Patient tar kölapp Tid Triage, första vårdkontak t Första kontakt med läkare Patient lämnar akuten, går hem eller läggs in på vårdavdelning TTL = tid till första kontakt med läkare TGT = patientens totala genomloppstid på akuten TTT = tid till triage, första vårdkontakt

43 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 43 2010 TTT 2011 TTT Figur D-2. Måluppfyllelse för tid till triage (TTT) under mars – december 2010. Måltal för 2010 var 90 % inom 10 minuter. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering. Figur D-3. Måluppfyllelse för tid till triage (TTT) under 2011. Måltal för 2011 var 90 % inom 10 minuter. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering

44 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 44 Figur D-4. Måluppfyllelse för tid till läkare (TTL) under mars – december 2010. Måltal för 2010 var 90 % inom 90 minuter. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering. Figur D-5. Måluppfyllelse för tid till läkare (TTL) under 2011. Måltal för 2011 var 90 % inom 60 minuter. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering. 2010 TTL 2011 TTL

45 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 45 Figur D-6. Måluppfyllelse för total genomloppstid (TGT) under mars – december 2010. Måltal för 2010 var 90 % inom 5 timmar. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering. Figur D-7. Måluppfyllelse för total genomloppstid (TGT) under 2011. Måltal för 2011 var 90 % inom 4 timmar. Av läsbarhetsskäl redovisas endast mars, juni, september och december. Källa: Regionens väntetidsrapportering. 2010 TGT 2011 TGT

46 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 46 Figur D-8. Om du fick vänta på läkaren, vad anser du om väntetiden? Nöjdhet uttryckt i PUK-värde. Svarsalternativ: Den var acceptabel/- något för lång/- alldeles för lång/Jag behövde inte vänta. Urval av de personer som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland under fyra höstveckor 2009, 2010 respektive 2011

47 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 47 Figur D-9.Fick du information om i vilken ordning man tog hand om (prioriterade) patienterna? Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt.

48 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 48 Figur D-10. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Svars- alternativ: Ja, helt och hållet/Delvis/Nej. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård” Urval av de personer som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland under fyra höstveckor 2009, 2010 respektive 2011. Nöjdhet uttryckt i PUK- värde.

49 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 49 Figur D-11. Fråga: Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen? Svarsalternativ: 6 tim. Urval av de personer som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland under fyra höstveckor 2009, 2010 respektive 2011. Nöjdhet uttryckt i PUK- värde.

50 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 50 Tabell D-1. Ett urval personer som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland veckorna 40-43 år 2011 (n = 14 560). Andel (%) inom respektive kategori som svarat Utmärkt på frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Svarsalternativ: Utmärkt, Mycket bra/Bra/Någorlunda/Dåligt.

51 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 51

52 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 52 Tillgänglighet

53 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 53 TILLGÄNGLIGHET Följande tillgänglighetsgränser följs kontinuerligt i Västra Götalandsregionen: ”0”Telefontillgänglighet, sjukvårdsrådgivningarna Telefontillgänglighet, vårdcentralerna ”7”Läkarbesökstillgänglighet, vårdcentralerna ”90”Besökstillgänglighet, specialiserade vården Behandlingstillgänglighet, specialiserade vården ”30”Besökstillgänglighet, BUP ”60”Tillgänglighet till fördjupad utredning, BUP Tillgänglighet till behandling, BUP ”90”Tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar för vuxna ”2”Tillgänglighet till specialistbesök, barn, vid välgrundad misstanke om cancer ”14”Tillgänglighet till specialistbesök, vuxna, vid välgrundad misstanke om cancer Dessutom följs tre ledtider vid sjukhusens akutmottagningar: TTT (Tid till triage) 10 min TTL (Tid till läkare) 60 min TGT (Total genomsloppstid) 240 min

54 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 54 Figur E-1. Sjukvårdsrådgivningen: Andel samtal besvarade inom 3 minuter: VGR resp riket. Källa: Inera. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

55 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 55 Figur E-2. Sjukvårdsrådgivningen: Andel samtal besvarade inom 3 minuter inom VGR. Källa: Inera. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

56 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 56 Figur E-3. Telefontillgänglighet vid vårdcentraler: Andel besvarade/behandlade samtal. Källa: SKL

57 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 57 Figur E-4. Läkarbesökstillgänglighet vid vårdcentraler: Andel som fått sitt besök inom 7 dagar. Källa: SKL

58 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 58 Figur E-5. Vårdgarantiuppfyllelse för besök och behandlingar, VGR och riket. Källa: SKLs väntetidsuppföljning.

59 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 59 Figur E-6. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantigränsen 90 dagar till besök i VGR. Källa: SKLs väntetidsuppföljning

60 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 60 Figur E-7. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantigränsen 90 dagar till behandling i VGR. Källa: SKLs väntetidsuppföljning

61 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 61 Figur E-8a. Vårdgarantiuppfyllelse för besök vid AL, ANS, FSS, KS och NU. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

62 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 62 Figur E-8b. Vårdgarantiuppfyllelse för besök vid Skas, SU, SÄS, PVs mott och Capio Lundby. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

63 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 63 Figur E-9a. Vårdgarantiuppfyllelse för behandlingar vid AL, FSS, KS och NU. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

64 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 64 Figur E-9b. Vårdgarantiuppfyllelse för behandlingar vid SkaS, SU, SÄS, H&H och Capio Lundby. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

65 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 65 Figur E-10. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för BUP-besök, BUP-fördjupad utredning och BUP- behandling. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

66 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 66 Figur E-11. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för BUP-besök i VGR. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

67 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 67 Figur E-12. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för BUP-fördjupad utredning i VGR. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

68 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 68 Figur E-13. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för BUP-behandling i VGR. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

69 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 69 Figur E-14. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för neuropsykiatrisk utredning för vuxna i VGR. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

70 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 70 Figur E-15. Uppfyllelse av regional vårdgaranti för förstabesök till specialistmottagning vid välgrundad misstanke om cancer. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

71 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 71 Figur E-16. Uppfyllelse av regionala mål för ledtider vid akutmottagningarna Källa: Regionens väntetidsuppföljning

72 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 72

73 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 73 Konsumtion av hälso- och sjukvård

74 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 74 Figur F-1. Kontaktgrad. Antal som haft kontakt med läkare i olika vårdformer och i olika kombinationer år 2011 Källa: Vårddata- basen Vega

75 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 75 Figur F-2. Kontaktgrad 2011 per vårdform. Könsuppdelat. Källa: Vårddata- basen Vega

76 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 76 Figur F-3. Kontaktgrad. Förändring 2006-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

77 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 77 Tabell F-1 Kontaktgrad för olika vårdformer per HSN 2011. Källa: Vårddata- basen Vega

78 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 78 Figur F-4. Kontaktgrad för primärvård och specialiserad öppenvård per HSN 2011. Källa: Vårddata- basen Vega

79 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 79 Figur F-5. Andel (%) som besökt vården två eller fler gånger senaste tre månaderna, fördelat på bakgrundsvariabler Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland, 16-84 år. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

80 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 80 Öppenvårdskonsumtion Källa: Vårddata- basen Vega

81 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 81 Figur F-6. Konsumtion av antal läkarbesök i specialiserad vård per 1000 invånare för landstingen 2010. Källa: Kolada, SKL. Källa: Kolada, SKL.

82 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 82 Figur F-7. Konsumtion av antal läkarbesök inom primärvård, i och utanför regionen, fördelat på femårsåldersgrupp och kön 2011. Källa: Vårddata- basen Vega

83 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 83 Figur F-8. Konsumtion av antal läkarbesök inom specialiserad vård, i och utanför regionen, fördelat på femårsåldersgrupp och kön 2011. Källa: Vårddata- basen Vega

84 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 84 Figur F-9. Procentuell förändring av konsumtion av antal läkarbesök inom primärvård, fördelat på åldersgrupper, 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

85 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 85 Figur F-10. Procentuell förändring av konsumtion av antal läkarbesök inom specialiserad vård, fördelat på åldersgrupper, 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

86 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 86 Figur F-11. Konsumtion av antal läkarbesök inom primärvård, fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

87 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 87 Figur F-12. Konsumtion av antal läkarbesök inom specialiserad vård, fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

88 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 88 Tabell F-2. Konsumtion av läkarbesök i specialiserad vård (somatisk och psykiatrisk) och primärvård per 1000 invånare 2010 och 2011, Källa: Vårddata- basen Vega Ålders­ standardi- serade värden.

89 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 89 Figur F-13. Konsumtion av antal läkarbesök bland personer 65 år och äldre, inom primärvård, fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

90 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 90 Figur F-14. Konsumtion av antal läkarbesök bland personer 65 år och äldre, inom specialiserad vård, fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

91 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 91 Slutenvårdskonsumtion Källa: Vårddata- basen Vega

92 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 92 Figur F-15. Konsumtion av antal somatiska vårdtillfällen per 1000 invånare för landstingen 2010. Källa: Kolada SKL

93 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 93 Figur F-16. Konsumtion av antal somatiska vårdtillfällen 2011, fördelat på femårsåldersgrupp och kön. Källa: Vårddata- basen Vega

94 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 94 Figur F-17. Förändring (%) av somatiska vårdtillfällen 2008-2011, fördelat på åldersgrupp. Källa: Vårddata- basen Vega

95 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 95 Figur F-18. Konsumtion av antal somatiska vårdtillfällen 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

96 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 96 Tabell F-3. Konsumtion av somatisk slutenvård år 2011 samt förändring mot 2008. Källa: Vårddata- basen Vega Åldersstan- dardiserade värden

97 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 97 Figur F-19. Konsumtion av antal somatiska vårdtillfällen bland personer 65-79 år, 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega

98 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 98 Figur F-20. Konsumtion av antal somatiska vårdtillfällen 2011, fördelat på åldersgrupp och HSN. Källa: Vårddata- basen Vega

99 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 99 Undvikbar slutenvård Källa: Vårddata- basen Vega

100 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 100 Källa: Vårddata- basen Vega

101 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 101 Tabell F-4 Antal personer med undvikbar slutenvård år 2011 Västra Götaland, samt fördelningen Undvikbar slutenvårdAntal KvinnorMän Undvikbar slutenvård8 5399 064 Kroniska tillstånd Anemi322146 Astma341384 Diabetes8651 283 Hjärtsvikt1 6841 983 Högt blodtryck389291 Kronisk obstruktiv lungsjukdom1 069760 Kärlkramp7341 539 Akuta tillstånd Blödande magsår161217 Diarré301208 Epileptiska anfall9141 094 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen 119- Njurbäckeninflammation1 6581 277 Öra-näsa-halsinfektion523524 Källa: Vårddata- basen Vega Huvuddiagnos, (för diabetes även bidiagnoser) För definition, se öppna jämförelser.

102 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 102 Figur F-21. Undvikbar slutenvård, 2011 respektive 2005. Källa: Vårddata- basen Vega Huvuddiagnos, (för diabetes även bidiagnoser) För definition, se öppna jämförelser.

103 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 103 Figur F-22. Undvikbar slutenvård, 2011. fördelat på femårsålders­grupper och kön. Källa: Vårddata- basen Vega

104 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 104 Figur F-23. Undvikbar slutenvård, 2011 fördelat på HSN och kön. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård” Källa: Vårddata- basen Vega

105 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 105 Figur F-25. Undvikbar slutenvård, förändring mellan perioden 2005-2011, fördelat på kön. Källa: Vårddata- basen Vega

106 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 106 Figur F-24. Undvikbar slutenvård, 2011 fördelat på HSN och fem åldersklasser. Källa: Vårddata- basen Vega

107 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 107 Figur F-26. Undvikbar slutenvård, 2005-2011. Förändring (%) jämfört med år 2005, fördelat på ålders­grupper. Källa: Vårddata- basen Vega

108 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 108 Figur F-27. Undvikbar slutenvård, 2005-2011. fördelat på diagnosgrupper. Källa: Vårddata- basen Vega

109 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 109 Figur F-28 och F-29. Undvikbar slutenvård 2005- 2011. Antal personer totalt respektive 65 år och äldre, fördelat på HSN. Källa: Vårddata- basen Vega

110 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 110 Figur F-30. Undvikbar slutenvård i Nordöstra Göteborg (HSN 12). Procentuell avvikelse från Västra Götalands­värde, fördelat på sjukdoms­grupperna. 2009-2011. Källa: Vårddata- basen Vega. Procentuell avvikelse från Västra Götalands­ värde i antal personer med undvikbar slutenvård per 100 000 invånare, åldersstandardi serat Förklaring: XX% = Värden som är statistiskt signifikant skilda mot VG-värdet +XX = Antal fler personer som vårdats per år jämfört med om HSN-området haft samma nivå som VG. åldersstandardiserat (XX) = Antal personer som vårdats år 2011 i HSN

111 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 111 Figur F-30. Undvikbar slutenvård i Östra Skaraborg (HSN 10). Procentuell avvikelse från Västra Götalands­värde, fördelat på sjukdoms­grupperna. 2009-2011. Källa: Vårddata- basen Vega. Procentuell avvikelse från Västra Götalands­ värde i antal personer med undvikbar slutenvård per 100 000 invånare, åldersstandardi serat Förklaring: XX% = Värden som är statistiskt signifikant skilda mot VG-värdet +XX = Antal fler personer som vårdats per år jämfört med om HSN-området haft samma nivå som VG. åldersstandardiserat (XX) = Antal personer som vårdats år 2011 i HSN

112 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 112 Figur F-32. Hjärtsvikt (huvuddiagnos) - undvikbar slutenvård medelvärde 2009-2011, per HSN Källa: Vårddata- basen Vega

113 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 113 Figur F-33. Njurbäckeninflammation (huvud- diagnos) - undvikbar slutenvård, 2005-2011, per HSN. Källa: Vårddata- basen Vega

114 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 114 Tabell F-5. Njurbäckeninflammation - undvikbar slutenvård 2009 och 2011, fördelat på diagnos (huvuddia) och medicinskt verksamhetsområde. Källa: Vårddata- basen Vega

115 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 115 Tabell F-6 Undvikbar slutenvård – personer, vårdtillfällen, vårddagar - år 2011 Västra Götaland, per kön. Undvikbar slutenvårdAntal KvinnorMän Undvikbar slutenvård -Personer8 5399 064 -Vårdtillfällen11 50012 486 - vtf 0-1 dagar %21%25% -Vårddagar64 35067 137 -Vårdtillfällen per person1,31,4 -Vårddagar per person7,57,4 -Vårddagar per vårdtillf.5,65,4 Källa: Vårddata- basen Vega Vårddagar beräknat som utdatum minus indatum. Knappt en procent av vårdtillfällena varade 40 dagar och upp till flera år. Dessa fall betraktades som outliers och vårddagarna sattes till 40 dagar för dessa.

116 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 116 Figur F-34. Undvikbar slutenvård, 2011 – vårdtillfällen per diagnosgrupp, fördelat på 0-1 dagar respektive 2 eller fler dagar. Källa: Vårddata- basen Vega -huvuddiagnos, diabetes även bidiagnos

117 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 117 Figur F-35. Undvikbar slutenvård, 2011. Antal vårdtillfällen respektive vårddagar per vårdad person med ”undvikbar slutenvård” fördelat på diagnosgrupp Källa: Vårddata- basen Vega -huvuddiagnos, diabetes även bidiagnos

118 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 118 Figur F-36. Undvikbar slutenvård – personer, vårdtillfällen, vårddagar - år 2011, fördelat på HSN Källa: Vårddata- basen Vega

119 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 119 Figur F-37. Undvikbar slutenvård, 2011 – vårdtillfällen och vårddagar per person respektive vårdtillfälle, fördelat på HSN. Källa: Vårddata- basen Vega Åldersstand ardiserade värden.

120 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 120 Källa: Vårddata- basen Vega

121 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 121

122 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 122 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning

123 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 123 Nationella Diabetesregistret, NDR.

124 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 124 Figur H-1. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c <52 mmol/mol, 2010 och 2011. Källa: NDR.

125 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 125 Figur H-2. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet blodtryck <130/80 mm Hg, 2010 och 2011. Källa: NDR

126 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 126 Figur H-3. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet LDL-kolesterol <2,5 mmol/l, 2010 och 2011. Patienter 30-74 år. Källa: NDR

127 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 127 Figur H-4. Täckningsgrad i procent där varje punkt är en vårdcentral, 2010 och 2011. Avser antal patienter registrerade i NDR i förhållande till antal patienter med diabetesdiagnos som besökt vårdcentralen. Källa: NDR och vårddatabasen Vega. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

128 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 128 Figur H-5. Täckningsgrad i procent för vårdcentraler i de olika HSN-områdena 2010 och 2011. Källa: NDR och vårddatabasen Vega. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

129 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 129 Figur H-6. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet HbA1c < 52 mmol/mol 2011, individer < 80 år. Varje punkt motsvarar värdet för en vårdcentral. Källa: NDR.

130 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 130 Figur H-7. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet HbA1c < 52 mmol/mol 2010 och 2011, individer < 80 år. Per HSN. Källa: NDR.

131 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 131 Figur H-8. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet blodtryck <130/80 2010 och 2011, individer < 80 år. Per HSN. Källa: NDR.

132 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 132 Figur H-9. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet LDL- kolesterol <2,5 mmol/l 2010 och 2011, individer < 80 år. Varje punkt är en vårdcentral. Källa: NDR.

133 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 133 Figur H-10. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet LDL- kolesterol <2,5 mmol/l 2010 och 2011, individer < 80 år. Per HSN. Källa: NDR.

134 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 134 Figur H-11. Varje punkt är en vårdcentral 2010 eller 2011. Bilden visar andel av patienter registrerade i NDR som har en uppgift om HbA1c. Källa: NDR.

135 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 135 Figur H-12 Varje punkt är en vårdcentral 2010 eller 2011. Bilden visar andel av patienter registrerade i NDR som har en uppgift om LDL-kolesterol. Källa: NDR.

136 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 136 Figur H-13. Varje punkt är en vårdcentral 2010 eller 2011. Bilden visar andel av patienter registrerade i NDR som har en uppgift om rökning. Källa: NDR.

137 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 137 Tabell H-1. Andel (%) av patienter som saknar uppgift om mätvärden och procentuell förändring mellan 2010 och 2011. Källa: NDR

138 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 138

139 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 139 Nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes, SWEDIABKIDS

140 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 140 Tabell H-2. Målnivåer (enl. ADA) för HbA1c i olika åldrar. Omräknat till nya enheten. Källa: SWEDIABKIDS

141 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 141 Figur H-14. Klinikers medel-HbA1c, 2008, 2009, 2010 och 2011, för patienter med insulinbehov över 0,5 E/kg kroppsvikt, d.v.s. de har helt förlorat förmågan till egen insulinproduktion. Observera att skalan inte börjar på 0. Källa: SWEDIABKIDS

142 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 142 Figur H-15. Andel patienter med HbA1c 0,5 E/kg kroppsvikt, 2011. Källa: SWEDIABKIDS.

143 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 143 Figur H-16. Andel patienter som använde insulinpump 2008, 2009, 2010 och 2011. Källa: SWEDIABKIDS.

144 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 144 Tabell H-3. Andel som under 2011 kontrollerat blodtryck, ögon och njurfunktion samt andel där det finns notering om rökning, fysisk aktivitet och årskontroll. Källa: SWEDIABKIDS.

145 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 145

146 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 146 Svenskt Bråckregister

147 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 147 Figur H-17. Andel som omopereras inom 5 år efter ljumskbråcksoperation, 2004–2008, 2005-2009 resp. 2006-2010. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

148 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 148 Figur H-18. Andel som omopereras inom 5 år efter ljumskbråcksoperation, 2004–2008, 2005-2009 resp. 2006-2010. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

149 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 149

150 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 150 Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks

151 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 151 Tabell H-4. Deltagande enheter/sjukhus i Västra Götaland samt i vilken utsträckning utförda kolecystektomier och ERCP och dessas 30-dagars uppföljning har registrerats i GallRiks. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

152 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 152 Figur H-19. Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa, 2009 och 2010. 95 % konfidensintervall 2010. Källa: Öppna jämförelser 2010 och 2011.

153 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 153 Figur H-20. Andel miniinvasiv kirurgi vid elektiv kolecystektomi vid olika sjukhus, 2010 (n>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade med streckade staplar. Källa: GallRiks årsrapport 2010

154 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 154 Figur H-21. Andel av de elektivt opererade patienterna som drabbades av någon kirurgisk komplikation 2010 (n>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade med streckade staplar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

155 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 155 Figur H-22. Andel av akuta kolecystektomier som utförts med miniinvasiv teknik 2010 (95 % konfidensintervall). Källa: GallRiks årsrapport 2010.

156 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 156 Figur H-23. Andel kolecystektomier som utförts med miniinvasiv teknik vid akut operation vid olika sjukhus 2010 (>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade med streckade staplar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

157 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 157 Figur H-24. Andel av akut opererade patienter som fått någon kirurgisk komplikation vid olika sjukhus 2010 (>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade med streckade staplar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

158 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 158 Figur H-25. Andel patienter som får antibiotika vid borttagande av gallblåsa, 2010. Avser planerade operationer. Källa: Öppna jämförelser 2011.

159 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 159 Figur H-26. Andel elektiva kolecystektomier som genomförts med en postoperativ vårdtid på 0-1 dagar i olika regioner/landsting 2010 (95 % konfidensintervall). Källa: GallRiks årsrapport 2010.

160 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 160 Figur H-27. Andel elektiva kolecystektomier som genomförts med en postoperativ vårdtid på 0-1 dagar vid olika sjukhus 2010 (n>25, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade med streckade staplar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

161 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 161 Figur H-28. Kostnad per DRG-poäng vid galloperation, 2010. Källa: Öppna jämförelser 2011.

162 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 162 Figur H-29. Metod för sedering vid ERCP i olika landsting 2010. Landstingen/regionerna är rangordnade utifrån hur stor andel av patienterna som sederas med Propofol oavsett om detta skett under narkos eller eget ansvar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

163 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 163 Figur H-30. Sedering vid ERCP vid olika sjukhus 2010 (n>25). Sjukhusen är rangordade efter andel patienter som sederats med Propofol oavsett om detta skett under narkos eller eget ansvar. Källa: GallRiks årsrapport 2010.

164 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 164

165 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 165 RIKSHÖFT

166 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 166 Figur H-31. Andel höftfrakturer registrerade i RIKSHÖFT 2008, 2009 och 2010 av samtliga höftfrakturer (ICD-10 kod S72.0-S72.2) registrerade i Socialstyrelsens patient- register. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

167 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 167 Figur H-32. Medelväntetid till operation för höftfraktur 2007, 2008, 2009 och 2010 Källa: Öppna jämförelser 2008, 2009, 2010 och 2011.

168 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 168 Figur H-33. Medelväntetid till operation för höftfraktur 2007, 2008, 2009 och 2010 för kvinnor och män i Västra Götaland och i riket. Källa: Öppna jämförelser 2008, 2009, 2010 och 2011.

169 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 169 Figur H-34. Andel patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar, 2010 och 2011. Källa: RIKSHÖFT. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”

170 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 170 Figur H-35. Medelvårdtid 2007, 2008, 2009 och 2010. Källa: RIKSHÖFT årsrapporter 2007, 2008, 2009 och 2010.

171 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 171 Figur H-36. Andel protesopererade patienter vid cervikal höftfraktur 2007-2008, 2008-2009 samt 2009-2010. Avser patienter 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

172 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 172

173 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 173 Svenska Höftprotesregistret

174 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 174 Figur H-37. Andel totala höftproteser som inte reviderats inom 10 år, 1999-2008, 2000-2009 och 2001-2010. 95 % konfidensintervall 2000-2009 och 2001-2010. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

175 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 175 Figur H-38. Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010 med 95 % konfidensintervall för 2006- 2009 och 2007-2010. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

176 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 176 Figur H-39. Genomsnittlig förbättring i patientrapporterad hälsorelaterad livskvalitet (mätt med EQ-5D) vid uppföljning ett år efter total höftprotesoperation. Patienter som opererats 2007-2008 respektive 2008- 2009, 95 % konfidensintervall för 2008-2009. Källa: Öppna jämförelser 2010 och 2011.

177 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 177 Figur H-40. Andel totala höftproteser som inte reviderats inom 10 år, 1999-2008, 2000-2009 respektive 2001-2010 för kvinnor och män i Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010 och 2011.

178 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 178

179 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 179 Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg)

180 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 180 Tabell H-5. Klassificering av fetma enligt WHO.

181 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 181 Figur H-41. Antal obesitasoperationer per klinik under 2009-2011. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. Källa: SOReg.

182 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 182 Figur H-42. Operationernas relativa fördelning per klinik, 2009-2011. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. Källa: SOReg.

183 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 183 Figur H-43. Medel-BMI, kg/m 2, per klinik före operation samt 1 respektive 2 år efter operation för patienter opererade med gastric bypass under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. Källa: SOReg.

184 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 184 Figur H-44. Andel patienter som följts upp 6 veckor efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. * Op 2011 omfattar patienter opererade 1/12 2010-30/11 2011. Källa: SOReg.

185 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 185 Figur H-45. Andel patienter som följts upp 1 år efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. Källa: SOReg.

186 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 186 Figur H-46. Andel patienter som följts upp 2 år efter operation. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. Källa: SOReg.

187 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 187

188 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 188 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

189 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 189 Figur H-47. Kumulerat antal patienter i Västra Götaland som inkluderats i Svensk Reumatologis kvalitetsregister, 1995-2011, oavsett diagnos. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

190 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 190 Figur H-48. Andel patienter med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit, 1 januari 2010. Avser patienter 18 år och äldre. Källa: Öppna jämförelser 2011.

191 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 191 Figur H-49. Antal patienter i Västra Götaland med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit 2007- 2012. Avser patienter 18 år och äldre. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

192 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 192 Figur H-50. Antal bionaiva* RA-patienter i Västra Götaland som startat biologisk behandling under respektive år. *Patienter som inte tidigare behandlats med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

193 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 193 Figur H-51. DAS28CRP vid senaste besök 2011. Genomsnittligt värde för RA-patienter som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

194 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 194 Figur H-52. Funktionsförmåga (HAQ-index) vid senaste besök 2011. Genomsnittligt värde för RA-patienter som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

195 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 195 Figur H-53. Patientrapporterad förbättring av hälsa 4-12 månader efter behandlingsstart av första biologiska läkemedel vid reumatoid artrit 2008-2010. Effekt mäts som procentuell förändring av patientens globala VAS. * Färre än 10 fall. Källa: Öppna jämförelser 2011.

196 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 196 Figur H-54. Allmän hälsa (VAS-skala) vid senaste besök 2011. Genomsnittligt värde för RA-patienter som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

197 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 197 Figur H-55. Andel kvinnor och män med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit, 1 januari 2010. Avser patienter 18 år och äldre. Källa: Öppna jämförelser 2011.

198 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 198 Figur H-56. Genomsnittligt värde för DAS28CRP vid senaste besök 2011 för kvinnor och män i Västra Götaland med RA som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

199 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 199 Figur H-57. Genomsnittligt värde för HAQ-index vid senaste besök 2011 för kvinnor och män i Västra Götaland med RA som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

200 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 200 Figur H-58. Genomsnittligt värde för Allmän hälsa vid senaste besök 2011 för kvinnor och män i Västra Götaland med RA som behandlas (besök där biol. beh. startats ingår inte) respektive inte behandlas med biologiska läkemedel. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister

201 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 201

202 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 202 Psykiatri

203 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 203

204 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 204 Figur H-59. Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare, 2010. Avser personer 20-59 år med tidigare psykiatrisk vård. Åldersstandardiserade värden. Källa: Öppna jämförelser 2011.

205 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 205

206 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 206 Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke

207 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 207 Tabell H-6 Bakgrundsdata registrerade i Riks- Stroke 2011

208 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 208 För 2011 var täckningsgraden för samtliga regionens sjukhus nästintill 100 procent, ett mycket gott resultat.

209 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 209 Tabell H-7 Uppföljningsdata saknas. Andel i %. Preliminära data för 2011 (23 april 2012) Källa: Riks-Stroke

210 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 210 Figur H-60. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2010 och 2011. Källa: Riks-Stroke. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

211 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 211 Figur H-61 Andel strokepatienter vårdade på strokeenhet. Västra Götalandsregionen och riket, kvinnor, män och totalt under åren 2001 – 2010. Källa: Riks-Stroke i ÖJ 2011.

212 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 212 Figur H-62 Andel strokepatienter direktinskrivna på strokeenhet, 2011 jämfört med 2010. Källa: Riks- Stroke.

213 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 213 Figur H-63. Dela strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Källa: Riks-Stroke

214 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 214 Figur H-64 Andel av patienter med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011. Källa: Vårddatabasen Vega.

215 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 215 Figur H-65. Andel av kvinnor respektive män med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011. Källa: Vårddatabasen Vega.

216 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 216 Fig H-66. Medel och medianvårdtid i dagar per sjukhus, VG region och riket 2011 jämfört med 2010 VG Region och riket. Källa Riks-Stroke 2011.

217 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 217 Figur H-67 Andel döda inom 28 dagar efter förstagångsstroke inklusive döda utanför sjukhus, 1994-2010. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen i Öppna Jämförelser 2011.

218 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 218 Figur H-68. Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke för Västra Götalandsregionen och för riket. Kvinnor, män och totalt. Treårsmedelvärden under tidsperioden 1993 – 2010. Källa Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen i ÖJ 2011.

219 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 219 Figur H-69. Andel döda i förstagångsstroke inklusive döda utanför sjukhus efter utbildning. Avser åldersgruppen 35-79 år. År 1994 - 2010. Källa Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen i ÖJ 2011.

220 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 220 Figur H-70. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke från ljus stapel till mörk 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen ur ÖJ 2008 2009 2010 2011.

221 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 221 Figur H-71. Andel % av patienterna i åldrarna 18- 80 år med hjärninfarkt som akutbehandlats med trombolys 2004-2010. Västra Götalandsregionen och riket. Kvinnor, män och totalt. Källa: Riks- Stroke i ÖJ 2011.

222 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 222 Figur H-72. Andel i målgruppen som fått trombolys vid stroke, 2010. Källa: Riks-Stroke i Öppna Jämförelser 2011.

223 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 223 Tabell H-8 Andel i målgruppen som fått trombolys 2009 2010 och 2011. Källa: Öppna Jämförelser och Riks-Stroke. Trombektomier är ej inräknade i denna tabell.

224 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 224 Tabell H-9 Trombolys bland patienter med diagnos I63 och ålder 18 - 80 år per sjukhus. Källa Riks- Stroke 2011. SjukhusAndel givna trombolyser % Diagnos I63 18-80 år Kärnsjukhuset9,8% Lidköping9,9% NÄL8,3% Kungälv9,4% Alingsås9,9% Borås6,7% Sahlgrenska*7,9% VG region8,40% Riket9.9%

225 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 225 Tabell H-10 Larmat för trombolys. Antal registreringar. Källa Riks-Stroke 2011 Registrerade larm Skas97 NÄL113 Kungälv32 Alingsås36 Borås82 SU174 VG region534 Riket4003

226 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 226 Figur H-73 Tid från insjuknande till trombolys (Delay). Medel och mediantid i minuter, samt antal patienter i målgruppen. Källa Riks-Stroke 2011

227 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 227 Figur H-74. Tid från ankomst till trombolys (Delay) – DtN. Medel och mediantid i minuter, samt antal patienter i målgruppen. Källa Riks-Stroke 2011. * för SU och Borås tid till bolusdosen (en första injektion).

228 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 228 Figur H-75. Andel behandlade med antikoagulantia per sjukhus vid inskrivning (WarVIA) respektive utskrivning (WarVUA). Källa Riks-Stroke 2011.

229 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 229 Figur H-76. Tillgång till logoped. Källa: Riks-Stroke 2011

230 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 230 Figur H-77. Boendeform 3 månader efter insjuknande. Källa: Riks-Stroke

231 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 231 Figur H-78 Andel strokepatienter som var ADL- beroende helt eller delvis 3 månader efter akutfasen. Källa: Riks-Stroke 2011.

232 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 232 Figur H-79. Jämförelse mellan sjukhus av andel patienter som 3 månader efter strokeinsjuknandet uppger sin allmänna hälsa vara ganska god eller mycket god per sjukhus och riket. Källa Riks-Stroke 2011

233 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 233

234 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 234 Cancer

235 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 235

236 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 236 Hudmelanom

237 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 237 Tabell I-1: Incidens av malignt melanom i huden (åldersstandardiserad mot Sveriges medelbefolkning år 2000). Antalet fall per 100 000 individer. Uppgifterna avser Västra Sjukvårdsregionen, vilket förutom Västra Götaland även inkluderar Norra Halland. 20092010 Män3639 Kvinnor35

238 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 238 Indikator: Väntetid från första läkarbesöket till primärkirurgi Fig I-1: Tid, i antal dagar (x-axel) från första läkarbesök till primäroperation (patienter diagnostiserade 2009- 2010) per Hälso- och Sjukvårdsnämndområde. (Observera att datum för första läkarbesök är en uppgift som ibland inte ifylls korrekt. Detta på grund av att man saknar kännedom om första besöksdatum i primärvården och istället anger första besöksdatum på den egna kliniken. Dessa uppgifter kan därför bli något missvisande).

239 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 239 Indikator: Väntetid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Fig I-2: Väntetid från diagnostisk åtgärd till att patienten får besked om diagnos i antal dagar (patienter diagnostiserade 2009-2010).

240 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 240 Indikator: Maligna melanom ≤ 1 mm Fig I-3: Antal och andel hudmelanom som är max en millimeter tjocka (diagnostiserade 2009-2010) uppdelat på de olika nämndområdena.

241 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 241 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid maligna melanom Fig I-4: Relativ femårsöverlevnad per Hälso- och Sjukvårdsnämndområde. Figuren illustrerar även skillnader i relativ femårsöverlevnad mellan kvinnor och män. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

242 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 242 Huvud- och halscancer

243 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 243 Indikator: Multidisciplinär bedömning vid huvud- och halscancer Fig I-5. Multidisciplinär bedömning vid huvud- och halscancer (N=633).

244 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 244 Indikator: Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år 2008-2010 Fig I-6. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år 2008-2010 (N=620).

245 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 245 Indikator: Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år 2008-2010 Fig I-7. Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år 2008-2010 (N=519).

246 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 246 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid huvud- halscancer Fig I-8 5-års relativ överlevnad vid huvud och halscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

247 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 247 Lungcancer

248 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 248 Indikator: Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA-IIB som opereras Fig. I-9. Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA- IIB som opereras.

249 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 249 Indikator: Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling Fig. I-10 Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling.

250 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 250 Indikator: Andel pat med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får thorakal strålbehandling i palliativt syfte Fig. I-11. Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får thorakal strålbehandling i palliativt syfte.

251 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 251 Indikator: Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov Fig I-12 Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får thorakal strålbehandling i palliativt syfte.

252 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 252 Indikator: Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi Fig. I-13. Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi.

253 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 253 Indikator: Andel patienter med tumörstadium IV i performance status 0, 1 eller 2 som får kemoterapi i palliativt syfte Fig. I-14. Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi.

254 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 254 Indikator: 2-årsöverlevnad vid lungcancer Fig. I-15. Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi.

255 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 255 Indikator: Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens Fig. I-16. : Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens

256 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 256 Indikator: Ledtid från remiss till behandlingsbeslut Fig. I-17. : Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens.

257 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 257 Bröstcancer

258 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 258 Indikator: Fastställd malignitet preoperativt Fig I-18. Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet.

259 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 259 Indikator: Reoperation på grund av tumördata Fig I-19. Andel patienter som reopererats på grund av tumördata. Observera att x-axeln slutar på 20.

260 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 260 Indikator: Reoperation på grund av komplikationer Fig I-20. Andel patienter som reopererats på grund av komplikationer. Observera att x-axeln slutar på 10

261 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 261 Indikator: Undersökning med sentinel node teknik Fig I-21. Andel där sentinel node utfördes för att studera tumörspridning.

262 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 262 Indikator: Bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp Fig I-22. Andel som genomgått bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp.

263 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 263 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Fig I-23: Andel patienter bedömda på preoperativ multidisciplinär konferens.

264 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 264 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt Fig I-24: Andel patienter bedömda på postoperativ multidisciplinär konferens.

265 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 265 Indikator: Väntetid från diagnos till första besök hos specialist Fig I-25: Väntetid från diagnos till första besök hos specialist. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median.

266 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 266 Indikator: Väntetid från första besök hos specialist till operation Fig I-26: Väntetid från första besök hos specialist till operation. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median.

267 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 267 Indikator: Väntetid från operation till PAD- besked till patient Fig I-27. Andel fall där datum för PAD-besked till patient har angivits. Enbart patienter som har opererats ingår i urvalet

268 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 268 Indikator: Väntetid från operation till PAD- besked till patient Fig I28: Väntetid från operation till PAD-besked till patient. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. VG* hänvisar till ett område som enbart utgörs av HSN 1, 2, 3, 8, 9, och 10.

269 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 269 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer Fig I-29. 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

270 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 270 Äggstockscancer

271 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 271 Indikator: Andel bedömda av referenspatolog Fig I-30. Andel bedömda av referenspatolog.

272 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 272 Indikator: Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV Fig I-32. Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV

273 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 273 Indikator: Väntetid från remissankomst till diagnos/operation Fig. I-33. Väntetid från ankomsdatum för remiss till diagnosdatum/operation

274 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 274 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till behandlingsbeslut Fig I-34. Väntetid från diagnosdatum/operation till datum för beslut om behandling.

275 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 275 Indikator: Väntetid från behandlingsbeslut till start av kemoterapi Fig I-35. Väntetid från beslut om behandling till datum för start av kemoterapi.

276 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 276 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till start av kemoterapi Fig I-36. Väntetid från diagnosdatum/operation till start av kemoterapi.

277 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 277 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid äggstockscancer Fig I-37. 5-års relativ överlevnad vid ovarialcancer/äggstockscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

278 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 278 Njurcancer

279 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 279 Indikator: Utredd med CT/Thorax preoperativt Fig I-38. Andel patienter som utretts med CT/thorax.

280 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 280 Indikator: Väntetid: remissdatum- första besök hos specialist Fig I-39: Väntetid i dagar från remissdatum till första besök hos specialist. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median.

281 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 281 Indikator: Väntetid: Första besök hos specialist- behandlingsbeslut Fig I-40: Väntetid i antal dagar från första besök hos specialist till behandlingsbeslut. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Då medianen ligger på noll dagar innebär detta att datum för första besök hos specialist och behandlingsbeslut sammanfaller.

282 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 282 Indikator: Väntetid: ledtid från remiss till operation Fig I-41: Väntetid i antal dagar från remiss till operation. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median.

283 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 283 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid njurcancer Fig I-42: Femårsöverlevnad med konfidensintervall. Överlevnaden är relativ och bygger på periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för förklaring.

284 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 284 Urinblåsecancer

285 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 285 Indikator: Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök Fig I-43. Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök

286 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 286 Indikator: Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px Fig I-44. Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px

287 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 287 Indikator: Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal behandling Fig I-45. Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal beh

288 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 288 Indikator: Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling Fig I-46. Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling

289 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 289 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer Fig I-47. : 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

290 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 290 Prostatacancer

291 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 291 Indikator: Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år, som fått kurativt syftande behandling Fig. I-48. Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år, som fått kurativt syftande behandling

292 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 292 Indikator: Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering Fig. I-49. Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering

293 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 293 Indikator: Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist Fig. I-50. Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist

294 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 294 Tjocktarmscancer

295 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 295 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Fig I-51. Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidicsiplinär konferens (MDT).

296 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 296 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt Fig I-52. Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens.

297 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 297 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Fig I-53. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 30.

298 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 298 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation Fig I-54. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 30.

299 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 299 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation Fig I-55. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 30.

300 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 300 Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Fig I-56. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3

301 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 301 Indikator: Mer än 2 veckors slutenvård efter operation Fig I-57. Andel patienter med > 2 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 50.

302 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 302 Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Fig I-58. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 30.

303 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 303 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer Fig I-59. 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

304 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 304 Ändtarmscancer

305 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 305 Indikator: Multidisciplinär bedömning – preoperativt Fig I-60. Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidisciplinär konferens (MDT).

306 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 306 Indikator: Multidisciplinär bedömning – postopertivt Fig I-61. Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens.

307 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 307 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Fig I-62. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 30.

308 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 308 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation Fig I-63. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 30.

309 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 309 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation Fig I-64. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter opeRation. Observera att x-axeln slutar på 30.

310 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 310 Indikator: Bäckensepsis (anastomosinsufficiens) hos patienter med cancer rekti opererade med främre resektion Fig I-65. Andel patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) per antal patienter med cancer recti opererade med främre resektion. Observera att x-axeln slutar på 30.

311 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 311 Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Fig I-66. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3

312 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 312 Indikator: Strålbehandling inför operation Fig I-67. Andel strålbehandlade inför operation.

313 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 313 Indikator: Mer än 3 veckors slutenvård efter operation Fig I-68. Andel patienter med > 3 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 50.

314 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 314 Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Fig I-69. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 30.

315 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 315 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid ändtarmscancer Fig I-70. 5-års relativ överlevnad vid ändtarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2007-2011. Se kapitlets inledning för närmare förklaring.

316 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 316 Patientsäkerhet

317 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 317

318 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 318 VerksamhetTotalt utskickadeReturneradeSvarsfrekvens Alingsås Lasarett61438863% Angereds Närsjukhus12611490% Frölunda Specialistsjukhus20516580% Kungälvs Sjukhus105564561% NU-sjukvården5420313658% Sahlgrenska Universitetssjukhuset* 8571407648% SÄS2065143870% SKAS3471272378% Primärvården Fyrbodal70350472% Primärvården Göteborg156591659% Primärvården Skaraborg96661263% Primärvården Södra Bohuslän 53133663% Primärvården Södra Älvsborg 70361487% Habilitering och Hälsa88565974% Hela Regionen268801632661% Tabell J-2. Svarsfrekvenser % patientsäkerhetskulturmätning per sjukhus och regionen.

319 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 319 Regionens styrkor är: Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser Regionens svagheter är: Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Överlämningar och överföringar av patienter mellan vårdenheterna Samarbete mellan vårdenheterna. Benägenhet att rapportera avvikelser

320 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 320 Figur J-1 Patientsäkerhetskulturmätning 2011 Röd yta VGR, blå yta riket 1.Benägenhet att rapportera händelser 2.Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 3.Självskattad patientsäkerhetsnivå 5.Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet 6.Lärandeorganisation 7.Samarbete inom vårdenheten 8.Öppenhet i kommunikationen 9.Återföring och kommunikation kring avvikelser 10.En icke straff- och skuldbeläggande kultur 11.Arbetsbelastning och personaltäthet 12.Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 13.Samarbete mellan vårdenheterna 14.Överlämningar och överföringar av patienter och information 16.Information och stöd till patient vid negativ händelse 17.Information och stöd till personal vid negativ händelse

321 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 321 Figur J-2 Patientsäkerhetskulturmätning 2011 Blå yta VGR, grön yttre linje primärvård, röd linje sjukhus 1.Benägenhet att rapportera händelser 2.Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 3.Självskattad patientsäkerhetsnivå 5.Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet 6.Lärandeorganisation 7.Samarbete inom vårdenheten 8.Öppenhet i kommunikationen 9.Återföring och kommunikation kring avvikelser 10.En icke straff- och skuldbeläggande kultur 11.Arbetsbelastning och personaltäthet 12.Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 13.Samarbete mellan vårdenheterna 14.Överlämningar och överföringar av patienter och information 16.Information och stöd till patient vid negativ händelse 17.Information och stöd till personal vid negativ händelse

322 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 322 Tabell J-3 Andel som deltagit i mätning av trycksår SjukhusAvdelningar som deltagit enligt databas Befintliga avdelningar Alingsås77 Kungälv12 NU-sjukvården3135 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 101102 SKAS45 SÄS2526 Frölunda Specialistsjukhus 11 Totalt VGR222228

323 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 323 Tabell J-4 Andel som deltagit i mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler SjukhusAvdelningar som deltagit Befintliga avdelningar Alingsås77 Frölunda specialistsjukhus11 Kungälv1112 NU-sjukvården3637 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 110115 SKAS4549 SÄS2430 Totalt VGR234251

324 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 324 Figur J-3 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

325 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 325 Figur J-4 Punktprevalensmätning trycksår landsting

326 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 326 Figur J- 5 Punktprevalensmätning trycksår Sjukhus VGR. Andel trycksår per kategori %.

327 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 327 Patientnämndernas uppföljning

328 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 328 Tabell K-1 Antal ärenden per vårdform fördelade på kvinnor och män för 2011. Därutöver 450 ärenden på annan verksamhet. Källa: Patientnämndernas årsredovisning 2011. UtförareKvinnorMänAnonymaTotalt Sjukhusvård15031105442652 PV offentlig43930516760 PV privat144720216 Privatvård76500126 Tandvård1621064272 Kommunvård66519126 Annan1451089262 övrig okänd verksamhet 15811229299 övrig verksamhet VGR 74706150 Summa276719791174863

329 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 329 Tabell K-2 Patientnämnd200920102011 PNB567450 SÄS Alingsås PNG7674109 SU Östra Mölndal Kungälv PNM192433 KSS, SIL PNU554950 NÄL, Uddevalla Summa206221242 Huvudområde200920102011 Vård och behandling102117142 Bemötande kommunikation information 424137 organisation, regler, resurser 6162 övrigt111 Summa206221242 Tabell K-2

330 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 330 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården

331 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 331 Vårdbarometern Sveriges kommuner och landsting mäter rullande befolkningens inställning till hälso- och sjukvården. Data samlas in via telefonintervjuer bland personer över 18 år. Västra Götalandsregionen deltar genom de lokala hälso- och sjukvårdskanslierna i undersökningen sedan år 2002 (hälso- och sjukvårdsnämnd 4 fr.o.m. kvartal 3, år 2005). År 2011 intervjuades 7 510 personer i Västra Götaland. Antalet är något färre än tidigare år till följd av att Göteborgsnämnderna gjort ett mindre urval. Data­ insamlingen är indelad i två perioder varje år och materialet blir tillgängligt efter varje insamling. Svars­frekvensen är cirka 50 procent. Från och med 2010 genomförs ”nya Vårdbarometern” som har ett renodlat befolkningsperspektiv utan patient­ erfarenheter, och med flera nya frågeområden. Frågorna avser bland annat förtroende för vården, tillgång till vård, sjukvårdens finansiering och prioriteringar, attityder till olika behandlingsformer, informationskällor, samt olika bakgrundsvariabler (kön, ålder, födelseland, utbildning etc). År 2011 redovisas ingen separat årsrapport för Vårdbarometern i Västra Götaland. Resultat från regionen och övriga landsting samt metodbeskrivning finns på hemsidan www.vardbarome­tern.nu, Resultat redovisas även i andra sammanhang, t ex i SKLs årsrapport och i Öppna Jämförelser.

332 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 332 Figur L-1 Andel västragötalänningar (%) som uppger tillgång till vård, förtroende för vårdcentral respektive sjukhus, samt varit i behov av sjukvård utan att söka vård. 2002-2011 Ny metod from 2010 (men gamla metoden användes parallellt i VG 2010 och därför finns två värden för VG 2010). Resultat för ”riket exklusive Västra Götaland” redovisas som streckade linjer. Källa: Vårdbarometern.

333 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 333 Figur L-2 Andel västragötalänningar (%) som helt eller delvis har tillgång till den vård de behöver, fördelat på HSN-kansliområden. 2002-2011. Ny metod from 2010 (men gamla metoden användes parallellt i VG 2010 och därför finns två värden för VG 2010). OBS Skalan. Källa: Vårdbarometern.

334 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 334 Figur L-3 Andel västragötalänningar (%) har tillgång till vård, har ringt 1177 senaste 6 månaderna, ansåg lätt att komma fram på telefon till 1177. 2002-2011. Källa: Vårdbarometern. Ny metod from 2010 (men gamla metoden användes parallellt i VG 2010 och därför finns två värden för VG 2010). Resultat för ”riket exklusive Västra Götaland” redovisas som streckade linjer.

335 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 335

336 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 336 Patientnöjdhet vid vårdcentralsbesök

337 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 337 Fig M-1 Samtliga vårdcentraler i VGR. PUK-värde för "de åtta tyngsta frågorna" i Patientenkäten 2009-2011, samt PUK-medelvärde för dessa frågor. Källa: Nationell patientenkät primärvård

338 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 338 Fig M -2 Samtliga vårdcentralerna inom respektive HSN-område. PUK-medelvärde för de "åtta tyngsta frågorna" 2009-2011. Källa: Nationell patientenkät primärvård

339 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 339 Fig M-3 Samtliga privat- respektive offentlig bedrivna vårdcentraler i VGR. PUK-medelvärde för "de åtta tyngsta frågorna" 2009-2011. Källa: Nationell patientenkät primärvård

340 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 340 Läkemedel

341 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 341

342 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 342

343 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 343

344 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 344 Figur N-1. Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år. 2011 jämfört med 2010. Ej ålders- och könsstandardiserat. Källa: Concise

345 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 345 Tabell N-4: Utfall på nyckeltal för läkemedel 2008- 2011. Ej ålders- och könsstandardiserat. Källa: Concise Nyckeltal2008200920102011 Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor 18 år och äldre 20%16%14%13% (lågt värde önskas) Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år 60%63%65%68% Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna 18 år och äldre 46%49% 50% Andel PC av intravenösa betalaktamer för slutenvård 47%67%70%67% Andel peroralt sumatriptan av perorala triptaner 62%64%68%72% Andel långverkande morfin av långverkande opioider 19%18%16%17% Andel generiskt alfuzosin av alfuzosin 9%26%45%66%

346 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 346 Tandvård

347 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 347 Figur O-1 Kariesfrihet hos 3 & 6-åringar per nämnd 2010/2011

348 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 348 Figur O-2 Utvecklingen av kariesfrihet hos 6- åringar per nämnd mellan åren 2008 & 2011

349 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 349 Figur O-3 Medelvärdet på antal kariesskadade, extraherade eller lagade mjölktänder hos 6- åringar, deft.

350 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 350 Figur O-4 Medelvärdet på antal kariesskadade och lagade vuxentänder hos 12-åringar, DFT

351 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 351 Figur O-5 Medelvärdet på antal kariesskadade och fyllda tänder hos 19-åringar.

352 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 352 Figur O-6 SIC index för 19-åringar per nämnd under åren 2008-2011

353 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 353 Figur O-7 Medelvärde på antal kariesskadade och lagade tänder hos 21-åringar

354 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 354 Figur O-8 Andelen ungdomar per åldersgrupp och nämnd som tecknat friskvårdsavtal augusti 2011

355 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 355 Figur O-9 Andelen av de svarande skattar sin tandhälsa som ganska eller mycket dålig 2007 och 2011 per nämnd. 95% konfidensintervall

356 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 356 Figur O-10 Nödvändig tandvård per nämndområde och antal behandlade från 20 år och uppåt

357 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 357 Figur O-11 Tandvård som led i sjukdomsbehandling 2011 per nämndområde och antal behandlade från 20 år och uppåt.

358 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 358 Hälso- och sjukvårdens personal

359 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 359 Tabell Q-1. Antal anställda per anställningsform och område per den 31 dec 2011. Källa = Årsredovisning. OmrådeTillsvidare -anställda Visstids- anställda Tim- avlönade TotaltAndel tillfälligt anställda Förändring 2011- 2010 AntalProcent Sjukhus28 1822 5642 13932 88514,3% 3321,0% Primärvård4 9504544215 82515,0% -98-1,7% Tandvård2 82689472 9624,6% 311,1% Habilitering & Hälsa951110301 09112,8% 454,3% Totalt Hälso- och sjukvård36 9093 2172 63742 76313,7% 3100,7%

360 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 360 Figur Q-1. Procentuell utveckling av antal anställda år 2009 till 2011 för sex personalgrupper. Källa = Årsredovisning

361 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 361 Tabell Q-2. Antal anställda per personalgrupp och område per den 31 dec 2011 samt förändring jämfört med 31 dec 2010. Sjukhus Primärvård Tandvård Habilitering & Hälsa Förändring Personalgrupp2011Antal% 2011Antal% 2011Antal% 2011Antal% Sjuksköterskor, barnmorskor11 4261621,4 2 168-45-2,0 000,0 34621,4 Undersköterskor m.fl.8 000-95-1,2 469-23-4,7 000,0 31-3-8,8 Läkare4 4222305,5 926-43-4,4 000,0 24633,3 Tandläkare13218,2 000,0 936202,2 000,0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl.2500,0 00 1 837140,8 000,0 Läkarsekreterare2 273-14-0,6 680-12-1,7 39-2,5 45615,4 Rehabilitering och förebyggande2 282-27-1,2 1 092373,5 12-7,7 680223,3 Sjukhustekniker/labpersonal inkl BMA1 629231,4 95-5-5,0 5125,0 30625,0 Utbildning, kultur och fritid133-8-5,7 6-8-57,1 0-100,0 8322,5 Teknik, hantverkare8711,2 400,0 1100,0 1517,1 Kök, städ, tvätt107-11-9,3 6-14,3 000,0 42100,0 Administration2 488692,9 37920,5 122-0,8 145-3-2,0 Totalt32 8853321,0 5 825-98-1,7 2 962311,1 1 091454,3

362 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 362 FigurQ-2. Kostnad bemanningsföretag år 2007 till 2011 per Sjukhus och Primärvård uppdelat på läkare och sjuksköterskor, mnkr. Källa = Årsredovisning.

363 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 363 Tabell Q-3. Personalomsättning år 2010 och 2011 varav pensionsavgångar. Källa = Årsredovisning. Område20102011 Personal- omsättning varav pension Personal- omsättning varav pension Sjukhus5,82,15,91,9 Primärvård9,32,48,32,3 Tandvård5,62,25,32,4 Habilitering & Hälsa5,32,66,62,6 Totalt6,22,26,22,0

364 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 364 FigurQ-3. Andel utförd tid år 2010 och 2011 per område. Källa = Årsredovisning.

365 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 365 FigurQ-4. Andel utförd tid år 2011 per personalgrupp och kön. Källa = Årsredovisning.

366 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 366 Del 2 Basala uppgifter

367 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 367


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser