Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur Incident Command System (ICS) används i en olje-aktion i USA CDR Agneta Dahl U. S. Coast Guard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur Incident Command System (ICS) används i en olje-aktion i USA CDR Agneta Dahl U. S. Coast Guard."— Presentationens avskrift:

1 Hur Incident Command System (ICS) används i en olje-aktion i USA CDR Agneta Dahl U. S. Coast Guard

2 Lite om Mig Flyttade till USA när jag var 14. Uppvuxen I Göteborg. Har vart i USCG i 19 Specialiserad i förebyggande och respons inom miljöskydd (olja och kem) Har vart stationerad i: San Francisco, CA ´91-´95 Valdez, AK ´95-´99 Anchorage, AK ´99- ´03 Washington, DC ’03- ’07 Sista tre åren på World Maritime University i Malmö.

3 National Response Framework Den fungerar som en guide till hur vi skall sköta en respons till en situation/ händelse. The Framework, eller ramen, säger inte exakt vad som skall göras, mer som en guide till hur vi kan ta national lagstiftning och föra ner den på lokal nivå. En situation är antingen en existerande akut händelse, eller något som har möjligheten att bli något. Ex. Vulkanen rumlar i tre månader, till det är fullt utbrott och vi behöver evakuera 1,000 invånare omedelbart. En situation kan vara allt möjligt vilket är varför vi använder ICS som organisations lösningen till all- hazards, eller alla faror.

4 Emergency Support Function (ESF) Annexes ESF #1 – Transportation/ Transport ESF #2 – Communications/ Komunikation ESF #3 - Public Works and Engineering/ ESF #4 – Firefighting/ Brandförsvar ESF #5 - Emergency Management/ Kris Ledning ESF #6 - Mass Care, Emergency Assistance, Housing, and Human Services ESF #7 - Logistics Management and Resource Support/ Logistik & Resurser ESF #8 - Public Health and Medical Services ESF #9 - Search and Rescue ESF #10 - Oil and Hazardous Materials Response/ Olja & Kem Respons ESF #11 - Agriculture and Natural Resources/ Naturvård ESF #12 – Energy/ Energi ESF #13 - Public Safety and Security/ Säkerhet ESF #14 - Long-Term Community Recovery / Återmhämtning ESF #15 - External Affairs

5 National Contingency Plan (NCP) The National Oil & Hazardous Substances Pollution Contingency Plan, kallas för National Contingency Plan (NCP), är regeringen’s mall i sin respons till olja och kem utsläpp. The NCP är ett specialiserat funktions supplement (ESF-10) till the National Response Framework (NRF). The NCP är resultatet av landets satsning på att utveckla nationell respons plan som organiserar alla aktörer från alla organisationer på alla nivåer.

6 Den Första National Contingency Planen Utvecklades efter den första stora olje utsläpps olyckan i modern historia; T/V Torrey Canyon.

7 Senaste uppdateringen av ESF-10 T/V Exxon Valdez gick på grund på Bligh Reef i Prince William Sound, Alaska Påsken, 1989.

8 Plans of the National Response System NCP RCP Regional Contingency Plan ACP Area Contingency Plan VCP Vessel Contingency Plan FCP Facility Contingency Plan NRF & ESF #10 FOSC

9 Federal On-Scene Coordinators (FOSC) The FOSC är en förutbestämd regeringstjänsteman från EPA för innanför kusten, och Kustbevakningen i vatten eller längs kusten. Dessa personer koordinerar hela responsen i samverkan med representanter från län och kommunala myndigheter. Om olyckan ligger precis på gränsen mellan EPA och kustbevakningen så samarbetar de tills ena eller andra sidan inte behövs längre.

10 Hur ICS Föddes ICS föddes efter stora skogsbränder på 70 talet gjorde det uppenbart att ett system behövdes för att organisera stora insatsstyrkor från olika bakgrunder och geografiska platser. Alldeles för många arbetare rapporterade till en arbetsledare. Olika räddningstjänster var organiserade olika från varandra. Det saknades information man kunde lita på. Ingen effektiv kommunikation med de som arbetade ute i fältet.. Ingen metod att organisera och koordinera mellan olika räddningstjänster. Ingen visste helt säkert vem det var som bestämde. Olika ord för samma sak inom alla myndigheter och räddningstjänster. Otydliga objekt; vad skulle göras och vad var viktigast. Inga tydliga prioriteter.

11 Använder bara brandmän ICS? Brand och kem i alla storlekar. Upprätthållande av lag och ordning oavsett om det är en liten eller stor händelse. Joint law enforcement/military narcotics interdiction operations. Multi-jurisdiktion and multi-myndigheter situationer. All sjö/ land räddning. Oljeutsläpp Natur Katastrof: Orkan, Översvämningar, jordbävningar mm. Flyg, väg och vatten transport olyckor. Planerade evenemang som parader och andra stora folk samlingar. Samarbete med Privat Industrins egna räddningstjänster. Samarbete med län och kommuner. I USA används nu ICS till All-Hazards

12 Väsentligaste ICS Grunddrag Koordination av insatsen; skapar order från kaos. Flexibel organisation- den växer och krymper efter behov. Enkel eller Enhetligt Befäl Ledning enligt objektiv Samspel och beslutskedja Befäl överföring Gemensamt språk

13 Väsentligaste ICS Grunddrag Integrerad kommunikation Ansvarighet för ALL personal Förvaltning av resurser Standard blanketter Standard symboler

14 Command vs. Unified Command A C B A  Samverkan i förvaltningen av situationen.  Överlappande jurisdiktion / myndighets ansvar  Samverkan inom satsningen

15 Unified Command Två eller fler myndigheter har delat ansvar (national, län och7eller kommun). Sitter tillsammans på ett ställe; inte utspridda. En gemensam organisation per situation; alla som är inblandade skall inpassas i denna organisation. Alla kommer överens om objektiven och prioriteterna. En handlings plan per skift skall skrivas. Gemensam Verksamhet, Planering, Logistik och Finansiella aktiviteter. Samverkan I proceduren för att beställa och skaffa resurser.

16 Vem är med i ett Unified Command? Alla som har ett ansvar genom landet, länet och/eller kommun. Dom som orsakade situationen och har skyldighet att göra rent. Representant för dom som blir påverkade. UNIFIED COMMAND LOCAL Federal RP STATE

17 ICS Huvud Delar VerksamhetLogistikPlanering Finans Command Staff

18 Verksamhet Verksamhetsledaren har ansvar för att: Leda all verksamhet som stöder det huvudsakliga objektivet. Aktivera och överse hela verksamheten och ser till att allt följer skiftets handlings plan. Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan. Ser till att utvecklingen och verkställigheten av underordnade planer, begär resursers som behövs för att verkställa planen, släpper resurser som inte längre behövs, och modifierar planen när det behövs (och rapporterar sådana förändringar omedelbart till UC)

19 Planering Planeringsledaren har ansvaret för: Insamling, bedömning och utspridning av information som det gäller statusen av aktionen och tillgängligheten av resurser. Insamling av information som behövs för att skapa en noggrann gällande bild av situationen. Denna bild används för att förutse vart oljan tar vägen, skapa strategier för nästa skift genom handlings planen, och att kontrollera att verksamheten är effektiv.

20 Logistik Logistik ledaren har ansvar för att: Skaffa fram ALLA resurser som behövs. Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan. Hålla read på alla resurser; var är dom? Fungerar dom? Behövs mekaniker till att fixa dom? mm.

21 Finans Finansledaren har ansvar för: Följa alla regler som gäller för landet, län och kommuner när pengar skall spenderas. Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan. Finansledaren kommer oftast från den myndighet som har störst ansvar i verksamheten.

22 ICS i en Oljeaktion MAC

23 Effektiv ICS måste ha: Starkt stöd från myndigheterna. Ett bra system för att dokumentera hela verksamheten. Massor med blanketter inom ICS. Intensiv träning och övning för att först lära sig systemet och sedan öva tillsammans med andra myndigheter och räddningstjänster för bättre samverkan när det händer något. Kvalifikationer för alla positioner. Du kan inte bara hoppa in som fiansledare om du inte har kvalifikationerna. En procedur för bedömning och korrigering av alla processer för att alltid bli bättre.

24 Förberedelse perioden och ICS ICS måste användas i hela tiden, inte bara just när det händer något. Riktlinjer från politikerna All planering Tillgängliga resurser; kvalificerad personal? Intressent (Stakeholders) Övningar Bedömning Uppdatering / Revision Policy & Plans Capability Evaluate Execution Stakehold er Outreach

25 USCG ICS Verktyg Homeport http://homeport.uscg.mil/

26 http://Homeport.uscg.mil/ Click on Library TabClick on ICS Tab

27

28

29

30 ICS in Action http://www.deepwaterhorizonresponse.com På en vecka har över 1,000 människor blivit insatta i en ICS organisation.

31 Tack för Mig C.Agneta.Dahl@uscg.mil


Ladda ner ppt "Hur Incident Command System (ICS) används i en olje-aktion i USA CDR Agneta Dahl U. S. Coast Guard."

Liknande presentationer


Google-annonser