Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgrupper Totalt Umeå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgrupper Totalt Umeå"— Presentationens avskrift:

1 Målgrupper Totalt Umeå
Ger svar på frågan hur många människor i Umeåregionen du når via våra medier Totalt Umeå är samlingsnamnet för tidningsannonser i VK/VF, webbannonser på vk.se/folkbladet.nu och radioreklam i Mix Megapol/Lugna Favoriter Källa: Sifo Orvesto Konsument 2007:Helår. Kontakt: Emma Sundqvist, Tel el

2 Målgrupp 1 15-29 åringar i Umeåregionen
Personer mellan år i Umeåregionen kännetecknas av att vara nyfikna, viljestarka och njutningssökande. Denna målgrupp trivs bäst i den digitala världen där de navigerar med betydligt säkrare händer än andra, och mindre IT-mogna, segment. Denna målgrupp shoppar gärna över nätet och är förmodligen medlemmar i flera olika Internet- communities – vilket är ett sätt att synas och bli sedda. De är steget före både beträffande upplevelser och konsumtion, varför denna målgrupp är extra mottagliga för nya produkter och tjänster. Det är viktigt att se bra ut. Viktigt med saker som gör intryck på, eller åtrås av andra. Finns en önskan om att fylla sina hem med såväl den senaste hemelektroniken, som en ny bil och en golfutrustning av det mera avancerade slaget. En viktig drivkraft är ofta att tjäna pengar. Status upplevs som betydelsefullt och eftersträvansvärt, som en form av extrovert självförverkligande. Vill gärna synas och drar sig inte från att sticka ut från mängden Att kunna följa modet och fortsätta att se ung ut är av intresse, vilket gör det till ett högprioriterat konsumtionsområde.

3 Räckvidd målgrupp 1 15-29 åringar i Umeåregionen (procent)
Definition räckvidder Tidningar: genomsnittlig läsande/nr Radio: genomsnittligt lyssnande/dag Webb: genomsnittligt antal besökare/v

4 Målgrupp 2 Män 30-49 år i Umeåregionen
Män i åldern år i Umeåregionen kännetecknas av att vara engagerade, spontana, kreativa, prioritera valfrihet, ansvar, utmaningar samt att ha roligt. Nyfikenhet, en positiv inställning till utmaningar samt välkomnandet av ständig utveckling och förbättring är exempel på attityder som utmärker denna målgrupp. De uppskattar äventyr och vare sig räds, eller reflekterar särskilt över, vidhängande risker. Högt prioriterade värderingar är frihet, och att inte vara bunden av fastställda ramar för hur livet skall eller bör levas. Denna målgrupp föredrar att själva ta ansvar framför att passivt invänta instruktioner från någon annan. Personlig utveckling, förmåga till empati, jämställdhet samt engagemang är viktiga nyckelord. Även att kunna handla i linje med sina grundläggande värderingar. Eftersom denna målgrupp är förändringsbenägna är de ofta snabba med att prova nya produkter och tjänster, särskilt om dessa sammanfaller med deras strävan efter att förvärva nya kunskaper och erfarenheter. Intressena sträcker sig från resor, film, konst och musik till äventyrssporter, yoga och politiskt engagemang. Att livet ständigt förändras och tar nya och oväntade vändningar ses som något positivt. Det ses också som en möjlighet att få prova på nya saker och ta del av nya kunskaper och erfarenheter, vilka annars hade gått dem förbi. De drivs av en längtan efter självförverkligande och av möjligheten att kunna nå så långt det bara är möjligt i sina egna karriärer. De engagerar sig gärna i olika politiska frågor och för miljön. Det har en uttalad strävan att inte sätta sig till doms över andra människors livsval.

5 Räckvidd målgrupp 2 män 30-49 år i Umeåregionen
(procent)

6 Målgrupp 3 Kvinnor år Kvinnor i åldern år i Umeåregionen kännetecknas av att vara hemkära, trygghetssökande samt nyfikna. Denna målgrupp söker upplevelsen av stabilitet, trygghet, och föredrar kontinuitet och igenkänning före det okända. Förändringar ska helst ske långsamt eller planerat. Deras sociala engagemang kanaliseras främst av frågor med lokal betydelse. Intressen är ofta motion och friluftsliv i allmänhet. Ordning och reda, pålitlighet och tillförlitlighet prioriteras i hög grad. Denna målgrupp söker samtidigt efter förändring, risker och personlig utveckling, varför man gärna provar nya produkter eller skapar sig nya erfarenheter. Relativ lite tid tillbringas framför datorn, även om en förhållandevis stor andel handlar över nätet. Datorn är ett redskap för att kunna förverkliga andra intressen, inte ett intresse i sig. Hemkära trygghetssökare anser i högre grad än andra segment att kvinnorna har ett särskilt ansvar för hemmets vård och familjens väl. Det här segmentet tilltalas främst av det som framstår som långsiktigt, trovärdigt och välbekant samtidigt som de lätt skräms av det ”alltför moderna” eller ”onödigt tillkrånglade”.

7 kvinnor 30-49 år i Umeåregionen
Räckvidd målgrupp 3 kvinnor år i Umeåregionen (procent)

8 Målgrupp 4 50-64 åringar i Umeåregionen
De har inget större behov av att sticka ut från mängden i onödan eller av att prestera för egen vinning. Om de får välja föredrar de att verka framför att synas. De har ingen uttalad vilja till förändring av den egna tillvaron och omvärldsengagemanget kommer till tydligast uttryck lokalt, i det egna närområdet– såväl socialt som geografiskt. Viktiga nyckelord är tolerans, yttrandefrihet och en känsla av gemenskap, där det lokala perspektivet vinner företräde framför det globala om de råkar i konflikt. Nöjda traditionsbevarare hyser stor respekt för lag och ordning. De värdesätter plikttrogenhet och betonar vikten av att hålla fast vid överenskommelser. Denna målgrupp kännetecknas av ord såsom medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Denna målgrupp vill förändra tillvaron så lite som möjligt. Det skall mycket till för att de skall tillåta sig att påverkas av andra, särskilt mer avlägset bekanta. Målgruppen föredrar planerade och väl övervägda inköp framför spontanshopping. Därtill krävs en önskad funktionalitet eller en tydligt upplevd nytta. Beträffande konsumtion är det just nytta, användbarhet och kvalitet som har företräde framför nöje och njutning när der gäller att motivera inköpet. De tilltalas även av möjligheten till långsiktiga och ömsesidiga relationer med tjänste- och varuleverantörer. De lägger något mer än genomsnittet på inköp via postorder, men förhåller sig fortfarande mer avvaktande än genomsnittet till Internet som shoppingkanal, särskilt när det gäller exklusivt nätbaserade leverantörer.

9 50-64 åringar i Umeåregionen
Räckvidd målgrupp 4 50-64 åringar i Umeåregionen (procent)

10 Målgrupp 5 64-79 åringar i Umeåregionen
Personer mellan år i Umeåregionen kännetecknas av att vara stillsamma, neutrala, sociala samt avvikande konsumenter. De tilltalas av lugn och bekvämlighet. Dessa personer undviker tydliga ställningstaganden avseende definitiva värderingar, vilket kan bero på oförmåga eller tvivel på den egna förmågan att uttrycka bestämda värderingar och åsikter. Fokus är främst på sig själv och de sina, på det lilla och nära, snarare än på det stora. Samtidigt återfinns här en stor grupp socialt orienterade människor som trivs med, och uppskattar, andras sällskap och umgänge. I centrum för fritidsaktiviteter står semester, gärna i form av buss- och sällskapsresor, med möjlighet att träffa och lära känna nya människor. Som konsumenter är de stillsamma neutrala inledningsvis avvaktande och försiktiga och skall de lockas till köp är det snarare nytto- än nöjesaspekter som bör framhävas. De har ingen uttalad vilja till förändring av den egna tillvaron och omvärldsengagemanget kommer till tydligast uttryck lokalt, i det egna närområdet– såväl socialt som geografiskt.

11 Räckvidd målgrupp 5 65-79 åringar i Umeåregionen (procent)

12 Målgrupp 5 65-79 åringar i Umeåregionen
Personer mellan år i Umeåregionen kännetecknas av att vara stillsamma, neutrala, sociala samt avvikande konsumenter. De tilltalas av lugn och bekvämlighet. Dessa personer undviker tydliga ställningstaganden avseende definitiva värderingar, vilket kan bero på oförmåga eller tvivel på den egna förmågan att uttrycka bestämda värderingar och åsikter. Fokus är främst på sig själv och de sina, på det lilla och nära, snarare än på det stora. Samtidigt återfinns här en stor grupp socialt orienterade människor som trivs med, och uppskattar, andras sällskap och umgänge. I centrum för fritidsaktiviteter står semester, gärna i form av buss- och sällskapsresor, med möjlighet att träffa och lära känna nya människor. Som konsumenter är de stillsamma neutrala inledningsvis avvaktande och försiktiga och skall de lockas till köp är det snarare nytto- än nöjesaspekter som bör framhävas. De har ingen uttalad vilja till förändring av den egna tillvaron och omvärldsengagemanget kommer till tydligast uttryck lokalt, i det egna närområdet– såväl socialt som geografiskt.


Ladda ner ppt "Målgrupper Totalt Umeå"

Liknande presentationer


Google-annonser