Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering Kostnader Tidspreferenser Diskontering Nuvärdet Cost of illness Kostnads-effekt analys Kostnads-intäkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering Kostnader Tidspreferenser Diskontering Nuvärdet Cost of illness Kostnads-effekt analys Kostnads-intäkt."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 5 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering Kostnader Tidspreferenser Diskontering Nuvärdet Cost of illness Kostnads-effekt analys Kostnads-intäkt analys

3 Eftersom hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade är det nödvändigt att ha ett verktyg som hjälper beslutfattare att fördela resurser: 1.Evidensbaserad medicin 2.Hälsoekonomiska utvärderingar För att bestämma om en ny teknologi skall introduceras, eller om ett nytt program skall genomföras, måste vi jämföra om kostnader står i proportion till nyttan. Hälsoekonomiska utvärderingar hjälper beslutfattare att fördela resurser så att samhällets resurser används effektivt. Hälsoekonomisk utvärdering

4 Kostnad Program Hälsoekonomisk utvärdering Effekt Personal Maskiner Lokaler Mediciner Operation Vaccinering Screening Effektivitet Monetära värde Nytta

5 Hälsoekonomisk utvärdering Typ av utvärdering KostnadTyp av effekt för de olika alternativen Effektmått Kostnads-effekt analys Pengar Samma effekt för alla alternativ Räddade år av liv Kostnads-nytta analys Pengar Samma eller olika effekter QALY Kostnads-benefit analys Pengar Samma eller olika effekter Pengar

6  Finansiella kostnader: Pengarna som man spenderar för att köpa resurserna som används i ett program. Exempel: Lönen som en sjuksköterska som jobbar med ett program får.  Ekonomiska kostnader: Bestäms av alternativkostnaderna – värdet av den bästa alternativa användningen av resurserna. Exempel: värdet av förlorad arbetstid. Kostnader

7 ResursFinansiella Kostnader (kronor) Ekonomiska Kostnader (kronor) Alternativ- kostnad Läkare120 000150 000 Lön i den privata sektorn Tandläkare57 90075 000 Lön i den privata sektorn Volontär015 000Lön Drivmedel2 500 Fordon5 000 Vaccin8 300 Lokaler07 300 Intäkt om lokalen hade hyrts ut Total193 700 262 100 Kostnader

8 Totala kostnader Direkta kostnader Direkta Sjukvårds- kostnader Fasta kostnader Rörliga kostnader Andra direkta kostnader Indirekta kostnader Immateriella kostnader

9  Inkrementell kostnad: Ökningen av den totala kostnaden när man inför ett nytt program. Totalkostnad för nuvarande program = TC a Totalkostnad för ett nytt program = TC b Inkrementell kostnad = TC b –TC a  Marginalkostnad: Ökningen i den totala kostnaden när man ökar outputen i nuvarande program med enhet. Totalkostnad när q enheter produceras = Tc a (q) Totalkostnad när q+1 enheter produceras = Tc a (q+1) Marginalkostnad = TC a (q+1) –TC a (q) Kostnader

10  Diskontering: Ett verktyg som används för att jämföra kostnader och effekter som uppstår vid olika tidpunkter. 1.Tidspreferensansatsen: Är 1 000 kr idag värda lika mycket som 1 000 kr om ett år? Vi tenderar att sätta ett lägre värde på pengar som vi får i framtiden, jämfört med samma summa idag. 2.Investeringsansatsen: En viss mängd pengar kan investeras idag och ge avkastning. Diskontering

11  Nuvärdet : Värdet idag på en kostnad eller effekt som uppstår i framtiden. Anta att du har 1 000 kr. Du kan sätta in dessa pengar på ett sparkonto under ett år och få 5%-ränta. Om ett år får du 1 000 + 1 000*0,05 = 1 000*(1+0,05) = 1 050 kr 1 050 kr om ett år måste vara värda 1 050/(1+0,05) = 1 000 kr idag. Nuvärdet - Present value

12 InvesteringKostnadEffekt År 01 000 År 1 100 PV=100/(1+0,05) PV=95 500 PV=500/(1+0,05) PV=476 År 2 100 PV=100/(1+0,05) 2 PV=91 500 PV=500/(1+0,05) 2 PV=454 År 3 100 PV=100/(1+0,05) 3 PV=86 500 PV=500/(1+0,05) 3 PV=432 Totalt1 0002721362

13  Bör effekter också diskonteras? Ja, effekter bör diskonteras. Diskonteringen är särskilt viktig då de händelserna som skall beaktas ligger långt fram i tiden. Man diskonterar för att öka jämförbarheten med analyser i andra samhällssektorer. Diskontering av effekter är kontroversiell. Redovisa dina resultat med diskonterade effekter och utan att diskontera effekterna. Diskontering av effekter

14 Vunna levnadsår utan diskontering Vunna levnadsår med diskontering År 044,0 År 143,8 År 243,6 År 343,4 Totalt1614,8

15 Cost of illness Samhället drabbas också av kostnader o Sjukdomar o Olyckor Samhällskostnader för sjukdomar och olyckor analyseras i vad som kallas Cost of illness (COI). I en COI har man flera olika typer av kostnader o Direkta kostnader o Indirekta kostnader

16 Cost of illness DIREKTA KOSTNADER Olyckskostnad  Materiella skador  Skador på miljön Medicinska kostnader  Transportera  Behandla  Rehabilitera Icke- medicinska kostnader  Rehab.  Adm.  Informell vård

17 Cost of illness INDIREKTA KOSTNADER Betalt arbete  Dödsfall  Förlorad arbetsförmåga  Sjufrånvaro  vård Obetalt arbete  Dödsfall  Förlorad arbetsförmåga  Sjufrånvaro  vård Fritid  Dödsfall  Sjufrånvaro  vård

18 Cost of illness KategoriÅrKostnad Diabetes19945,7 miljarder Alkoholkonsumtion200220,3 miljarder Olyckor199537,0 miljarder Sjukdomar1991270,0 miljarder

19 CEA är en hälsoekonomisk utvärdering som jämför kostnaden för ett program med mängden hälsa som vinns när man genomför programmet - effekten. Ett program vaccinerar invånarna i ett område i norra Brasilien mot tbc. Programmet kostar $ 100 000 och räddar 200 liv. Programmets kostnads-effektivitet är $ 500 per räddat liv. Kostnads-effekt analys (CEA)

20 Utgår från idén att det är svårt att sätta ett monetärt värde på hälsa och liv. CEA jämför kostnaderna för att uppnå ett visst icke- monetärt mål.  Incremental cost-effectiveness ratio – ICER: Anta att kostnaden för att gå från projekt 0 till projekt 1 blir C 1 – C 0, förbättringen av hälsan blir E 1 – E 0. ICER = C 1 – C 0 / E 1 – E 0 CEA

21 Hur tolkar man ICER ICER = C 1 – C 0 / E 1 – E 0 ICER anger vad det kostar att generera en extra enhet av effekten med projekt 1 jämfört med projekt 0. ICER > 0 innebär att det kostar att generar en extra enhet effekt med projekt 1. ICER < 0 innebär att vi gör en besparing för varje extra enhet effect som vi genererar. Det kan vara problematisk att tolka ICER.

22 ICER B = 80 000-70 000/80-75=10 000/5=2 000 ICER C = 90 000-70 000/95-75=20 000/20=1 000 ICER E = 65 000-70 000/70-75=-5 000/-5=1 000 Exempel Kostnad för att behandla 100 patienter Antal patienter som tillfrisknar Läkemedel A70 00075 Läkemedel B80 00080 Läkemedel C90 00095 Läkemedel D60 00090 Läkemedel E65 00070

23 Kostnader och effekter mäts i monetära termer. CBA är lämplig för beslutfattare som har som ansvar att fördela resurser mellan olika sektorer av ekonomin. En CBA genomförs genom att beräkna formeln NSB = B – C NSB = Samhällets ekonomiska intäkter netto B = Samhällets ekonomiska intäkter (diskonterade) C = Samhällets ekonomiska kostnad (diskonterade) Kosnads-intäkt analys

24 Om NSB > 0 bör man satsa på projektet. Om NSB < 0 bör man inte satsa på projektet. Anta följande kostnader och intäkter av ett program Kosnads-intäkt analys Intäkter (B) 800 000 Kostnad (C)- 600 000 NSB = B - C200 000

25 I en CBA behöver man inte jämföra programmet med andra program. En CBA svarar om ett program är värt att genomföra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skall vi jämföra olika program kan vi använda kvoten intäkt/kostnad. Välj programmet med högst intäkt/kostnad. Kosnads-intäkt analys

26  Hur omvandlar man effekter till pengar? 1.Vårdkostnadsmetoden 2.Humankapitalansatsen 3.Försäkringsansatsen 4.Kollektiv betalningsvilja Värdering av effekter


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering Kostnader Tidspreferenser Diskontering Nuvärdet Cost of illness Kostnads-effekt analys Kostnads-intäkt."

Liknande presentationer


Google-annonser