Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrländskt Palliativt Nätverksmöte Luleå september 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrländskt Palliativt Nätverksmöte Luleå september 2010"— Presentationens avskrift:

1 Norrländskt Palliativt Nätverksmöte Luleå 28-29 september 2010
Palliativ spaning Norrländskt Palliativt Nätverksmöte Luleå 28-29 september 2010 Bertil Axelsson Matthias Brian

2 Regionalt BD – PRT på samtliga sjukhus
10 sjuksköterskor + 4 läkare à 0,25 AC – Konsultteam startat i Skellefteå AC – PiL och palliativa lungrond Y – Kramfors/Sollefteå 1 sjsk till Y – Sundsvalls ASiH mer läkare Z – Konsultteam startar 1010 SOS riktlinjer för lungcancer: Henrik Ångström

3 Regional palliativ samrådsgrupp
Anne Andersson, onkolog, NUS Bertil Axelsson, Jämtland Ulf Bergman, Norrbotten Birgit Breitholtz, primärvård, BD Matthias Brian, Västernorrland Pia Friberg, MAS, Umeå Lisbet Gibson, medicin, Östersund Elenor Granström, Västerbotten Susanne Isaxon, MAS, Östersund Claes Lundgren, primärvård/Peter Berggren Birger Sandzén, kirurg, NUS

4 Regional palliativ samrådsgrupp
Regionalt cancercentrum i Umeå (=RCC) Palliativt uppdrag: Initiera/implementera regionplanen för palliativ vård Medverka till kunskapshöjning – chefer, politiker, adm,olika huvudmän Mätning/utvärdering av vårdkonsumtion samt pall konsultfunktioner Stödja införandet av Svenska palliativregistret på samtliga enheter Stödja ett PKC för forskning och utbildningskompetens Förtydliga definition av palliativ vård och övergångar med patientperspektiv Regionaliserad läkarutbildning – palliativt innehåll Sunderbyn Umeå Sundsvall Östersund

5 Nationellt Sv Palliativt Kvalitetsregister
Nationellt Vårdprogram i palliativ vård NRPV´s vara eller icke vara Palliativguiden Specialisering: vad händer? Adj professor Palliativ Medicin Karolinska Stockholm: Carl-Johan Fürst Vad händer i de andra professionerna, t.ex. curriculum? Diplomering?

6 Svenska palliativregistret www.palliativ.se
SKL:s satsning på multisjuka äldre Senior alert Palliativregistret Täckningsgrad 4:e kvartalet Utvecklingsledare i varje län Maria Nyh i Y län Ny dödsfallsenkät Ökad tydlighet Betonar läkaransvaret Årskonferens 12 april 2011

7 Täckningsgrad norra regionen
BD AC Y Z

8 Internationellt EAPC: Ny designad hemsida www.eapcnet.eu
Viktiga dokument – kan laddas ner: White Paper om standards och normer för Hospice och palliativ vård i Europa (Europ J Pall Care) Ramverk för rekommendationer för användning av sedering i palliativ vård (Palliat Med) White Paper om förbättring av stödet till anhöriga i palliativ vård (Europ J Pall Care) Revision pågår angående användning och rollen för opioider vid cancersmärta

9 Internationellt European Palliative Care Research Center (PRC) startat okt 2009 i Trondheim Har bjudit in till att vara med i studier, bl a en stor studie: A European symtom palliative care study, a prospective data collection in cancer patients.

10 Kurser med kort deadline och pågående kurser
Palliativ omvårdnad vid demens, Sofiahemmet, 1/10 sista anmälningsdag SFPO Utbildningsdag på Ersta 15/10, anmäl 29/9!!! Universitetskurs 10 hp, Umeå 2011, senast 15/10!!! Pågår: Symtomlindring/palliativ omvårdnad 7,5 hp, Umeå Pågår: Palliativ vård och omsorg 7,5 hp, Östersund

11 Kommande utbildningar – kurser – konferenser – kongresser
8 oktober: En ny hel dag med palliativ vård i Sundsvall – tema: anhöriga till svårt sjuka 9 oktober: World Hospice and Palliative Care Day Riksstämman 1-3 december Göteborg: SFPM symposium 1 dec eftermiddag Symposium tills med Sv Internmed Förening: pall med vid hjärt-kärl- och lungsjukdomar 12:e EAPC-kongress maj 2011 Lissabon, Portugal. Deadline 15 okt! SASP Uppsala 19-21/5-2011 – Undersköterskor för pall omvårdnad. Palliativ vård för undersköterskor, distanskurs 30 timmar till våren Ny läkarkurs distans LäraNära om cancerrelaterad smärta planeras våren 2011

12 9th October 2010: Hospice and palliative care: Sharing the Care

13 Några (läs-)tips Effect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with refractory dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial Abernathy et al; Lancet, 2010 vol. 376 (9743) pp Livsbegränsande sjukdom, refraktär andnöd, artär-blod med PaO2 >7.3 kPa (cirka 85%). 239 pat (USA, Au, UK – outpatient clinics). 120 fick O2, 119 fick luft (2 L/min). 112 resp 99 fullföljde studien (7 dagar). End-point: Andfåddhet NRS morgon och kväll under 7 dagar. Slutsats: Eftersom O2 genom näsgrimma inte ger någon ytterligare symtomlindrande fördel vid refraktär dyspné jämfört med vanlig luft, bör andra mindre belastande strategier beaktas efter en kort bedömning av ev effekt av O2-behandling hos den individuella patienten.

14 Några (läs-)tips Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer J S Temel, J A Greer, et al; N Engl J Med, 2010 vol. 363 (8) pp Randomisering av patienter med nydiagnostiserad metastaserad icke småcellig lungcancer till antingen tidig palliativ vård integrerad i standard onkologisk behandling eller enbart standard onkologisk behandling. End-point: Förändring av QoL och sinnesstämning (mood) mätt med FACT-L och HADS efter 12 veckor 151 patienter randomiserade (74 standard care, 77 tidig palliativ vård). 27 dog inom 12 veckor och 107 (86% av de återstående patienter) fullföljde mätningarna. Resultat och slutsats: tidig palliativ vård ledde till signifikant förbättring i både QoL och sinnesstämning (mood). Vid jämförelse med patienter som fick enbart standard onkologisk behandling, fick patienter med tidig palliativ vård mindre aggressiv vård i livets slutskede, men även längre överlevnad.

15 Några (läs-)tips Artikelserie i BMJ 2010, 341:
Spiritual dimensions of dying in pluralist societies Liz Grant, Scott Murray, Aziz Sheikh Dying matters: let´s talk about it Jane Seymour, Jeff French, Eve Richardson Achieving a good death for all John Ellershaw, Steve Dewar, Deborah Murphey Having the difficult conversations about the end of life Stephen Barclay, Jane Maher Recognising and managing key transitions in end of life care Kirsty Boyd, Scott Murray We´re all going to die. Deal with it Tony Delamothe, Mike Knapton, Eve Richardson

16 Från aska till aska, från damm till diamant


Ladda ner ppt "Norrländskt Palliativt Nätverksmöte Luleå september 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser