Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap etc. Robbins kapitel 6,7,10-12 Terese Stenfors-Hayes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap etc. Robbins kapitel 6,7,10-12 Terese Stenfors-Hayes"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap etc. Robbins kapitel 6,7,10-12 Terese Stenfors-Hayes terese@fc.dsv.su.se

2 Dagens föreläsning Leda projekt. Ledarskap förknippas med makt, men en ledare måste även ha koll på andra inflytelserika personer i gruppen. En ledare måste skapa tillit och uppmuntra kreativitet i gruppen. Ledaren måste också fatta beslut och lösa konflikter. Och en massa annat som vi inte hinner gå in på…

3 Ledarskap Teamparadoxen Great person theory –Något man föds till Great opportunity theory –Något man kan lära sig Fråga vad ledaren gör istället för vem det är!

4 Hur ska en ledare vara?

5 Ledarstilar (Lewin & Lippit) Auktoritär Demokratisk Obefintlig/Laissez-faire (låt gå)

6 Projektledare Linjeledare Begränsad tid Endast ett mål Givna kompetenser i gruppen Större risker Snabba förändringar Större risk för misslyckanden Inget formellt personalansvar Måste prioritera bland flera mål Bör vidareutbilda sin personal Större avstånd till medarbetarna Större formell makt Måste följa organisationens regler och rutiner

7 Projektledarens olika roller (Mintzberg) Interpersonella –Lagledare, ambassadör och ceremoniell ledare Informatör –Lyssnare, informatör och talesman Beslutande –Visionär, problemfixare, resursfördelare och förhandlare

8 Antaganden om människan (Schein) Den rationella-ekonomiska människan –Släkt med teori X (McGregor) Den sociala människan Den självförverkligande människan –Maslow, teori Y (McGregor) Den komplicerade människan

9 Makt (French & Raven) Legitimate/legitim Reward/belöning Coercive/tvång Expert Referent/personlig

10 Tillit Vad handlar det om? Tre typer –Deterrence-based –Knowledge-based –Identification-based Hur bygger man upp tillit? –Öppenhet –Rättvisa –Mänsklighet –Håll löften –Ta hand om förtroenden –Kompetens

11 Beslutsfattande Den rationella modellen –Definiera problemet –Identifiera beslutskriterier –Jämför kriterierna –Ta fram alternativ –Rangordna alternativen –Gör ett val Vad den rationella modellen förutsätter –Tydligt problem –Kända alternativ –Klara preferenser –Konstanta preferenser –Ingen begränsning i tid eller kostnad –Maximal vinst

12 Hur går beslutsfattande egentligen till? Begränsad rationalitet Intuition Problem identifikation Utveckla alternativ Välja –Tillgänglighet –Representation –Eskalerande engagemang Personliga stilar

13 En beslutsmodell (forts. på nästa bild) Autocratic A1 Inquiry A11 Consultative C1, C11 Consensus-building G11 Delegation (A=alone, C= consultation, G= group)

14 State the problem QR CR LI ST CP GC CO SI AI GII CII GII CII AII CI CII AI GII Low High Yes Low High No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Quality requirement:How important is the technical quality of this decision? Commitment requirement:How important is subordinate commitment to the decision? Leader’s information:Do you have sufficient information to make a high-quality decision? Problem structure:Is the problem well structured? Commitment probability:If you were to make the decision by yourself, is it reasonably certain that your subordinate(s) would be committed to the decision? Goal congruence:Do subordinates share the organizational goals to be attained in solving this problem? Subordinate conflict:Is conflict among subordinates over preferred solution likely? Subordinate information:Do subordinates have sufficient information to make a high-quality decision? QR CR LI ST CP GC CO SI Source: Vroom, V. H., & Jago, A. G. 1987. The New Leadership: Cases and Manuals for Use in Leadership Training. New Haven, CT: Authors.

15 Problem rörande beslutsfattande I grupp: –Grupptänkande –Att vilja bli accepterad –Högljuddast bestämmer –Besluten är mer extrema Generellt: –Organisatoriska begränsningar –Kulturella skillnader

16 Vad är kreativitet? ”The production of novel and useful ideas –the ability to form new concepts using existing knowledge.” Vad består kreativitet av: –Expertis –Kreativ talang –Inre motivation Tre sätt att mäta: –Fluency –Flexibility –Originality Två viktiga ingredienser: konvergent och divergent tänkande.

17 Brainstorming Bästa sättet att komma på nya idéer i grupp? –Social maskning –Likhetsönskan –Koordinationsproblem Fördelar med elektronisk: –Ingen turordning –Anonymitet –Geografisk spridning –Materialet samlat –Jämlikhet

18 Analogier Du är läkare och skall behandla en cancertumör. Problemet är att strålningen är så stark att den förstör all frisk vävnad som omger tumören som strålningen måste passera genom. Om strålningen ges i lägre doser skadas inte den friska vävnaden, men heller inte tumören tyvärr. Hur skall du göra för att förstöra tumören?

19 Analogier En diktator styr landet från ett fort. Vägarna kring slottet är minerade, så om man försöker anfalla med en stor, tung armé, så detonerar de och förstör de kringliggande byarna. Mindre grupper av människor kan använda vägarna runt slottet utan problem. Hur kan man attackera slottet med en full styrka utan att minorna detonerar? (Flygmaskiner är ej uppfunna och man har ej tid att gräva en tunnel.)

20 Analogier Ytliga likheter Strukturella likheter Vi har ofta kunskapen som krävs, men kan inte använda den Expertis inom området hjälper

21 Varför bråkar vi (Lee)? Communication problems Structural design Personal differences

22 Tre sätt att se på konflikter Traditional view Human relations view Interactionist view

23 Typer av konflikter Relationskonflikter Uppgiftskonflikter Processkonflikter Konflikter kan omvandlas från den ena typen till den andra.

24 Konflikttrappan (Potentiellt motstånd) (Känslomässig påverkan) Diskussion Polariserad debatt Överkörning –När man passerat detta stadium kan man knappast lösa konflikten själva Nidbilder Förlora ansiktet Strategiska hot Begränsad förintelse Angrip nervcentra Total förintelse –Fast egentligen vill vi samma sak…

25 Hantera konflikter Fem sätt att hantera dem: –Accomodation –Competition –Collaboration –Compromise –Avoiding

26 Förhandlingar Två olika sätt: –Distributive bargaining –Integrative bargaining Stöd för bra förhandling –Tro inte att bara en kan vinna –Hitta gemensamma punkter (och därigenom skapa tillit) –Goda efterforskningar, -Vad vill den andra ha? –Tala om vad du vill ha –Ge flera förslag –God kommunikation –Var konstruktiv –God förståelse (empati)

27 Undvika/omvandla konflikter Stärka gruppens identitet Uppmärksamma individuella prestationer Plattare organisation Bra miljö och omgivning Identifiera gemensamt mål Träna konflikthantering Skilj sak och person

28 Fundera kring: En bra och en dålig ledare/chef/lärare och vad som gjorde denna bra eller dålig utifrån de presenterade teorierna. En konflikt du varit inblandad i och vilket (medveten eller omedveten) strategi som användes för att lösa den. Hur fungerade det?


Ladda ner ppt "Ledarskap etc. Robbins kapitel 6,7,10-12 Terese Stenfors-Hayes"

Liknande presentationer


Google-annonser