Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut skrotum Sunderby sjukhus 23/3 2010. Skrotum Betyder pung eller pungsäck (latin) Är en ”hårbeklädd hudsäck med rikligt av talg och svettkörtlar som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut skrotum Sunderby sjukhus 23/3 2010. Skrotum Betyder pung eller pungsäck (latin) Är en ”hårbeklädd hudsäck med rikligt av talg och svettkörtlar som."— Presentationens avskrift:

1 Akut skrotum Sunderby sjukhus 23/3 2010

2 Skrotum Betyder pung eller pungsäck (latin) Är en ”hårbeklädd hudsäck med rikligt av talg och svettkörtlar som innehåller testiklar och bitestiklar”

3 Skrotum

4 Pga muskulaturen i väggen kan storleken variera med omgivande temperatur

5 Skrotum – liten (kallt)

6 Skrotum – stor (varmt)

7 Anatomi

8 Akut skrotum –Akuta besvär från pungen –Nästan alltid smärta –Ofta svullnad –Vanlig orsak till att yngre män och pojkar söker akut vård

9 Akut skrotum Svår (men viktig!) klinisk diagnostik Frikostig inställning till expl förordas 1,2 YG bör undersökas även om pat söker för buksmärta 1. Van Glabeke E. et al (1999) Pediatr surg int 2. Murphy FL. et al (2006) Pediatr surg int

10 Akut skrotum – diff. diagnoser Torsion av hydatid Epididymit Testistorsion >75 % av alla 1,2,3 –Inguinalbråck –Hydrocele –Spermatocele –Testistumör –Orchit –Idiopatiskt skrotalödem 1. Van Glabeke E. et al (1999) Pediatr surg int 2. Murphy FL. et al (2006) Pediatr surg int 3. Hegarty PK et al (2001) Irish Journal Med Sci

11 Epididymit Alla åldrar Genes –Yngre STD –Äldre UVI+LUTS –Enstaka fall testistumör Symptom och kliniska fynd –Smygande debut –Feber –Unilat svullen palpöm epididymis/testis

12 Epididymit

13 Utredning –U-odling –Uretraodling vid fluor –Ulj-skrotum vid oklar diagnos Behandling –AB – Kinolon/tetracyklin 14d –Symptomlindring NSAID + suspensoar Uppföljning –Klinisk kontroll efter 3 v, kan utföras på VC

14 Torsion av hydatid Incidenstopp prepubertalt (9-13 år) Genes –Torsion av bihang till testis/epididymis – Rester av Müllerska resp. Wolffska gångarna Symptom och kliniska fynd –Snabbare debut än epididymit –Ömmande knuta kan palp på toppen av testis/epididymis –”Bluedot-sign” –Längre duration -> mer uttalad svullnad

15 Skrotum

16 Torsion av hydatid Utredning –Kan i vissa fall konstateras kliniskt –Oftast exploration Behandling –Po analgetika, självläkande –Om exploration, excision. INGEN pexi. Uppföljning –Ingen

17 Testistorsion Incidens –1:4000-10000 män under 25 år 12,13,14 Bimodal incidens – Mindre topp neonatalt –Högst incidens i början av puberteten (13-15 år) –Förekommer i alla åldrar Kir/uro kusten –2006: 9 st –2007: 11 st 12. Barada JH et al (1989). J Urol 13. Matthew PN. (1986). Arch Dis Child 14. Boman H. et al (2005) Läkartidningen

18 Testistorsion - Genes Extravaginal torsion hos spädbarn Intravaginal hos äldre pojkar/män –Defekt infästning av testis i tunica vaginalis, ”bell-clapper” anomali. –Anomalin är bilateral i upp till 40 % av fallen 4 4. Ransler C. W. et al (1982) Urol Clin of NA

19 Testistorsion

20 Testistorsion – symptom/fynd Akut smärtdebut Svår ischemisk smärta Gradvis debut vid intermittent torsion, 30% 1 Söker tidigt < 6h 2,5,6 Illamående och kräkning styrker diagnosen 6 Uppdragen, svullen kraftigt palpationsöm testikel 1. Van Glabeke E. et al (1999) Pediatr surg int 2. Murphy FL. et al (2006) Pediatr surg int 5. Burger SW et al (1998) EM Clin of NA 6. Jefferson RH et al (1997) J of Urol

21 Testistorsion

22 Utredning –Omedelbar exploration Behandling –Detorkvering och pexi –Orchidektomi vid nekros Uppföljning –Ingen

23 Testistorsion Andel torsioner av explorerade testiklar –9-27% 1,2,14 –SY 2006: 9 av 23 (39%) –SY 2007: 11 av 23 (48%) 1. Van Glabeke E. et al (1999) Pediatr surg int 2. Murphy FL. et al (2006) Pediatr surg int 14. Boman H. et al (2005) Läkartidningen

24 Testisexploration och pexi Skrotalt snitt Ospecifikt fynd utan klar patologi –Ingen pexi Fynd av hydatid, torkverad eller inte –Excision, ingen pexi Testistorsion –Detorkvering –Svep i varma dukar –Pexi –Orchidektomi om total nekros

25 Testistorsion

26 Testistorsion - pexi Resorberbar / icke resorberbar sutur? –Retorsionsrisken ökar med resorberbar 7,8,9 Dartos pouch / sutur? – Ej visat att sutur genom tunica albuginea påverkar fertilitet 10 –Det operatören är mest förtrogen med 7. Kuntze et al (1985) J Urol 8. Chinegwundoh FI. (1995) Br J Urol 9. Nesa S. et al (1998) Acta Urol Belg 10. Hadziselimovic (1986) J Urol

27 Testistorsion – expl. och pexi Detorkvering Svep i varma dukar 2-3 punktsfixation med icke resorberbar sutur mellan tunica albuginea och skrotalvägg Orchidektomi om total nekros

28 Testistorsion – kontralat. pexi? Ökad kontralateral torsionsfrekvens 4 Bilat anomali i upp till 40 % 4 Ej påverkan på fertiliteten 10 MEN … Ökning av torsionsfrekvens endast 3x normalrisken 11 Komplikationsfrekvens till expl. 4-10% varav < 0,5 % allvarliga. 1,2 1. Van Glabeke E. et al (1999) Pediatr surg int 2. Murphy FL. et al (2006) Pediatr surg int 4. Ransler C. W. et al (1982) Urol Clin of NA 10. Hadziselimovic (1986) J Urol 11. Ambjörnsson E. et al (1985) Acta Chir Scand

29 Testistorsion – expl. och pexi Detorkvering Svep i varma dukar 2-3 punktsfixation med icke resorberbar sutur mellan tunica albuginea och skrotalvägg Kontralateral pexi Orchidektomi om total nekros

30 Op-video

31 Testistorsion

32 Fourniers gangrän Nekrotiserande fascit Snabb progressiv infektion Nekroser. –Genitalia –Perineum –Perianalt.

33 Fourniers gangrän Infektion från –Uretra –Hud –Rectum

34 Fourniers gangrän Drabbar immunsvaga. Symtom –Smärta –Rodnad –Ödem –Snabbt förlopp, timmar

35 Fourniers gangrän Behandling –Antibiotika –Operation med radikala excisioner –Partiell eller helscrotal excision –Stomier

36 Fourniers gangrän Dödlighet: 7-70% Viktigt att fånga i tid. Diabetiker större risk.

37 Testiscancer

38

39 SLUT!!!

40 Referenser 1. Van Glabeke E. et al (1999) Acute scrotal pain in children: results of 543 surgical explorations. Pediatr surg Int 15: 353-357 2. Murphy FL. et al (2006) Early scrotal exploration in all cases is the investigation and intervention of choice in the acute paediatric scrotum. Pediatr Surg Int. 22(5):413-6 3. Hegarty PK. Et al. (2001). Exploration of the acute scrotum: a retrospective analysis of 100 consecutive cases. Irish Journal of Medical Science. 170(3):181-2 4. Ransler C.W, Allen T. D (1982) Torsion of the spermatic cord. Urol Clin of NA. 9:245-50 5. Burgher SW. (1998) Acute scrotal pain. Emergency Medicine Clinics of North America. 16(4):781- 809. 6. Jefferson RH. et al. (1997) Critical analysis of the clinical presentation of acute scrotum: a 9-year experience at a single institution. Journal of Urology. 158(3 Pt 2):1198-200,. 7. Kuntze et al. (1985). Testicular torsion after orchidopexy. J Urol 134: 1209-10 8. Chinegwundoh FI. (1995)Acute testicular torsion following testicular fixation. Br J Urol 76: 268 9. Nesa S et al (1998). Testicular torsion after previous orchidopexy for undescended testis. Acta Urol Belg 66: 25-6. 10. Hadziselimovic et al.(1986) Testicular histology in children with unilateral testicular torsion. J Urol 136: 208-10 11. Arnbjornsson E, Kullendorkf CM (1985). Testicular torsion in children—bilateral or unilateral operation. Acta Chir Scand 151: 425-7 12. Barada JH. Et al (1989) Testicular salvage and age-related delay in the presentation of testicular torsion. J Urol 142:746-8. 13. Matthew PN. (1986) Spermatic cord torsion. Arch Dis Child 61:426-7. 14. Boman H. et al (2005) Testistorsion – ett diagnostiskt dilemma. Läkartidningen 102:856-8.


Ladda ner ppt "Akut skrotum Sunderby sjukhus 23/3 2010. Skrotum Betyder pung eller pungsäck (latin) Är en ”hårbeklädd hudsäck med rikligt av talg och svettkörtlar som."

Liknande presentationer


Google-annonser