Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Degerfors 2012-04-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets rättigheter i vårdnadstvister Degerfors 2012-04-12."— Presentationens avskrift:

1 Barnets rättigheter i vårdnadstvister Degerfors 2012-04-12

2 Degerfors Invånarantal: 9551 (SCB 2011-12-31) 2011 Antal barn inom barnavårdsutr: 35 2011 Antal barn inom vårdnadsutr: 5 2011 Antal barn inom samarb.samtal: 27 Antal handläggare inom IFO: 15 7 av dessa handläggare arbetar inom barn- och ungdomsgruppen. 4 av dessa 7 arbetar också med familjerätt. Gemensamma möten avseende ärendegenomgångar osv. Samordningen mellan barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar fungerar. ”Driva projekt” utan extra medel är en svårighet. Mycket händer avseende myndighetsutövningen.

3

4

5

6 Handläggare utses på ärendegrupp Handläggar- möte, bokar mötestider, gör upp planering mellan handl. sid 2(3) Begäran om upplysningar 6 kap 19:3 FB Begäran om yttrande 6 kap 20§ 2 st FB Begäran om utredning = remiss Sänder brev till föräldrarna med tider för hela processen För kort tid - begäran om förlängning hos Tingsrätten Ibland ihop med handl. Från annan kommun Kan ske under processen Direkt till Fr Huvudhandl. utses med ansvar för dokumentation Utifrån samtal med föräldrar bestäms hur barnsamtal går till… Sänder brev till föräldrarna med tider för hela processen * Informations- möte med föräldrarna var och en för sig Gemensamt informations- möte för föräldrarna av båda handläggarna Två enskilda samtal per förälder Brukarmed- verkan. Klientträff Inhämta reg uppgifter från soc och polis Misstanke o bel reg (barn/ungd. grp) Brukarmed- verkan. Klientträff * Ett barn Ett enskilt samtal med barnet Flera barn Gemensamt samtal med barnen och mot slutet enskilt samtal anpassat efter barnets önskan Ett hembesök hos vardera förälder då barnet är med Kommunicerar barnets utsaga på plats efter samtal Information till barnen om hur en vårdn. utr. Går till

7 Kommunicerar ref uppgifter då handläggare sammanställt samtalet sid 3(3) Träff för ref. samtal Skola/förskola för att inhämta information då föräldrar inbjuds Telefonkontakt med ref för att inhämta information Kommunicera förälderns utsago innan vi fört in dom i dokumentet Kommunicerar ref uppgifterna då vi fört in dom i dokumentet Dokumentet sänds till Tingsrätten Analys och bedömning görs gemensamt av handläggare Brukarmed- verkan. Klientträff Kommunicerar föräldrarnas utsago då vi fört in dom i dokument Analys och bedömning skrivs av bägge handläggarna Dokumentet sänds till föräldrarna. Delgivning Inhämta reg uppgifter från soc och polis Misstanke o bel reg (arbetsgrp) Under utredningstid Risk&skyddsbedömning görs hela processen Begövs anmälan till BU-gruppen göras. (Barnavårdsutredning) Den bedömningen kan göras under hela processen. * Utvecklingsområde - Samarbete med Tingsrätt -- Broschyr (vårdnad, boende, -Umgänge), SOSFS -- Barnsamtal

8

9

10

11 KommuniceringAnalys och bedömning Delgivning Utredning till Tingsrätten Begäran om utredning jml 6 kap 19§ 3 st Föräldrabalken Handläggare utses Planering av utredningens genomförande Kallelse till föräldrarna Informationsmöte med föräldrarna Inhämtande av registerutdrag från social- och polisregister Enskilda samtal med föräldrarna Hembesök hos vardera förälder + barn Barnsamtal Referentsamtal med förskola/ skola

12 Tack för oss Förändringsarbete kräver uthållighet… Förändringsarbete skapar stundtals kaos och större förvirring… …men ack så roligt, lärorikt och utmanande...


Ladda ner ppt "Barnets rättigheter i vårdnadstvister Degerfors 2012-04-12."

Liknande presentationer


Google-annonser