Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningen Förenkla - helt enkelt www.skl.se/forenkla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningen Förenkla - helt enkelt www.skl.se/forenkla."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningen Förenkla - helt enkelt www.skl.se/forenkla

2 Hur kan kommunen bli bättre på att möta företagen? = bättre företagsklimat

3 Kommuner i Förenkla helt enkelt - Boden - Luleå - Skellefteå - Vindeln - Robertsfors - Umeå - Vännäs - Bjurholm - Nordmaling - Sollefteå - Östersund - Ånge - Gävle -Härjedalen -Härnösand -Orsa - Söderhamn - Borlänge - Säter - Avesta - Västerås - Sigtuna - Örebro - Eskilstuna - Värmdö - Huddinge - Flen - Nyköping - Norrköping - Linköping - Skövde - Orust - Borås - Kungsbacka - Oskarshamn - Gotland - Falkenberg - Nybro - Laholm - Ängelholm - Olofström - Ronneby - Karlskrona - Karlshamn - Sölvesborg - Länsstyrelsen i Blekinge

4 Kommuner i Förenkla helt enkelt - Ale - Alingsås - Arvika - Berg - Filipstad - Forshaga - Hagfors - Hammarö - Höör - Karlstad - Kil - Kristinehamn - Lerum - Lilla Edet - Stenungsund - Sunne - Säffle - Tanum - Torsby - Årjäng - Ängelholm - …

5

6 Block 0 – Introduktion - Innehåll och frågeställningar - Gemensam målbild.

7 Block 1 –Fakta, problematisering och inspiration - Omvärldsperspektiv: Entreprenörskap, företagsklimat, välfärd - hur ser sambanden ut? - Företagens perspektiv. Hur upplevs vardagen? - Kommunperspektiv: Teatergrupp ger bilder - Ditt perspektiv: Hur bemöter vi varandra? - Medskick till block 2

8 Block 2 – Fördjupning - Framgångsexempel. Att bygga fungerande organisationer - Handläggning: Myndighetsutövning och service. - Medvetenhet: Situationsspel - Kreativitet: Metoder för förändringsarbete - Erfarenhetsutbyte: Lokala vittnesbörd - Handlingsplansarbete Medskick till Block 3

9 Block 3 – Goda exempel och handlingsplan - Lärdomar från andra: Goda exempel på förbättringsarbete - Handlingsplansarbete - Avstamp inför framtiden

10 Framgångsfaktorer - Utbildningen stöd till intern process - Egen idé om vart ni skall - Inte bara näringslivskontoret - Viktigt område – nyckelpersoner - Upptäckare - Konstnär – Domare – Kämpe

11 Ett avgörande möte

12

13

14

15 Offentliga kontakter - Skatteverket - Länsstyrelsen - Västra Götalandsregionen - Bohusläns Museum - Bolagsverket - Polisen - Lantmäteriet - Kronofogden - Kriminalvården - Migrationsverket - Jordbruksverket - Trafikverket - Boverket - Transportstyrelsen - Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen - Arbetsmiljöverket - SOS Alarm - Svenskt Näringsliv - Vägverket - Kommuner - Statistiska Centralbyrån - Svenska Kyrkan

16 Stenungsunds kommun - kontakter - Miljö och Hälsa - Räddningstjänst - Överförmyndare - Arbetsmarknadsenhet - Socialförvaltning - Kultur och Fritid - Stadsbyggnad - Renhållningsbolag - Sotning - Elnätbolag - VA-enhet - Energirådgivare - Näringslivsenhet - Skolförvaltning - Södra Bohuslän Turistbyrå - Idrottsanläggningar m.m.

17 Med rätt att granska… - Fackförbund - Arbetsgivarorganisation - Försäkringsbolag - Sjuk- och Pensionsförsäkringsbolag - Banken - Samfällighetsförening - Örådet - Auktoriserad elektriker - Auktoriserad ventilationskontrollant - Anticimex, Dialect - Branschorganisation - STIM - Radiotjänst - TV4 - Lagar - Kollektivavtal

18

19

20

21

22

23

24 Västra Götaland 769601-8907 Göteborg Sundsvall Örebro Göteborg

25 Utvecklingsområden ATTITYDER Bemötande – egna intressen Självbild/bild av andra Domare/servicegivare HANDLÄGGNING Att hantera regelverket Handläggningstider Godtycke Tillgänglighet KREATIVITET Att våga bjuda på sig själv Rum för kreativitet Statiska miljöer ORGANISATION/SYSTEMSystemfel Det bromsande regelverket Språk Blanketter och dokument En förtroendelös kultur SAMVERKAN Revirtänkande Byråkratisk djungel Samverkansbrist Okunskap om omvärlden

26 Redskap och metoder -Attityder -Ledarskap -Engagemang -Regeltillämpning -Inblick -Förståelse -Metodisk kreativitet -Skapande processer Förenkla – helt enkelt }

27 Utbildningen Förenkla - helt enkelt www.skl.se/forenkla

28 Program Dag 1 09:00Fika och mingel 09:30Introduktion. Syfte och mål. Thomas Forslin 09:50Från oroliga till roliga organisationer. Jan Holmbom, Tranås United. 10.40Diskussion och reflektion 11:00 SamSpelet med företagen. Fredrik Berglund, Anders Gunnarsson, SKL 12:15Lunch 13.15Hur förena myndighetsutövning och service? På väg mot den empatiske byråkraten. Anders Persson, Linköpings Universitet. 14.152/3 empati och 1/3 byråkrat. Kate Svensson 14:45Diskussion och reflektion 15.00Fika 15:30Samarbete, hur svårt kan det vara? Kristiina Kosunen Eriksson 16:00Diskussion och summering 16:45Slut dag 1 18.30Middag

29 Program Dag 2 09:00Från idé till kreativ handling? Mia Carlén, Startcentrum 11:00Så gör vi, så gör andra. Deltagarorganisationerna berättar. 12.00Lunch 13:00Introduktion och handlingsplansarbete 14:30Fika 14:50Återsamling och grupparbete 15:00Grupparbete 15.30Återsamling, summering. 16.00Slut

30 Samspelet med företagen www.samspeletmedforetagen.se www.skl.se/beställ och ladda ner http://brs.skl.se/skpubl/index.jsp?http://brs.skl.se/skpubl/start.jsp

31 Samtalsfrågor - Hur är upplevelse av företagarnas drivkrafter? Skiljer sig den från era drivkrafter? - Hur kan ni stödja företagaren att öka förståelsen och insikten för sitt samhälleliga sammanhang (kontext)? - Har kommunala tjänstemän ett ansvar för att ha omsorg om företagaren och att verka företagsfrämjande? I sådana fall, i vilken utsträckning?

32 - 275 000 / 75 000 - Sysselsättning – befolkning – skatteintäkter + 50 % utveckling över 3 år Vikten av ett bra företagsklimat Vad ligger i potten?

33 Företagares olika situation - ” Min grönsakshandlare vet inte vad moms är. Han vill bara ge mat på bordet till sin familj men när han fick sin F-skattsedel fick han samtidigt en biljett till fängelset”. (Elias Melki ur boken Skatteverket anfaller). - ”Vid ett etableringsärende som berör många olika förvaltningar är den vanligaste samordnaren av processen företagaren själv”. (Göran Goldkuhl från Linköpings Universitets forskning) - Göteborg är det käraste jag har. När jag kom hit tänkte jag: Varför kan inte alla städer vara så här? Då skulle vi åstadkomma mycket mer. Jag kände mig välkommen. Då tänkte jag: Här vill jag investera! (Petter Stordalen vid invigningen av Clarion Hotel Post i Göteborg)

34

35

36 Konsten att få och inte få service

37 Service Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä

38 U U U U U U U U U U U U U U

39 FÖRETAGET X HANDLÄGGARE Q FÖRETAGS-LOTS Första samtalet 1 ställ frågor t företaget 2 ”tanka” ur företaget + gör ett PM 4 bestäm tid möte/kalla berörda 5 informera företaget vad som förväntas av dem Mötestider, samma varje vecka Onsdagar jämn vecka 8.00 9.00 10.00 11.00 Hålles till fredag innan kl 12.00 Tiden bokas in i First Class där tiderna är blockade Onsdagar jämn vecka 8.00 9.00 Företaget X 10.00 Företaget Y 11.00 Deltager: Miljö Plan & Mark Alkohol Deltager: Plan & Mark AB Energi ÄrendePM som stöd vid första samtalet -Frågor att ställa -Vad gäller för olika tillstånd -Informera om tidsperspektiv -Att förbereda t möte för företagaren Företagslotsen äger ärendet, tills någon handläggare ev tar över. Mötet Hur går det till? Förberedelser? Ordförande för mötet? Dagordning/Checklista? Återkopplingar t företaget? Företagslotsen håller kontakten m företaget och lotsar ärendet. Handläggare bereder ärendena/lägger fram t nämnd Socialnämnd 13/3 Miljö- och byggn. nämnd 20/3 FÖRETAGSLOTS återkopplar till FÖRETAGET X Ett nummer 66611 En e-post-adress foretagslots@xxxx.se Kommunikation Webben Resten av org. Media Företagen ÄrendePM - mall Ett ÄrendePM skapas för respektive ärende. POLITIKER Förenkla helt enkelt – för våra företag

40 Uppföljning! - Digital enkät - Hemsida - Vi hör av oss och kollar hur det gick - ”Skrytkonferens” - Nya mätningar - Hör av er!

41 Idag är första dagen på resten av ditt liv. - ”Förenkla – helt enkelts” mål har varit att nå fram till denna tidpunkt. - Det är nu det börjar! - ”Allt är möjligt för den som tror” - Framtiden är er

42

43 Verktyg för er? - Roger Wemans servicedubbeltratt - Lars Ericssons kvalitetsfrågor - Mia Carléns fyra kreativitetsfaser - Jan Holmboms rolighetsskala - Göran Goldkuhls handläggarroller - Katarina Bergströms välkomnande attityder - Skatteverkets A, B, C – typer - Insiktsmätningens resultat

44 Tillit!

45 Offentlig sektor Näringsliv Ideell sektor

46 Offentlig sektor 1. Ordning och reda 2. Rättvisa 3. Kartläsare

47 Näringsliv Entreprenörskap Effektivitet Ekonomisk bäring

48 Ideell sektor 1. Meningsfullhet 2. Gemenskap 3. Goda värderingar

49 Offentlig sektor Näringsliv Ideell sektor Meningsfullhet Ordning och reda Rättvisa Effektivitet Entreprenörskap Kartläsare Gemenskap Ekonomisk bäring Goda värderingar

50


Ladda ner ppt "Utbildningen Förenkla - helt enkelt www.skl.se/forenkla."

Liknande presentationer


Google-annonser