Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningen Förenkla - helt enkelt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningen Förenkla - helt enkelt"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningen Förenkla - helt enkelt

2 Hur kan kommunen bli bättre på att möta företagen?
= bättre företagsklimat Vet vi vad företagen tycker om vår kommun och Hur tar vi reda på svaren till dessa frågor? 2

3 Kommuner i Förenkla helt enkelt
Orust Borås Kungsbacka Oskarshamn Gotland Falkenberg Nybro Laholm Ängelholm Olofström Ronneby Karlskrona Karlshamn Sölvesborg Länsstyrelsen i Blekinge Orsa Söderhamn Borlänge Säter Avesta Västerås Sigtuna Örebro Eskilstuna Värmdö Huddinge Flen Nyköping Norrköping Linköping Skövde Boden Luleå Skellefteå Vindeln Robertsfors Umeå Vännäs Bjurholm Nordmaling Sollefteå Östersund Ånge Gävle Härjedalen Härnösand

4 Kommuner i Förenkla helt enkelt
Ale Alingsås Arvika Berg Filipstad Forshaga Hagfors Hammarö Höör Karlstad Kil Kristinehamn Lerum Lilla Edet Stenungsund Sunne Säffle Tanum Torsby Årjäng Ängelholm

5

6 Block 0 – Introduktion Innehåll och frågeställningar Gemensam målbild.

7 Block 1 –Fakta, problematisering och inspiration
Omvärldsperspektiv: Entreprenörskap, företagsklimat, välfärd - hur ser sambanden ut? Företagens perspektiv. Hur upplevs vardagen? Kommunperspektiv: Teatergrupp ger bilder Ditt perspektiv: Hur bemöter vi varandra? Medskick till block 2

8 Block 2 – Fördjupning Framgångsexempel. Att bygga fungerande organisationer Handläggning: Myndighetsutövning och service. Medvetenhet: Situationsspel Kreativitet: Metoder för förändringsarbete Erfarenhetsutbyte: Lokala vittnesbörd Handlingsplansarbete Medskick till Block 3

9 Block 3 – Goda exempel och handlingsplan
Lärdomar från andra: Goda exempel på förbättringsarbete Handlingsplansarbete Avstamp inför framtiden

10 Framgångsfaktorer Utbildningen stöd till intern process
Egen idé om vart ni skall Inte bara näringslivskontoret Viktigt område – nyckelpersoner Upptäckare - Konstnär – Domare – Kämpe

11 Ett avgörande möte

12

13 Bibiana Steinhaus

14

15 Offentliga kontakter Skatteverket Länsstyrelsen Boverket
Västra Götalandsregionen Bohusläns Museum Bolagsverket Polisen Lantmäteriet Kronofogden Kriminalvården Migrationsverket Jordbruksverket Trafikverket Boverket Transportstyrelsen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Arbetsmiljöverket SOS Alarm Svenskt Näringsliv Vägverket Kommuner Statistiska Centralbyrån Svenska Kyrkan

16 Stenungsunds kommun - kontakter
Miljö och Hälsa Räddningstjänst Överförmyndare Arbetsmarknadsenhet Socialförvaltning Kultur och Fritid Stadsbyggnad Renhållningsbolag Sotning Elnätbolag VA-enhet Energirådgivare Näringslivsenhet Skolförvaltning Södra Bohuslän Turistbyrå Idrottsanläggningar m.m.

17 Med rätt att granska… Fackförbund Arbetsgivarorganisation
Försäkringsbolag Sjuk- och Pensionsförsäkringsbolag Banken Samfällighetsförening Örådet Auktoriserad elektriker Auktoriserad ventilationskontrollant Anticimex, Dialect Branschorganisation - STIM Radiotjänst TV4 Lagar Kollektivavtal

18

19 Privata fonder och stiftelser

20

21

22

23

24 Västra Götaland Göteborg Örebro Göteborg Sundsvall

25 Utvecklingsområden ATTITYDER ORGANISATION/SYSTEM
Bemötande – egna intressen Självbild/bild av andra Domare/servicegivare ORGANISATION/SYSTEM Systemfel Det bromsande regelverket Språk Blanketter och dokument En förtroendelös kultur HANDLÄGGNING Att hantera regelverket Handläggningstider Godtycke Tillgänglighet SAMVERKAN Revirtänkande Byråkratisk djungel Samverkansbrist Okunskap om omvärlden KREATIVITET Att våga bjuda på sig själv Rum för kreativitet Statiska miljöer

26 } Redskap och metoder Förenkla – helt enkelt Attityder Ledarskap
Engagemang Regeltillämpning Inblick Förståelse Metodisk kreativitet Skapande processer Förenkla – helt enkelt

27 Utbildningen Förenkla - helt enkelt

28 Program Dag 1 09:00 Fika och mingel
09:30 Introduktion. Syfte och mål. Thomas Forslin 09:50 Från oroliga till roliga organisationer. Jan Holmbom, Tranås United. 10.40 Diskussion och reflektion 11:00 SamSpelet med företagen. Fredrik Berglund, Anders Gunnarsson, SKL 12:15 Lunch 13.15 Hur förena myndighetsutövning och service? På väg mot den empatiske byråkraten. Anders Persson, Linköpings Universitet. /3 empati och 1/3 byråkrat. Kate Svensson 14:45 Diskussion och reflektion 15.00 Fika 15:30 Samarbete, hur svårt kan det vara? Kristiina Kosunen Eriksson 16:00 Diskussion och summering 16:45 Slut dag 1 18.30 Middag

29 Program Dag 2 09:00 Från idé till kreativ handling? Mia Carlén, Startcentrum 11:00 Så gör vi, så gör andra. Deltagarorganisationerna berättar. 12.00 Lunch 13:00 Introduktion och handlingsplansarbete 14:30 Fika 14:50 Återsamling och grupparbete 15:00 Grupparbete 15.30 Återsamling, summering. 16.00 Slut

30 Samspelet med företagen
och ladda ner

31 Samtalsfrågor Hur är upplevelse av företagarnas drivkrafter? Skiljer sig den från era drivkrafter? Hur kan ni stödja företagaren att öka förståelsen och insikten för sitt samhälleliga sammanhang (kontext)? Har kommunala tjänstemän ett ansvar för att ha omsorg om företagaren och att verka företagsfrämjande? I sådana fall, i vilken utsträckning?

32 Vikten av ett bra företagsklimat
Vad ligger i potten? / Sysselsättning – befolkning – skatteintäkter + 50 % utveckling över 3 år

33 Företagares olika situation
”Min grönsakshandlare vet inte vad moms är. Han vill bara ge mat på bordet till sin familj men när han fick sin F-skattsedel fick han samtidigt en biljett till fängelset”. (Elias Melki ur boken Skatteverket anfaller). ”Vid ett etableringsärende som berör många olika förvaltningar är den vanligaste samordnaren av processen företagaren själv”. (Göran Goldkuhl från Linköpings Universitets forskning) Göteborg är det käraste jag har. När jag kom hit tänkte jag: Varför kan inte alla städer vara så här? Då skulle vi åstadkomma mycket mer. Jag kände mig välkommen. Då tänkte jag: Här vill jag investera! (Petter Stordalen vid invigningen av Clarion Hotel Post i Göteborg)

34

35

36 Konsten att få och inte få service

37 Service Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä

38 Service U U U U U U U U U U U U U U

39 Förenkla helt enkelt – för våra företag
FÖRETAGET X HANDLÄGGARE Q FÖRETAGS-LOTS Första samtalet 1 ställ frågor t företaget 2 ”tanka” ur företaget + gör ett PM 4 bestäm tid möte/kalla berörda 5 informera företaget vad som förväntas av dem Mötestider, samma varje vecka Onsdagar jämn vecka 8.00 9.00 10.00 11.00 Hålles till fredag innan kl 12.00 Tiden bokas in i First Class där tiderna är blockade Företaget X 10.00 Företaget Y Deltager: Miljö Plan & Mark Alkohol AB Energi ÄrendePM som stöd vid första samtalet -Frågor att ställa -Vad gäller för olika tillstånd -Informera om tidsperspektiv -Att förbereda t möte för företagaren Företagslotsen äger ärendet, tills någon handläggare ev tar över. Mötet Hur går det till? Förberedelser? Ordförande för mötet? Dagordning/Checklista? Återkopplingar t företaget? Företagslotsen håller kontakten m företaget och lotsar ärendet. Handläggare bereder ärendena/lägger fram t nämnd Socialnämnd 13/3 Miljö- och byggn. nämnd 20/3 FÖRETAGSLOTS återkopplar till FÖRETAGET X Ett nummer En e-post-adress Kommunikation Webben Resten av org. Media Företagen ÄrendePM - mall Ett ÄrendePM skapas för respektive ärende. POLITIKER

40 Uppföljning! Digital enkät Hemsida
Vi hör av oss och kollar hur det gick ”Skrytkonferens” Nya mätningar Hör av er!

41 Idag är första dagen på resten av ditt liv.
”Förenkla – helt enkelts” mål har varit att nå fram till denna tidpunkt. Det är nu det börjar! ”Allt är möjligt för den som tror” Framtiden är er

42

43 Verktyg för er? Roger Wemans servicedubbeltratt
Lars Ericssons kvalitetsfrågor Mia Carléns fyra kreativitetsfaser Jan Holmboms rolighetsskala Göran Goldkuhls handläggarroller Katarina Bergströms välkomnande attityder Skatteverkets A, B, C – typer Insiktsmätningens resultat

44 Tillit!

45 Offentlig sektor Näringsliv Ideell sektor

46 Offentlig sektor Ordning och reda Rättvisa Kartläsare

47 Näringsliv Entreprenörskap Effektivitet Ekonomisk bäring

48 Ideell sektor Meningsfullhet Gemenskap Goda värderingar

49 Offentlig Näringsliv sektor Ideell sektor Goda värderingar
Meningsfullhet Rättvisa Offentlig sektor Näringsliv Effektivitet Gemenskap Ideell sektor Kartläsare Entreprenörskap Ordning och reda Ekonomisk bäring

50


Ladda ner ppt "Utbildningen Förenkla - helt enkelt"

Liknande presentationer


Google-annonser