Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg"— Presentationens avskrift:

1 ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg
Autoimmunitet? ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg

2 Autoimmun sjukdom autoantikroppsbildning
Neurologi myastenia g MS Leversjukdom KAH PBC Gastroenterologi atrofisk gastrit infl. tarmsjd Nefrologi glomerulonefrit Mb Wegener EndokrinologiThyreoideasjd Addisons sjd typ 1 diabetes kollagenos kollagenos kollagenos Dermatologi blåsdermatoser autoantikroppsbildning autoantikroppsbildning vaskuliter escape från kontrollmekanismer hereditär disposition

3 Misstänkt bindvävssjukdom
Symptom eller kliniska fynd från flera organsystem Inflammation (artriter spec. händer, morgonstelhet) autoimmuna symptom (Raynaudfenomen, hudförändringar, vaskulittecken, blodbild, serositer)

4 Autoimmuna symptom inflammation malaise muskel / ledsmärta Raynaudsyndrom vaskulittecken njurengagement serosit Initiala labprover Blodstatus, CRP / SR, kreatinin, urinsticka, p-elfores ANA, anti-CCP (citrulinantikroppar), riktade antikroppar.

5 klinik talande för autoimmunsjukdom
primärt engagerade leder händer, handleder,tår,fotleder symmetri händer, MCP>MTP – RA? morgonstelhet RA>SS, MCTD>SLE torra slemhinnor, extrem trötthet - Sjögrens syndrom? Initial provtagning vid misstanke kollagenos Blodstatus, SR,CRP, elfores, urinsticka, ANA, RF/ anti-CCP

6 Avsaknad av inflammation
Talande mot bindvävssjukdom Avsaknad av inflammation Enbart ledsmärta utan symmetri Normal elfores Vid muskelsmärta normalt CK

7 ”Vanliga”bindvävssjukdomar (fallande ordning)
Primärt Sjögrens syndrom (1-2%) ENA Rheumatoid artrit (1%) anti-CCP SLE ANA Sekundärt Sjögrens syndrom ENA Mixed Connective tissue disease (MCTD) RNP Polymyosit C-ANCA (=PR3-ANCA) Sklerodermi SCL70 Unidentified connective tissue disease ANA Overlap syndromes (Ovis- prim SS-SLE)

8 ”vanliga” bindvävssjukdomar
Sjukdom diagnos Rheumatoid artrit klinik, laboratorievärden (anti-CCP, CRP) (röntgen fot-hand, sent fynd) Sjögrens syndrom klinik (keratokonjunktivitis sicca, torra slemhinnor, inflammation, extrem trötthet, atypisk karies) labprover: ANA, SSA, SSB, blodbild (leukopeni, pseudo- trombocytopeni), elfores (IgG  ). SLE klinik (inflammatorisk led/muskelsjd) serosit, njurpåverkan (urinsticka), hudexanthem lab-värden: ANA, anti-DNA, blodbild (LPK↓, TPK↓), elfores, SR.

9 Sjögrens syndrom primärt
Klinik: trötthet extrem keratokonjunktivitis sicca xerostomi artralgi / artrit (80%) bronkiell hyperreaktivitet (50%) körtelförstorningar Raynaudfenomen parotisförstorning Associerade symptom atrofisk gastrit celiaki autoimmun thyreoidit (Hashimoto) lymfom kongenitalt hjärtblock (SSA)

10 Diagnos: Shirmers test, läppbiopsi.
diagnostik vid misstänkt autoimmunsjukdom Sjögrens syndrom torra slemhinnor, extrem trötthet, ledvärk/artrit, bilat parotisförstorning lab: elfores med högt IgG (60%), leukopeni, pseudotrombocytopeni, RA-test pos i 70%, SSA-SSB pos i 60%, ANA kan vara neg, ENA pos. Diagnos: Shirmers test, läppbiopsi.

11 Sjögrens syndrom lab-diagnostik
Blodbild: leukopeni, pseudotrombocytopeni, anämi. Inflammationsparametrar: elfores med förhöjt IgG, SR förhöjd, CRP normal. Autoantikroppar: Ospecifika ANA, RF Specifika; anti-SSA anti-SSB, pSS, SLE.

12 Rheumatoid artrit Rheumatoid artrit
Kliniska varningstecken symmetriska artriter med uttalad morgonstelhet allmänpåverkan (subfebrilitet, viktnedgång) inflammationsparametrar  (CRP, Trc, SR, LPK) diagnos ARA-kriterier morgonstelhet artrit i minst 3 leder artrit i händernas leder symmetrisk artrit reumatiska noduli positiv RA-faktor röntgenologiska förändringar

13 Rheumatoid arthrit revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis 1987
criterion definition 1 Morgonstelhet morgonstelhet i och omkring lederna > timma innan maximal förbättring 2 artrit i 3 eller fler leder minst 3 leder med samtidig svullnad observerad av läkare. Möjliga lokaler är MCP, PIP, handled, armbåge, knä, fotled, MTP. 3 arthrit i hand minst 1 led i handled, MCP eller PIP- led. 4 symmetrisk artrit bilateralt simultant engagement av MCP, MTP,PIP-ledre utan krav på absolut symmetri. 5 rheumatiska noduli subcutana noduli över benutskott, extensorskidor eller juxtaartikulära strukturer observerade av läkare. 6 rheumatoid factor positiv rheumafaktor i någon test med mindre än 5% i normalpopulationen. 7 radiologiska förändringar rtg-förändringar typiska för RA

14 Diagnostik rheumatoid artrit
Symmetrisk artrit spec. händer, uttalad morgonstelhet/muskelsvaghet. Lab: akutfasreaktanter (CRP) förhöjda, anämi, leukocytos, trombocytos RA-test pos i 80%, anti-CCP >90% elfores ofta IgA-förhöjning

15 Systemisk lupus erythematosus SLE
Kliniska varningstecken Artriter kombinerat med exanthem, ljuskänslighet, håravfall, njurpåverkan (nefrit) leuko-trombocytopeni. diagnoskriterier fjärilsexanthem nefrit discoida exanthem neurologisk sjd fotosensitivitet blodför. (penier) artriter immunologiska fynd serositer positiv ANA orala sår /11 kriterier krävs för diagnos

16 Systemisk lupus erytematosus SLE
Laboratoriefynd stödjande SLE Blodbild: leuko-trombocytopeni, ev hämolys ANA pos under skov,homogen efflorescens = anti-DNA (25%). ENA- Smith-AK (10%)= =SLE Urin: protein, erys, korniga cylindrar Elfores: uttalad hyper-IgG SR förhöjd, CRP ofta normal.

17 ANA homogen efflorescens
Anti DNA ds-DNA SLE ss-DNA läkemedelsutlöst SLE histon-AK läkemedelsutlöst SLE

18 Kornig ANA- nukleoplasmatiskt antigen
ENA RNP-AK mixed connective tissue disease Smith-antigen SLE-specifikt SSA-SSB Sjögrens syndrom Jo-1-AK dermatomyosit

19 ledvärk utan inflammation
artros paramalign artrit

20 Ledvärk med inflammation
polyartrit > 3 leder monoartrit kollagenos psoriasis reaktiv artrit akut sarcoidos pyrofosfatartrit gikt septisk artrit

21 Differentialdiagnoser bindvävssjukdom
Reaktiv artrit Mb Reiter Bechterw`s sjukdom Artrit vid IBD och efter tarminfektioner Akut sarkoidos Psoriasisartrit Polymyalgia rheumatika Central muskelsmärta, subakut, akutfas- reaktanter (CRP, SR) förhöjda (90%), Ig normala +Temporalisarterit skalpömhet, tuggclaudikatio, synproblem, huvudvärk, tungsmärta, pulsar Paramalign artrit

22 Polymyalgia rheumatika
Polymyalgia rheumatika kan ge artriter i perifera leder vanligen dock samtidig skulder-bäckengördelsymptom PMR ger inget muskelsönderfall (normalt CK) subakut sjukdomsförlopp

23 reaktiva artriter HLA B27 positiva artriter i > 50% Reaktiva efter föregående infektion nedre extremitet>övre, entesopathi överväger Mb Reiter uretrit, konjunktivit, artrit drabbar vanligen unga utlösande agens ofta Chlamydia, Gc Spondylitis ankylopoetika (Mb Bechterw) mycket låga ryggbesvär, ökande efter vila, Artritis postenteritica artriter drabbande pat. efter tarminfektioner Yersinia (knölros?), Salmonella, Shigella

24 reaktiv artrit asymmetrisk oligoartrit, vanligen fotleder, tår entesopathi (oftast achillestendinit) subakut debut < 1-6 veckor efter infektion oftast unga patienter ibland daktylit, uretrit, konjunktivit

25 psoriasisartropathi Entesopathi > artropathi Klinik: entesopathi (daktylit) nagelpsoriasis uveit, sacroileit, spondylit (20%) asymetrisk oligoartropathi kan vara destruktiv – likna RA Lab: inflammationsparametrar RA-test neg

26 reaktiv artrit - bakomliggande infektioner
tarminfektion yersinia enterocolika (erythema nodosum?) salmonella shigella chlostridium difficile campylobacter urogenital chlamydia gonorrhoe Luftvägar grupp A- streptokokker

27 akut sarcoidos Klinik subakut insjuknande (2-4 veckor) bilateral fotledsartrit rethosta erythema nodosum post partum? Diagnos Rtg pulm (bilaterala hiluslymfom) S-Ca och s-ACE är ej av värde

28 Labfynd vid autoimmun sjukdom
Sjögrens syndrom leukopeni, pseudotrombocytopeni elfores högt IgG RF förhöjd 75%, ENA pos 60%, SSA-SSB pos 60% Rheumatoid artrit akutfasreaktanter förhöjd t.ex. CRP, anämi, leukocytos, trombocytos RF pos 70%, anti-CCP 80% (specifik) SLE anämi ev hämolytisk, leukopeni,trombocytopeni ANA pos 90% i skov, homogen efflorescens (anti- DNA), Smithantigen, lupusantikoagulans, elfores polyklonal IgG-förhöjning Mixed connective tissue disease förlopp som mild SLE, ANA pos kornig, ENA pos. (RNA-AK) Undifferentiated connective tissue disease kollagenosförlopp (milt) men fyller ej specifika kollagenoskriterier, ANA-positiv.

29 polymyositer Dermatomyosit/polymyosit
Könsfördelning: Stor övervikt för kvinnor Symptom: central muskelsvaghet hudförändringar-exanthem-periorbitalt ödem-heliotrop missfärgning övre ögonlock artiter förekommer, sväljsvårigheter vanligt Lab: muskelenzymer förhöjda (CK, LD) RA-test förhöjd 40%, ANA 70%, IgG höjt, Observandum: dermatomyosit är kopplat till malign sjd (lunga, mammae, prostata) i 50% vid ålder 50+

30 vaskuliter Storkärlsvaskuliter Temporalisarterit Takayasu`s arterit
Panarterits nodosa-typ Panarteritis nodosa Churge-Strauss syndrom (allergisk angit) Småkärlsvaskuliter (oftast leukocytoklastisk angit) Hennoch-Schönleins purpura Läkemedelsutlöst vaskulit Paramaligna/parainfektiösa vaskuliter Vaskulit vid autoimmunsjd (SLE, RA, Sjögren) Wegener`s granulomatos

31 Wegener`s granulomatos
Småkärlsvaskulit med granulom Lokalisation övre och nedre luftvägar och njurar men ingen lokal går säker Ledbesvär vanligt (polyartrit, storledsartrit (knän, fotleder) Organmanifestationer: Lunga 94% Sinus 91% Njurar 85% Leder 67% Näshåla 64% Öron 61% Klinisk misstanke: Långvariga symptom (ulcerationer, krustor) från övre/nedre luftvägar med eller utan artriter

32 Wegeners granulomatos
Diagnos grundas på biopsi (nässlemhinna, njurar, lunga). Lab: RA-test pos. i ca 50% Förhöjt IgG och IgA vanligt C-ANCA pos (aktivitetsberoende) specifik P-ANCA mer ospecifik (andra vaskulitsjd)

33 Leukocytantikroppar = ANCA
C-ANCA = cytoplasmatisk efflorescens =proteinas3-AK (PR3-ANCA) antikroppen är specifik för Mb Wegener men aktivitetsberoende P-ANCA = perinukleär efflorescens = MPO-AK Vaskulit-AK, mindre specifik för Mb Wegener

34 Panarteritis nodosa Vaskulit engagerande små och medelstora artärer
Klinik: segmentell vaskulit med trombotisering på varierande lokaler →brokig klinik vanligt är feber, viktnedgång ofta befallna organ: gastrointestinal, njurar, ovarier- corpus epidedymidis, perifera nerver Lab: ospecifikt, leukocytos, eosinofili, hög SR, urinfynd (proteinuri, hämaturi, cylindrar) OBS: Hepatit B kan ge liknande vaskulitbild

35 Autoimmun sjukdom autoantikroppsbildning
Neurologi myastenia g MS Leversjukdom KAH PBC Gastroenterologi atrofisk gastrit infl. tarmsjd Nefrologi glomerulonefrit Mb Wegner EndokrinologiThyreoideasjd Addisons sjd typ 1 diabetes kollagenos kollagenos kollagenos Dermatologi blåsdermatoser autoantikroppsbildning autoantikroppsbildning Vaskuliter PAN, Wegener escape från kontrollmekanismer hereditär disposition


Ladda ner ppt "ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg"

Liknande presentationer


Google-annonser