Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen. Artrit = inflammation i leden Tendinit= Inflammation av en sena Myosit= Inflammation i en muskel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen. Artrit = inflammation i leden Tendinit= Inflammation av en sena Myosit= Inflammation i en muskel."— Presentationens avskrift:

1 Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen

2 Artrit = inflammation i leden Tendinit= Inflammation av en sena Myosit= Inflammation i en muskel

3 Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen Reumatoid Artrit Juvenil kronisk artrit SLE – Systemisk Lupus Erthematosus Fibromyalgi Sjögrens syndrom Psoriasisartrit MB Bechterew Polymyalgia Rheumatica Reumatiska mjukdelssmärtor

4 Reumatism

5 Reumatoid artrit allmänt RA (reumatoid artrit) = ledgångsreumatism Kroniska ledsjukdomar Brosk, skelett och annan stödjevävnad 0,5 – 1 % av befolkningen i Sverige Händer och fötter Deformiteter, Valgusställning, hallux vallgus. Hammartå Destruktioner= förstörelse

6

7 RA symtom Inflammation i olika leder (polyartrit) Symetrisk inflammation Börjar oftast i småleder Morgonstelhet Svullnad över lederna Trötthet Minskad aptit Nedstämdhet Underhudsknutor Symtomen går i skov Smärta

8 RA komplikationer Underhudsknutor(Subcutana noduli) pga. Vaskuliter Hudförändringar ev. Browny spots Ev Bensår Felty´s syndrom Lungsäcksinflammatin (pleurit) och lungfibros Hjärtmuskelinflammation (perikardit) Ögominflammationer (sklerit), (episklerit), (keratonkonjuntivit) Skleromalaci

9 RA komplikationer forts. Amyloidos Kärlinflammationer i hela oragnasystem, malign reumatoid artrit Inflammationer i blodkärlen i mage, hjärta och lungor

10 Diagnos Symtombeskrivning: Morgonstelhet minst 1 timme Svullnad i tre eller flera leder Svullnad i handled eller i någon av mellanhandens leder Symetrisk inflammation underhudsknutor

11 Diagnos forts Typiska förändringar syns på röntgenbilder Blodprov: positiv reumatoid faktor, SR eller CRP ofta förhöjda, Hb sänkt

12 Behandling och omvårdnad I vården av RA – patienter ingår: Fysikalisk behandling Omvårdnad Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling

13 Fysikalisk behandling Fysikalisk behandling går ut på att förebygga funktionsnedsättningen. Individuellt anpassat träningsprogram Lättare konditionsträning Bad, värme ev. köldbehandling Ledskydd, ortroser mm ADL hjälpmedel Sjukgymnastik, TNS, Akupunktur Arbetsterapi

14 Omvårdnad Vila lederna – avvägning vila- aktivitet Bra sitt, ligg och viloställning Sårprofylax Kost? Varsamhet vid blodprovstagning och blodtrycksmätning Egen aktivitet ADL

15 Kirurgisk behandling Operera bort den inflammerade ledhinnan (synvektomi) Ledprotes kan opereras in Fingerleder kan bytas ut

16 Komplementära behandlingsmetoder Vegetarisk kost Akupunktur Amalgamsanering Antioxidanter Bindvävsmassage Fasta Feldenkrais Fiskolja Healing Homeopati

17 Komplementära metoder forts Qi-gong Tai chi Rosenterapi Zonterapi Ötrmedicin laser

18 Juvenil kronisk artrit Ledgångsreumatism hos barn och ungdomar Årligen ca 200 barns som insjuknar Flickor dubbelt så mycket Autoimmun sjukdom Viss ärftlighet

19 JCA forts. Leden svullnar upp, blir varm och röd Smärta Stelhet Olika sorters: Fåledssjukdom (oligoartikulär sjukdom) Mångledssjukdom (polyartikulär sjukdom) Systemisk form Andra former Ögoninflammation: kronisk regnbågshinne inflammation (irit)

20 JCA forts. Anamnesen Andra ledinflammationer utesluts Blodprover Röngten Normala prov utesluter dock inte sjukdomen Smärtlindring Inflammationshämmande medel Sjukgymnastik Arbetsterapi Barnreumatiskt team

21 Läkemedel vid JCA NSAID ( Nonsteroidal antiinflammatory drugs) Larm( långsamverkande antireumatiska läkemedel) Methotrexate kortisonpreparat Guld för injektion Klorokinfosfat Andra läkemedel

22 SLE Systemisk lupus erythematosus 50/100000 har SLE Ca 4000 10 gånger vanligare för kvinnor Ärftliga faktorer Miljöfaktorer Hormonella faktorer

23 SLE forts. Fjärilsexantem Diskolid lupus Solkänslighet Munsår Atrit eller tenosynovit (inflammation i senskidorna) Håravfall Kalla fingrar Blodkärlsinflammationer Hjärt och lungsäcksinflammation Njurinflammation Nedstämdhet/ångest Sjögrens syndrom

24 SLE forts. Information Medicinsk behandling Regelbunden kontroll

25 Fibromyalgi Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd med bland annat smärtor i muskulaturen. Namnet fibromyalgi betyder värk i leder och bindväv Tillståndet drabbar ofta unga och medelålders kvinnor Man tror att 1-3 procent av befolkningen lider av fibromyaligi

26 Sjögrens syndrom Sjögrens syndrom är en kronisk reumatisk sjukdom, där kroppens exokrina körtlar är inflammerade, d v s de körtlar som utsöndrar sekret till en kroppsyta t ex tårkörtlar, spottkörtlar mm

27 Polymyalgia rheumatica Inflammatorisk muskelreumatism

28 Psoriasisartrit Inflammation i leder, senor och muskelfästen på grund av psoriasis

29 MB Bechterew En reumatisk sjukdom som framförallt drabbar ryggen. Av Sveriges befolkning har 0,5 – 1 % Bechterews sjukdom. Sjukdomen ingår i en grupp som kallas inflammatoriska ryggsjukdomer, (spondylatriter)

30 Läkemedelsbehandling Inflammations och smärtkontroll: NSAID t ex Brufen, Ipren, Diklofenak, Voltaren, Naproxen, Artrotec Acetylsalicylsyrapreparat: Magnecyl, Treo RID preparat: Ridadura, myocristin Kortisonpreparat Cox-2 preparat Cytostaika Immunsuppressionspreparat Salazopyrin


Ladda ner ppt "Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen. Artrit = inflammation i leden Tendinit= Inflammation av en sena Myosit= Inflammation i en muskel."

Liknande presentationer


Google-annonser