Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Lotteriinepektionen - ramen 40 anställda i Strängnäs Cirka 60 externa inspektörer, bland dem 30 anonyma. Total budget 2014– 48,2 miljoner kronor Max.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Lotteriinepektionen - ramen 40 anställda i Strängnäs Cirka 60 externa inspektörer, bland dem 30 anonyma. Total budget 2014– 48,2 miljoner kronor Max."— Presentationens avskrift:

1 Om Lotteriinepektionen - ramen 40 anställda i Strängnäs Cirka 60 externa inspektörer, bland dem 30 anonyma. Total budget 2014– 48,2 miljoner kronor Max 11 miljoner kronor för information inklusive statistik 30 miljoner kronor betalas av Myndighetens tillsynsobjekt

2 Fyra fokusområden under 2014 Skyddet av spelaren Med hjälp av referensgrupper ska vi arbeta med frågor om skaderisker med spelande. Förebyggande arbete för att förhindrar att problem uppstår. Utbilda unga om spel till att bli ansvarsfulla spelare och att få dem att känna till risker och konsekvenser av sitt spelande. Se på möjligheten att inför ett självavstängningssystem enligt dansk modell ROFUS. Vi ska bland annat se över transaktions- och betalningssystem och göra fortsatta säkerhetsgenomgångar av den teknik som aktörerna använder. Regelefterlevnad Tillsynsfokus ska ligga på de största aktörerna (särskilt när det gäller hantering av olika slags incidenter) och på hur dessa aktörer uppfyller gällande regelverk. En särskild satsning görs för att säkerställa att bolagen följer de marknadsföringsregler som regeringen beslutat om. Också de spelformer som är mest riskfyllda ur ett spelproblemsperspektiv, t.ex. värdeautomater, ägnas fortsatt särskild uppmärksamhet. Påverkan genom publicering Lotteriinspektionen ska arbeta proaktivt och ta egna initiativ vad gäller frågor om lagtillämpning och förslag till förbättringsåtgärder. Det kan göras genom en ökad rapportering i olika spelrelaterade frågor där vi berättar om utvecklingen på spelområdet och främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen. Målgruppen är regeringen, aktörer, media och allmänheten i stort. Medarbetare Det finns goda skäl för staten och enskilda myndigheter att arbeta med och utveckla sin roll som en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Under året kommer vi att införa en särskild utbildning till statsinspektör. Syftet med utbildningen är bland annat att stärka tillsynspersonalens yrkesidentitet och bidra till ökad professionalism.

3 Den svenskaspelmarknaden online

4 64% av all spelreklam i TV från bolag utan tillstånd

5 Omsättning, kvartal 1, på den svenska reglerade spelmarknaden (i miljoner kronor)

6

7 Främjandeförbudet Högsta domstolen december 2012 Regeringrätten – begränsningar Stockholm Open Skidspelen i Falun Och nu senast…..

8 Stockholm Marathon

9 ”Vår bästa tid är nu” Vad kan man mer begära? Ingen skatt Inga reklambegräsningar Börsnoterade här Personal här

10 Ekonomisk reglering Social reglering Konkurrensreglering Legalt system Utgångspunkter för reglering – allmänt

11 Ansvarsåtgärder är tveäggade svärd Tuffare mf-bestämmelser (regeringen/LI), CC:s restauranger Svenska Spels obligatoriska registrering (integritetsaspekt – spelarflykt?, PUL) Test – Vilka åtgärder står sig i ett licenssystem? (återbetalningsprocent, jackpottbegränsningar, utbildningskrav)

12 210 punkter

13 Försiktighetsprincipen SABOT Ångestkrösus Tillståndfri innovation Ny teknik, men framför allt utmanades existerande sociala normer

14 Regeringsuppdrag, omvärldsrapport

15 Vad vill regeringen ha svar på? Helhetsbild Licensförutsättningar Minskat illegalt spel Spelformernas utveckling Marknadsförings utveckling Skatternas utveckling Spelberoendet före och efter omreglering

16 Skatt och reglering onlinemarknad

17 Hästar Italien

18 Skatteintäkter på den danska reglerade spelmarknaden

19 Operatörsperspektivet Dyrt med teknikinvestering inom alla regleringar SEO-optimering Big Data M&A Brist på nya spelprodukter, nyheter


Ladda ner ppt "Om Lotteriinepektionen - ramen 40 anställda i Strängnäs Cirka 60 externa inspektörer, bland dem 30 anonyma. Total budget 2014– 48,2 miljoner kronor Max."

Liknande presentationer


Google-annonser