Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G Tobin, 2005 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G Tobin, 2005 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2005."— Presentationens avskrift:

1 G Tobin, 2005 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2005

2 G Tobin, 2005 •21-kolsteroid hormon från kolesterol •produceras i binjuren •Glukokorticoider kraftfullaste medlen för behandling av inflammatoriska sjukdomar KORTIKOSTEROIDER

3 G Tobin, 2005 •antiinflammatorisk & immunosuppressiv behandling vid –Astma –Infl tarmsjukdomar –allergisk rhinitis –eksem –Allvarliga allergiska lämedelsreaktioner –rheumatoid arthrit –Organtransplantationer •Vid vissa cancerformer –Hodgkin’s disease, acute lymphocytic leukaemia •Substitutionsterapi vid binjurebarksinsufficiens Kortikosteroider används för:

4 G Tobin, 2005 The hypotalamic-pituitary-adrenal axis

5 G Tobin, 2005 The hypotalamic-pituitary-adrenal axis Hypotalamus – corticotrophin releasing hormone (CRH) Hypofysen – corticoptrophin (adrenocorticotrophic hormone (ACTH) Binjurebark – glukokortikoider, mineralokortikoid (RAAS)

6 G Tobin, 2005 •Aktiviteten av kortikosteroider beror på en hydroxylgrupp på kol-11. •De vanliga kortikosteroiderna, kortison and prednison, är inaktiva tills de är omvandlade tills sina motsvarande 11- hydroxyl föreningar kortisol and prednisolon. Kortikosteroidderivat

7 G Tobin, 2005 Verkningsmekanism av kortokosteroider •Steroider verkar på receptorer i cytoplasman •Den aktiverade receptorn bildar ett steroidreceptorkomplex •I cellkärnan binder komplexet till “steroidresponsive elements” i DNA •Inducerar eller undertrycker transkription av specifika gener

8 G Tobin, 2005 Effekter av glukokortikoider •Regulatoriska: –negativ feedback på hypofys och hypothalamus •Metabola: –a) minskat cellulärt upptag av glukos, samt ökad glukoneogenesis (hyperglukemi) –b) proteinkatabolism och minskad syntes –c) ökad lipolys –d) hämning av vitamin D3-medierad induktion av osteocalcingenen i osteoblaster •Antiinflammatoriska och immunosuppressiv

9 G Tobin, 2005 Inflammation •Icke-adapterande (innate) reaktion – medfödd och icke-immunologisk; ospecifik •Adapterande immunoreaktion – specifik

10 G Tobin, 2005 Icke-adapterande reaktion Antigen presenting cell Toll receptor TNFalfa IL-1 Vaskulära effekter; Permeabilitetsökning, Vasodilatation Komplementsystemet Cellmedierade effekter; Diverse celler (neutrofiler, monocyter, lymfocyter Endotelceller, mastceller, makrofager) ger Prostaglandiner Bradykininer Histamin NO Cytokiner M fl NF- K B + IkB NF- K B IkB Glukokortikosteroider

11 G Tobin, 2005  Kortikosteroids hämmar fosfolipaskaskaden:  Syntes och frisättning av lipocortin-1 (fosfolipase A 2 - inhibitoriskt glykoprotein; kallas även annexin)  Inducerar Ik-B produktion – binder Nf-kB  Minskar cytokinproduktion  Minskar histaminfrisättning Hämning av inflammationsvägar

12 G Tobin, 2005 Adapterande immunoreaktion Antigen presenting cell antigen ThP Th2 Th1 B-lymfocyt ab Sensitiserad T- lymfocyt Cytokiner (IL-2, IFN) IL-2 IL-4 IL-2 Glukokortikosteroider Makrofager Cytotoxiska T-celler

13 G Tobin, 2005 Antiinflammatorisk vs immunosuppressiv effekt •Immunosuppressiva medel inhiberar cell- eller humoral-medierade immunsvar (adapterade reaktion) •Antiinflammatoriska medel motverkar ickespecifika inflammatoriska celler såsom makrofager, neutrofiler, basofiler och mastceller (icke-adapterade reaktioner) •Kortikosteroider har både antiinflammatorisk och immunosuppressiv effekt

14 G Tobin, 2005 Biverkningar •Minskat infektionssvar •Hämning av endogen GC syntes •Metabola effekter •Iatrogent Cushings syndrom •Tillväxthämning hos barn •Osteoporos •Eufori •Katarakt •Oral svampinfektion •Magsår? M fl

15 G Tobin, 2005 Farmakokinetik •Oralt, IV eller IM •Hydrokortison bundet till kortikosteroid- bindande globulin (77 %; ej syntetiska) •Lägre bindning till albumin, som binder båda typer. •Hydrokortison 10 % obundet i plasma •Halveringstid: 90 min •Biologisk effekt efter 2-8 h

16 G Tobin, 2005 Relativa biologiska effekter Preparat Antiinfl. effekt Mineralk. effekt Ekvivalent glukokort.dos Effektduration Hydrokortison (kortisol) 1ja20 mgKortverkande (8-12 h) Kortisonacetat0.8ja25 mgKortverkande (8-12 h) Prednisolon3nej5 mgIntermediär (12-36 h) Betametason25nej0.6 mgLångverkande (36-72 h) Dexametason25nej0.75 mgLångverkande (36-72 h) Metylprednisolon5nej4 mgLångverkande (36-72 h)

17 G Tobin, 2005 Behandlingsregimer •Gränsvärde för sänkt engogen GC produktion: prednisolon >20 mg i 3 w –Kan kräva extra tillförsel vid svår stress, inkl op. –Ev varannandagsterapi; ofta omöjligt pga grundsjukdomen –Nedtrappning vid utsättande


Ladda ner ppt "G Tobin, 2005 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser