Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tack till Mattias Angelstam och Kristoffer Kjellröier för värdefulla synpunkter på pedagogik och sakinnehåll! Immunförsvaret Från barriär till immunologiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tack till Mattias Angelstam och Kristoffer Kjellröier för värdefulla synpunkter på pedagogik och sakinnehåll! Immunförsvaret Från barriär till immunologiskt."— Presentationens avskrift:

1 Tack till Mattias Angelstam och Kristoffer Kjellröier för värdefulla synpunkter på pedagogik och sakinnehåll! Immunförsvaret Från barriär till immunologiskt minne – en pluggasammanfattning (Funkar rimligt bra för intro på DFM2 och som pick-me-up under DSM1 och DSM2) Informationen i den här presentationen får väl som vanligt ses som public domain men denna kompilation är © Anders Molin 2010. Får fritt spridas vidare i oförändrat skick.Anders Molin Version 0.9 STARTA HÄR… för en genomgång från barriärer till minne… … eller gå direkt till en genomgång av försvaret mot INTRACELLULÄRA eller EXTRACELLULÄRA agens. INTRACELLULÄRA EXTRACELLULÄRA www.andersmolin.se

2 Barriärer De flesta gränsytorna till omvärlden deltar mer eller mindre aktivt i immunförsvaret Intakt hud utgör en viktig barriär mot infektiösa agens, inklusive vår normalflora Lysozymer i tårvätska, saliv och bröstmjölk bryter ned bakterier (Barn som ammas skyddas bättre mot diverse infektioner under första levnadsåret) pH 1-3 Magsaft försvårar bakteriers överlevnad Snabb omsättning av hud och annan epitelvävnad försvårar också kolonisering Cilier i respirationsvägarna underlättar eliminering av infektiösa agens och andra främmande föremål Men om barriärerna forceras då? Lugn, det innata immunförsvaret är alltid redo! Läs mer…Läs mer…

3 Lokala reaktioner (det medfödda, ”innata” immunförsvaret) hud makrofager fagocyterar agens som sedan bryts ned i lysosomer dendritiska celler fagocyterar och bryter ned agens Cytokiner (bl a) IL-1 aktiverar endotel,  feber IL-6 leversyntes av akutfasproteiner IL-8 kemotaxis TNF aktiverar endotel + neutrofila granulocyter skadade celler utsätter proinflammatoriska ämnen -> ökat blodflöde + ökad kärpermeabilitet Inflammationens kardinalsymptom: calor, rubor, tumor, dolor (värme, rodnad, svullnad, smärta) Dendritiska celler presenterar antigen för CD4+ T-hjälparceller (mha MHC klass II-molekyler) ödematös vätska – inklusive dendritiska celler! – förs med lymfan till en lymfknuta dendritisk cell MHC klass II med antigen CD4+ T-hjälparcell T-cellsreceptor Fagocyterande celler binder till agens genom TLR (Toll- like receptors) som känner igen PAMP:ar (Pathogen- Associated Molecular Patterns) på mikrobers yta, samt genom scavenger- receptorer. PAMP:ar är strukturer unika för kroppsfrämmande agens, t ex dubbelstränget RNA och flageller. intracellulärt antigen: T H -cellen -> T H 1-cell (vissa TLR sitter på dendritiska cellers insida och kan därmed detektera ic agens) TH1TH1 extracellulärt antigen: T H -cellen -> T H 2-cell TH2TH2 aktivering av makrofager, CTL aktivering av B-celler aktivering av makrofager, CTL  LÄS MER!  aktivering av B-celler Både signal 1 och signal 2 behövs för T-cellsaktivering (Sign 1 utan sign 2 -> inaktivering av T-cellen) CD40 CD40-ligand Femte symptomet: functio laesa (funktionsbortfall) – en följd av kardinalsymptomen

4 Granzym-perforin sätts ut från CTL Receptormedierad endocytos av värdcellen Intracellulära agens, makrofager och mördarceller Selectiner och integriner i endotelväggen -> T-celler lämnar cirkulationen vid infektionsplatsen Aktivering av makrofag genom frisättning av IFN-  och direkta CD40-CD40L-interaktioner TH1TH1 IFN-  Makrofagen dödar mikrober genom: ROS NO proteolytiska enzymer Vid igenkänning av intracellulärt agens differentierar och prolifererar T H -cellen (via autokrin IL-2-signalering) till T H 1-subtyp THTH IL-2 Den differentierade T H 1-cellen går via cirkulationen till skadestället Meanwhile… APOPTOS Granzym i cytosol: CTL Cytotoxisk T-lymfocyt känner igen agens syntetiserat i en virusinfekterad värdcell T-cellsreceptor MHC klass I I cellen: perforin bildar por som släpper ut granzym från endocyterad vesikel till cytosol Till början Lokala reaktioner Extracellulära agens, B-celler och antikroppar Klicka här Klicka här för detaljer om igenkänningav virala agens! selectin THTH THTH integrin THTH utträde ur kärlet (diapedes)

5 Presentation av intracellulära agens - detaljerna Virusinfekterad cell ER MHC klass I på ER-membran syntes av viralt protein i värdcellen Införsel i ER via TAP – Transporter Associated with antigen Processing Bindning till MHC klass I Vesikulär utsättning av MHC på cellytan CD8+ T-cell CD40-CD40L (t ex) utgör signal 2 Autokrin signalering via IL-2 -> proliferering och differentiering Granzym-perforinkomplex… Sätts ut av CTL – som i aktiverad form inte behöver co-stimulering… Receptormedierad endocytos i den infekterade cellen… Perforiner bildar por -> granzym till cytosol -> APOPTOS Till början Lokala reaktioner Till intracellulära agens, makrofager och CTL T-minnesceller Klonal expansion av aktiverade CTL (”T-mördarceller”) TCR och CD8-coreceptorn känner igen MHC-antigenkomplexet (”signal 1”)

6 Extracellulära agens, B-celler och antikroppsmedierade reaktioner B-cell TH2TH2 fritt antigen via lymfa Y membranbundet IgD aktivering SOMATISK HYPERMUTATION… OCH KLONAL EXPANSION... KOMBINERAT MED EVOLUTIONÄRT TRYCK… (dvs framselektion av B- cellsvarianter som producerar antikroppar med hög affinitet för det aktuella antigenet) GER AFFINITETSMOGNAD! B-minnesceller (kan genom kloning ha en ”livslängd” på 60 år) plasmacell till benmärg Y Y Y antikroppar ut i cirkulation Class Switch Recombination -> olika immunoglobulintyper beroende på lokal och agens IgG: vanligaste svaret IgA: i slemhinnor IgE: allergireaktioner, parasiter HUMORALA IMMUNFÖRSVARET antigen Y Neutralisering Y Opsonisering (fagocytos av makrofag aktiverad via Fc-receptor) Y ADCC (NK-cell aktiverad via Fc-receptor) ADCC = Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity Y Mastcellsaktivering (IgE) Aktivering av komplementsystemet Y Y Opsonisering Leukocytrekrytering Membranattack Till intracellulära agens, makrofager och CTL Lokala reaktioner Till början Y Y Y IgM-antikroppar ut i cirkulation B-minnesceller bildas


Ladda ner ppt "Tack till Mattias Angelstam och Kristoffer Kjellröier för värdefulla synpunkter på pedagogik och sakinnehåll! Immunförsvaret Från barriär till immunologiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser