Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Acasia Utbildning Presents

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Acasia Utbildning Presents"— Presentationens avskrift:

1 Acasia Utbildning Presents
Endokrinologi Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

2 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Endokrina organ Insöndrar blodburna substanser till blodbanan Hypofysen, thyroidea, pancreas och binjurarna Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

3 Organ med endokrina funktioner
Njurarna Placenta Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

4 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Bukspottkörteln Insöndrar; Insulin Glukagon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

5 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Homeostas Bibehålla konstant inre miljö Krav för cellulär funktion Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

6 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Endokrin funktion Kemiskt substans till blodbanan som påverkar en avlägsen målcell Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

7 Neuroendokrin funktion
I nervtråd för att sedan frisättas till blodbanan Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

8 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Parakrin funktion Cell frisätter en substans som påverkar närbelägen cell av annan typ Muskelcell Relaxeras NO Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

9 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hormon Substans som frisätts direkt till blodbanan Frisätts av ett specifikt stimuli för den endokrina körteln Celler med specifika receptorer påverkas av hormonet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

10 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Indelning av hormon Aminer Thyroidea, Adrenalin, Noradrenalin Peptider Insulin, steroider Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

11 Reglering av frisättning
Negativ återkoppling Körteln som frisätter hormon känner av koncentration i blodet, motverkar över- och underproduktion av hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

12 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hormon transport Fritt i blodet Bundet till transportprotein Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

13 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Receptorer för hormon Membranbundna; Amin- och peptidhormon Påverkar G-protein och enzymsystem Förändrar mängden sekundära budbärare Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

14 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Receptorer för hormon Steroid- och thyreoideahormon kan passera genom cellmembran Binder till intracellulära receptorer Reglerar DNA och proteinsyntes Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

15 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

16 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Steroid Hormoner Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

17 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Steroid hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

18 Hormon i cirkulationen
Låg koncentration Fri fraktion (aktiv), eller bunden till protein (inaktiv) Hormon bundet Hormon (fritt) Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

19 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Plasmakoncentration Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

20 Hypothalamus – Hypofysen
Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

21 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hypothalamus Den överordnade endokrina körteln Samordning mellan nervsystemet och det endokrina systemet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

22 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
HPA-Axeln Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

23 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hypofysen Framlob Baklob Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

24 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hypofysen Neurohypofysen (bakloben); ADH=> Njurtubuli Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

25 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
ADH Ger minskade urinvolymer och mer koncentrerad urin Kroppsvattens osmolaritet registreras av osmoreceptorer i hypotalamus Blodtryck och blodvolym registreras av baroreceptorer i hypotalamus Diabetes Insipidus, skador hypotalamus baklob, 20-25L/Dygn Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

26 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
ADH och alkohol Angiotensin II stimulerar ADH sekretion Intag av alkohol hämmar frisättningen av ADH ger ökad vätskeförluster Nikotin (rökning/snus) ger motsatt effekt Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

27 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
ADH och törstkänsla Upplevelse av törst Upplevelse av slackt törst innan osmolaritet eller blodvolym/blodtryck påverkats Intag av dryck mer vana och sociala mönster Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

28 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hypofysen Neurohypofysen (bakloben); Oxytocin Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

29 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Oxytocin Livmoderns glatta muskulatur Bröstkörtlar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

30 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Oxytocin Under graviditet minskar känsligheten för oxytocin i uterus glatta muskel Uteruskontraktion motverkas av progesteron från gulkropp och placenta Vid förlossning minskar progesteron och oxytocin startar värkarbete Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

31 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Oxytocin Stimulering av bröstkörteln ger oxytocinfrisättning och tömning av mjölk Oxytocin frisättning är viktig för interaktion mor-barn Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

32 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Oxytocin Finns även hos män Frisätts vid sensorisk stimulering Frisätts vid alkohol Har en lugnande inverkan Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

33 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hypofysen Adenohypofysen (framloben); GH (tillväxthormon) ACTH, TSH, FSH, LH och LTH Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

34 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
GH Påverkar alla kroppens celler Ökad proteinsyntes, glykogenolys i lever och lipolys i fettväv Nödvändigt för normal kroppsutveckling Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

35 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
ACTH Bijurebarkstimulerande hormon Insöndring av Aldosteron (Na+ upptag från njuren) Insöndring av Cortisol (antiinflammatoriskt) Insöndring av Sexualkortikosteroider Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

36 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
TSH Thyroideastimulerande hormon Ökar T3 (trijodotyronin) och T4 (tyroxin) Ämnesomsättning och värmeutveckling Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

37 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Thyroidea Hormon innehåller jodatomer Ökar O2 förbränning och ämnesomsättning Funktion nödvändig för normal tillväxt Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

38 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Thyroidea Kalorisk effekt (energi förloras i form av värme) Bundna till transportprotein (buffertsystem ute i cirkulationen) Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

39 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Thyroidea Calcitonin Stimulerar benuppbyggnad Sänker koncentration av fritt Ca2+ i blodet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

40 Reglering av Thyroidea hormon
Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

41 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

42 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

43 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

44 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Parathyroidea Fyra små körtlar bakom thyreoidea Reglerar kalcium- och fosfatmetabolism Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

45 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
PTH Ökar nedbrytning av benvävnad Reabsorption av Ca2+ från njuren Minskar reabsorption av fosfatjoner och förslut via urinen Ökar upptag av Ca2+ från mag-tarm Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

46 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Pancreas Endokrin del Glukagon från a celler Insulin från b celler Somatostatin från d celler Produceras av langerhanska öar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

47 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Insulin Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

48 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Insulin under arbete Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

49 Efter intag av kolhydrat
Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

50 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Somatostatin Sekretion hämmar sekretion av insulin och glukagon Hämmande effekt på mag-tarm kanalen Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

51 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Binjurarna Består av yttre barken samt inre märgen Svar vid stress Binjuremärgen insöndrar adrenalin och noradrenalin Binjurebarken insöndrar glukokortikoider, mineralkortikoider och könshormoner Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

52 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Binjuremärgen Del av det sympatiska nervsystemet 80% adrenalin 20% noradrenalin Inaktiveras snabbt ute i vävnaden Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

53 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Katekolaminer Adrenalin och Noradrenalin a och b receptorer Ökar hjärtats slagfrekvens Ökar sockernivån i blodet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

54 Frisättning av katekolaminer
Stressfaktorer Hypoxi, hypoglukemi, hypotermi, hypotensin, blödningar, fysiskt arbete Emotionella reaktioner, ilska, skräck, sexuell upphetsning, Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

55 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hämma stress Stimulering av huden över buken ger en hämmad hormonsekretion Värme Lugn och Ro Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

56 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Binjurebarken Ursprung från kolesterol Livsnödvändiga hormoner Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

57 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Glukokortikoider Kortisol Protein- ,kolhydrat- och fettmetabolism Hjärta, kärl, skelettmuskel, CNS Hjälper andra hormoner Anti-inflammatoriska effekter Ökar glukos nivån Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

58 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Mineralkortikoider Aldosteron Ökar resorptionen av Na+ i njuren i utbyte mot K+ och H+ Ökar vid nedsatt vätskevolym eller nedsatt Na+ koncentration i plasma Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

59 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Könshormoner Androgener (manliga) Östrogener (kvinnliga) Könskarakteristiska för kvinnor Försumbar hos män p.g.a. testiklarna Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

60 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

61 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
FSH Follikelstimulerande hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

62 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Könskörtlarna Äggstockar (ovarier) Placenta Testiklar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

63 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Könshormoner Utveckling av kvinnliga och manliga könsceller Deras sammansmältning i samband med befruktning Utveckling och tillväxt av foster Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

64 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Könshormoner Pubertet Menstruation Graviditet För kvinnor har könshormoner från binjurebarken betydelse efter menopaus Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

65 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Fosterutveckling I närvaro av testosteron och dihydrotestosteron bildas manliga genitalia Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

66 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Pubertet Mognad av hypothalamus-hypofys-könskörtlar Ökade halter av LH och FSH Kallas gonadotropiner Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

67 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
LH och FSH Luteiniserande hormon Follikelstimulerande hormon Stimulerar produktion av testosteron hos mannen och östrogen hos kvinnan Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

68 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Mannens könskörtlar Hormonproduktion Spermieproduktion Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

69 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Testosteron Stimuleras av LH från adenohypofysen Startar i puberteten och pågår till års ålder Testosteron kan ombildas till dihydrosteron Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

70 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Testosteron Utveckling av mannens könsorgan Manlig behåring, skelettmuskulatur, fettmetabolism Män producerar även östrogen i testiklar och testosteron som omvandlas i lever och fettväv Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

71 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Testosteron Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

72 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Spermier Fullständig utveckling tar 2 månader Beroende av LH och FSH samt testosteron Spermieproduktion genererar >100 miljoner spermier per dygn, lagras i bitestikeln Ejakulation innehåller semen, sekret från prostata, hormoner. Sekretet ca 2-4 ml. Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

73 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Kvinnans könskörtlar Äggstockar ger hormonproduktion Äggcellsproduktion Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

74 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Hormoner FSH, follikelstimulerande hormon Stimulerar produktion av östrogen Östrogen ger utveckling av kvinnans könsorgan Sekundära könskarakteristiska (bröst, kvinnliga behåring, omfördelning av fettet) Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

75 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Äggcellsproduktion Östrogen och LH stimulerar äggcellsproduktion Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

76 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Östrogen Hämmar nedbrytning av benvävnad Varierar under menstruationscykeln Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

77 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Äggceller 2 milj. primära oocyter vid födelse minskar till vid puberteten Mognar vid ägglossning (ovulation) Utveckling och mognad kräver FSH och LH Follikel producerar gulkroppshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

78 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Menstruationfas En vecka efter mens växer en follikel. Mitt i perioden brister follikel och det mogna ägget släpps ut i bukhålan för att fångas upp av äggledaren och transporteras till livmodern där fusion kan ske med spermie Follikeln omvandlas till corpus luteum (gulkroppen) och producerar östrogen och progesteron Gulkroppen tillbakabildas efter två veckor om ej befruktning Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

79 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
P-piller Innehåller östrogen och/eller progesteron Negativ återkoppling hämmar produktion av LH och motverkar ägglossning Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

80 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
28 dagar 3 faser Proliferationsfas Efter ägglossning Sekretionsfas Tillväxt av slemhinna Innan ovulation ökning av LH minskning av Östrogen Menstruationfas Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

81 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Menstruationfas LH ökning ger ägglossning Efter ovulation minskar LH och FSH Östrogen och Progesteron ökar Ej befruktning östrogen och progesteron minskar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

82 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)
Menstruationfas Cykliskt förlopp Hypofysens utsöndring av LH och FSH Gonadotropinfrisättande hormon från Hypothalamus samt negativ återkoppling Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)


Ladda ner ppt "Acasia Utbildning Presents"

Liknande presentationer


Google-annonser