Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 1 Acasia Utbildning Presents Endokrinologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 1 Acasia Utbildning Presents Endokrinologi."— Presentationens avskrift:

1 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 1 Acasia Utbildning Presents Endokrinologi

2 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 2 Endokrina organ •Insöndrar blodburna substanser till blodbanan •Hypofysen, thyroidea, pancreas och binjurarna

3 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 3 Organ med endokrina funktioner •Njurarna •Placenta

4 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 4 Bukspottkörteln •Insöndrar; • Insulin •Glukagon

5 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 5 Homeostas •Bibehålla konstant inre miljö •Krav för cellulär funktion

6 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 6 Endokrin funktion •Kemiskt substans till blodbanan som påverkar en avlägsen målcell

7 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 7 Neuroendokrin funktion •I nervtråd för att sedan frisättas till blodbanan

8 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 8 Parakrin funktion •Cell frisätter en substans som påverkar närbelägen cell av annan typ NO Muskelcell Relaxeras

9 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 9 Hormon •Substans som frisätts direkt till blodbanan •Frisätts av ett specifikt stimuli för den endokrina körteln •Celler med specifika receptorer påverkas av hormonet

10 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 10 Indelning av hormon •Aminer •Thyroidea, Adrenalin, Noradrenalin •Peptider •Insulin, steroider

11 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 11 Reglering av frisättning •Negativ återkoppling •Körteln som frisätter hormon känner av koncentration i blodet, motverkar över- och underproduktion av hormon

12 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 12 Hormon transport •Fritt i blodet •Bundet till transportprotein

13 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 13 Receptorer för hormon •Membranbundna; Amin- och peptidhormon •Påverkar G-protein och enzymsystem •Förändrar mängden sekundära budbärare

14 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 14 Receptorer för hormon •Steroid- och thyreoideahormon kan passera genom cellmembran •Binder till intracellulära receptorer •Reglerar DNA och proteinsyntes

15 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 15

16 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 16 Steroid Hormoner

17 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 17 Steroid hormon

18 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 18 Hormon i cirkulationen •Låg koncentration •Fri fraktion (aktiv), eller bunden till protein (inaktiv) Hormon (fritt) Hormon bundet

19 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 19 Plasmakoncentration

20 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 20 Hypothalamus – Hypofysen

21 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 21 Hypothalamus •Den överordnade endokrina körteln •Samordning mellan nervsystemet och det endokrina systemet

22 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 22 HPA-Axeln

23 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 23 Hypofysen Framlob Baklob

24 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 24 Hypofysen •Neurohypofysen (bakloben); •ADH=> Njurtubuli

25 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 25 ADH •Ger minskade urinvolymer och mer koncentrerad urin •Kroppsvattens osmolaritet registreras av osmoreceptorer i hypotalamus •Blodtryck och blodvolym registreras av baroreceptorer i hypotalamus •Diabetes Insipidus, skador hypotalamus baklob, 20-25L/Dygn

26 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 26 ADH och alkohol •Angiotensin II stimulerar ADH sekretion •Intag av alkohol hämmar frisättningen av ADH ger ökad vätskeförluster •Nikotin (rökning/snus) ger motsatt effekt

27 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 27 ADH och törstkänsla •Upplevelse av törst •Upplevelse av slackt törst innan osmolaritet eller blodvolym/blodtryck påverkats •Intag av dryck mer vana och sociala mönster

28 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 28 Hypofysen •Neurohypofysen (bakloben); •Oxytocin

29 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 29 Oxytocin •Livmoderns glatta muskulatur •Bröstkörtlar

30 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 30 Oxytocin •Under graviditet minskar känsligheten för oxytocin i uterus glatta muskel •Uteruskontraktion motverkas av progesteron från gulkropp och placenta •Vid förlossning minskar progesteron och oxytocin startar värkarbete

31 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 31 Oxytocin •Stimulering av bröstkörteln ger oxytocinfrisättning och tömning av mjölk •Oxytocin frisättning är viktig för interaktion mor-barn

32 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 32 Oxytocin •Finns även hos män •Frisätts vid sensorisk stimulering •Frisätts vid alkohol •Har en lugnande inverkan

33 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 33 Hypofysen •Adenohypofysen (framloben); •GH (tillväxthormon) •ACTH, TSH, FSH, LH och LTH

34 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 34 GH •Påverkar alla kroppens celler •Ökad proteinsyntes, glykogenolys i lever och lipolys i fettväv •Nödvändigt för normal kroppsutveckling

35 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 35 ACTH •Bijurebarkstimulerande hormon •Insöndring av Aldosteron (Na+ upptag från njuren) •Insöndring av Cortisol (antiinflammatoriskt) •Insöndring av Sexualkortikosteroider

36 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 36 TSH •Thyroideastimulerande hormon •Ökar T3 (trijodotyronin) och T4 (tyroxin) •Ämnesomsättning och värmeutveckling

37 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 37 Thyroidea •Hormon innehåller jodatomer •Ökar O2 förbränning och ämnesomsättning •Funktion nödvändig för normal tillväxt

38 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 38 Thyroidea •Kalorisk effekt (energi förloras i form av värme) •Bundna till transportprotein (buffertsystem ute i cirkulationen)

39 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 39 Thyroidea •Calcitonin •Stimulerar benuppbyggnad •Sänker koncentration av fritt Ca2+ i blodet

40 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 40 Reglering av Thyroidea hormon

41 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 41 Frisättningshormon

42 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 42 Frisättningshormon

43 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 43 Frisättningshormon

44 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 44 Parathyroidea •Fyra små körtlar bakom thyreoidea •Reglerar kalcium- och fosfatmetabolism

45 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 45 PTH •Ökar nedbrytning av benvävnad •Reabsorption av Ca2+ från njuren •Minskar reabsorption av fosfatjoner och förslut via urinen •Ökar upptag av Ca2+ från mag-tarm

46 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 46 Pancreas •Endokrin del •Glukagon från  celler •Insulin från  celler •Somatostatin från  celler •Produceras av langerhanska öar

47 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 47 Insulin

48 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 48 Insulin under arbete

49 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 49 Efter intag av kolhydrat

50 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 50 Somatostatin •Sekretion hämmar sekretion av insulin och glukagon •Hämmande effekt på mag-tarm kanalen

51 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 51 Binjurarna •Består av yttre barken samt inre märgen •Svar vid stress •Binjuremärgen insöndrar adrenalin och noradrenalin •Binjurebarken insöndrar glukokortikoider, mineralkortikoider och könshormoner

52 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 52 Binjuremärgen •Del av det sympatiska nervsystemet •80% adrenalin •20% noradrenalin •Inaktiveras snabbt ute i vävnaden

53 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 53 Katekolaminer •Adrenalin och Noradrenalin  och  receptorer •Ökar hjärtats slagfrekvens •Ökar sockernivån i blodet

54 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 54 Frisättning av katekolaminer •Stressfaktorer •Hypoxi, hypoglukemi, hypotermi, hypotensin, blödningar, fysiskt arbete •Emotionella reaktioner, ilska, skräck, sexuell upphetsning,

55 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 55 Hämma stress •Stimulering av huden över buken ger en hämmad hormonsekretion •Värme •Lugn och Ro

56 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 56 Binjurebarken •Ursprung från kolesterol •Livsnödvändiga hormoner

57 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 57 Glukokortikoider •Kortisol •Protein-,kolhydrat- och fettmetabolism •Hjärta, kärl, skelettmuskel, CNS •Hjälper andra hormoner •Anti-inflammatoriska effekter •Ökar glukos nivån

58 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 58 Mineralkortikoider •Aldosteron •Ökar resorptionen av Na+ i njuren i utbyte mot K+ och H+ •Ökar vid nedsatt vätskevolym eller nedsatt Na+ koncentration i plasma

59 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 59 Könshormoner •Androgener (manliga) •Östrogener (kvinnliga) •Könskarakteristiska för kvinnor •Försumbar hos män p.g.a. testiklarna

60 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 60

61 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 61 FSH •Follikelstimulerande hormon

62 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 62 Könskörtlarna •Äggstockar (ovarier) •Placenta •Testiklar

63 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 63 Könshormoner •Utveckling av kvinnliga och manliga könsceller •Deras sammansmältning i samband med befruktning •Utveckling och tillväxt av foster

64 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 64 Könshormoner •Pubertet •Menstruation •Graviditet •För kvinnor har könshormoner från binjurebarken betydelse efter menopaus

65 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 65 Fosterutveckling •I närvaro av testosteron och dihydrotestosteron bildas manliga genitalia

66 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 66 Pubertet •Mognad av hypothalamus-hypofys- könskörtlar •Ökade halter av LH och FSH •Kallas gonadotropiner

67 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 67 LH och FSH •Luteiniserande hormon •Follikelstimulerande hormon •Stimulerar produktion av testosteron hos mannen och östrogen hos kvinnan

68 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 68 Mannens könskörtlar •Hormonproduktion •Spermieproduktion

69 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 69 Testosteron •Stimuleras av LH från adenohypofysen •Startar i puberteten och pågår till 70-80 års ålder •Testosteron kan ombildas till dihydrosteron

70 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 70 Testosteron •Utveckling av mannens könsorgan •Manlig behåring, skelettmuskulatur, fettmetabolism •Män producerar även östrogen i testiklar och testosteron som omvandlas i lever och fettväv

71 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 71 Testosteron

72 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 72 Spermier •Fullständig utveckling tar 2 månader •Beroende av LH och FSH samt testosteron •Spermieproduktion genererar >100 miljoner spermier per dygn, lagras i bitestikeln •Ejakulation innehåller semen, sekret från prostata, hormoner. Sekretet ca 2-4 ml.

73 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 73 Kvinnans könskörtlar •Äggstockar ger hormonproduktion •Äggcellsproduktion

74 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 74 Hormoner •FSH, follikelstimulerande hormon •Stimulerar produktion av östrogen •Östrogen ger utveckling av kvinnans könsorgan •Sekundära könskarakteristiska (bröst, kvinnliga behåring, omfördelning av fettet)

75 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 75 Äggcellsproduktion •Östrogen och LH stimulerar äggcellsproduktion

76 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 76 Östrogen •Hämmar nedbrytning av benvävnad •Varierar under menstruationscykeln

77 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 77 Äggceller •2 milj. primära oocyter vid födelse minskar till 400 000 vid puberteten •Mognar vid ägglossning (ovulation) •Utveckling och mognad kräver FSH och LH •Follikel producerar gulkroppshormon

78 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 78 En vecka efter mens växer en follikel. Mitt i perioden brister follikel och det mogna ägget släpps ut i bukhålan för att fångas upp av äggledaren och transporteras till livmodern där fusion kan ske med spermie Follikeln omvandlas till corpus luteum (gulkroppen) och producerar östrogen och progesteron Gulkroppen tillbakabildas efter två veckor om ej befruktning Menstruationfas

79 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 79 P-piller •Innehåller östrogen och/eller progesteron •Negativ återkoppling hämmar produktion av LH och motverkar ägglossning

80 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 80 •28 dagar •3 faser •Proliferationsfas •Efter ägglossning •Sekretionsfas •Tillväxt av slemhinna •Innan ovulation ökning av LH minskning av Östrogen Menstruationfas

81 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 81 •LH ökning ger ägglossning •Efter ovulation minskar LH och FSH •Östrogen och Progesteron ökar •Ej befruktning östrogen och progesteron minskar Menstruationfas

82 Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 82 •Cykliskt förlopp •Hypofysens utsöndring av LH och FSH •Gonadotropinfrisätta nde hormon från Hypothalamus samt negativ återkoppling Menstruationfas


Ladda ner ppt "Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005) 1 Acasia Utbildning Presents Endokrinologi."

Liknande presentationer


Google-annonser