Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Knut dag 2+3 Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Knut dag 2+3 Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Knut dag 2+3 Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans
Idag Repetition Organisationsmodeller för samverkan Hemuppgiften Multikompetenta team I morgon Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik Ett samverkansarbetes födelse Ledningsgruppens roll Rehabcoachen Arbetsflödet Uppgift att lösa

2 En checklista/manual Att analysera samverkan
Att starta ett samverkansprojekt Att skapa en samverkansledning Att leda ett samverkansprojekt Att förankra samverkansarbetet Samverkan ur ett genderperspektiv Att samspela med olika organisationer Att hantera hinder och motstånd Att följa upp och utvärdera samverkan Framgångsfaktorer

3 REPETITION ÄR KUNSKAPENS MODER
3

4 Dag 1 – sep 09 Förmiddag Eftermiddag Vad är samverkan
Era erfarenheter av samverkan Vad innebär det att leda samverkan Eftermiddag Vår historia och upplägg Ert case Samverkan ur ett välfärdspolitiskt perspektiv Uppgift att lösa till nästa gång

5 samverkan??? vilja respekt själv- öppenhet ständighet närhet mod
ansvar balans makt samverkan = att agera gemensamt för att uppnå ett visst syfte tillit besluts- fattande dialog ärlighet lust passion värderingar kompro- missa empati olikheter prestige ”egot”

6 synsätt, människosyn, värderingar, etik etc
SAMVERKAN SAMSPEL SAMORDNING RESURSER ORGANISATION STYRNING LEDNING SAMARBETE PERSONER RELATIONER METODER INTERAKTION VÄRDEGRUND synsätt, människosyn, värderingar, etik etc 6 6

7 SAMVERKAN, ELLER... SYMBIOS/ SAMMANSMÄLTNING OBEROENDE SAMVERKAN

8

9 HUR LEDER MAN DETTA? äldre rygg nack ledningsgrp långt barn arblös
arbgrp arbgrp arbgrp äldre rygg nack arbgrp ledningsgrp arbgrp arbgrp barn långt arblös arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp psyk missbr arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp

10 SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS-
UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

11 Att skapa en ledningsmodell
Redskap Metoder Organisation Struktur Värderingar Synsätt

12 Att ta död på några demoner kortsiktighet efter mig syndafloden stuprörstänkande organisationsegocentricitet kedjebrevsekonomin springnotans logik

13 13

14 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)
14 14 14

15 Dag 2 arenan för samverkan ANATOMI

16

17 17

18 18

19 Vilka krav ställs på ledarskapet i en gränsöverskridande miljö???

20 20

21 21 21

22 Modellens tre delar Hårda faktorer Mjuka faktorer
Metoder Mallar Rutiner Mjuka faktorer Synsätt Värderingar Rehabsyn Institutionella ramar Mandat, bemanning, förutsättningar Remittering och samspel Legitimitet 22 22

23 HUR LEDER MAN DETTA? äldre rygg nack ledningsgrp långt barn arblös
arbgrp arbgrp arbgrp äldre rygg nack arbgrp ledningsgrp arbgrp arbgrp barn långt arblös arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp psyk missbr arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp

24 Att skapa en ledningsmodell
Redskap Metoder Organisation Struktur Värderingar Synsätt

25 25 25

26 De två grupperna Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom
Symmetri i mandat & befogenheter Beslutsmandat Commitment Uppdragstagare Socialkompetens Legitimitet i moderorg Lust/vilja/engagemang Kontinuitet Sakkunskap Heterogenitet i gruppen Symmetri i gruppen

27 SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS-
UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

28 28

29 Två aktörer Tre samspel
Två typer av samspel Vertikalt Horissontellt Två aktörer Tre samspel 29

30 Några tankar Nynäshamn – batmanmodellen
Vad är modell (struktur + redskap + synsätt) Vem implementerar Vilka utb behov Sundbyberg En samverkansstrategi för förv – vad är det? Prio olika delar Vilken process behöver ledngruppen Stlje chefsgrp Att skapa en SK samverkansstrat – vad är det Är vi rätt grupp Hur formulera resultatet, hur förankra/sprida det Stlje FIA Vårt uppdrag? Mandat, resurser & tidsplan Vem är vår uppdragsgivare i realiteten?

31 Samverkan Knut dag 2+3 Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans
Idag Repetition Organisationsmodeller för samverkan Hemuppgiften Multikompetenta team I morgon Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik Ett samverkansarbetes födelse Ledningsgruppens roll (Rehabcoachen) (Arbetsflödet) Uppgift att lösa

32 Dag 3 arenan för samverkan DYNAMIK

33

34

35 Val av arbetsform för samverkan
Det problem man ska lösa Uppdrag & mål Ambitionsnivå Resurser Mandat Kompetenser

36 Arbetsform för samverkan att tänka på
Tydligt uppdrag Balans uppdrag – mandat & resurser Är alla parter med på banan Commitment Resurser Ledning av arbetet Yttre ledning Inred ledning Balans/symetri mellan parterna

37 Att stödja och utveckla vardagssamverkan
Att få vardagssamverkan att fungera Vad är vardagssamverkan Vad står i vägen Hur ska vi kunna utveckla vardagssamverkan

38

39 Fallet Örnsköldsvik kommunövergripande samverkan 2001-2010

40 Det börjande med ett försenat flyg vintern 2001
Det började med en tumme och blev en kostym De fyras gäng Strategiprocess Strukturen växer fram Op-samgruppen identifieras Den politiska rollen Samverkansförbundet Det norrländska tungsinnet

41 Faser Förberedelsefas Startfas Pionjärfas Revisionsfas Driftsfas 1
Osv….

42

43 Faserna i samverkansarbete
Förberedelser Se problemet Ha viljan Göra en plan – skapa struktur Start Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell Formulera uppdrag Pionjär – etablera samverkan Metodik Kartlägga nuläge Initiera & leda Revidering Stanna upp och skapa lärande Metod- och kompetensutveckla Drift fas 1 – skapa genomslag Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer

44 De tre tidsperspektiven
Nuvarande år och ett år framåt Det operativt genomförande perspektivet Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt Kommande 1-3 åren Det strategiska perspektivet Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare Kommande 1-5 åren Det visionära perspektivet Vad vill vi uppnå på lång sikt

45 Framgångsfaktorer i pionjärfasen
Avsätta tid och resurser Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav” Hur ser prioriteringarna ut Tydliga uppdrag & tydlig ledning Säger man det man tänker Gör man det man säger Värderingsfrågorna t.ex. Vad är friskt vad är sjukt Vad är rehabilitering När står man till arbetsmarknadens förfogande Vad är dom verkligt viktiga frågorna Vad är partiskiljande och vad är inte Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt

46 Hinder man brukar möta i pionjärfasen
Metodik – hur gör man, det känns för otydligt Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans”

47 Vanliga hinder efter pionjärskedet
Tid Otålighet Framgångens självgodhet Man utvärderar inte ”på djupet” erfarenheter rent metodmässigt av pionjärfasen Planering av nästa steg inleds för sent Resursfrågan Oklarhet inför nästa steg

48 Fällor i och efter pionjärfasen
Alla Otålighet Se nyttan Min fru förstår mig inte Polsam Hitta sin roll (stort/smått, kort/långt) Den eventuella otåligheten - investeringsperspektivet Stratsam Vad är nästa steg? Avsätta tid och resurser för detta? Göra en plan Se till att metodutvärdering av pionjärfasen sker Opsam Orka hålla ut Balansera krav från linjeorganisationen Nå ut till alla i organisationen

49 Tvivel som kan uppstå Är det verkligen värt mödan?
Menar dom andra allvar? Tänk om dom byter nyckelpersoner (politiskt maktskifte) – faller då allt? Kommer vinsterna/nytta av detta någon gång?

50 Frågor att ställa i revideringsfasen
Vad ville vi göra Mål – motiv Vad blev det Vad gjorde vi Vad fungerade bra/mindre bra Vad gjorde vi INTE Vad beror skillnaden på Vilka slutsatser drar vi av detta Styrkor/svagheter Konfliktområden/skärningspunkter Rollfördelning/förväntningar Uppenbara bristområden Vad gör vi nu Vem gör vad En plan

51 Utvecklingsområden inför driftsfas 1
Prio, mål och visionsfrågor Var ska vi satsa De långsiktiga målen/visionerna Strukturbeslut Organisation Verksamhetsplanering Utvärderingsmodeller Metod Hur har vår modell i stort fungerat Hur fungerar det i det konkreta samverkansarbete Resultat Klient/medborgare Myndighet/ekonomiskt - uppföljningsmodeller Kompetens- och metodutveckling Att driva konkret samverkansarbete Vardagssamverkan Marknadsföring och information Hur når vi ut till hela organisationen

52 Avgörande framgångfaktorer inför driftsfas 1
Stratsam + polsam tar ett språng Kräver planmässighet, tid & resurser Utvärderings/uppföljningsmodeller Det som inte mätes, finns inte Metod- och kompetensutveckling Samverkansförmåga är inget man erhåller med modersmjölken Uthålligheten och investeringsperspektivet Att ha ett socialt investeringsperspektiv Resurs & VP-frågan Samverkan lönar sig, men måste få kosta i början

53

54

55

56

57 Ett samverkansprojektslivsfaser
Vid behov 1. Arbets- förutsättn 2-3mån Adm rutiner Bilda team Tolka uppdrag Rel ledngrp 2. Idéfas 2-4 mån Problem Uppdrag Mål Målgrupp Framgång Utvärdering Metod Synsätt organisation 3. Prototyp 1-3 mån Formulera Diskutera Kommunicera med linjeorg 4. Pröva & testa 6 mån Utföra Observera Notera Reflektera Vad fungerar Brister Hinder 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 6.tillämp- ning 6-12 mån Pröva Förnyad revidering slutversion 7. Dra Slutsatser 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år

58 En strategisk samverkanslednings livsfaser
Vid behov 1. Rollaxling 2-6mån Identitet Commitment Relation linjeorg uppdrag 3. Strategi 3-6 mån Analysera nuläge & mål Målgrupper Formulera & kommunicera med linjeorg 5.Initiera & leda 6-12 mån Sätta igång Uppdrags- dialog Pröva Följa upp 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser Full skala 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering 2.Gruppbildning 2-6 mån Roller Kunskap Tillit Synsätt 4. Lednings- modell 3 - 6 mån Synsätt & metoder Kanaler Nätverk & linjeorg Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år

59 Samverkansledning

60 Samverkansledningens två ben
Få det att fungera i nätverket Bemanna nätverket med ”rätt personer” Skapa kreativa processer Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen Påverka hela organisationen Skapa genomförande

61 Ambitionsnivåer vid träffar
Samverkansledning av första graden Lära känna Info om aktuellt Samverkansledning av andra graden Driva enskilda frågor Driftledning Samverkansledning av tredje graden Långa utvecklingsfrågor Struktur, resurs, styrfrågor

62

63 Samverkansledningsgrupp
Identifieras sig som LEDNING Fungerande grupp (grupprocess & teambuilding) Symetriska mandat Gemensamma mål Omvandlat till strategi & handlingsplan Synsätt kring samverkansledning Rollfördelning ledningsgrupp – samverkansgrupp Avsätta tid

64 Svårigheter i ledningsarbetet
Pendlingsproblemet Stora – små Korta - långa; framförhållning Konkreta - abstrakta Fokus Jobba med allt eller visst Var sätta in stöten Svårigheten att prioritera Ego Mitt och det gemensamma Men jag då.... Tidsapekten Ha ett investeringsperspektiv Rollproblemet Mitt bord och andras Mötesformer Korta lång Frekvens Prioritering/närvaro Kontakt mellan de olika aktörerna olika nivåer Samverkansarbetet & hemmaplan

65 de fyra dialogerna idédialog uppdragsdialog genomförandedialog
få med i båten uppdragsdialog ro åt samma håll genomförandedialog är vi på rätt kurs uppföljningsdialog kom vi fram 65

66 66

67 idédialogen - I grunder
se problemet och förstå det se det gemensamma intresset se möjligheten till gemensam lösning få lust att medverka 67

68 idedialogen - II vägen till startblocken den längsta
att få rätt parter vid samma bord vilka är parterna hur få dit dom är frågan tillräckligt viktig 68

69 idédialogen - III tre grupper - tre kommunikationsmönster
inom uppdragsgivargruppen inom uppdragstagargruppen mellan de två parterna 69

70 idédialogen - IV genomförande
vem leder tid, plats & metodik synsätt 70

71 idédialogen - V efterarbete
förnyad idédialog mandat att övergå till uppdragsdialog förankra i linjeorganisationen 71

72 Uppdragsdialogen - I grunder
uppdragsgivaren vad uträtta och varför vilka mandat och spelregler vilka resurser och hur följa upp broar att bygga och hinder att undanröja uppdragstagaren förstår jag uppdraget är det möjligt att lösa hur ska det gå till vilka resurser och mandat kräver detta 72

73 Uppdragsdialogen - II krav på uppdragstagaren
tydlig uppdragstagare vem ingår deras motiv & mandat deras kompetens koordinator beredskap att ta på sig uppdraget vilja möjlighet 73

74 Uppdragsdialogen - III uppdragsgivarens förberedelser
uppdraget Vad vill vi ha uträttat vilka mandat kan vi ge vad är vår roll dialogen rollfördelning synsätt/relationer praktiska förberedelser 74

75 Uppdragsdialog - IV uppdragsgivarens efterarbete
kontraktet stödja hålla kontakt undanröja hinder förankra i linjeorganisationen 75

76 Ni ska genomföra en uppdragsdialog – tid 2 tim
Uppdragsgivare Vad vill ni förmedla Hur ska ni genomföra processen Fysisk miljö Prata Lyssna Dialog Beslut Uppdragstagare Vad behöver ni veta Hur vill ni att processen ska genomföras Fysisk miljö Prata Lyssna Dialog Beslut

77 Uppgift - en plan för arbetsprocessen för att skapa en fungerande samverkan
Börja med Vad är ert uppdrag - formulera konkret, kortfattat & tydligt Övergripande långsiktigt syfte Vad ska uppnås – konkreta mål, när ska de uppnås? Vem är era uppdragsgivare Vem är er målgrupp – hur många? Vilka prio? Vilka mandat & resurser har ni för detta Gör därefter en tids- och handlingsplan och beskriv för tiden fram till 31/12, första kvartalet 2011, första halvåret 2011 samt hela 2011 – gör en tidsaxel Vad ska göras Vem ska göra det Vilka resurser kräver detta 77

78 Uppgift – redovisning Skriv ner uppgiften i powerpoint form
Var kortfattad/telegramtext Skicka till oss senast 25:e november Var beredd att under 5-10 min med stöd av pp-bilderna presentera för oss andra 78


Ladda ner ppt "Samverkan Knut dag 2+3 Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans"

Liknande presentationer


Google-annonser