Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se."— Presentationens avskrift:

1 Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se
Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS

2 Problemet Vi tänker kortsiktigt, med tunnelseende kring människor med komplexa behov där många aktörer är involverade och tidshorisonterna är långa

3 Orsaker & konsekvenser
Stuprörsorganisationer Linjärt tänkande Kortsiktigheten Människor far illa Samhället slösar med sina resurser Det berör många människor Det handlar om mycket pengar

4 Två perspektiv Reaktivt Kortsiktig Ej samordning av insatser
Dålig matchning behov – insats (utbudsstyrt) Individen objekt Preventivt, proaktivt Långsiktigt Samordning & koordiniering God matchning behov - insats (efterfrågestyrd) Individen subjekt (egenmakt, empowerment) Ingvar Nilsson

5

6

7

8 Personer med missbruk Kriminal i.nilsson@seeab.se vård Psykiatrisk
Försörjning Personer med missbruk Somatisk vård Boende Beroende- vård Sysselsättning Missbruks- vård Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Ut ur kriminalitet, missbruk & sjukdom Tillbaka in i samhället Tillbaka in i livet

9 Personer med missbruk PO ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE
LÄKARE Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med missbruk BOENDESTÖD SJUKSKÖT DISTRSKÖT Boende SKÖT BOENDE SSK AVGIFTNING BEHHEM HEMTJÄNST Beroende- vård HANDLED SYSS OSA-HANDLED RSMH ALKOHOLTERAPEUT Sysselsättning IFS Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård ARBETSVÄGLED BEHHEM SYOKONSULENT SOC BARN/UNGA POLIS BOENDESTÖD SOCIONOM BUP PO HEMMA-HOSARE

10

11

12 Lönsamhetsbegreppet Minskade samhällskostnader (dvs. indirekta intäkter) för en rehabiliterad heroinist Kvinna ca Mkr/år Man ca Mkr/år Kostnader för rehabilitering 12 mån på behhem ca Mkr/år 12 mån metadon år 1 ca Mkr/år 12 mån metadon år 2-3 ca Mkr/år Kvot intäkt/kostnad Heroinist, man Metadon år 1 ca 8.6 Metadon år 2-3 ca 33 Heroinist, kvinna Metdon år 1 ca 7.1 Metdon år ca 27

13 Lönsamhet och missbruksbehandling – kort och lång sikt, tunnelseende och helhetssyn
Landstinget 1 år Samhället 3 år Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 1 0.3 33 1

14 Grunder

15

16

17 De två grupperna Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom
Symmetri i mandat & befogenheter Beslutsmandat Commitment Uppdragstagare Socialkompetens Legitimitet i moderorg Lust/vilja/engagemang Kontinuitet Sakkunskap Heterogenitet i gruppen Symmetri i gruppen

18

19 Uppdragstagargruppen

20 Ett samverkansprojekts livsfaser
Vid behov 1. Arbets- förutsättn 2-3mån Adm rutiner Bilda team Tolka uppdrag Rel ledngrp 2. Idéfas 2-4 mån Problem Uppdrag Mål Målgrupp Framgång Utvärdering Metod Synsätt organisation 3. Prototyp 1-3 mån Formulera Diskutera Kommunicera med linjeorg 4. Pröva & testa 6 mån Utföra Observera Notera Reflektera Vad fungerar Brister Hinder 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 6.tillämp- ning 6-12 mån Pröva Förnyad revidering slutversion 7. Dra Slutsatser 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år

21

22 Modellens tre delar Hårda faktorer Mjuka faktorer
Metoder Mallar Rutiner Mjuka faktorer Synsätt Värderingar Rehabsyn Institutionella ramar Mandat, bemanning, förutsättningar Remittering och samspel Legitimitet

23

24

25

26

27

28

29 Samverkansledning

30 HUR LEDER MAN DETTA? äldre rygg nack ledningsgrp långt barn arblös
arbgrp arbgrp arbgrp äldre rygg nack arbgrp ledningsgrp arbgrp arbgrp barn långt arblös arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp psyk missbr arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp

31 SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS-
UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

32 Samverkansledningens två ben
Få det att fungera i nätverket Bemanna nätverket med ”rätt personer” Skapa kreativa processer Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen Påverka hela organisationen Skapa genomförande

33

34 En strategisk samverkanslednings livsfaser
Vid behov 1. Rollaxling 2-6mån Identitet Commitment Relation linjeorg uppdrag 3. Strategi 3-6 mån Analysera nuläge & mål Målgrupper Formulera & kommunicera med linjeorg 5.Initiera & leda 6-12 mån Sätta igång Uppdrags- dialog Pröva Följa upp 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser Full skala 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering 2.Gruppbildning 2-6 mån Roller Kunskap Tillit Synsätt 4. Lednings- modell 3 - 6 mån Synsätt & metoder Kanaler Nätverk & linjeorg Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år

35 Förloppet

36 Faserna i samverkansarbete
Förberedelser Se problemet Ha viljan Göra en plan – skapa struktur Start Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell Formulera uppdrag Pionjär – etablera samverkan Metodik Kartlägga nuläge Initiera & leda Revidering Stanna upp och skapa lärande Metod- och kompetensutveckla Drift fas 1 – skapa genomslag Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer

37 De tre tidsperspektiven
Nuvarande år och ett år framåt Det operativt genomförande perspektivet Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt Kommande 1-3 åren Det stragiska perspektivet Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare Kommande 1-5 åren Det visionära perspektivet Vad vill vi uppnå på lång sikt

38 Framgångsfaktorer i pionjärfasen
Avsätta tid och resurser Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav” Hur ser prioriteringarna ut Tydliga uppdrag & tydlig ledning Säger man det man tänker Gör man det man säger Värderingsfrågorna t.ex. Vad är friskt vad är sjukt Vad är rehablitering När står man till arbetsmarknadens förfogande Vad är dom verkligt viktiga frågorna Vad är partiskiljande ooch vad är inte Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt

39 Hinder man brukar möta i pionjärfasen
Metodik – hur gör man, det känns för otydligt Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans”


Ladda ner ppt "Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se."

Liknande presentationer


Google-annonser