Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16"— Presentationens avskrift:

1 i.nilsson@seeab.se Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se

2 Problemet Vi tänker kortsiktigt, med tunnelseende kring människor med komplexa behov där många aktörer är involverade och tidshorisonterna är långa

3 i.nilsson@seeab.se Orsaker & konsekvenser Stuprörsorganisationer Linjärt tänkande Kortsiktigheten Människor far illa Samhället slösar med sina resurser Det berör många människor Det handlar om mycket pengar

4 i.nilsson@seeab.se Två perspektiv Reaktivt Kortsiktig Ej samordning av insatser Dålig matchning behov – insats (utbudsstyrt) Individen objekt Preventivt, proaktivt Långsiktigt Samordning & koordiniering God matchning behov - insats (efterfrågestyrd) Individen subjekt (egenmakt, empowerment) Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

5 i.nilsson@seeab.se

6

7

8 Personer med missbruk Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning Ut ur kriminalitet, missbruk & sjukdom Tillbaka in i samhället Tillbaka in i livet Kriminal vård i.nilsson@seeab.se

9 Personer med missbruk Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLED ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD HEMTJÄNST SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP POLIS IFS RSMH PO HEMMA-HOSARE Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT

10 i.nilsson@seeab.se

11

12 Lönsamhetsbegreppet Minskade samhällskostnader (dvs. indirekta intäkter) för en rehabiliterad heroinist –Kvinnaca 1.63 Mkr/år –Manca 1.98 Mkr/år Kostnader för rehabilitering –12 mån på behhemca 0.91 Mkr/år –12 mån metadon år 1ca 0.23 Mkr/år –12 mån metadon år 2-3ca 0.06 Mkr/år Kvot intäkt/kostnad –Heroinist, man Metadon år 1ca 8.6 Metadon år 2-3ca 33 –Heroinist, kvinna Metdon år 1ca 7.1 Metdon år 2-3ca 27

13 i.nilsson@seeab.se Lönsamhet och missbruksbehandling – kort och lång sikt, tunnelseende och helhetssyn Landstinget 1 år Samhället 3 år KostnadIntäkt Kostnad Intäkt 1 1 0.3 33 i.nilsson@seeab.se

14 Grunder

15 i.nilsson@seeab.se

16

17 De två grupperna Uppdragstagare –Socialkompetens –Legitimitet i moderorg –Lust/vilja/engagemang –Kontinuitet –Sakkunskap –Heterogenitet i gruppen –Symmetri i gruppen Uppdragsgivare = uppdragstagargruppe n dessutom –Symmetri i mandat & befogenheter –Beslutsmandat –Commitment

18 i.nilsson@seeab.se

19 Uppdragstagargruppen

20 i.nilsson@seeab.se Ett samverkansprojekts livsfaser 1. Arbets- förutsättn 2-3mån Adm rutiner Bilda team Tolka uppdrag Rel ledngrp 6.tillämp- ning 6-12 mån Pröva Förnyad revidering slutversion 2. Idéfas 2-4 mån Problem Uppdrag Mål Målgrupp Framgång Utvärdering Metod Synsätt organisation 3. Prototyp 1-3 mån Formulera Diskutera Kommunicera med linjeorg 4. Pröva & testa 6 mån Utföra Observera Notera Reflektera Vad fungerar Brister Hinder 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Vid behov

21 i.nilsson@seeab.se

22 Modellens tre delar Hårda faktorer –Metoder –Mallar –Rutiner Mjuka faktorer –Synsätt –Värderingar –Rehabsyn Institutionella ramar –Mandat, bemanning, förutsättningar –Remittering och samspel –Legitimitet

23 i.nilsson@seeab.se

24

25

26

27

28

29 Samverkansledning

30 i.nilsson@seeab.se ledningsgrp äldre barn missbr psyk långt arblös rygg nack arbgrp HUR LEDER MAN DETTA?

31 i.nilsson@seeab.se UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

32 i.nilsson@seeab.se Samverkansledningens två ben Få det att fungera i nätverket Bemanna nätverket med ”rätt personer” Skapa kreativa processer Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen Påverka hela organisationen Skapa genomförande

33 i.nilsson@seeab.se

34 En strategisk samverkanslednings livsfaser 1. Rollaxling 2-6mån Identitet Commitment Relation linjeorg uppdrag 5.Initiera & leda 6-12 mån Sätta igång Uppdrags- dialog Pröva Följa upp 2.Gruppbildning 2-6 mån Roller Kunskap Tillit Synsätt 3. Strategi 3-6 mån Analysera nuläge & mål Målgrupper Formulera & kommunicera med linjeorg 4. Lednings- modell 3 - 6 mån Synsätt & metoder Kanaler Nätverk & linjeorg 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser Full skala 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Vid behov

35 i.nilsson@seeab.se Förloppet

36 i.nilsson@seeab.se Faserna i samverkansarbete Förberedelser –Se problemet –Ha viljan –Göra en plan – skapa struktur Start –Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling –Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell –Formulera uppdrag Pionjär – etablera samverkan –Metodik –Kartlägga nuläge –Initiera & leda Revidering –Stanna upp och skapa lärande –Metod- och kompetensutveckla Drift fas 1 – skapa genomslag –Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna –Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer

37 i.nilsson@seeab.se De tre tidsperspektiven Nuvarande år och ett år framåt –Det operativt genomförande perspektivet –Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt Kommande 1-3 åren –Det stragiska perspektivet –Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare Kommande 1-5 åren –Det visionära perspektivet –Vad vill vi uppnå på lång sikt

38 i.nilsson@seeab.se Framgångsfaktorer i pionjärfasen Avsätta tid och resurser Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav” –Hur ser prioriteringarna ut Tydliga uppdrag & tydlig ledning –Säger man det man tänker –Gör man det man säger Värderingsfrågorna t.ex. –Vad är friskt vad är sjukt –Vad är rehablitering –När står man till arbetsmarknadens förfogande –Vad är dom verkligt viktiga frågorna –Vad är partiskiljande ooch vad är inte –Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt

39 i.nilsson@seeab.se Hinder man brukar möta i pionjärfasen Metodik – hur gör man, det känns för otydligt Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans”


Ladda ner ppt "Att leda samverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16"

Liknande presentationer


Google-annonser